Archiv autora: admin

Rok 2019 J.Skupy

CO JSME PROŽILI V ŘÍJNU

Zájmové kroužky

Do okruhu nadstandartních aktivit v naší MŠ patří zájmové kroužky. Pro přihlášené děti začaly v tomto měsíci jejich první lekce. Taneční a pohybový kroužek, který vede trenér sportovního tance pan Lukáš Čep, bude probíhat každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod.
ve třídě Kočička. Angličtina s úsměvem, pod vedením týmu lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové, bude probíhat každou středu taktéž v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Kočička. Logopedická prevence, kterou vedou naše paní učitelky s odbornou způsobilostí logopedického asistenta, Jana Ksiažková, Veronika Sasínová a Bc. Michaela Atanasovová, bude probíhat v čase cca 12.30- 13.00 hod. ve, k tomuto účelu uzpůsobené sborovně u třídy Kočička v předem určené dny pro jednotlivé děti.


Sběr kaštanů a žaludů

V rámci doprovodné akce ke Dni Země 2019: „Pomáhám přírodě a poznávám ji”, kterou organizuje Středisko přírodovědců na Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě, proběhla v naší MŠ soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Velké poděkování patří všem rodičům a jejich dětem,
kteří kaštany a žaludy sbírali a soutěže se tak zúčastnili. Díky tomu obdržíme pro naši MŠ krmivo pro přikrmování ptáčků v zimě.


Putování za zvířátky

Naše předškolní děti odjely na exkurzi do Záchranné stanice a Domu přírody Poodří v Bartošovicích u Nového Jičína. Pracovníkem Záchranné stanice zde byly nejdříve seznámeny se jejím smyslem, a to zachraňovat handicapovaná volně žijící zvířata v našem kraji a území ČR. Děti se dozvěděly, že Záchranná stanice je jakousi nemocnicí a domovem pro zvířátka, která se již nemohou z nejrůznějších zdravotních důvodů vrátit do volné přírody, že se Dům přírody Poodří zabývá také vybranými druhy kriticky ohrožených živočichů, že
v krajinné oblasti Poodří mohou spatřit zajímavé fragmenty fauny a flory a co pak mají dělat, když najdou zvíře v potížích.  Po ukončení výkladu děti vyrazily na komentovanou prohlídku vnitřních i vnějších expozic Domu přírody Poodří s názvem: „Jdeme do Poodří“. Prohlédly si, co žije kolem řeky Odry – na lukách, v lese, u rybníků a také zhlédly venkovní expozici živých zvířat, kde se seznámily s některými druhy ptáků a zvířat jako například: káně lesní, orel skalní, kalous ušatý, veverka obecná aj. V části nazvané „Od vajíčka k mláděti“ děti poznávaly různá ptačí vajíčka a hnízda. Dozvěděly se více o tom, jak se ptáci chovají, kde si staví hnízda, jak se vyvíjí jejich mláďata, jak rostou a dospívají aj. Z velmi příjemně stráveného dopoledne se děti do MŠ vrátily s bohatými zážitky a novými poznatky z říše zvířátek. Akce proběhla v rámci programu Projektových dnů mimo MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 
Divadelní představení

Naši MŠ navštívilo maňáskové divadélko Hvězdička z Hodonína. Přivezlo dětem pohádku: „Krteček a kolo“. Veselá pohádka, která dětem přinesla i nejedno ponaučení, se všem moc líbila.

 

Pohybem ke zdraví

V rámci společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem Skokánek, ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy, se uskutečnilo 1. společné setkání pedagogů ZŠ a našich předškolních dětí. V tělocvičně této školy absolvovaly nejrůznější pohybové a sportovní aktivity a nenásilnou formou se tak seznamovaly s jejím prostředím, učiteli i žáky.

 
Dopravní školička

V rámci Dne „D“ absolvovaly všechny třídy naší MŠ dopravní akci na naší školní zahradě
 s názvem: „To ví přece každé mrně, přes ulici opatrně“. Děti se seznámily s některými dopravními značkami, vyslechly si hlavní zásady bezpečného pohybu na pozemních komunikacích a v malém simulovaném dopravním provozu si na koloběžkách, kolech a odrážedlech vyzkoušely své nově nabyté vědomosti a dovednosti.

 
Chemie všude kolem nás

V rámci programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, proběhl ve třídě Květinka projektový den: „Chemie všude kolem nás“.  Paní Ing. Lucie Chlebíková, PH.D.-vědkyně a chemička, která celý projektový den připravila a vedla hned v úvodu děti seznámila s tím, co obnáší práce chemika, jak a které pomůcky se používají v laboratořích, jak jsou důležité objevy pro člověka a proč je třeba dodržovat bezpečnost při práci. Děti poté názorně zhlédly ukázku 3 pokusů týkajících se míchání surovin a následné reakce – Tajné písmo, Sloní zubní pastu a Sopku. U stolečků
ve třídě si pak vyzkoušely individuálně či ve skupinách zjistit kyselost a zásaditost látek pomocí lakmusového papírku, vytvořit duhu z bonbonků, vyrobit lávovou lampu či samo nafukovací balonek, vykouzlit plující obrázky na talířku nebo tančící rozinky ve směsi sody a octa, vytvořit duhový déšť a mraky mícháním pěny na holení s potravinářským barvivem, vyrobit bublifuk mícháním netradičních surovin aj. Všechny tyto činnosti děti moc bavily. Projektový den zábavnou a hravou pomohl dětem získat a rozšířit si povědomí o chemii jako přírodní vědě a jejím významu pro člověka zahrnujícím nejen její užitek ale i křehkou rovnováhu mezi ní a přírodou.

 

Pekařský den

Ve třídě Kočička paní učitelky připravily dětem malý pekařský den. Díky maminkám, které na tuto akci poskytly všechny potřebné suroviny, děti vážily, míchaly, válely, strouhaly a tvořily podle osvědčeného receptu. Výsledkem snahy byl výtečný jablečný závin, na kterém si všichni moc pochutnali.

 

Tvoření s dýněmi

Ve třídě Sluníčko proběhlo společné tvořivé odpoledne s dýněmi.  Děti si za pomoci rodičů vyzkoušely dýně nejdříve „vydlabat“. Při tom zjišťovaly, jak vypadají uvnitř, jak voní a jaká mají semínka. Rodiče i děti poté zapojili svou fantazii a zručnost a vytvořili krásná a nevšední díla z dýní i s využitím dalších přírodních materiálů. Děkujeme všem zúčastněným rodičům a dětem za aktivní účast a pohodovou atmosféru, která přispěla k velmi vydařeným výsledkům. Ty jste mohli zhlédnout v prostorách naší MŠ a u vchodových dveří.

 
Pojďme se krásně bát

Krásná a trochu tajemná podzimní akce se uskutečnila na naší školní zahradě. Děti v maskách ježibab, strašidel, kostlivců, upírů aj. si mohly zasoutěžit na překážkových drahách, poskládat obrázek z kaštanů, sestavit kostru z částí, nakreslit strašidýlko křídou na chodník nebo vyrobit pavučinovou medaili. Ochutnaly také výtečný dýňový moučník a ovocný čaj od naší paní kuchařky. Po společném zazpívání několika známých písniček se pak společně s rodiči vydaly na malý lampionový průvod do okolí naší MŠ. Děkujeme všem zúčastněným rodičům a dětem za aktivní účast a pohodovou atmosféru na této akci.

 

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

 

Pohybový a taneční kroužek
Všechny děti naší MŠ se zúčastnily ukázkové lekce Pohybového a tanečního kroužku. Jeho lektor, trenér sportovního tance, mistr ČR v latinskoamerických tancích taneční školy Carmen, pan Lukáš Čep v ní děti seznámil s jeho praktickou náplní. Kroužek se bude konat od měsíce října vždy každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Kočička. Přihlášené děti se budou učit pohybové, kondiční a baletní průpravě a základům společenského a moderního tance.

 

Schůzka rodičů dětí v MŠ
Na pravidelné schůzce rodičů dětí MŠ byli všichni přítomni seznámeni se školním, vnitřním a organizačním řádem MŠ, Školním vzdělávacím programem MŠ, organizací školního roku 2019/2020, plánovanými akcemi a kroužky, platbami v MŠ a provozními informacemi. Současně byli také představeni noví i stávající členové představenstva Spolku příznivců MŠ a všemi přítomnými pak odhlasován jejich roční příspěvek.

 

Divadelní představení
Naši MŠ navštívilo divadélko „Šikulka“ a představilo dětem pohádky: „Prasátko a kouzelné slovíčko“, „O líném zajíčkovi“ a „ Matýsek a písmenka“. Krásná představení pohádek děti nejen pobavila, ale i poučila.

 

Za putováním veverky Zrzečky
Za putováním veverky Zrzečky se děti ze všech tříd naší MŠ vydaly v rámci Dne „D“
do blízkého lesoparku. Po cestě si všímaly změn v přírodě v závislosti na ročním období, poznávaly různé druhy stromů a jejich plody, poslouchaly zpěv ptáčků a pozorovaly veverky.  Do MŠ si pak přinesly v malých kyblíčcích různé druhy přírodnin, ze kterých si pak ve svých třídách vytvořily naučnou výstavku.

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Zahradní slavnost

Na naší školní zahradě se konala již tradiční Zahradní slavnost. Programem nás provázel Hopsalín. Děti v kostýmech a maskách s motivem „džungle“ tancovaly, soutěžily, ale hlavně se dobře bavily. Všichni si také mohli pochutnat na povidlových, makových, tvarohových či ořechových koláčcích a párcích v rohlíku. Akce byla symbolickým zakončením školního roku, na které jsme se také rozloučili s našimi předškoláčky. Ti také v závěru vystoupili s krátkým programem. Akci ukončil konfetový ohňostroj a balónková show.

Dopravní soutěž

Pět zástupců dětí naší MŠ nás reprezentovalo na dopravní soutěži: „Veselá koloběžka“.  Uskutečnila se na dopravním hřišti MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly s dopravní tematikou a v malém simulovaném dopravním provozu uplatňovaly zásady bezpečné jízdy na kolech a koloběžkách. V závěrečném hodnocení se naše děti se umístily se na pěkném druhém místě. Gratulujeme.

Sportovní dopoledne

Část našich předškolních dětí se zúčastnila Sportovního dopoledne s trenéry
ve Sportovním  areálu Poruba na ul. Skautská. Byl zde také uskutečněn nezávazný výběr dětí do fotbalového oddílu. Přihlášky, které děti obdržely, byly předány rodičům.

Školní výlet

Na školní výlet odjely všechny děti naší MŠ na Zámek Kunín u Nového Jičína.
Po zhlédnutí pohádky: „Paleček“ Divadýlka Mrak si s poutavým a srozumitelným výkladem prohlédly zámecké komnaty a v kulisách nejrůznějších prostředí dozdobených rekvizitami okusily, jak se používají divadelní kostýmy a masky.  Samy si také zahrály úryvek z pohádky. Po ukázce loutek všech druhů, typů i velikostí nepřišly ani o divadelní kouzla a čarování. V závěru každé dítě obdrželo jeden voňavý, na roštu opečený špekáček s chlebem a kečupem nebo hořčicí.

Dopravní školička

V rámci Dne „D“ byla pro všechny děti naší MŠ připravena dopravní akce na naší školní zahradě s názvem: „Dopravní školička“. Děti si připomenuly zásady bezpečného chování v dopravním prostředí, seznámily se s některými dopravními značkami a
 na koloběžkách a odrážedlech vyzkoušely malý simulovaný dopravní provoz.

CO JSME PROŽILI V KVĚTNU

 

Společné fotografování


V naší MŠ proběhlo společné třídní fotografování dětí. Již zhotovené fotografie si můžete vyzvednout u své paní učitelky ve třídě.


Divadlo loutek


Se všemi dětmi naší MŠ jsme navštívili Divadlo loutek v Ostravě. Muzikálová pohádka podle oblíbené dětské knížky Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka a s písněmi Marka Ebena
o kočičím klukovi a jeho kamarádech: „Kocour Modroočko“ se dětem moc líbila.

Dopravní hřiště

Naši předškoláci navštívili dopravní hřiště na MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Za účasti příslušnic Městské policie si zopakovali některé dopravní značky, připomenuli význam barev na semaforu a osvojili základy bezpečného chování na cestách, přechodech i na chodnících. Na kolech a koloběžkách si pak vyzkoušeli jízdu v malém simulovaném dopravním provozu.

Divadelní představení

Divadelní společnost Letadlo z Karlových varů představilo dětem pohádku: „Výprava za ledním medvědem“. Příběh je zavedl do zemí věčné zimy a poučil o obyvatelích a zvířatech žijících v těchto ledových krajinách. Pohádka, kterou děti nejen sledovaly, ale mohly se také přímo stát účastníky představení, všechny velmi zaujala.

Den dětí


Na naší školní zahradě se uskutečnilo zábavné dopoledne ke Dni dětí. Podle námětů nejrůznějších pohádek si děti zahrály nejrůznější zajímavé hry, soutěžily, plnily jednoduché úkoly, tancovaly a zpívaly. Všechny na závěr neminula sladká odměna.

Besídky pro maminky

V průběhu měsíce května se uskutečnily v jednotlivých třídách Besídky pro maminky k jejich svátku. Všem se líbili krásné písničky, básničky, tanečky i pohádky, které si pro ně jejich děti s paními učitelkami připravili. Vlastnoručně vyrobené dárečky pro maminky s přáníčky završily všechna tahle krásná sváteční odpoledne.

Taneční akademie


Taneční akademií 2019 v kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu vyvrcholila celoroční činnost Tanečního a pohybového kroužku. Pod vedením lektora, trenéra sportovního tance, mistra ČR
v latinskoamerických tancích taneční školy Carmen, pana Lukáš Čepa se děti učily pohybové, kondiční a baletní průpravě a základům společenského a moderního tance.

Kroužek angličtiny


Poslední lekcí byl ukončen i kroužek „Angličtina s úsměvem“, který vedl tým lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové. Pomocí hraček, didaktických her, obrázků, práce s anglickou cvičebnicí, herní konverzace děti zdolaly první krůčky k osvojení anglického jazyka.

   

  

CO JSME PROŽILI V DUBNU

Dospělí dětem

Naše předškolní děti navštívily Dům farnosti v Ostravě-Porubě. Zhlédly zde představení
 „O sedmi ztracených tečkách“ v rámci soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů z cyklu: „Dospělí dětem“. Pohádka s písničkami z rodinného prostředí slunéček sedmitečných amatérského činoherního souboru Dvojice Jepice z Dobroslavic se dětem moc líbila.

Beseda s městskou policií

Na besedě s městskou policií s názvem: „Honzíkova cesta městem“, se naše předškolní děti seznámily se základními pravidly správného chování v silničním provozu. Po teoretické průpravě bezpečného pohybu dětí na pozemních komunikacích, pan strážník nenásilnou formou, pomocí rýmovaných hádanek, představil předškoláčkům několik základních dopravních značek. Následným nácvikem některých dopravních situací si děti osvojily pravidla pro chůzi po chodníku i přechodu pro chodce. Seznámily se také základy bezpečné hry ve městě, jízdy na jízdním kole či koloběžce.

Den Země

Do naší MŠ přijelo sférické kino z Brna. V rámci oslav ke Dni Země starší děti sledovaly v  postavené mobilní kopuli 360° 3D pořad: „Tajemství stromů“. Dozvěděly se např. co je to fotosyntéza, jaká je struktura stromů od kořenů až po listy, jak stromy získávají energii ze slunce, proč rostou, jak to že se voda z kořenů dostává v rozporu se zákony gravitace do listů aj.
Pro mladší děti byl určen program: „Naši kamarádi zvířátka“. Prostřednictvím pohádkového dědy Franka  se na plátně setkaly s našimi domácími i lesními zvířátky, divokými zvířaty z džungle,
ze savany, pouště, severního a jižního pólu a oceánu. Dozvěděly se také něco více o ptácích, broucích a obojživelnících.

Den „D“

Pro všechny naše děti byla připravena na školní zahradě MŠ v rámci Dne „D“ naučná akce ke Dni Země. Děti absolvovaly na jednotlivých stanovištích množství vzdělávacích aktivit zaměřených na získání a rozvoj poznatků o naší planetě Zemi i na rozvíjení povědomí o ochraně životního prostředí.

Malí zahradníci

V rámci programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, proběhl ve třídě Motýlek projektový den: „Malí zahradníci“. Navštívila nás paní Romana Slavíková – květinářka, zahradnice a floristka. Seznámila děti s náplní své práce a se zajímavostmi, které lze spatřit v životě rostlin. Děti se např. dozvěděly, jaké druhy rostlin existují, co potřebují ke svému růstu, jaký význam mají pro člověka a jak o ně má člověk pečovat. Ukázala jim také pomůcky a nářadí, které potřebuje ke své práci. Následně společně s dětmi aranžovali květinové dekorace na dětské stolečky, do hliněných květináčků vysázeli levandule pro maminky k jejich svátku a na školní zahradě osázeli mobilní záhony lesními jahodami a cherry rajčátky.  V dalších centrech aktivit pak děti sledovaly pokus s obarvením karafiátků pomocí potravinářského barviva, zkoumaly části rostlin v reálném světě i pod digitálním mikroskopem, tvořily z PET vršků květinovou zahrádku či řadily obrázky dle posloupnosti od vývoje semínka až po krásnou kytičku. Celý projektový den se nám moc povedl a my už se těšíme na jahůdky a rajčátka, které, když je budeme pěkně zalévat, určitě vyrostou.

Kozí farma

Naše předškolní děti vyjely na exkurzi do malé rodinné Kozí farmy v Havířově-Dolní Suché. Její majitelka, paní Šárka Veselá, nejdříve všechny děti pěkně přivítala a seznámila s tím, jaké zvířátka na farmě chovají, co obnáší péče o ně a čím se živí. Následovala komentovaná prohlídka prostor farmy. Děti mohly postupně sledovat na dvorečku slepice, kohouta, husy i kačenky. Podívaly se i do prostor kurníku, kde snášejí slepičky vajíčka a kde se líhnou nová mláďata. V chlívku pak měly možnost spatřit kozy a jejich kůzlátka. Na přilehlé zahrádce paní Veselá představila dětem velkého kozlíka a ty si ho mohly i pohladit. Na jedné koze pak dětem předvedla, jaká je správná technika dojení mléka. U malé stáje jim byl pak představen kůň a kráva. Na přilehlé louce pak děti měly možnost prohlédnout si zemědělskou techniku, pozorovat právě ze stáje vypuštěného koně a zahrát si nejrůznější pohybové hry s motivem zvířátek. Z velmi příjemně stráveného dopoledne se pak do MŠ vrátily s bohatými zážitky a novými poznatky z říše domácích zvířátek. Akce proběhla v rámci programu Projektových dnů mimo MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Jarní výzdoba

Zima už skončila a celá naše MŠ se převlékla do jarního kabátku. Děti spolu se svými paními učitelkami malovaly, kreslily, stříhaly, lepily a zdobily. Výsledky jejich práce můžete vidět ve všech prostorách naší MŠ.

CO JSME PROŽILIBŘEZNU

Beseda s městskou policií


Beseda se strážníky Městské policie v Ostravě s názvem:  „Honzíkova cesta z neznáma“, přinesla našim předškolákům odpovědi na naléhavé otázky týkající se bezpečného chování dětí
v potenciálně nebezpečných situacích. Strážníci dětem v tomto preventivním programu vysvětlili a předvedli, jak se mají chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí a jak by měl vypadat jejich případný kontakt se zvířaty. Děti se aktivně zapojovaly do řešení modelových situací a zábavnou a hravou formou tak získávali potřebné informace týkající se jejich bezpečnosti. Akce také napomohla vzbudit u dětí důvěru k uniformě a možnosti v případě potřeby požádat o pomoc strážníka městské policie nebo policistu.


„Těšíme se do školy“


Třetí společné setkání našich předškolních dětí a pedagogů 1. třídy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě bylo zaměřeno na rozvoj předmatematických představ. Děti si vyzkoušely, jak se dokáží orientovat v číselné řadě 1-10, jak chápou pojmy: více-méně-stejně či jak dokáží popsat a rozeznat základní geometrické tvary. Akce je součástí projektu: „Těšíme se do školy“, jehož cílem je usnadnit našim předškolním dětem vstup do základní školy.

Divadelní představení

Do naší MŠ přijela divadelní společnost Smíšek s představením:  „Kouzelné jaro
na zahrádce”. Děti mohly sledovat, jak se zimní krajina společným začarováním promění
v krajinu jarní a jak pak veselý zahradník Karlík tuto krajinu přemění v krásnou zahrádku plnou barev a vůní květin.

Exkurze v knihovně

V rámci březnového Dne “D“ navštívily děti z celé naší MŠ knihovnu na Podroužkově ulici
v Ostravě-Porubě. Paní knihovnice všechny děti v knihovně pěkně přivítala a předvedla oddělení knih pro děti a dospělé. Děti si pak poslechly pohádku a seznámily s principem půjčování knih a správného zacházení s nimi. Děti si poté mohly vybrat a prohlédnout knihy dle svého vlastního uvážení, což se jim moc líbilo. Nadšeně prohlížely obrázky a diskutovaly o nich. Paní knihovnice také vyzvala děti, aby poprosily své rodiče a společně knihovnu navštívili a podpořili tak kladný vztah dítěte ke knihám.

Beseda s učiteli ZŠ A. Hrdličky


Pro všechny rodiče předškolních dětí byla určena beseda s pedagogy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě –  Mgr. Lukášem Skřivánkem, Mgr. Janou Tichopádovou a Mgr. Libuší Skapovou. V programu na téma: „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“ si rodiče vyslechli prezentaci o ZŠ A. Hrdličky a obdrželi informace o Dnu otevřených dveří či Zápisu dětí do ZŠ. Zajímavé byly také i informace týkající se přípravy dětí k zápisu, odkladu školní docházky, školní pracovní, emocionální a sociální připravenosti z pohledu pedagoga ZŠ aj.

 

Fotografování dětí

V naší MŠ proběhlo fotografování dětí s námětem: „ Slavíme jaro“. Již zhotovené fotografie si můžete vyzvednout u své paní učitelky na třídě.


„Jak to byl pohádko?“


V rámci programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proběhl ve třídě Sluníčko projektový den: „O perníkové chaloupce“. Děti si vyzkoušely hru v roli, dramatizaci pohádky či námětovou hru. Pracovaly s pohádkovými kostýmy, loutkami i kulisami. Pod vedením paní cukrářky Šrámkové připravily těsto na perníky, vykrojily určené tvary a po upečení společně nazdobili. Vznikly nejen krásné perníčky ale i úžasná perníková chaloupka, kterou za pomocí paní cukrářky sestavily. Na velkou kartonovou chaloupku pro dramatizaci pohádky pak děti nazdobily kartonová srdíčka a z květináčků a připraveného výtvarného materiálu vyrobily krásné čarodějnice. Tyto dětské výrobky společně
s dalšími jarními dekoracemi můžete spatřit na našich chodbách MŠ.

CO JSME PROŽILIÚNORU

Dentální hygiena

 Interaktivní přednášku o dentální hygieně si pro všechny naše děti připravily studentky stomatologické fakulty Lékařské univerzity. Dětem s pomocí obrázků vysvětlily, proč vzniká zubní kaz a jaký dopad pro naše zuby může mít. Názorně pak předvedly, jak má vypadat správná zubní hygiena, abychom zubnímu kazu mohli předejít.


Karneval v MŠ

V celé naší MŠ se uskutečnil velký maškarní Karneval. Pro děti byly připraveny nejrůznější zábavné hry, soutěže a tanečky. Veselé karnevalové dopoledne si všechny děti skutečně užily. Děkujeme maminkám za krásné masky a kostýmy, které svým dětem na tento den připravily


Relaxace-masáže


Odborná vzdělávací akce s Mgr. Radkou Foltovou – speciálním pedagogem, certifikovanou lektorkou programu MISP na téma: „Relaxace – jedna z pozitivních forem výchovy nejen předškoláků aneb masáže pro rodiče a jejich děti “se konala ve třídě Beruška. V programu se všichni přítomní dozvěděli, co je to program MISP a jak je důležitá relaxace, jako jedna z pozitivních forem výchovy dětí a součást životního stylu. Následovaly praktické ukázky částí masážních sestav ve dvojicích dítě a rodič.

Výtvarné dílny


V rámci společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem Skokánek,
ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy, se naše předškolní děti zúčastnily připravených výtvarných dílen. Domů si odnesly vlastnoručně vyrobenou papírovou rukavičku.


Den D”

V rámci Dne „D” odjely děti z celé naší MŠ do kina CINESTAR
v Ostravě na pohádku Včelka Mája-Medové hry. Krásná animovaná pohádka se všem dětem moc líbila.


Setkání s učiteli  ZŠ


V naší MŠ proběhlo setkání předškolních dětí s pedagogy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě. Děti si vyzkoušely tzv. „školu nanečisto“. V rámci společného projektu spolupráce mezi naší MŠ a ZŠ se seznámily s učiteli 1.tříd a vyslechly si, co je první dny v září ve škole čeká. Společně pak plnily první jednoduché „školácké” úkoly.


Plavecký výcvik

Poslední desátou lekcí byl ukončen kurz pro přihlášené děti:„Plavání se žabičkou“ ve FRY RELAX Centru ve Fryčovicích. Děti se v něm hravou a nenásilnou formou, s využitím velkého množství barevných plaveckých pomůcek a nářadí z PVC, seznámily s vodním prostředím a postupně učily plaveckým stylům. Pravidelně využívaly také kromě bazénu i vířivou vanu a horkovzdušnou saunu.

CO JSME PROŽILI V LEDNU

Ukázková hodina v ZŠ

V rámci společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem Skokánek,
ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy, se uskutečnilo
3. společné setkání pedagogů a žáků ZŠ a našich předškolních dětí. Na ukázkové hodině v ZŠ se se naši předškoláčci seznámili s prostředím školní třídy, zhlédli část vyučovací hodiny a následně pak zkušebně usedli do školních lavic a plnili jednoduché úkoly z matematiky a českého jazyka.

Divadelní představení

Naši MŠ navštívilo divadélko Úsměv a představilo dětem pohádku: „Krakonošovy lyže“.

Krásná zimní pohádka plna pěkných písniček se dětem moc líbila.


Den „D“

Díky příznivým sněhovým podmínkám jsme mohli s dětmi vyrazit v rámci Dne „D“ na nejbližší kopečky do okolí MŠ a věnovat se oblíbenému bobování a sáňkování. Děti byly z jízd na sněhu nadšeny. Jezdily samy, ve dvojicích nebo utvořily vláček. Krásné zimní dopoledne si skutečně užily.


Ptáčci v zimě

V rámci programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proběhl ve třídě Květinka projektový den: „Ptáčci v zimě“. Pod vedením zkušeného ornitologa pana ing. Otakara Závalského se děti seznámily s tím, jaké druhy ptáků u nás přezimují a které odlétají do teplých krajin a proč, co mají všichni ptáci společného, čím se živí, jaký mají způsob života a jak vypadá jejich vývoj od vajíčka k dospělému jedinci.
Na interaktivní tabuli se děti aktivně zapojily do poznávání jednotlivých druhů ptáků a porovnávání jejich rozdílných tvarů a velikostí. Pod mikroskopem pak pozorovaly jednotlivé druhy peříček. Děti se také naučily, co dávat do krmítka, jaké množství a jak často. V improvizované dílničce si nakonec společně vyrobily krmítko pro ptáčky a umístily na naší školní zahradu.


Setkání v ZŠ


V rámci spolupráce naší MŠ a ZŠ A Hrdličky v Ostravě-Porubě si vyzkoušely naše předškolní děti společně s pedagogy základní školy tzv. „školu nanečisto”. Zavítaly do třídy prvňáčků a seznámily se tím, co je ve škole od září čeká.

Beseda pro rodiče

Pro zájemce z řad rodičů našich předškolních dětí byla připravena v naší MŠ  beseda na téma: „Školní zralost“. V jejím rámci se všichni přítomni seznámili s tím, co je to školní zralost, jak by měla být naplněna, jaké jsou indikátory školní nezralosti, kdo rozhoduje o odkladu školní docházky aj.

 

Divadelní představení


Do  naší MŠ přijelo divadélko LEONKA z Valašského Meziříčí a zahrálo dětem pohádku:  „Dva sněhuláci”. Interaktivní představení, ve kterém děti pomáhaly rozvíjet děj pohádky zpěvem krásných písniček a doprovodným pohybem sklidilo u všech velký ohlas.

Tajemství hliněného střípku

Pod vedením odborníka z praxe – keramika pana Jaroslava Kříže, proběhl ve třídě Kočička projektový den s názvem: „Tajemství hliněného střípku“. Motivační pohádkou: „O třech medvědech“, ve které Mášenka nechtěně malému medvídkovi Mišutkovi rozbila hliněnou mističku a nemohla najít její střípek, byly děti vyzvány jí pomoci. S panem hrnčířem na hrnčířském kruhu se snažily vytočit pro Mišutku novou misku. V rámci projektového dne se děti nejen seznámily s povoláním hrnčíře a keramika, ale i s historií vzniku keramického řemesla. Prohlédly si také užitkové výrobky a byly seznámeny i s výrobou dekorativních a uměleckých objektů. V malé keramické dílničce si pak mohly vymodelovat své vlastní malé hliněné korálky. Akce je součástí programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ukázková hodina

Ukázkové hodiny vzdělávací práce s dětmi pro rodiče proběhly ve třídách Motýlek, Beruška, Sluníčko a Květinka. Rodiče mohli sledovat, jak děti pracují v kontaktním kruhu, v herně na koberci, u stolečků a na interaktivní tabuli. Viděli, jak se jejich děti v kolektivu a při individuálních a společných činnostech chovají, zda se zapojují a jak jsou úspěšné. Měli zároveň možnost prohlédnout si velké množství pro děti vhodných didaktických her a pomůcek, které má naše MŠ k výuce k dispozici.

Rok 2019 J.Soupala

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2019

Toulavá kytara 

Z kraje měsíce října k nám po delší době opět zavítal pan Zábranský se svou dvanáctistrunnou kytarou. Předvedl nám celou škálu rytmických i melodických nástrojů, které vlastní, a které si děti směly osahat a vyzkoušet. Program byl obohacen barevnými ilustracemi dětských písní, mnohé známé i méně známé písně si děti s kytarou směly zazpívat. Nemalým lákadlem byla rovněž bublinková show v závěru pořadu, spojená s veselým tanečním dováděním všech malých i velkých diváků. Prožili jsme radostné, zpěvavé dopoledne plné hudebních zážitků a těšíme se zase někdy příště na setkání s kytarou a jejími veselými písničkami.

  

Barevný podzim

Jedno podzimní dopoledne, jak malované, nás cestou do Stanice mladých přírodovědců šimraly paprsky sluníčka, a to nejen přes okno autobusu, kterým jsme cestovali s našimi předškoláčky. Hned ve vstupní hale se děti se zaujetím vrhly k velkým akváriím a za pomocí fotografií s názvy ryb jsme je společně v akváriích vyhledávali. Přivítaly nás dvě pracovnice stanice, děti si rozdělily do dvou skupin a každá se pak průvodcovsky věnovala své skupině dětí. Předškoláčci se dozvěděli mnoho zajímavostí o podzimní přírodě, prohlédli si zvířátka v teráriích, některá z nich nakrmili, vypracovali si pracovní list k tématu, který si pak odnesli s sebou domů. Cestou zpět si děti s nadšením vyprávěly o všech zvířátkách, která je zaujala. Středem pozornosti však byla papouščí slečna Žofinka, která dětem předvedla svůj silný hlas a velký zobák, co si umí poradit i s tím nejtvrdším oříškem. „Barevný podzim“ byl pro nás všechny zajímavým zážitkem a těšíme se na další setkání s přírodou i milými zvířecími kamarády.

  

Pohybové aktivity

V rámci spolupráce se základní školou naši milí předškoláci přijali v polovině října pozvání do tělocvičny ZŠ Šoupala, kde si pro ně paní učitelka první třídy spolu se sportovními trenéry připravila různá cvičení a pohybové hry. Předškoláčci tak měli možnost prožít hodinu tělesné výchovy v opravdové velké škole, po boku svých starších kamarádů, které znají ze školky. Překážkové dráhy, štafetový běh, chůze pozpátku po čtyřech, běžecký slalom mezi kužely, míčové hry, přeskoky přes švédskou lavici, válení sudů…….. i mnohá jiná cvičení naše děti zvládaly bravurně a ještě si prohlédly část školy a užily si veselého a sportovního zápolení s kamarády. Těšíme se na další společně sdílené zážitky.

  

Co se skrývá v rákosí?

V říjnovém Výletníčku jsme se s dětmi vypravili na environmentální a přírodovědnou vycházku k pustkoveckému rybníku, nazvanou „Co se skrývá v rákosí?“, kterou pro nás připravila pí učitelka Jana S. ze třídy Jablíček. Děti plnily různé úkoly s podzimní tématikou a sběrem přírodnin, které si přinesly a vystavily ve školce. Přálo nám krásné podzimní počasí, a tak jsme mohli vnímat krásy podzimní přírody všemi smysly. Pozorovali jsme život u rybníka, zvířata a hmyz, která zde žijí, určovali jsme druhy stromů dle jejich listů a stromové kůry jsme zkoumali hmatem. Také jsme zpívali vodníčkovi, který rybník střeží a moc se mu to líbilo. Oblíbenou činností je u rybníka taktéž krmení kačenek, kterého si děti i kačenky mimo jiné do sytosti užily. Výletníček se velmi líbil, děti si doplnily poznatky o podzimu v přírodě. Zažili jsme krásné, slunečné, voňavé, podzimní dopoledne s přírodou a kamarády.

   

Beskydská zvířátka

  1. října 2019 byli naši milí rodiče pozváni na ukázkovou hodinu do třídy Jablíčko. Třída se proměnila v „Beskydské vrchy a lesy“, kam jsme si s dětmi vyšli na imaginární „výlet“ za zpěvu oblíbené písně „Beskyde, Beskyde“ a doprovodu ukulele. Rodiče a prarodiče se seznámili s běžným dnem ve školce. V komunikativním kroužku děti předvedly, co znají o lese, zvířátkách, zpívaly k tématu oblíbené písničky, vyťukávaly rytmus dle „datla“. V tělovýchovné chvilce ukázaly, jak se umí orientovat v prostoru, zahrály si pohybovou hru „Na ježka“. V centrech aktivit se naši malí výletníčci společně s rodiči pustili do zkoumání, co z přírodnin plave a co neplave, skládali půlené obrázky, lepili mandaly z netradičních materiálů, využili nový MultiBoard pro výukovou hru „Říjen“. Také si vyrobili obrázek z kartonových dílů – beskydská zvířátka, které jsme jako jednu z cen vyhráli v minulém školním roce v soutěži „Pomáhám přírodě a poznávám ji“ ze Stanice mladých přírodovědců, a které si pak směli odnést s sebou domů. Děkujeme všem za přijetí pozvání a příjemnou tvůrčí atmosféru.

  

Duhová pohádka

Ve druhé polovině měsíce října nás navštívilo interaktivní divadlo v pohybu s pohádkou o Duhové víle a jejich ztracených barvičkách. Děti nejenže aktivně pomáhaly víle barvičky hledat, ale rovněž hledaly a nacházely otázky a odpovědi na zábavné hádanky, rýmovačky, slovní spojení, jazykolamy… Program byl prokládán líbivými melodickými písničkami, slovními hrátkami s pohybem i pro děti velmi poutavým a zábavným soutěžením. Děj příběhu značně komplikoval popletený Pimpula, který zkazil, na co přišel. Jak už to tak v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo a i naše Duhová víla nakonec našla všechny barvičky na svém místě. Prožili jsme veselé poučné skotačivé, zkrátka báječné dopoledne s pohádkou, hezkými loutkami, milými žertovnými herci a príma kamarády.

  

Žabky na podzim

Podzim může být pro nás i zábavou. Ve třídě Žabka jsme v podzimním období tvořili z jeho různých plodů, a pak si dělali z našich výtvorů výstavky, sbírali jsme žaludy a kaštany pro zvířátka, při pobytu venku jsme na naší školní zahradě hrabali listí, hráli si s přírodninami. Také jsme sklízeli bramborovou úrodu z našeho výukového záhonku, sbírali snítky petržele a máty. Zkrátka dobře jsme se měli a nyní už se moc těšíme, co nám předvede zima…

  

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ 2019

 

První dny v mateřské škole

Prázdniny už jsou nenávratně za horami a my se opět scházíme v naší školce, abychom se viděli s kamarády, pí učitelkami, abychom zažili mnohá dobrodružství, poznávali, objevovali a sdíleli veselé zážitky. Měsíc září bývá vždy ve znamení seznamování, zkoumání nového prostředí, poznávání nových situací, utváření nových přátelství… Společně se těšíme na vše nové, co nás čeká…

  

Ukázková hodina Carmen 

Hned první zářijový týden nás navštívil lektor taneční školy Carmen, pan Lukáš Čep, aby dětem předvedl různé taneční kreace za doprovodu moderních světových tanečních písní a nadchl je pro tento kroužek, který se bude konat každé úterý, od 14.15 do 15.00 hodin na naší školce. Děti měly o kroužek velký zájem a moc se těší na zábavné a strhující skotačení.

 

Třídní schůzky 

Na třídních schůzkách, konaných 10. září, se přítomní rodiče dozvěděli o chodu a organizaci naší mateřské školy, o školním řádu, o náplni školního vzdělávacího programu, o kroužcích pro děti, o připravovaných akcích pro rodiče a děti i o všech aktivitách, které nás čekají v tomto školním roce. Rodiče byli rovněž seznámeni se Sdružením příznivců MŠ Šoupala, s jeho činností a akcemi.

 

Malované zpívánky 

Začátkem měsíce září nás opět navštívilo naše známé a oblíbené divadélko Smíšek tentokrát s pohádkou Malované zpívánky. Děti měly možnost seznámit se s paní skladatelkou i popleteným Houslovým klíčem, se kterými pak společně hledaly ztracenou notičku. Pohádka byla prokládána krásnými písničkami, které děti znaly, poznávaly je podle obrázků a malůvek a společně si pak zazpívaly. Veselé zpívání písniček Holka modrooká, Prší, prší, Skákal pes přes oves, Kočka leze dírou … znělo celý den ve všech třídách. Zažili jsme pěkné, zpěvavé dopoledne a těšíme se na další setkání se Smíškem a jeho pohádkami.

  

Návštěva u želvičky Terezky 

V posledním zářijovém týdnu pozvala paní učitelka Jarmila postupně všechny děti, i pí učitelky z naší školky, na návštěvu do své třídy Žabka. Tady jim představila svého domácího mazlíčka – suchozemskou želvičku Terezku, kterou doma chová již 21 let. Děti tak měly možnost setkat se s živým zvířátkem, pozorovat krmení a zároveň se dozvědět i mnoho zajímavého z jejího života. Paní učitelka dětem vyprávěla veselé historky, které se během jejich dlouhých let udály. Poté se děti proměnily v Ninja bojovníky a zdolávaly překážkovou dráhu, ve které si zahrály i bowling. Pro vzpomínku na tento den si děti vyrobily želvičku ze skořápky ořechu a papíru. Děti byly ze setkání se želvičkou nadšené, velmi je zaujala, stejně tak i ostatní činnosti, které hravě splnily. Všichni jsme si užili veselého dovádění, soutěžení i příjemného setkání s tímto neobvyklým domácím zvířátkem.

 

JAK JSME SE MĚLI V ČERVNU 2019

 

Indiánská dobrodružství

Začátkem měsíce června k nám opět zavítalo naše oblíbené divadélko Smíšek, již naposledy v tomto školním roce. Velkou legraci jsme zažili s pohádkou o Indiánech, kde Malý Bobr a jeho sestra Bílá Holubice se po sourozeneckých nesnázích a rozverném škádlení nakonec usmíří. Děj pohádky doprovázela zvířátka typická pro tento region, dokonce i lev a papoušek Jaroušek, líbily se nám také velké, barevné a nápadité kulisy. Pohádka nám po zbytek času v mateřské škole navodila dobrou náladu.

 

Bartošovice

Natěšeni předškoláci se svými pí učitelkami vyjeli jedno teplé červnové ráno na výlet do Bartošovic, kde je čekal nabídkový program s odborným výkladem a prohlídkou zvířat a dravců, fiktivní procházkou Poodřím, ukázkou fauny i flóry vyskytující se v tomto regionu a spoustou informací o místní Záchranné stanici. Zde našli domov dravci a zvířata, kteří ztratili přirozený instinkt a svobodu v zajetí člověka či doživotním následkem zranění v přírodě. Děti projevily empatie ke smutným osudům těchto živočichů, byly vedeny k uvědomění, že špatným zásahem člověka do přírody vznikají trvalé následky, které zvířata a dravce poškozují. Také jsme zkoumali a prohlíželi si vodní říši, vodní živočichy, ryby a hmyz vyskytující se v této oblasti. Děti zvládly odpovědi na otázky odborníka, týkající se názvů a charakteristiky zvířat a ochrany životního prostředí, byly nadšené z krásného a klidného prostředí, kde si mohly zaskotačit, proběhnout se, pozorovat dalekohledem čápy, sovy, orly, mladé králíčky… Přírodovědci nám předvedli umělý přítok vody přes malou hráz a vodní mlýnek, kde jsme se čachtali v čisté vodě a bylo to príma. Odjížděli jsme neradi avšak se zážitky, které stojí za to. Krásný výlet i nádherná podívaná. Projekt nazvaný „Živá příroda na dosah“ dětem umožnil vnímat přírodu všemi smysly, pochopit sounáležitost s životem kolem nás a byl realizován a financován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP – VVV), který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zámecký park a rybník 

Jedno krásné červnové dopoledne jsme se opět vypravili na poznávací exkurzi do zámeckého parku a k rybníku v Porubě. Tentokrát vyrazili za poznáním předškoláci tříd Jablíčko a Medvídek. Celá vycházka s poznáváním proběhla pod vedením pí lektorky, v rámci výukového programu Stanice mladých přírodovědců. Děti se prošly zámeckým parkem, poznávaly známé i méně známé stromy a listy, které zde rostou, povídaly si o ptácích a zvířatech v parku se vyskytujících, také si prohlédly okolí zámeckého rybníka, určovaly, které živočišné i rostlinné druhy zde žijí a vše si prohlédly na obrázcích, malých vzorcích nebo ve skutečnosti dalekohledem. Všem se výlet moc líbil, děti prokázaly bohaté znalosti k této problematice. Prožili jsme smysluplné dopoledne v přírodě.

 

Honzíkova cesta z neznáma 

V besedě s policistou si naši předškoláci v modelových situacích „Co by se stalo, kdyby…“ povídali, jak se zachovat v krizovém případě napadení neznámým psem, co dělat a jak se bránit při oslovení a nabídce sladkostí cizím člověkem, v případě dětského svědectví úrazu či havárie si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla policie, záchranné služby a hasičů. Věděly, co si počít, když se ztratí rodičům na veřejnosti. Děti byly rovněž poučeny, která místa jsou pro ně vyhrazena k hrám a k odpočinku nejen o prázdninách, zopakovaly si pravidla silničního provozu, potřebnou výbavu malých cyklistů a bruslařů. Prohlédly si výbavu věcí policisty nutných k výkonu jeho práce, obdržely omalovánku a drobné dárky. Tyto besedy s policisty probíhající na naší školce napomáhají dětem uvědomit si, že ne všichni lidé jsou k nám dobří, že chránit si své zdraví, bezpečí a soukromí je pro všechny nutností.

 

Veselá koloběžka 

Tak jako mnoho ročníků v minulosti i letos jsme se s několika vybranými předškoláčky zúčastnili celoporubské Dopravní soutěže na dopravním hřišti v MŠ Ukrajinská s názvem Veselá koloběžka. Pí učitelky třídy Jablíček Jana a Jana provázely děti celou soutěží. Děti předvedly bohaté znalosti z dopravních předpisů, značek, užitku dopravních prostředků, zručnosti při jízdě na koloběžkách, znalosti první pomoci či bystrosti ve skládání puzzle k této problematice… Děti tímto zvládly dvanáct soutěží a právem si zasloužily bohaté odměny pro sebe v podobě medaile a malé sladkosti i krásné odměny pro naši školku. Akce byla i letos velmi zdařilá a za krásného počasí.

 

Zpívá celá rodina 

V bujarém teplém červnovém odpoledni se sešli rodiče a děti třídy Žabka na terase naší mateřské školy u druhého ročníku této zpěvné a rytmické akce, na kterou jsme se už dlouho dopředu těšili. Žabky vystoupily ve veselých kšiltovkách s písničkami „Colu, pijeme, colu“ a „Pátá“. Melodické písničky chytily každého nejen za srdíčko, ale také donutily ruce, které nám tleskaly do rytmu. Každé ze zúčastěných dětí zpívalo do mikrofonu písničku za doprovodu elektrických varhan. K produkci dalších lidových i oblíbených populárních písniček hráli velcí i malí na jednoduché rytmické nástroje, zarapovali jsme si na píseň „Prší, prší“ a znovu se hlásily děti k pokračování sólového zpěvu nadšeny a motivovány dobrou atmosférou. Naši nejmladší obdrželi za svůj úžasný pěvecký výkon rozesmáté sluníčko na památku, aby je i pro příště zpívání bavilo, zůstali jím nadšení, a aby se nebáli vystoupit před obecenstvem. Všichni ostatní dostali za svůj výkon ještě obra Šmoulu a čokoládovou dobrotu. Rodiče získali od svých ratolestí suvenýr štěstí v podobě keramického čtyřlístku k prožití príma léta. Oj, jak nám bylo spolu dobře! Pak zazvonil zvonec a všechno má svůj konec… Děkujeme pí učitelce Jarmile za letní kšiltovky, pí učitelce Simoně za hudební doprovod ke všem písním, rodičům za jejich fandění a navození výborné nálady až do konce.

 

Zahradní slavnost 

Oblíbenou závěrečnou akcí k ukončení školního roku již po mnoho let tradičně bývá Zahradní slavnost s programem klauna Hopsalína. Tentokrát pozval děti, pí učitelky i rodiče a všechny přátele do Džungle. Všichni se mohli parádně vydovádět, vytančit, vyskákat i vyskotačit za znění rytmických tanečních písní oblíbených a známých interpretů české i světové scény, převlečeni do tematických kostýmů. Pro malé i velké návštěvníky džungle byly připraveny také soutěže s malými odměnami, tradiční bufet „U dobré pohody“ v plné výbavě, a také jsme si mohli opéct párek na nachystaném ohništi. Jak už to tak bývá, zlatým hřebem odpoledne bylo ono dlouho očekávané loučení s našimi milými předškoláčky, kteří již za nedlouho opustí naše řady a vykročí do další etapy svého života. Popřejme jim hodně štěstí a úspěchů… Důstojné rozloučení, podané ruce, zamlžené brýle i ukápnuté slzičky některých malých i velkých patří ke každému loučení a nám všem zůstanou ve vzpomínkách navždy.

 

Skákací hrad 

Jaké by to bylo rozloučení se školním rokem, kdybychom i tentokrát se nemohli vydovádět a vyřádit ve skákacím hradu? Všechny třídy si užily organizované, bezvadné, skvělé, báječné, slunné … zábavy jedno krásné červnové dopoledne na naší školní zahradě.

 

Klubíčka na cestách 

Jeden báječný červnový týden děti třídy Klubíčko spolu s pí učitelkami prožily na cestách a navštívily nejednu zajímavou vzdálenou zemi. Naše fiktivní cestování začalo v pondělí, kdy jsme byli v Číně, v úterý naše kroky směřovaly k Indiánům, ve středu jsme si projeli Afriku, čtvrtek patřil Hawai a pátek jsme zakončili u Eskymáků. O každém z těchto míst jsme si pověděli mnoho zajímavého, jak tam lidé a zvířata žijí a co je pro dané místo typické. Zkoušeli jsme najíst se čínskými hůlkami, tančili jsme hawaiský tanec, tancovali u ohně s doprovodem bubnů, zpívali, vyráběli… Krásně jsme si to užili…

 

…a co říct závěrem? 

Červen, to je měsíc milý, sbíráme si jahody,

sluníčko nám pěkně svítí, užíváme pohody…

…a tak u nás závěrečná. V měsíci červnu jsme zažili dobrodružnou dopravní soutěž, užili si sportu na naší školní zahradě, hopsání ve skákacím hradu, poznávali krásy přírody v zámeckém parku a u zámeckého rybníku v Porubě, pobyli jsme u zvířátek v Záchranné stanici v Bartošovicích, zúčastnili se výtvarné soutěže pořádané Stanicí mladých přírodovědců v Porubě, kde jsme obdrželi krásná přední místa v účasti na ekologickém programu, první místa ve výtvarné soutěži s tématem „Mládí“. Předškoláci navázali za dobu svého působení ve školce pevná dětská přátelství, menší děti se dobře zadaptovaly na pobyt v naší mateřské škole, všichni jsme na našem působišti vykonali kus originální a dobré práce. Díky dobré spolupráci s rodiči a profesionálnímu přístupu všech pí učitelek jsme školní rok 2018/2019 úspěšně zvládli. Všem přejeme moc krásné, ničím nerušené, slunečné, voňavé, odpočinkové a pohodové prázdniny a těšíme se na príma spolupráci v dalším školním roce…

 

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2019

 

Zápis do školky 

Začátkem měsíce května proběhl na naší mateřské škole Den otevřených dveří a zápis nových dětí, které posílí naše řady od nového školního roku, to je od září 2019. Děti si spolu s rodiči důkladně prohlédly třídy, herny i ostatní prostory školky a seznámily se s kamarády. Všichni se na vás moc těšíme!

 

Maminkám k svátku 

Jedno květnové odpoledne jsme pozvali všechny milé maminky a babičky, ale i ostatní příbuzné a známé do naší veselé třídy Sluníček, abychom s nimi pobyli a strávili několik slavnostních chvil u příležitosti oslav Svátku všech maminek. Děti zarecitovaly básničky o jaru, kytičkách, zazpívaly písničky, zahrály pohádky O budce a O červené Karkulce, zatancovaly veselé tanečky o zvířátkách, popřály maminkám a babičkám formou básniček… Nakonec děti maminkám předaly pěkné dárečky a přáníčka, které pro ně s pí učitelkami s láskou vyrobily. Děkujeme rodičům i všem ostatním příbuzným, kteří si na nás udělali čas a přišli s námi na chvíli posedět. Dobře jsme se spolu měli a těšíme se zase na příště.

 

Zahrada 

V květnu k nám zavítala divadelní společnost Bonbón, která zahrála dětem známou pohádku na motivy Jiřího Trnky Zahrada. Děti fandily malé panence Aničce a kocourovi, kteří se skamarádili ve staré, časem zapomenuté zahradě. Dva kamarádi spolu podnikli výlet na moře, kde kocourek lovil velrybu a v noci nemohl spát. Herci přizpůsobili scénář menším dětem, prezentovali se písničkami v doprovodu kytary, nechali děti spontánně reagovat v napínavých situacích pohádkového děje. Dětem se pohádka moc líbila.

 

Dopravní hřiště 

V květnu jsme si Výletníček společně užili na dopravním hřišti MŠ Ukrajinská v Porubě. Děti si pod dohledem dvou policistek vyzkoušely orientaci v simulovaném dopravním provozu, seznámili se s pravidly, zkusily si jak role chodců, tak i řidičů kol a koloběžek, reakci na semafor, pohyb po přechodu pro chodce, poznávaly dopravní značky. Všichni jsme snadno uvěřili, že je to jako doopravdy. Děti byly moc šikovné, snažily se, a proto si s sebou odnesly malou odměnu v podobě svítící nálepky, a také svůj první řidičský průkaz. Prožili jsme krásné a poučné dopoledne.

 

Jarní pohodičkování 

Ve středu, 15. května, 2019, jsme si k nám do Medvídků naše drahé z rodiny pozvali na odpolední „Jarní pohodičkování“. Dobrůtky jednohubkové jsme jim připravili, zazpívali, zatancovali, co umíme, předvedli. Maminkám pak k svátku popřáli a dárečky z lásky předali. Zkrátka hezky jsme si to společně užili.

 

Společná fotografie 

Jak už to tak v závěru školního roku bývá i letos jsme se všichni po třídách vyfotili profesionální foto firmou, abychom si i po letech zachovali pěknou vzpomínku na školku.

 

Cyklovýlet

S dětmi a rodiči třídy Jablíčko jsme se jednoho květnového odpoledne potkali v plné cyklistické výbavě na tramvajové zastávce Čistírny, abychom všichni společně vyrazili do Hošťálkovic, k hospůdce Na Lipce. Nechybělo ani odrážedlo či koloběžka a tím měla i pěší túra své kouzlo. Všichni jsme se pak spolu potkali na místě, kde se děti mohly vydovádět na pěkném trávníku a občerstvit se z nabídky restaurace. Nedávno maminky oslavily svůj svátek, a přestože již dostaly od dětí s láskou vyrobené dárečky, děti pro ně měly ještě jedno překvapení v podobě písničky a básničky. Na závěr si děti vysloužily za bezva jízdu na kolech od nás malou odměnu. Ještě poslední společné cyklo-foto, šlápnout do pedálů a jede se zpět. Díky príma partě dětí a bezva obětavým rodičům, kteří si udělali čas, se náš výlet moc vydařil a měl skvělou sportovní náladu. Moc všem děkujeme, že jste jeli s námi.

Vaše pí učitelky Jana a Jana

 

Beseda s policisty 

V květnu se naši předškoláci také setkali se strážníkem městské policie na besedě BESIPu. Děti si zopakovaly základní pravidla pro bezpečný pohyb v silničním provozu, praktickým nácvikem jednotlivých situací si děti osvojily pravidla pro chůzi po chodníku a přecházení vozovky.  Seznámily se také se základy bezpečné hry ve městě, jízdě na jízdním kole či koloběžce. Děti dokázaly své znalosti, věděly si rady s hádankami na téma dopravní značky, na otázky odpovídaly správně. Užily si zajímavé dopoledne.

 

Akademie Carmen 

Ve středu, 29. května 2019 v 17.00 hodin, uspořádala taneční škola Carmen Zdeňka Chlopčíka v DK Akord, v Ostravě – Zábřehu velkou taneční akademii dětí mateřských škol. Všechny naše děti, které celý školní rok navštěvovaly tento velmi oblíbený kroužek pod vedením zkušeného lektora, pana Lukáše Čepa, předvedly tance, které se naučily. Rodiče byli překvapeni bezva taneční atmosférou, plnou skvělých ukázek tanců i tanečků malých i velkých, začínajících i už zkušených tanečníků. Všechny děti se snažily vydat ze sebe to nejlepší a všem se vystoupení moc povedlo. Již nyní se těšíme na další úspěšný taneční rok.

 

Den dětí 

V rámci svátku všech dětí naše děti ve školce prožily báječné dopoledne plné her, soutěží, legrace a skotačení. Na všech třídách byly připraveny překážkové dráhy, lezení, přeskakování, závody s kolečky, zdolávání labyrintu i improvizovaná skluzavka, kde mohly děti prověřit svou vytrvalost, fyzickou zdatnost, trpělivost i odvážnost. V soutěžích nebylo poražených. Za své snažení si všechny děti odnesly dárek v podobě barevného míče. Užili jsme si legrační chvíle a těšíme se na další príma aktivity.

  

Zámecký park a rybník 

Poslední květnový den jsme se s našimi předškoláčky vydali k porubskému zámku, abychom tam v parku a u místního rybníka poznávali a zkoumali naši dostupnou přírodu. Náplň výletu byl organizovaný Stanicí mladých přírodovědců v Porubě. Děti poznávaly listnaté stromy, dozvěděly se něco zajímavého o historii porubského zámku, u rybníka si prohlížely obrázky živočichů, kteří zde žijí, poznávaly některé vodní rostliny, pracovaly s dalekohledem, pozorovaly okolní přírodu, zkoumaly malé vzorky vodních živočichů, zahrály si hru na čápa, prožily příjemné dopoledne v krásné přírodě.