Archiv autora: admin

Rok 2021 J.Soupala

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2021

Květnový nádech

V měsíci květnu jsme i ve třídě Jablíček, v důsledku dalšího rozvolňování mimořádných opatření, konečně směli přivítat i ostatní malé kamarády. Radostné setkání po dlouhatánské době jsme celý týden oslavovali zpíváním a hraním na hudební nástroje. Děti si vyzkoušely hru na housle, kytaru a ukulele. Třídou zněly písničky také za doprovodu rytmických nástrojů, děti vyráběly z papíru klavír, poznávaly obrázky oblíbených hudebních nástrojů, kreslily a počítaly noty a všelijak se hudebně projevovaly. V dalších květnových týdnech jsme navštívili virtuální ZOO, poznávali jsme exotická zvířata z různých koutů naší zeměkoule, malovali jsme žirafy, stavěli různé domečky a ohrádky pro zvířátka ze ZOO. Také jsme poznávali naše hlavní město Prahu a navštívili několik světadílů. V Africe jsme prozkoumali pyramidy a mumie, v Asii nás ohromila Velká čínská zeď, zkoušeli jsme jíst dětmi připravený ovocný salát hůlkami, v Americe jsme si zase zahráli na kovboje. Byla to prostě paráda! Děkujeme rodičům za suvenýry z cest, které si děti směly přinést do školky na ukázku. Nechyběl ani dáreček a přání pro maminky. Těšíme se na další společné zážitky s kamarády, výlety za poznáním a legrací.

Máj zavoněl kvítím 

…také ve třídě Žabiček, a rovněž byl ve znamení srdíček, protože naše milé maminky měly svátek. Vytvořili jsme různá srdíčka, abychom maminky potěšili. Třeba rozkvetlá srdce „Sedmikrásková“ byla plná živých květů sedmikrásek. Také jsme zasadili hrášek, který jsme umístili do našeho Zeleného koutku v šatně dětí a pozorovali, jak roste. Jeho kořeny jsme se zaujetím pozorovali, a pak jsme si je nakreslili. Hráli jsme si na malíře, kreslili křídou maminky na terasové kachličky. Každá maminka tak měla svůj portrét. Z klacíků jsme vytvořili domečky. Téma „nakupování“ nás přimělo k zhotovení obchůdku s různým zbožím. V dalším týdnu jsme si povídali o profesích rodičů, využili jsme nově zakoupené pěkné pomůcky k tématu. Prožili jsme príma chvíle s milými kamarády a těšíme se na další hezké aktivity, které nás ještě čekají.

Máj, máj, máj, na housličky hraj

Voňavý a rozkvetlý máj i děti ze třídy Sluníček naladil na příjemnou notu oblíbených písní o ročních obdobích, naší planetě Zemi, zvířátkách i kytičkách v doprovodu housliček a kytary. Děti si povídaly o zvířátkách z lesa i ze ZOO, udělaly si výstavku vymodelovaných hříbků, stromečků a lesních zvířátek, shlédly pohádku Duháček v lese s podobnou tématikou. Z domu si děti přinesly plyšová zvířátka a postavily jim domečky a různá obydlí. Naše „městečko zvířátek“ každý den děti rozšiřovaly, zdokonalovaly a přestavovaly dle své bohaté fantazie. Poznávaly také exotická zvířata, která nežijí na našem území, seznamovaly se s jejich způsobem života, prohlížely si obrázky, encyklopedii, malovaly barevného papouška, který se všem moc povedl. Vyrobili jsme přáníčko a dáreček maminkám k jejich svátku. Báječně jsme si všichni užili májových her a činností a těšíme se na další.

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2021

Duben s Jablíčky

V polovině dubna jsme se dočkali otevření naší školky, alespoň pro předškoláčky a děti rodičů složek integrovaného záchranného systému (IZS). Po bouřlivém a srdečném přivítání se s kamarády jsme zavítali na naši improvizovanou třídní farmu, kde jsme se zdokonalovali v pojmenovávání domácích zvířat a jejich mláďat, stali se herci v pohádce „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, vrátili se, alespoň ve vzpomínkách na zářijový výlet, na Kozí farmu. Oslavili jsme Den Země, a teď už víme, jak i my můžeme naší Zemi pomoci. V týdnu, kdy jsme si povídali o profesích a všech možných povoláních našich maminek a tatínků, jsme hráli různé hry k tématu, poznávali obrázky profesí…, a také jsme si představovali, čím budeme, až vyrosteme. Duben se rychle přehoupl a nás teď už čeká voňavý, veselý a rozkvetlý květen…

Soptíkovy úkoly

Paní učitelka Jana S. ze třídy Jablíček připravila dětem na školní zahradě dubnový Výletníček, týkající se práce složek integrovaného záchranného systému (IZS). Děti si osvojily náplň práce policistů, hasičů i záchranářů. Po cvičném požárním poplachu se kluci a holky z naší školky zabrali do plnění zábavných i veselých úkolů dráčka Soptíka. Děti třídily obrázky, hasily požár vodními pistolemi, kdy se bravurně trefovaly do zavěšeného obrázku ohně, utříbily si své poznatky k tématu, vyprávěly si své vlastní zážitky o setkáních s příslušníky IZS, naučily se telefonní čísla jednotlivých složek, zdolávaly překážkovou dráhu pro hasiče, třídily předměty patřící či nepatřící do lékárničky, skládaly policejní puzzle, zdokonalily se v rozpoznávání dopravních značek… Domů děti odcházely s nadšením a plny dojmů z nabitých dovedností a vědomostí, a také s krásnými odměnami, které jsme pro děti opatřili z Krajského ředitelství policie ČR. Za zprostředkování odměn pro děti moc děkujeme tatínkovi naší Klárky ze třídy Jablíčko. Pozitivní ohlasy celé akce i krásných cen zazněly i z řad rodičů. Celý den s IZS jsme si báječně užili a nemusíme snad ani zmiňovat, že nám tu roste početná nová generace policistů, hasičů i záchranářů.

Žabičky probudilo jaro

V naší třídě Žabka jsme jaro přivítali s otevřenou náručí. První poslové jara, sněženky, které vykvetly na našem záhonku, nás ujistily, že se už jaro doopravdy přihlásilo. Záhonek jsme po zimě vyčistili, nakypřili a přidali krásný a užitečný hmyzí hotel, který paní učitelky zakoupily ke Dni Země. Také jsme instalovali veselou ptačí budku, kterou si děti společně vymalovaly. A pak už jsme jen sázeli spoustu malinkých semínek česneku, hrášku i řeřichy. Těšíme se, až nám vše začne růst. Ve třídě Žabiček jsme také společně oslavili Den Země. Hodně jsme si povídali o ochraně přírody, třídění odpadu, recyklaci… i o tom, co každý z nás může pro přírodu udělat dobrého. Děti si oblékly kostýmy lesních hub a víl a tančily při klavírním doprovodu. Také jsme hráli kuželky, kreslilo se, stříhalo i lepilo a malovalo na téma „Naše planeta Země“. K svátku jsme naší Zemi popřáli hodné lidi, kteří ji nebudou znečišťovat a ubližovat. Už se moc těšíme, až bude více slunečných a teplejších dnů, abychom si mohli co nejvíce užívat pobyty v přírodě, společně se všemi kamarády ze třídy.

Den Země

 

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

Modrá, žlutá, zelená,

víme, co to znamená.

 

Nedá nám to žádnou práci,

už jsme jako dospěláci.

Papír, plasty, sklenice,

nápojové krabice.

 

Prší, prší, jen se leje,

popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze,

odpadky nám odveze…

 

Celý týden naší mateřskou školou zněla píseň „Naše Země kulatá je…“ a připojili jsme k ní s dětmi ještě dovětek „…naši pomoc potřebuje!“ Co to pro nás lidi znamená, na to děti společně se svými pí učitelkami nacházely odpovědi ve svých třídách. V pátek jsme se pak sešli na naší školní zahradě, abychom všichni společně oslavili Den Země naučným i zábavným programem, ve kterém si děti upevnily vědomostní i praktické dovednosti a připomenuly si, jak je důležité se o životní prostředí kolem nás starat. Děti si na veselých stanovištích vyzkoušely třídění odpadu do barevných třídících tašek a zopakovaly si přitom báseň „Třídíme odpad“, pomohly provzdušnit trávu vyhrabáváním starého listí, což je velice bavilo. Na své záhonky si děti také nasadily zdravé řeřichy, o které se pak následně staraly, pozorovaly jejich růst, a také je samozřejmě ochutnaly. Stavěly komíny z plechovek a válečků, a též si pověděly, jak tyto komíny škodí ovzduší a jim samotným. Posílily své zdraví sportováním v naší malé improvizované posilovně, kde plastové láhve s vodou nahradily činky a plechovky od nápojů posloužily k procvičování hodu na cíl. Hra s plastovými kruhy zase naznačila pomyslné roztáčení naší planety Země. Na závěr slavnostního dopoledne každé dítě nakreslilo na tabuli, co naší Zemi prospívá, a co potřebuje k tomu, aby byla zdravá a krásná. Je na nás všech, aby naše děti do budoucna žily ve zdravém životním prostředí, krásné přírodě, které se budeme moci všichni společně obdivovat…

Sluníčkový duben 

Po znovuotevření naší školky jsme si ve třídě Sluníček s dětmi vystavili výkresy k různým tématům a zhodnotili poznatky dětí z distanční výuky. Poté jsme se zaměřili na vše, co patří k jaru a zvláště k měsíci dubnu. Povídali jsme si o počasí, poznávali jsme jarní květiny, kvetoucí keře, vysvětlili si některé pranostiky, vzpomínali jsme na Velikonoce, zvládli jsme všechny dopravní situace, zopakovali si pravidla silničního provozu, připomenuli si názvy a význam dopravních značek, hojně jsme využívali zábavných her k tématu na interaktivní tabuli. Také jsme si vymalovali papírové kytičky a naši malou jarní zahrádku jsme vystavili na chodbě, aby potěšila kolemjdoucí. Děti zapojily fantazii a společně si ve třídě uspořádaly výstavku s názvem „Můj nejlepší výrobek“ z různých kostek a stavebnic. Velmi nás zaujalo povídání o hudebních nástrojích, poznávali jsme obrázky, procvičovali rytmus a hráli sluchové hry, zpívali oblíbené písničky s kytarou, klavírem. Paní učitelka Věrka doprovodila děti hrou na housle, zaujala nás také hra na ukulele. Děti si své písničky a veselé hudební hry rovněž doprovázely hrou na rytmické nástroje. Celý měsíc duben jsme si krásně užili a mnohému se naučili.

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2021

Distanční výuka

Z nařízení vlády ČR byly všechny mateřské školy v Česku, tedy i ta naše, od 1. března 2021 uzavřeny, pro nepříznivý vývoj koronavirové krize. Pro předškoláčky, kteří mají povinné vzdělávání, ale i přesto ve školkách probíhala distanční výuka. V naší školce se paní učitelky kmenových tříd spojily s rodiči předškoláčků prostřednictvím telefonů, aby si s nimi dohodly následný postup, jak si budou distanční výuku pro děti navzájem předávat. Část rodičů upřednostňovala pravidelné osobní předávání úkolů v dohodnutý termín, část rodičů posílala splněné úkoly svých dětí e-mailem. Paní učitelky vybíraly pro děti témata jim blízká, jako třeba Kouzelný svět pohádek, Poznej svoje tělo, Cestujeme rádi, to nás prostě baví, Jak vypadá jaro a Velikonoce – svátky jara…  Děti si nejen zopakovaly básničky, říkadla i písničky k daným tématům, ale také si procvičovaly pozornost, postřeh i paměť, grafomotoriku a získávaly nové poznatky k daným okruhům. Všechny uložené úkoly byly našimi malými školáčky svědomitě plněny, děti se postupně zlepšovaly v kresbě, ve vypracovávání pracovních listů, v hrách i v nápaditosti činností… Všem rodičům moc děkujeme za vzornou spolupráci i za pomoc dětem při plnění svěřených úkolů. Také jsme si vyzkoušeli on-line připojení paní učitelek s dětmi svých tříd, kde se děti mohly krátce pozdravit, sdělit si své zážitky a zkušenosti a navzájem se povzbudit v této nelehké době. Ještě jednou všem rodičům našich předškoláčků děkujeme za součinnost, pomoc a spolupráci, bez kterých by naše aktivity nešly uskutečnit. Doufáme, že už brzy se opět budeme setkávat v naší milé školičce osobně a se všemi kamarády.

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2021

 

Zimohrátky v Žabkách 

Letošní zima nás zasypala sněhem a děti třídy Žabička také inspirovala k tvoření. Děti kreslily úhlem stromy, lepily zasněžené domečky i sněhuláčky, modelovaly vločky a venku na zahradě pak koule ze sněhu. Také jsme pozorovali náš záhonek, který se krčil pod sněhovou peřinkou a z ní na nás vykukovaly barevné macešky i prvosenky jarní. Uprostřed zimy – to bylo překvapení! Děti si také vymalovaly klauna Šašuldu, aby karneval masek mohl začít. Nechyběl tanec i hudba, zábavné hry i soutěže. Sladká odměna, schovaná v kulaté nazdobené krabičce děti potěšila. A teď už se moc těšíme, až jaro otevře vrátka.

 

Zima, zima, zimička u Jablíček

Děti třídy Jablíčko měsíc únor zastihl při starosti o zvířátka v zimě. Vydali jsme se i na sever, podívat se, jak se daří arktických zvířatům. Také na nás čekaly karnevalové přípravy, zdobení třídy i šatny karnevalovým šaškem, diamantovými kravatami, balónky a klauny. Vyzdobená třída ve čtvrtek dopoledne přivítala berušku, vojáky, policisty, Sněhurku, čarodějnici, sultána, kuchaře, Elzy a jiné krásné maškary. Na děti čekala promenáda v maskách, taneční řádění, plnění nejrůznějších úkolů, mlsání dobrot. Sladkou odměnu a medaili si vysloužil každý, kdo zvládl taneční variace, balónkový tanec, či jízdu slalomem na koloběžce. Karneval je u konce a my jsme se jako kouzlem ocitli v pohádkovém týdnu u Perníkové chaloupky, u vatry s Dvanácti měsíčky, zahlédli jsme Koblížka, než ho slupla liška… Únorové veselí je u konce a my už se těšíme na jaro.

 

Maškarní rej

Jeden báječný únorový týden se celá naše školka proměnila v karnevalové řádění. Papíroví klauni, balónky, karnevalové serpentiny zdobily všechny třídy, a tak nebylo na pochybách, co nás asi v tomto týdnu čeká. Také doma se děti pečlivě připravovaly na maškarní rej. Rodiče jim pomohli vyrobit překrásné kostýmy, za což jim patří velký dík. A tak čtvrtek byl ve znamení velkých proměn v supermany, berušky, kovboje, lékaře, princezny, kominíky… Karnevalové řádění plné veselí, smíchu a předvádění maškar nemělo konce. Děti si vyzkoušely soutěže v podobě házení míčku do karnevalového klauna, namotávání bonbónku na šňůrku, tanec s nafukovacími balónky a jiné podobné taškařice. Čekalo nás i karnevalové hodování a mlsání dobrot, za které také děkujeme rodičům. Medaile, sladká odměna, závěrečný tanec a karnevalu je konec. Veselé vzpomínky ale zůstanou.

 

Cirkus

V naší třídě Žabka jsme si k tématu „Přijel cirkus na náměstí“ vytvořili cirkusovou manéž, která se nabízela každému z dětí, aby předvedly, co umí, třeba tanec s hudbou nebo kruhem, žebříkem, či jiným náčiním. Bouřlivý potlesk byl odměnou za každý dětský výkon. Obecenstvo tvořily děti třídy Jablíček, které se také ve vhodný okamžik mohly přidat k produkci. Byla to prostě paráda, společně jsme zažili spoustu príma okamžiků v kulaté manéži.

Pohádková knihovna

Jeden kouzelný pohádkový týden jsme v rámci Výletníčku strávili v naší improvizované knihovně, postavené v naší bývalé třídě Klubíček. Knihovnu pro nás připravila pí učitelka Jana spolu s dětmi své třídy Medvídek. Děti všech tříd si pak postupně užily jeden báječný den s knížkami, časopisy, písmenky, obrázky, tajemnými příběhy a novým poznáním. Také jsme si všichni zahráli hru Hádankovku, která nás moc bavila. Na závěr měly děti možnost sledovat pohádku O koblížkovi, promítanou na diaprojektoru. Prožili jsme nádherný inspirující pohádkový den nejen se zábavou a legrací, ale také poučením a novými zážitky s kamarády.

Zimní tvoření Sluníček 

Děti třídy Sluníčko si v únoru povídaly o zimním oblečení, co se nosí v zimě, co je módní a co se k sobě hodí. Děti si vytvořily z papíru a stříhané vlny zimní doplňky, které by se jim líbilo si obléci. Rovněž zpívaly písničky o zimě, vypracovávaly pracovní listy a předškoláci pracovali v kroužku Předškoláka. Také děti poznávaly části lidského těla, zajímaly se o orgány v lidském těle, jejich umístění a funkci. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o tomto tématu a zahrály si nejrůznější hry, pracovaly s knihami, vystřihovaly a nalepovaly lidskou kostru… Prožili jsme mrazivý únor plný zimních aktivit a tvoření a nyní už vyhlížíme jaro.

JAK JSME SE MĚLI V LEDNU 2021

 

Zimní radovánky 

Jedno primové zasněžené ráno rozhodlo za nás, že dnes je ten pravý den pro náš oblíbený Výletníček. Nelenili jsme a spolu s dětmi jsme připravili velké sněhové dovádění na naší školní zahradě. Jízda na běžkách neměla chybu stejně tak jako probíhání vyšlapanou sněžnou cestičkou. Moc jsme se nasmáli také při převážení sněhu na jednu obří hromadu, a také při velkém stěhování sněhových koulí. Spoustu legrace jsme si užili i se „psím spřežením“, hlavně když nabralo tu správnou raketovou rychlost a v zatáčce vysypalo své pasažéry. Na všechny děti pak čekala sladká odměna s medailí za jejich skvělé výkony. Prožili jsme bezvadný den plný smíchu, radosti a skotačení na sněhu, měli jsme se pohádkově skoro jako v Ledovém království.

Co přinesl leden Sluníčkům?

Sluníčka se v lednu na školku moc těšila. Hned první den si postavila hezkou silnici ze všech možných kostek, které ve třídě a v herně našla. Na silnici využila nová auta a stavebnice od Ježíška. Děti si také nakreslily dopravní značky a využily je na své stavbě. Na Tři krále pí učitelka pomohla dětem vyrobit královské koruny a označit je jmény králů. Slavnostní pochod všech králů za zpěvu písně My Tři králové, sklidil bouřlivé ovace přihlížejících… Za oknem jsme pozorovali tehdy vzácné sněhové vločky, povídali jsme si o tom, jak přezimují zvířátka, a kteří ptáčkové se nám slétávají u krmítka. Ptáčkům pravidelně sypeme slunečnicová semínka, kterými nás zásobila Stanice mladých přírodovědců. Naše známé ptáčky jsme si vymodelovali, ozdobili peřím a umístili je na výstavku v šatně. Zimního skotačení a her se sněhem jsme si užívali na naší školní zahradě, stavěli jsme malé i velké sněhuláky, iglú ze sněhu, sledovali stopy ptáků a zvířat, krmili ptáčky, koulovali se a sáňkovali… Povídali jsme si také o zimních sportech, které děti poté malovaly vodovými barvami. Zimní činnosti se odrazily také v písničkách, básničkách, pracovních listech, výtvarných a pracovních činnostech, které pravidelně vystavujeme v šatně. Prožili jsme obohacující a veselé zimní aktivity, společně strávené s kamarády a těšíme se na další, které nás brzy čekají…

Leden v Jablíčkách a Medvídcích

V prvním lednovém týdnu jsme se rozloučili s Vánocemi, prošli jsme se se Třemi králi do Betléma, zazpívali Ježíškovi a přinesli mu dary. A už je tady pořádný mráz s ledovými obrázky a pokusy, sněhulákoviny ve všech podobách, včetně putování za místními sněhuláky… a potkali jsme hned tři. Olaf z Ledového království na nás dohlíží u oběda, a také nás vítá každý den u vstupu do šatny společně s Elsou a Annou, namalovanými naší nadanou malířkou Eliškou. Také máme starost o naše ptáčky, učíme se je znát, vyrábíme jim krmítka, zpíváme o nich písničky, obdivujeme iglú a sněhuláky dětí ze třídy Medvídků, dovádíme na sněhu, užíváme si sněhové nadílky… Leden odvál mrazivý vítr, a co nám přinese únor???

Lednové činnosti v Žabkách

My Tři králové jdeme k vám… se rozeznělo třídou a děti se s chutí pustily do vystřihování a zdobení tříkrálových korun. V dalších dnech je čekalo počítání knoflíků sněhulákům, tvoření vloček z přírodnin, malování, stříhání vran z papíru. Mrazivou zimu jsme přivítali novými zimními písničkami a tanečky, užili jsme si sněhu a zimního dovádění na naší školní zahradě… Leden je za námi, těšíme se na další zimní zážitky s kamarády a legrací…

Rok 2021 J.Skupy

CO JSME PROŽILI V KVĚTNU


Cesta kolem světa


Seznamováním se s dalšími kontinenty naší Země pokračovala v jednotlivých třídách naší MŠ realizace projektu Cesta kolem světa. Děti získaly nové informace, prostřednictvím prožitkového učení, o Africe, Americe a Asii. Na tento projekt byla naší MŠ poskytnuta účelová dotace z rozpočtu SMO Mob Poruba pro rok 2021 ve výši 25 000 Kč.


Tablo předškoláků


Ve třídě Květinka proběhlo tradiční fotografování našich předškolních dětí
na tablo. Již hotové tablo můžete v měsíci červnu zhlédnout v prostorách naší MŠ.


Za hlasy ptáčků

Víte, jaké ptačí druhy žijí v našem okolí? Kteří ptáci se k nám vracejí z teplých krajin a kteří přezimovali? Jak vypadají jejich hnízda? Čím se teď na jaře živí? Odpovědi na tyto otázky hledaly naše děti společně panem ornitologem Otakarem Závalským v naší MŠ. Původně plánovaná vycházka se nemohla odehrát kvůli špatnému počasí, i tak se ale akce v naší MŠ stala plnohodnotnou náhradou.


Svět techniky

Naše předškolní děti se vydaly do Světa techniky v Ostravě. V programu Geometráček se seznámily se světem matematiky, geometrie a čísel. Na interaktivní výstavě zhlédly expozici historických motocyklů. Zde si mohly také ověřit své technické myšlení a tvořivost. Expozice Dětský svět pak přinesla našim dětem spoustu podnětů pro rozvoj poznání, zručnosti a fantazie.

Divadelní představení

Divadelní společnost Letadlo z Karlových varů přivezlo dětem pohádku: „Průzkumníci
v Austrálii“. Veselá hudební pohádka zavedla děti na průzkumnickou výpravu k našim protinožcům, kde poznaly některá australská zvířátka. Zazpívaly si společně s papouškem kakadu, probudily medvídka koalu, polekaly pštrosa emu či zaskákaly s klokanem klokaní závod. Představení se dětem moc líbilo.

Den „D“ 

Naše MŠ se zapojila do akce Kamínky. V rámci Dne „D“ děti namalovaly malé putovní kamínky a na vycházkách do okolí MŠ je položily na viditelné místo, aby je mohl najít někdo jiný a radovat se z nich. Akci můžete sledovat na stránkách FB Kamínky.

Medvídek Nemocníček

Besedu s paní doktorkou Stachelovou absolvovaly naše předškolní děti ve třídě Motýlek. Prostřednictvím medvídka Nemocníčka se dozvěděly zajímavé informace stavbě a funkci lidského těla i důležitosti ochrany jeho zdraví.

CO JSME PROŽILI V DUBNU

Den Země

Na naší školní zahradě proběhla naučná akce ke Dni Země. Na nejrůznějších stanovištích si děti postupně osvojovaly zásady správného třídění odpadů, informovaly se o důležitosti vody v přírodě a nutnosti jejího šetření a ochrany, seznamovaly se s dopady chování lidí na faunu a floru na Zemi, kreslily křídou tematické obrázky na chodník, sázely kytičky, aj. Všechny tyto vzdělávací aktivity byly zaměřeny na získání a rozvoj poznatků o naší planetě Zemi a
 na rozvíjení povědomí o ochraně životního prostředí.

Vycházka k rybníku

V rámci Dne „D“ se všechny naše třídy vydaly k rybníku v Ostravě-Pustkovci.  Zde si děti nejprve vyslechly výklad členů Svazů rybářů o čištění a údržbě rybníka. Následně si pak kačenky na vodě prohlédly a suchým pečivem od maminek nakrmily.

Broučci


V době omezení provozu naší MŠ využily některé třídy nabídku Slezského divadla v Opavě a zhlédly online vysílání pohádky Jana Karafiáta Broučci. Záznam divadelního představení
v rámci oslav Světového dne knihy odehráli herci tamějšího činoherního klubu. Dětem se pohádka moc líbila a v tehdejší „zvláštní“ době byla pro ně zajímavým zpestřením.


Natáčení ČT

Dne 15.4. proběhlo v naší MŠ natáčení České televize. Reportáž informovala diváky o právě probíhajícím testování dětí antigenními testy v době coronaviru. Vysílání bylo uváděno živě ve Studiu 6 ČT, následně pak v záznamu v Událostech v regionech a na FB. Zmíněnou reportáž můžete zhlédnout na těchto stránkách:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/221411010100415/obsah/833527-testovani-deti-v-materskych-skolach

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/421231100020415-udalost-v-regionech-plus

https://www.facebook.com/udalostiostrava/videos/588136228813694/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030415-udalosti-v-regionech

 

Cesta kolem světa 

V rámci projektu Cesta kolem světa jsme se seznámili s dalšími kontinenty naší Země – Asií, Afrikou a Amerikou. Hravou formou a prožitkovým učením děti získávaly informace
o geografické poloze, obyvatelstvu, fauně a flóře, gastronomii i kultuře těchto částí světa.
Na projekt byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu SMO-Mob Poruba pro rok 2021 ve výši 25 000 Kč.


Učení hrou


V rámci projektu Rok předškoláka – učení hrou, na který naše MŠ získala peněžitý příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 130 000 Kč, probíhalo hravou a zábavnou formou další seznamování dětí s moderními informačními a komunikačními technologiemi – tablety, počítači, interaktivními tabulemi, výukovými interaktivními programy, robotickými hračkami, učebními pomůckami a interaktivními knihami. Díky nim si mohly děti dále rozvíjet svou technickou, přírodovědnou předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

Jarní výzdoba


Paní učitelky spolu s dětmi připravily na toto roční období krásnou výzdobu naší mateřské školy. Jarní závěsy spolu s tematickými výrobky můžete zhlédnout v interiérech MŠ i
na přiložených fotografiích.

CO JSME PROŽILIBŘEZNU

Distanční vzdělávání


Naše MŠ zajišťovala od 1.3., z důvodu uzavření mateřských škol, distanční výuku pro naše předškolní děti. Toto vzdělávání bylo povinné a všechny tyto děti měly povinnost se ho účastnit. Každý týden paní učitelky jednotlivých tříd naší MŠ předávaly rodičům osobně, prostřednictvím schránky nebo e-mailem, inspirativní náměty na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, výtvarnou práci, didaktické hry, pohybové a hudební aktivity, společnou četbu a poslech, aj., doplněné o systematicky cílené pracovní listy. Stejným způsobem pak
po týdnu většina rodičů paním učitelkám předávala splněné úkoly, fotografie výkresů a výrobků, či dětí při distančním vzdělávání z domácího i venkovního prostředí. Velmi jsme ocenily vstřícný přístup našich předškoláčků s touto pro ně netradiční formou výuky i snahu se jí aktivně zhostit.
Děkujeme touto cestou také všem rodičům, prarodičům a příbuzným, kteří našim předškolním dětem s distanční výukou pomáhali. Vážíme si vašeho otevřeného přístupu, ochoty a trpělivosti.

CO JSME PROŽILIÚNORU

 

Karneval v MŠ

V naší MŠ se uskutečnil velký Karneval. Tento den přišly děti do svých tříd v nejrůznějších kostýmek a maskách – princezen, zimních královen, víl, policistů, hasičů, Batmanů,
Spider-Manů, zvířátek aj. V jednotlivých třídách, kterými dětmi postupně procházely, byly připraveny nejrůznější hry, soutěže a tance. A tak děti zdolávaly úskalí překážkové dráhy, házely míčky na cíl, hrály kloboukovou hru, hru na Palečka a obra, učily se tanec Baby shark, tancovaly s balónky aj. Celý karneval si děti neskutečně užily. Děkujeme všem maminkám za krásné masky a kostýmy, které svým dětem připravily.

Den „D“

V rámci Dne „D” byla pro naše děti připravena akce s názvem: „Prostřeno v MŠ”. Suroviny
pro vaření a pečení, které poskytly naše maminky, děti  loupaly, krájely, vážily a míchaly. Výsledné hotové dobrůtky pak společně ohodnotily a rády snědly.

Teď ukážu hned, jak poznávám svět

V rámci projektu: „Cesta kolem světa” byly pro naše děti v jednotlivých třídách připraveny zajímavé a naučné vzdělávací hry a činnosti zaměřené na poznání naší České republiky. Seznámily se s její polohou uprostřed Evropy, hlavním městem, největšími českými horami, řekami a městy. Prostřednictvím interaktivního programu Barevné kamínky – Má vlast pak poznávaly korunovační klenoty, státní symboly a českou hymnu. Na tento projekt byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu SMO-Mob Poruba pro rok 2021 ve výši 25 000 Kč.

 

CO JSME PROŽILI V LEDNU


Výtvarná soutěž


Děti ze třídy Kočička se zúčastnily prosincové výtvarné soutěže: „Namaluj vánoční stromeček“, kterou pořádal Úřad městského obvodu Poruba prostřednictvím radničního zpravodaje pro občany PRIO. Jejich výkresy s vánočními stromečky byly vystaveny
 ve vitríně porubského informačního centra a ve veřejně dostupných vitrínách v obvodu.
Za svou snahu se dětem dostalo pěkného ocenění ve formě dárečků dále rozvíjejících jejich výtvarnou kreativitu.


Sběr kaštanů a žaludů


Naše MŠ obsadila 3. místo ve sběru žaludů a kaštanů. Odměnou jsme získali krmení
pro ptáčky v zimě a nabídku exkurze za zvířátky do Střediska přírodovědců v Ostravě-Porubě, které celou soutěž organizovalo. Děkujeme všem zúčastněným rodičům a jejich dětem.

 

Den „D“


S radostí jsme přivítali sněhovou nadílku a uspořádali v rámci Dne „D“ zimní akci na naší školní zahradě a přilehlých kopečcích s názvem: „Sněhulákoviny“. Děti bobovaly, skateboardovaly či se jen klouzaly v blízkosti MŠ a v areálu MŠ pak stavěly sněhuláky, bunkry, iglú, vyšlapávaly cestičky do sněhu a tiskly andělíčky, koulovaly se a hlavně, dobře se bavily.

 

Antarktida a Arktida

 

Ve všech třídách naší MŠ se měly děti možnost seznámit se s polárními oblastmi naší Země. Kontinentem Antarktidou na jižním pólu a Arktidou na pólu severním. Pracovaly s atlasy, globusy a mapami, poznávaly typické znaky a rozdíly pólů, zvířátka, která tam žijí a počasí, které tam panuje. Formou zábavných her stavěly iglú z cukru, medvídky na ledových krách, prováděly pokusy se sněhem a ledem, skládaly z LEGA, zpívaly tematické písně a hrály tematické hry, chytaly rybičky, skládaly, malovaly a kreslily. Akce je součástí projektu Cesta kolem světa, na který byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu SMO-Mob Poruba pro rok 2021 ve výši 25 000 Kč.

Grónská zem

 

O největším ostrově na světě Grónsku pojednávalo interaktivní představení paní učitelky Simony Dziehlové. Motivační písnička Jaromíra Nohavici Grónská zem a krásné zimní kulisy zprostředkovaly dětem hned v úvodu ten pravý pohled do světa sněhu a ledu. V dalším programu děti společnými silami určovaly na globusu polohu Grónska na naší Zemi
     a přemýšlely, jakým dopravním prostředkem by se asi do Grónska dostaly, co by si
na cestu oblékly a do batohu sbalily. Také třídily plyšová zvířátka, která v této oblasti žijí a nežijí a seznamovaly se s pojmy jako je polární záře, polární den a polární noc, iglú, Eskymáci či ledovec. Závěrečná pohybová hra „Eskymáci“ děti nejen poučila, ale i pobavila. Akce je také součástí projektu Cesta kolem světa.

Rok 2020 J.Skupy

CO JSME PROŽILI V PROSINCI

 

 

Čertovské zábavné dopoledne


Čertovské zábavné dopoledne přineslo našim dětem spoustu zábavy a legrace. Společně si zahrály zajímavé čertovské hry, plnily čertovské úkoly, tancovaly na čertovské písničky a tvořily tematické obrázky a výrobky. Závěrem na mě čekalo malé překvapení – sladké muffinky od naší paní kuchařky. Celé dopoledne si děti skutečně užily.


Mikulášská nadílka


Letošní Mikulášská nadílka se uskutečnila tentokrát v naší MŠ v dopoledních hodinách.
Za dětmi do jednotlivých tříd přišel samotný Mikuláš s andělem. Z „Knihy hříchů“ Mikuláš vyčetl dětem vše, co se jim za poslední rok povedlo a v čem by bylo potřeba se ještě zlepšit. Děti slíbily, že budou hodné a při práci se budou pěkně snažit. Návštěvě také děti zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky či zatančily taneček. Od Mikuláše s andělem pak dostaly balíčky s dobrůtkami.

 

Vánoční pohádka


V předvánočním čase zhlédly naše děti divadelní představení pohádky: „Jak prasátko nechtělo Vánoce.“ Paní učitelka Simona s holčičkou Markétkou představila dětem veselý příběh malého prasátka, které Vánoce sice nechtělo slavit, ale nakonec se od dětí a zvířátek nechalo přesvědčit o samotném kouzlu Vánoc. Divadélko se dětem moc líbilo.

Vánoční Den „D“


Ve všech třídách naší MŠ proběhl vánoční Den „D“. Děti si zazpívaly u stromečku vánoční koledy, přednesly vánoční básničky, připomenuly si některé vánoční tradice a hlavně, rozbalovaly dárečky od Ježíška. Závěrem pak zasedly ke slavnostnímu stolu s dobrůtkami, které pro ně připravily maminky.

 
Vánoční výzdoba


I v letošním školním roce se celá naše MŠ „převlékla“ do vánočního kabátku. Paní učitelky s dětmi nastrojili vánoční stromečky, děti vyrobily vánoční svícny, stromečky, andělíčky a věnečky. Svými výrobky a výkresy pak děti vyzdobily své šatny. Celá naše MŠ tak hezky přivítala nejkrásnější svátky v roce.

 

CO JSME PROŽILI V LISTOPADU

 

Barevná křižovatka

V rámci Dne „D“ se všechny děti naší MŠ zúčastnily postupně po jednotlivých třídách dopravního dopoledne s názvem: „Barevná křižovatka“. Na naší školní zahradě se s využitím školních kol, koloběžek, odrážedel a motokár seznámily nejen se základními pravidly silničního provozu, ale i s pravidly bezpečného chování na cestách i chodnících. V závěrečné pohybové hře: „Na semafor“ se pak děti naučily zábavnou formou reagovat
na světelné signály.

CO NÁS JSME PROŽILI V ŘÍJNU

Kroužky pro děti

Prvními lekcemi zahájily svou činnost zájmové kroužky.
Taneční a pohybový kroužek, který povede trenér sportovního tance pan Lukáš Čep, bude probíhat každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Beruška.
Angličtina s úsměvem, pod vedením týmu lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové, bude probíhat každou středu taktéž v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Beruška.
Logopedická prevence, kterou vedou naše paní učitelky s odbornou způsobilostí logopedického asistenta, Jana Ksiažková, Simona Dziehlová a Bc. Michaela Atanasovová, bude probíhat v čase cca 12.20- 12.45 hod. ve, k tomuto účelu uzpůsobené sborovně u třídy Kočička, v předem určené dny pro jednotlivé děti.

 

Co dokáže lidské tělo


V týdnu od 12. – 16. října byl v jednotlivých třídách realizován projekt: „Ve zdravém těle, zdravý duch“, konkrétně jeho 3. etapa s názvem: „Co dokáže lidské tělo“.  Pro všechny děti byly připraveny nejrůznější aktivity a činnosti, zaměřené na poznávání a rozvoj našich smyslů. Využít jsme mohli didaktické hry, pomůcky, výukové programy a materiály, které má naše mateřská škola k dispozici, nebo které byly pro tuto příležitost nově zakoupeny. Pomocí zvukových zvonečků, bubínku, skládaček či hudebních krabiček si děti prověřily svůj sluch, díky podsvícené tabuli, stínovým obrázkům, IT programům pak svůj zrak. Čichové skleničky, polštářky nebo krabičky přispěly k poznání čichu a ochutnávka ovoce pak k uvědomění si chuti. Hmatem jsme nakonec poznávaly tvary, povrchy a materiály. Tyhle všechny aktivity, a ještě spousta dalších, děti neskutečně zaujaly. Zajímavou a poutavou formou si navíc rozšířily své povědomí o zázracích lidského těla.   

Den „D“

V rámci Dne „D“ navštívily některé naše třídy víceúčelové hřiště komunitního centra: „Všichni spolu“ v Ostravě-Pustkovci. Na akci s názvem: „Člověk ten má smyslů pět“ si děti mohly vyzkoušet lezeckou stěnu, průlezku s houpacím mostem, zaskákat si na trampolíně, zahrát si s trubkovým telefonem, zavěšenými houpacími koulemi či duhovým kaleidoskopem.  U dotykových stěn si mohly prověřit svůj hmat a pomocí betonového telefonu, zvukových polštářů a kamenného xylofonu svůj sluch.

 

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Pohybový a taneční kroužek

Všechny děti naší MŠ se na naší školní zahradě zúčastnily ukázkové lekce Pohybového a tanečního kroužku. Jeho lektor, trenér sportovního tance, mistr ČR v latinskoamerických tancích taneční školy Carmen, pan Lukáš Čep v ní děti seznámil s jeho praktickou náplní. Přihlášené děti se v kroužku naučí zábavnou formou, prostřednictvím známých rytmických písniček, vnímat rytmus, pracovat s tělem a koordinovat své pohyby. Seznámí se zde také se základy společenského a moderního tance.

Schůzka rodičů dětí

Schůzka rodičů dětí MŠ se v letošním školním roce z důvodu protiepidemických opatření nekonala. Informace ohledně školního, vnitřního a organizačního řádu MŠ, Školního vzdělávacího programu MŠ, organizace školního roku 2020/2021, plánovaných akcí a kroužků, plateb v MŠ, provozních záležitostí a činnosti Sdružení rodičů jste obdrželi prostřednictvím svých e-mailových schránek. Prosíme rodiče, kteří e-mail z naší MŠ neobdrželi, ať to nahlásí paní učitelce ve své třídě.

 

Den „D“


V rámci Dne „D“ se na naší školní zahradě konala velká školková olympiáda s názvem: „Sportem ke zdraví“. Děti absolvovaly na jednotlivých stanovištích množství sportovních disciplín, na kterých si poměřily své síly. Skákaly do dálky, házely na barevný terč, zdolávaly nerovný terén, běžely na čas, přetahovaly se lanem, závodily na motorkách a odrážedlech aj. Nově jsme mohli využít i k tomuto účelu zakoupené TV pomůcky, hry a náčiní.  Za svá snažení děti obdržely v závěru olympiády medaili a malou odměnu. Akce je součástí projektu „Ve zdravém těle, zdravý duch“, na který naše MŠ obdržela dotaci z rozpočtu SMO – MOb Poruba ve výši 25 000 Kč.

 

Zdravá výživa

Zajímavou naučnou besedu s paní vedoucí školní jídelny Bc. Marcelou Zahradníkovou
s názvem: „Dnes nás vyzývá, zdravá výživa“ absolvovaly naše předškolní děti. Hravou formou si na ni osvojily základy zdravého stravování, připomněly si důležitost vitamínů a seznámily s pojmy – obezita, minerály či zdroj bílkovin. Ve smyslové hře poté poznávaly exotické ovoce a čerstvé bylinky dle čichu, hmatu a chuti. Každé dítě závěrem obdrželo obrázek Potravinové pyramidy a pamětní list.  

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Den dětí

Na naší školní zahradě jsme všichni společně oslavili v rámci Dne „D“ Svátek dětí. Paní učitelky připravily na tento den nejrůznější hry a soutěže s motivem pohádek, které děti postupně absolvovaly a zdolávaly. Navlékali jsme například korálky pro Zlatovlásku, pokoušeli chytnou zlatou rybku, skákali v mlynářových pytlích, tancovali jako víla Amálka aj. Počasí nám přálo a každý se dobře pobavil. Odměna byla pro všechny děti velmi sladká.


Rozloučení s předškoláčky

Tradiční rozloučení s předškolními dětmi probíhalo letos z důvodu protiepidemických opatření v jednotlivých třídách naší MŠ. Děti nejprve svým rodičů předvedly krátký program a poté byly „pasovány“ do stavu školáka. Na památku na MŠ si odnesly pamětní listy, knížky s věnováním, trička s logem MŠ aj. Všem budoucím školáčkům přejeme hodně štěstí a úspěchů ve škole a mnoho radosti a pohody na cestě životem.

 

V závěru tohoto školního roku bychom chtěli všem dětem popřát krásné slunečné prázdniny a rodičům, příbuzným a známým klidnou dovolenou. Vážíme si Vašeho aktivního přístupu, ochoty, tolerance a pomoci. Děkujeme za Vaši příkladnou spolupráci. Znovu se na Vás těšíme v novém školním roce 2020/21.

 

 

CO JSME PROŽILIBŘEZNU


Fotografování dětí

V naší MŠ proběhlo fotografování přihlášených dětí s námětem: „Přišlo jaro“ společností PHOTODIENST Brno. Již zhotovené fotografie jsou k dispozici v naší MŠ.


Divadelní představen
í


Do naší MŠ přijelo divadélko Smíšek s představením: „Pirátská pohádka”. Dobrodružná pohádka plna nečekaných překvapení se dětem moc líbila.

Beseda s učiteli ZŠ A. Hrdličky

Pro všechny rodiče předškolních dětí byla ve třídě Beruška připravena beseda s pedagogy ZŠ
A. Hrdličky –  Mgr. Lukášem Skřivánkem, Mgr. Janou Tichopádovou a Mgr. Libuší Skapovou. V programu na téma: „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“ se rodiče seznámili s informacemi o ZŠ
A. Hrdličky v Ostravě – Porubě, Dnu otevřených dveří či Zápisu dětí do ZŠ. Zajímavé byly také
i informace týkající se přípravy dětí k zápisu, odkladu školní docházky či školní pracovní, emocionální a sociální připravenosti z pohledu pedagoga ZŠ aj.

Bruslení

Poslední lekcí skončil kurz bruslení pro přihlášené děti na zimním stadionu SAREZA v Ostravě-Porubě. Děti se měly možnost seznámit s ledovou plochou, naučit se udržet rovnováhu
na bruslích a pokusit se zvládnout správnou techniku odrážení, zatáčení, brždění a přešlapování

 

CO JSME PROŽILIÚNORU

 

Návštěva ZŠ A. Hrdličky 

Další společné setkání našich předškolních dětí a pedagogů ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě se tentokráte uskutečnilo v samotných prvních třídách této školy. Po usednutí do školních lavic se naše děti nejdříve pokoušely, s pomocí učitelů, zorientovat ve školní třídě. Hledaly rozdíly mezi třídou v mateřské škole a tady, poznávaly typické školní pomůcky a určovaly jejich účel
při vyučování. Následně pak pro ně byly připraveny první školácké úkoly, zaměřené na trénování paměti, orientaci v prostoru a jednoduché počítání. Ty řešily s velkým nadšením. Po krátké pohybové hře v závěru vyučovací hodiny se všechny naše děti zkusily podepsat na školní tabuli. Akce je součástí projektu naší MŠ a ZŠ, ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit jejich vstup do prvních tříd.

 
Den „D“

V rámci Dne „D“ čekala na všechny naše děti návštěva Planetária v Ostravě-Porubě. Po příjezdu do jeho areálu a usazení všech do pohodlných křesel v promítacím sále, jsme nejprve zhlédli živě moderovanou část pořadu. Viděli jsme v ní hvězdnou oblohu, našli Velký a Malý vůz, hvězdu Polárku a některá další souhvězdí podle aktuální roční doby. Zaujalo nás otáčení hvězdné oblohy jako důsledek otáčení zeměkoule i samotný pohled na Zemi z vesmíru.
V programu: „Červená Karkulka a babiččin dalekohled“ jsme se pak seznámili s holčičkou, která se vydává na zajímavou cestu prostorem i časem.
Po krátkém zhlédnutí některých interaktivních exponátů v prostorách planetária jsme se vraceli do MŠ spokojeni a hlavně poučení.

 
Beseda s městskou policií

Pro naše nejstarší děti byla připravena beseda s příslušnicemi městské policie o bezpečnosti
v silničním provozu s názvem: „Honzíkova cesta”.

Po teoretické průpravě bezpečného pohybu na pozemních komunikacích, určovaly děti pomocí rýmovaných hádanek některé základní dopravní značky. Následným nácvikem jednotlivých situací si pak osvojovaly pravidla pro chůzi po chodníku, po přechodu pro chodce i pravidla bezpečné hry ve městě, jízdě na jízdním kole či koloběžce.

  

Učitelé ZŠ v MŠ

Naši MŠ navštívili učitelé prvních tříd ZŠ A. Hrdličky. S našimi předškoláčky si vyzkoušeli tzv. „školu nanečisto”. Děti čekaly úkoly v prostoru herny, na kterých si mohly ověřit své matematické schopnosti i úkoly u stolečků, procvičující paměť, postřeh a logické myšlení.

  

Plavání 

Poslední lekcí skončilo plavání pro přihlášené děti ve FRY Relax centru ve Fryčovicích. Děti čekala závěrečná plavecká soutěž a velké množství zajímavých vodních her.

Ukázkové hodiny


V jednotlivých třídách naší MŠ proběhly ukázkové hodiny pro rodiče. Zhlédli v nich části vzdělávacích činností, práci v centrech i na interaktivních tabulích. Se svými dětmi si pak mohli vyzkoušet množství didaktických her a pomůcek, které má naše MŠ k dispozici.

 

CO JSME PROŽILI V LEDNU


„Bude zima, bude mráz“

Naše předškolní děti se zúčastnily vzdělávacího programu Ekologického centra Orlov
z Příbrami: „Bude zima, bude mráz“. Společně s jeho lektory hledaly odpovědi na otázky: Co dělá příroda v zimě? Která zvířátka v zimě spí a se kterými se můžeme potkat? Kterému lesnímu zvířátku patří stopy ve sněhu? Čím se přikrmují ptáčci v zimě? aj. Děti také pomohly připravit „oběd pro ptáčky“, který zanesly do krmítka.

 


Den D”


Pro všechny děti naší MŠ byl určen interaktivní pořad naší paní učitelky Simony Dziehlové
s názvem: „Divadélko pod věží, na kterou sníh nesněží “. V jeho první části si děti společně upekly bábovku, ve druhé pak zhlédly loutkovou pohádku: „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“. Celá akce děti velmi zaujala.

 

Návštěva v 1. třídě ZŠ

Náplní třetího společné setkání pedagogů a žáků ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě a našich předškolních dětí byla návštěva v 1. třídě ZŠ. Děti se zde seznámily s prostředím školní třídy, zhlédly část vyučovací hodiny a následně pak zkušebně usedly do školních lavic a plnily jednoduché úkoly.


Beseda pro rodiče

Pro zájemce z řad rodičů našich předškolních dětí byla v naší MŠ připravena beseda na téma: „Grafomotorika“. V jejím rámci se seznámili s tím, co je to grafomotorika, jak se rozvíjí, jak je důležitá pro učení dětí, aj.


Návštěva v MŠ


V rámci spolupráce naší MŠ a ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě si naše předškolní děti společně s pedagogy této školy vyzkoušely tzv. „školu nanečisto”.
Pedagogové prvních tříd navštívili naši MŠ a seznámili děti s tím, co je ve škole od září čeká.

 

Hudební pořad


Naši MŠ navštívil pan Ivan Urbánek, herec, autor, muzikant a speciální pedagog a předvedl našim dětem hravé představení plné říkadel, písniček, rozpočítadel, rytmu a fantazie s názvem: Ententýky”. Dětem se představení moc líbilo.

 

Karneval v MŠ


Již od samého rána vstupovali do našich tříd kovbojové, policisté, hasiči, supermani, ale také i princezny, zimní královny, Karkulky, víly a nejrůznější zvířátka. Ano, byly to naše děti
v nejrůznějších kostýmech a maskách. Čekal je totiž velký karneval. Po promenadě všech zúčastněných si mohly užít velkého množství zábavných her, soutěží a tance, které pro ně připravily paní učitelky v jednotlivých třídách. A tak se běhalo, skákalo, házelo, skládalo, tvořilo a tancovalo. Všichni jsme si užili spoustu zábavy a legrace. Maminkám také děkujeme za krásné kostýmy a masky, které svým dětem na tento den připravily.

 

Rok 2020 J.Soupala

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2020

 

Čertí škola

Poslední měsíc v roce – prosinec – jsme ve třídě Žabek začali „Čertí školou“. Rodiče dětem připravili krásné masky, díky kterým se děti proměnily v roztomilé čertíky, čertice a andílka. V průběhu jednoho veselého a rozdováděného dopoledne jsme mohli navštívit „Čertí školu“, ve které děti plnily různé zábavné úkoly, procvičovaly barvy, skládaly barevné vláčky, pracovaly se stínovými obrázky, procvičovaly si geometrické tvary… Také si zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky o čertech a zatančily čertí tanec. V „Čertí škole“ se dětem moc líbilo, všechny úkoly děti splnily na jedničku a za odměnu dostaly čertí omalovánku a malou sladkost. Zažili jsme dopoledne plné legrace a zábavného učení.

   

Přišel k nám Mikuláš

Od mikulášského rána zněly třídami naší školky říkanky, písničky o Mikuláši, andělské básničky či se tancovaly čertí tanečky. Tím se děti připravovaly na mikulášskou nadílku. A Mikuláš nakonec přišel. Vzal si s sebou tentokrát jen anděla, protože ve „Zlaté knize hříchů“ měl jen málo poznámek o velkém zlobení největších uličníků. Nezbedníci, kteří tam přece jen byli zapsáni, museli slíbit, že se polepší. Čert pro jistotu čekal za dveřmi. Děti krásně zpívaly, tančily a Mikuláš je za jejich snažení obdaroval adventním kalendářem. Anděl přidal pohlazení andělskou růží. Radostné mikulášské nadělování je u konce, ale advent a čekání na dárky a Ježíška ještě zdaleka nekončí.

   

Vánoční nadělování

Vánoční stromečky září, všude panuje vánoční nálada, chystají se dobroty na vánoční stůl, školkou zní libé tóny a zpěv vánočních koled. Holčičky v krásných svátečních šatech, kluci ve vánočních vestách, všichni už netrpělivě vyhlížejí Ježíška. Jestlipak přijde? A copak nám letos přinese? Čekání si krátíme vánočními zvyky, krájením jablíčka s hvězdičkou uprostřed, abychom byli příští rok hodně zdraví. Pouštěním lodiček, kdo zůstane a kdo se nám vydá na cesty? Louskáním vlašského oříšku, i ten nám vyvěští zdraví a štěstí. Házením improvizovaného střev