Aktuality J. Šoupala

 

AKCE NA MĚSÍC LEDEN 2020  Výsledek obrázku pro sněhulák kreslený

„Plavání“

Dne 6.1., 13.1., 20.1., 27.1. proběhne 5. – 8. lekce plavání.

„Lednový výletníček¨- Zimní radovánky“

Na školní zahradě čekají děti hrátky se sněhem, závody „psích“ spřežení, chůze na lyžích, koulovaná a další radovánky.

„Půjdu do školy -návštěva ZŠ“

Dne 17.1.  všichni předškoláčci nakouknou do první třídy ZŠ J. Šoupala a vyzkouší si, jaké je to být prvňáčkem.

„Pohádka v MŠ“

23.1. za námi přijede divadelní společnost Leonka se svou pohádkou „jak víla hledala vločku“.

Vybíráme 45,- Kč

„Stanice přírodovědců“

Dne 21.1. se předškoláčci vydají za poznáním do Stanice přírodovědců na ekologický program „Co se děje u krmítka.“

Vybíráme 30,- Kč

Beseda pro rodiče

Pro zájemce je na středu 29. 1. od 15.30 hod.  v naší MŠ připravena beseda na téma: „Grafomotorika“. V jejím rámci se mohou seznámit s tím, co je to grafomotorika, jak se rozvíjí, jak je důležitá pro učení dětí, aj.

„Kamarádi z lesa – projektový den v MŠ“                        

Dne 29.1. je pro děti  třídy MEDVÍDEK  připraven projekt „kamarádi z lesa“ Projekt je zaměřen na získávání nových poznatků ze života volně žijících zvířat prostřednictvím prožitků, poznávání jednotlivých druhů lesních obyvatel a zvláštností způsobů jejich života.  Odborník z praxe, pan Závalský dětem přiblíží nelehké podmínky pro přežití zvířátek v zimě.  Na děti čeká poutavé vyprávění, výroba ptačí budky, pozorování ptáků u krmítka, ukázky preparované části těla zvířat, pozorování zimní zahrady, jejich obyvatel a další. Projekt je realizovaný z Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP VVV, MŠMT

 

                                                                                                                
                                     

 

 

 

                                                                      

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.