Aktuality J.Skupy

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU20141011 Drak - Orel Telnice

Kroužky pro děti

Prvními lekcemi zahájí svou činnost zájmové kroužky.
Taneční a pohybový kroužek, který povede trenér sportovního tance pan Lukáš Čep, bude probíhat každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Beruška. První lekce se uskuteční již 6. 10. 2020.
Angličtina s úsměvem, pod vedením týmu lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové, bude probíhat každou středu taktéž v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Beruška. První lekce je naplánována na 7. 10. 2020.
Logopedická prevence, kterou vedou naše paní učitelky s odbornou způsobilostí logopedického asistenta, Jana Ksiažková, Simona Dziehlová a Bc. Michaela Atanasovová, bude probíhat v čase cca 12.20- 12.45 hod. ve, k tomuto účelu uzpůsobené sborovně u třídy Kočička v předem určené dny pro jednotlivé děti.
Bruslení přihlášených dětí na Zimním stadionu RT TORAX ARENA v Ostravě-Porubě bude probíhat v čase od 10.00 hod. – 11. 00 hod. cca 1x za tři týdny do konce měsíce března 2021. O přesném termínu lekcí budete včas informováni.

Co dokáže lidské tělo

V týdnu od 12. – 16. října proběhne v jednotlivých třídách realizace projektu: „Ve zdravém těle, zdravý duch“, konkrétně jeho 3. etapa s názvem: „Co dokáže lidské tělo“. Pro všechny děti budou připraveny aktivity a činnosti, zaměřené na rozvoj našich smyslů. Na tento projekt obdržela naše MŠ dotaci z rozpočtu SMO – MOb Poruba ve výši 25 000 Kč.

Den „D“

Pro všechny děti naší MŠ je připravena v rámci Dne „D“ vycházka na víceúčelové hřiště komunitního centra: „Všichni spolu“ v Ostravě-Pustkovci. Děti čeká spousta zajímavých aktivit, zdolávání překážek a plnění úkolů zaměřených na rozvoj lidských smyslů. Přesný termín akce s názvem: „Člověk ten má smyslů pět“ bude včas upřesněn.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.