Archiv autora: admin

Rok 2020 J.Skupy

CO JSME PROŽILI V PROSINCI

 

 

Čertovské zábavné dopoledne


Čertovské zábavné dopoledne přineslo našim dětem spoustu zábavy a legrace. Společně si zahrály zajímavé čertovské hry, plnily čertovské úkoly, tancovaly na čertovské písničky a tvořily tematické obrázky a výrobky. Závěrem na mě čekalo malé překvapení – sladké muffinky od naší paní kuchařky. Celé dopoledne si děti skutečně užily.


Mikulášská nadílka


Letošní Mikulášská nadílka se uskutečnila tentokrát v naší MŠ v dopoledních hodinách.
Za dětmi do jednotlivých tříd přišel samotný Mikuláš s andělem. Z „Knihy hříchů“ Mikuláš vyčetl dětem vše, co se jim za poslední rok povedlo a v čem by bylo potřeba se ještě zlepšit. Děti slíbily, že budou hodné a při práci se budou pěkně snažit. Návštěvě také děti zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky či zatančily taneček. Od Mikuláše s andělem pak dostaly balíčky s dobrůtkami.

 

Vánoční pohádka


V předvánočním čase zhlédly naše děti divadelní představení pohádky: „Jak prasátko nechtělo Vánoce.“ Paní učitelka Simona s holčičkou Markétkou představila dětem veselý příběh malého prasátka, které Vánoce sice nechtělo slavit, ale nakonec se od dětí a zvířátek nechalo přesvědčit o samotném kouzlu Vánoc. Divadélko se dětem moc líbilo.

Vánoční Den „D“


Ve všech třídách naší MŠ proběhl vánoční Den „D“. Děti si zazpívaly u stromečku vánoční koledy, přednesly vánoční básničky, připomenuly si některé vánoční tradice a hlavně, rozbalovaly dárečky od Ježíška. Závěrem pak zasedly ke slavnostnímu stolu s dobrůtkami, které pro ně připravily maminky.

 
Vánoční výzdoba


I v letošním školním roce se celá naše MŠ „převlékla“ do vánočního kabátku. Paní učitelky s dětmi nastrojili vánoční stromečky, děti vyrobily vánoční svícny, stromečky, andělíčky a věnečky. Svými výrobky a výkresy pak děti vyzdobily své šatny. Celá naše MŠ tak hezky přivítala nejkrásnější svátky v roce.

CO JSME PROŽILI V LISTOPADU

 

Barevná křižovatka

V rámci Dne „D“ se všechny děti naší MŠ zúčastnily postupně po jednotlivých třídách dopravního dopoledne s názvem: „Barevná křižovatka“. Na naší školní zahradě se s využitím školních kol, koloběžek, odrážedel a motokár seznámily nejen se základními pravidly silničního provozu, ale i s pravidly bezpečného chování na cestách i chodnících. V závěrečné pohybové hře: „Na semafor“ se pak děti naučily zábavnou formou reagovat
na světelné signály.

CO NÁS JSME PROŽILI V ŘÍJNU

Kroužky pro děti

Prvními lekcemi zahájily svou činnost zájmové kroužky.
Taneční a pohybový kroužek, který povede trenér sportovního tance pan Lukáš Čep, bude probíhat každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Beruška.
Angličtina s úsměvem, pod vedením týmu lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové, bude probíhat každou středu taktéž v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Beruška.
Logopedická prevence, kterou vedou naše paní učitelky s odbornou způsobilostí logopedického asistenta, Jana Ksiažková, Simona Dziehlová a Bc. Michaela Atanasovová, bude probíhat v čase cca 12.20- 12.45 hod. ve, k tomuto účelu uzpůsobené sborovně u třídy Kočička, v předem určené dny pro jednotlivé děti.

 

Co dokáže lidské tělo


V týdnu od 12. – 16. října byl v jednotlivých třídách realizován projekt: „Ve zdravém těle, zdravý duch“, konkrétně jeho 3. etapa s názvem: „Co dokáže lidské tělo“.  Pro všechny děti byly připraveny nejrůznější aktivity a činnosti, zaměřené na poznávání a rozvoj našich smyslů. Využít jsme mohli didaktické hry, pomůcky, výukové programy a materiály, které má naše mateřská škola k dispozici, nebo které byly pro tuto příležitost nově zakoupeny. Pomocí zvukových zvonečků, bubínku, skládaček či hudebních krabiček si děti prověřily svůj sluch, díky podsvícené tabuli, stínovým obrázkům, IT programům pak svůj zrak. Čichové skleničky, polštářky nebo krabičky přispěly k poznání čichu a ochutnávka ovoce pak k uvědomění si chuti. Hmatem jsme nakonec poznávaly tvary, povrchy a materiály. Tyhle všechny aktivity, a ještě spousta dalších, děti neskutečně zaujaly. Zajímavou a poutavou formou si navíc rozšířily své povědomí o zázracích lidského těla.   

Den „D“

V rámci Dne „D“ navštívily některé naše třídy víceúčelové hřiště komunitního centra: „Všichni spolu“ v Ostravě-Pustkovci. Na akci s názvem: „Člověk ten má smyslů pět“ si děti mohly vyzkoušet lezeckou stěnu, průlezku s houpacím mostem, zaskákat si na trampolíně, zahrát si s trubkovým telefonem, zavěšenými houpacími koulemi či duhovým kaleidoskopem.  U dotykových stěn si mohly prověřit svůj hmat a pomocí betonového telefonu, zvukových polštářů a kamenného xylofonu svůj sluch.

 

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Pohybový a taneční kroužek

Všechny děti naší MŠ se na naší školní zahradě zúčastnily ukázkové lekce Pohybového a tanečního kroužku. Jeho lektor, trenér sportovního tance, mistr ČR v latinskoamerických tancích taneční školy Carmen, pan Lukáš Čep v ní děti seznámil s jeho praktickou náplní. Přihlášené děti se v kroužku naučí zábavnou formou, prostřednictvím známých rytmických písniček, vnímat rytmus, pracovat s tělem a koordinovat své pohyby. Seznámí se zde také se základy společenského a moderního tance.

Schůzka rodičů dětí

Schůzka rodičů dětí MŠ se v letošním školním roce z důvodu protiepidemických opatření nekonala. Informace ohledně školního, vnitřního a organizačního řádu MŠ, Školního vzdělávacího programu MŠ, organizace školního roku 2020/2021, plánovaných akcí a kroužků, plateb v MŠ, provozních záležitostí a činnosti Sdružení rodičů jste obdrželi prostřednictvím svých e-mailových schránek. Prosíme rodiče, kteří e-mail z naší MŠ neobdrželi, ať to nahlásí paní učitelce ve své třídě.

 

Den „D“


V rámci Dne „D“ se na naší školní zahradě konala velká školková olympiáda s názvem: „Sportem ke zdraví“. Děti absolvovaly na jednotlivých stanovištích množství sportovních disciplín, na kterých si poměřily své síly. Skákaly do dálky, házely na barevný terč, zdolávaly nerovný terén, běžely na čas, přetahovaly se lanem, závodily na motorkách a odrážedlech aj. Nově jsme mohli využít i k tomuto účelu zakoupené TV pomůcky, hry a náčiní.  Za svá snažení děti obdržely v závěru olympiády medaili a malou odměnu. Akce je součástí projektu „Ve zdravém těle, zdravý duch“, na který naše MŠ obdržela dotaci z rozpočtu SMO – MOb Poruba ve výši 25 000 Kč.

 

Zdravá výživa

Zajímavou naučnou besedu s paní vedoucí školní jídelny Bc. Marcelou Zahradníkovou
s názvem: „Dnes nás vyzývá, zdravá výživa“ absolvovaly naše předškolní děti. Hravou formou si na ni osvojily základy zdravého stravování, připomněly si důležitost vitamínů a seznámily s pojmy – obezita, minerály či zdroj bílkovin. Ve smyslové hře poté poznávaly exotické ovoce a čerstvé bylinky dle čichu, hmatu a chuti. Každé dítě závěrem obdrželo obrázek Potravinové pyramidy a pamětní list.  

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Den dětí

Na naší školní zahradě jsme všichni společně oslavili v rámci Dne „D“ Svátek dětí. Paní učitelky připravily na tento den nejrůznější hry a soutěže s motivem pohádek, které děti postupně absolvovaly a zdolávaly. Navlékali jsme například korálky pro Zlatovlásku, pokoušeli chytnou zlatou rybku, skákali v mlynářových pytlích, tancovali jako víla Amálka aj. Počasí nám přálo a každý se dobře pobavil. Odměna byla pro všechny děti velmi sladká.


Rozloučení s předškoláčky

Tradiční rozloučení s předškolními dětmi probíhalo letos z důvodu protiepidemických opatření v jednotlivých třídách naší MŠ. Děti nejprve svým rodičů předvedly krátký program a poté byly „pasovány“ do stavu školáka. Na památku na MŠ si odnesly pamětní listy, knížky s věnováním, trička s logem MŠ aj. Všem budoucím školáčkům přejeme hodně štěstí a úspěchů ve škole a mnoho radosti a pohody na cestě životem.

 

V závěru tohoto školního roku bychom chtěli všem dětem popřát krásné slunečné prázdniny a rodičům, příbuzným a známým klidnou dovolenou. Vážíme si Vašeho aktivního přístupu, ochoty, tolerance a pomoci. Děkujeme za Vaši příkladnou spolupráci. Znovu se na Vás těšíme v novém školním roce 2020/21.

 

 

CO JSME PROŽILIBŘEZNU


Fotografování dětí

V naší MŠ proběhlo fotografování přihlášených dětí s námětem: „Přišlo jaro“ společností PHOTODIENST Brno. Již zhotovené fotografie jsou k dispozici v naší MŠ.


Divadelní představen
í


Do naší MŠ přijelo divadélko Smíšek s představením: „Pirátská pohádka”. Dobrodružná pohádka plna nečekaných překvapení se dětem moc líbila.

Beseda s učiteli ZŠ A. Hrdličky

Pro všechny rodiče předškolních dětí byla ve třídě Beruška připravena beseda s pedagogy ZŠ
A. Hrdličky –  Mgr. Lukášem Skřivánkem, Mgr. Janou Tichopádovou a Mgr. Libuší Skapovou. V programu na téma: „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“ se rodiče seznámili s informacemi o ZŠ
A. Hrdličky v Ostravě – Porubě, Dnu otevřených dveří či Zápisu dětí do ZŠ. Zajímavé byly také
i informace týkající se přípravy dětí k zápisu, odkladu školní docházky či školní pracovní, emocionální a sociální připravenosti z pohledu pedagoga ZŠ aj.

Bruslení

Poslední lekcí skončil kurz bruslení pro přihlášené děti na zimním stadionu SAREZA v Ostravě-Porubě. Děti se měly možnost seznámit s ledovou plochou, naučit se udržet rovnováhu
na bruslích a pokusit se zvládnout správnou techniku odrážení, zatáčení, brždění a přešlapování

 

CO JSME PROŽILIÚNORU

 

Návštěva ZŠ A. Hrdličky 

Další společné setkání našich předškolních dětí a pedagogů ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě se tentokráte uskutečnilo v samotných prvních třídách této školy. Po usednutí do školních lavic se naše děti nejdříve pokoušely, s pomocí učitelů, zorientovat ve školní třídě. Hledaly rozdíly mezi třídou v mateřské škole a tady, poznávaly typické školní pomůcky a určovaly jejich účel
při vyučování. Následně pak pro ně byly připraveny první školácké úkoly, zaměřené na trénování paměti, orientaci v prostoru a jednoduché počítání. Ty řešily s velkým nadšením. Po krátké pohybové hře v závěru vyučovací hodiny se všechny naše děti zkusily podepsat na školní tabuli. Akce je součástí projektu naší MŠ a ZŠ, ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit jejich vstup do prvních tříd.

 
Den „D“

V rámci Dne „D“ čekala na všechny naše děti návštěva Planetária v Ostravě-Porubě. Po příjezdu do jeho areálu a usazení všech do pohodlných křesel v promítacím sále, jsme nejprve zhlédli živě moderovanou část pořadu. Viděli jsme v ní hvězdnou oblohu, našli Velký a Malý vůz, hvězdu Polárku a některá další souhvězdí podle aktuální roční doby. Zaujalo nás otáčení hvězdné oblohy jako důsledek otáčení zeměkoule i samotný pohled na Zemi z vesmíru.
V programu: „Červená Karkulka a babiččin dalekohled“ jsme se pak seznámili s holčičkou, která se vydává na zajímavou cestu prostorem i časem.
Po krátkém zhlédnutí některých interaktivních exponátů v prostorách planetária jsme se vraceli do MŠ spokojeni a hlavně poučení.

 
Beseda s městskou policií

Pro naše nejstarší děti byla připravena beseda s příslušnicemi městské policie o bezpečnosti
v silničním provozu s názvem: „Honzíkova cesta”.

Po teoretické průpravě bezpečného pohybu na pozemních komunikacích, určovaly děti pomocí rýmovaných hádanek některé základní dopravní značky. Následným nácvikem jednotlivých situací si pak osvojovaly pravidla pro chůzi po chodníku, po přechodu pro chodce i pravidla bezpečné hry ve městě, jízdě na jízdním kole či koloběžce.

  

Učitelé ZŠ v MŠ

Naši MŠ navštívili učitelé prvních tříd ZŠ A. Hrdličky. S našimi předškoláčky si vyzkoušeli tzv. „školu nanečisto”. Děti čekaly úkoly v prostoru herny, na kterých si mohly ověřit své matematické schopnosti i úkoly u stolečků, procvičující paměť, postřeh a logické myšlení.

  

Plavání 

Poslední lekcí skončilo plavání pro přihlášené děti ve FRY Relax centru ve Fryčovicích. Děti čekala závěrečná plavecká soutěž a velké množství zajímavých vodních her.

Ukázkové hodiny


V jednotlivých třídách naší MŠ proběhly ukázkové hodiny pro rodiče. Zhlédli v nich části vzdělávacích činností, práci v centrech i na interaktivních tabulích. Se svými dětmi si pak mohli vyzkoušet množství didaktických her a pomůcek, které má naše MŠ k dispozici.

 

CO JSME PROŽILI V LEDNU


„Bude zima, bude mráz“

Naše předškolní děti se zúčastnily vzdělávacího programu Ekologického centra Orlov
z Příbrami: „Bude zima, bude mráz“. Společně s jeho lektory hledaly odpovědi na otázky: Co dělá příroda v zimě? Která zvířátka v zimě spí a se kterými se můžeme potkat? Kterému lesnímu zvířátku patří stopy ve sněhu? Čím se přikrmují ptáčci v zimě? aj. Děti také pomohly připravit „oběd pro ptáčky“, který zanesly do krmítka.

 


Den D”


Pro všechny děti naší MŠ byl určen interaktivní pořad naší paní učitelky Simony Dziehlové
s názvem: „Divadélko pod věží, na kterou sníh nesněží “. V jeho první části si děti společně upekly bábovku, ve druhé pak zhlédly loutkovou pohádku: „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“. Celá akce děti velmi zaujala.

 

Návštěva v 1. třídě ZŠ

Náplní třetího společné setkání pedagogů a žáků ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě a našich předškolních dětí byla návštěva v 1. třídě ZŠ. Děti se zde seznámily s prostředím školní třídy, zhlédly část vyučovací hodiny a následně pak zkušebně usedly do školních lavic a plnily jednoduché úkoly.


Beseda pro rodiče

Pro zájemce z řad rodičů našich předškolních dětí byla v naší MŠ připravena beseda na téma: „Grafomotorika“. V jejím rámci se seznámili s tím, co je to grafomotorika, jak se rozvíjí, jak je důležitá pro učení dětí, aj.


Návštěva v MŠ


V rámci spolupráce naší MŠ a ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě si naše předškolní děti společně s pedagogy této školy vyzkoušely tzv. „školu nanečisto”.
Pedagogové prvních tříd navštívili naši MŠ a seznámili děti s tím, co je ve škole od září čeká.

 

Hudební pořad


Naši MŠ navštívil pan Ivan Urbánek, herec, autor, muzikant a speciální pedagog a předvedl našim dětem hravé představení plné říkadel, písniček, rozpočítadel, rytmu a fantazie s názvem: Ententýky”. Dětem se představení moc líbilo.

 

Karneval v MŠ


Již od samého rána vstupovali do našich tříd kovbojové, policisté, hasiči, supermani, ale také i princezny, zimní královny, Karkulky, víly a nejrůznější zvířátka. Ano, byly to naše děti
v nejrůznějších kostýmech a maskách. Čekal je totiž velký karneval. Po promenadě všech zúčastněných si mohly užít velkého množství zábavných her, soutěží a tance, které pro ně připravily paní učitelky v jednotlivých třídách. A tak se běhalo, skákalo, házelo, skládalo, tvořilo a tancovalo. Všichni jsme si užili spoustu zábavy a legrace. Maminkám také děkujeme za krásné kostýmy a masky, které svým dětem na tento den připravily.

 

Rok 2020 J.Soupala

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2020

 

Čertí škola

Poslední měsíc v roce – prosinec – jsme ve třídě Žabek začali „Čertí školou“. Rodiče dětem připravili krásné masky, díky kterým se děti proměnily v roztomilé čertíky, čertice a andílka. V průběhu jednoho veselého a rozdováděného dopoledne jsme mohli navštívit „Čertí školu“, ve které děti plnily různé zábavné úkoly, procvičovaly barvy, skládaly barevné vláčky, pracovaly se stínovými obrázky, procvičovaly si geometrické tvary… Také si zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky o čertech a zatančily čertí tanec. V „Čertí škole“ se dětem moc líbilo, všechny úkoly děti splnily na jedničku a za odměnu dostaly čertí omalovánku a malou sladkost. Zažili jsme dopoledne plné legrace a zábavného učení.

   

Přišel k nám Mikuláš

Od mikulášského rána zněly třídami naší školky říkanky, písničky o Mikuláši, andělské básničky či se tancovaly čertí tanečky. Tím se děti připravovaly na mikulášskou nadílku. A Mikuláš nakonec přišel. Vzal si s sebou tentokrát jen anděla, protože ve „Zlaté knize hříchů“ měl jen málo poznámek o velkém zlobení největších uličníků. Nezbedníci, kteří tam přece jen byli zapsáni, museli slíbit, že se polepší. Čert pro jistotu čekal za dveřmi. Děti krásně zpívaly, tančily a Mikuláš je za jejich snažení obdaroval adventním kalendářem. Anděl přidal pohlazení andělskou růží. Radostné mikulášské nadělování je u konce, ale advent a čekání na dárky a Ježíška ještě zdaleka nekončí.

   

Vánoční nadělování

Vánoční stromečky září, všude panuje vánoční nálada, chystají se dobroty na vánoční stůl, školkou zní libé tóny a zpěv vánočních koled. Holčičky v krásných svátečních šatech, kluci ve vánočních vestách, všichni už netrpělivě vyhlížejí Ježíška. Jestlipak přijde? A copak nám letos přinese? Čekání si krátíme vánočními zvyky, krájením jablíčka s hvězdičkou uprostřed, abychom byli příští rok hodně zdraví. Pouštěním lodiček, kdo zůstane a kdo se nám vydá na cesty? Louskáním vlašského oříšku, i ten nám vyvěští zdraví a štěstí. Házením improvizovaného střevíčku, zdali naši předškoláčci příští rok opustí naše řady, či zůstanou s námi ještě jeden rok ve školce… A už je slyšet jemné cinkání, to se pod stromečkem mihl Ježíšek! To je dárků, to je hraček! Radost dětí je kouzelná, nekončící. Děti hned nové hračky vyzkoušely, a už tu stojí z nového lega ledové království, vánoční stromeček, betlém či dinosaurus. Funkční akuvrtačka se šroubovací stavebnicí u kluků jasně vede, nová pokladna do obchodu se stává hitem Vánoc, digitální kreslící tabulky se pyšní prvními krásnými obrázky dětí. Dárků bylo moc a moc, máme si s čím hrát celý rok, zas až do Vánoc. Všem přejeme šťastné a veselé Vánoce!!!

   

Vánoční ozdoba 

Po vyhlášení soutěže „O nejoriginálnější ozdobu“ se náš vánoční stromeček v přízemí vestibulu naší školky začal pomalu prohýbat pod tíhou ozdob ze všech možných materiálů. Sešlo se celkem 57 originálních, po domácky vyrobených vánočních ozdob. Děti spolu s rodiči vyrobily krásné dekorace z přírodnin, z blýskavých papírů, z pomerančové kůry… Po nelehkém hlasování vás všech a sečtení všech platných hlasů vyhrál kouzelný andílek od Nicolky ze třídy Žabka. Blahopřejeme!!! Gratulace patří také všem ostatním vítězům jednotlivých tříd. Všichni zúčastnění si odnesli malou pozornost na památku a radost z tvoření s rodinou. Děkujeme vám všem za spolupráci, nápaditost a čas věnovaný vašim dětem.

   

JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU 2020

 

Jablíčka na sklonku podzimu

Listopad nás zastihl při povídání o počasí, malování obrázků deštníčků a kaluží, zajímavých pokusech s párou pro ukázku koloběhu vody či hraní pohádky O slepičce a kohoutkovi. Užili jsme si naší zahrady s hromadou listí, které děti hrabaly, hrabaly a hrabaly… Zpívali jsme o lese, vyprávěli si o jeho obyvatelích, všichni se ukázali jako mistři malíři při kresbě lesa a lesních zvířat. Uspávali jsme broučky, povídali jsme si o našem městě Ostravě, našli poklad ukrytý na zahradě. Podzim končí a začíná adventní čas, na který se moc těšíme…

   

Hradní slavnosti

Jeden báječný listopadový týden byly děti třídy Sluníčko inspirovány ke stavbě bytelného hradu z papírových krabiček. Děti všechny krabičky natřely nažluto a po zaschnutí vyráběly dle vlastní fantazie hradní prvky, jako domečky, schody, trůn pro krále… slepováním krabiček a nalepováním červených doplňků. Společně s pí učitelkou jsme hotový hrad zkompletovali a vystavili na chodbě u třídy Sluníčko. Následovalo jedno veselé dopoledne, kdy jsme si zahráli na hradní slavnosti. Děti se převlékly do kostýmů rytířů, králů, princezen… a měli jsme i jednoho draka, a společně jsme zasedli k slavnostnímu stolu, který se prohýbal ovocem a dobrotami připravenými pro tuto příležitost rodiči. Děti byly odměněny vánoční kolekcí a novými hračkami do třídy. Nechyběla ani slavnostní přehlídka kostýmů kamarádům ostatních tříd a středověký tanec při dobové hudbě. Moc děkujeme rodičům za spolupráci v přípravě kostýmů pro děti i dobroty, na kterých jsme si pochutnali. Děti zažily netradiční zábavu s tvořením i poučením.

   

Uspávání broučků 

Jedno príma dopoledne se ve třídě Jablíček slétli berušky, včely, mravenci a motýlek, aby řádně oslavili poslední rozsvícení svých broučích lucerniček. Zachraňovali jsme broučky ze spárů pavouka, a ten koho pavouk přece jen dostihl, se šel léčit k včelce léčitelce dobrou bonbónovou medicínou. Přenášeli jsme broučky na lžících přes překážky do postýlky, tancovali broučkové tanečky. Děti vytvořily pro broučky hrníčky z papíru pro sladký nektar. Drobné pohoštění, které nám maminky připravily, bylo sladkou tečkou. Broučkům jsme naposledy zazpívali, posvítili, a teď už mohou tu dlouhou zimu sladce spát. Děti si odnesly na památku broučka z papíru a po krátkém pátrání také každý svůj zlaťák. Velké poděkování patří rodičům za krásné kostýmy a chutné dobroty. Děti prožily veselé i zábavné dopoledne s kamarády.

   

Hledání pokladu 

V rámci listopadového Výletníčku jsme se vydali na naši školní zahradu splnit několik nezbytných úkolů a hádanek, které nás dovedly až k ukrytému pokladu. Děti na zahradě hledaly hmyzí hotely, a také věděly, k čemu slouží, hledaly všechna krmítka a ptačí budky, dokonce si každá třída své krmítko pro ptáčky pověsila na tajném místě. Také jsme pozorovali ptáčky, hledali ježkovníky a učili se znát jejich účel. Děti přemýšlely, která další zvířátka na naší zahradě přezimují. Poklad byl ukryt v našem pohádkovém hradu, který vyrobily děti třídy Sluníčko, a který střežil pan král a stráže. Za pěknou písničku každé dítko došlo k cíli a zasloužený poklad v podobě malé sladkosti si odneslo domů. Prožili jsme veselé dopoledne plné zaujetí i legračních situací.

   

Adventní přípravy 

Podzimní aktivity dětí třídy Žabka jsme letos ukončili listobranním. Děti malovaly listy, obkreslovaly je a nalepovaly…. Vyrobené výtvory jsme společně vystavili v prostorách chodby u třídy Žabka. Dále už se těšíme na celý advent a oblíbené vánoce, a také na období, až k nám přijde Mikuláš, čert a anděl. Děti si s nadšením a s pomocí pí učitelky vyzdobily třídu i hernu, vytvořily peklíčko pro čertíky i betlém pro narozeného Ježíška. S přicházejícím adventem jsme si všichni společně poseděli ve sváteční náladě za zpěvu vánočních písní a koled u první adventní svíčky. Všichni jsme už moc natěšení na další príma akce, které nás teď ještě čekají.

   

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2020

 

Babí léto v Jablíčku

…začali jsme pohádkovým zářím, kde se naše děti staly skvělými herci v pohádce „Boudo, budko“, a že nám počasí ještě přálo, trávili jsme hodně času na školní zahradě. Z písku se vzedmula sopka, děvčata se věnovala „pečení“ dortů a prodávání zmrzliny všeho druhu. Děti navazovaly nová přátelství. Starší kamarádi přijímali ty mladší do hry, závodili spolu a nechávali je vyhrát, házeli si s míčem, vymýšleli pro ně hry. Při kreslení křídou na chodník se naše Klárka rozhodla nakreslit své oblíbené pí učitelky, a také se naučila napsat jejich jména Jana a Jana. Užili jsme si začínajícího podzimu vyprávěním o něm, malováním slunečnic, draků a vlaštovek, skládáním z přírodnin, tvořením draků z papíru a zvířátek z kaštanů… Říjen nám přinesl nadílku žaludů, které jsme s nadšením sbírali v rámci soutěže Stanice mladých přírodovědců „Sběr kaštanů a žaludů“. Děkujeme rodinám, které soutěž svým sběrem přírodnin také podpořily. Naši mistři v pouštění draků dostali našeho draka hravě do vzduchu, naše malé zahradnice připravily zahrádku podzimní pampelišce a všichni přiložili ruku k dílu při dlabání dýně, která nás teď každé ráno vítá svým světýlkem u vstupu do školky. A nejen ta naše! Podzim ještě zdaleka nekončí. Těšíme se na hledání podzimního pokladu, brouzdání spadaným listím i další príma podzimní zážitky, které nás brzy čekají…

   

Jak se podzim ujal vlády… 

Podzim otevřel bránu a nabídl nám náruč plnou darů. Podzimní poklady z přírody se staly inspirací při všech činnostech dětí a pí učitelek ve třídě Žabka. Všechny plody podzimu děti využívaly pro svou práci bohatě a s nadšením. Kreslily, malovaly, tvořily, zpívaly a přednášely, získávaly nové poznatky o dění v přírodě, zvířátkách a jejich přípravách na zimu. Všechny kreativní a vydařené výrobky i malůvky dětí třídy Žabka byly vždy vystaveny ve vstupní chodbě u jejich třídy, které lze vidět i na přiložených fotografiích. Neopomenuli jsme ani dlabání dýně, která se změnila na svítilnu a stala se tak předzvěstí třídní akce s názvem „Halloweenské strašení a vaření“. Jedno strašidelné pondělí se děti oblékly do povedených masek čarodějnic, kouzelníků a ježibab, které jim jejich rodiče ochotně připravili. Během dopoledne se děti mohly do sytosti vytancovat, zazpívat si, zdolat v letu na koštěti překážky nebo si zasoutěžit o nejkrásnější čarodějnici. Tou se stala Magdalénka. Žabičky se přesvědčily, že podzim může být nejen podnětný, ale i zábavný.

   

Logopedický kroužek 

S podzimem začal na třídě Žabka také Logopedický kroužek pro přihlášené děti ze všech tříd naší školky, který vede pí učitelka Jarmila. V kroužku si děti zdokonalují a rozvíjejí svou řeč, a to vždy hravou formou tak, aby děti hry a činnosti v kroužku také bavily. Pozitivní zpětnou vazbou je, když pí učitelka vidí, že se děti do kroužku těší, ochotně se zapojují do programu a vítají ji slovy: „V kroužku je vždycky super.“

   

Na myčku se podíváme, čisté auto uhlídáme…

V jednom báječném slunečném říjnovém týdnu třídy Sluníček, Medvídků a Jablíček navštívily v rámci Výletníčku nedalekou myčku aut. Byli jsme zvědaví, jak funguje, a také jsme chtěli zjistit, jak se ze špinavých aut najednou stanou čistá. Cestou k cíli děti plnily různé úkoly s dopravní tématikou, počítaly auta, dopravní značky, vysvětlily si, jak se přechází silnice, po které straně jezdí auta, chodí chodci, pozorovaly kouzlo kruhového objezdu i pravidel fungujícího semaforu. Děti byly moc šikovné a připravené úkoly hravě zvládly. Na myčce jsme sledovali proces čištění auta, a rovněž jsme zjistili, že myčka je ekologická, protože má čističku. Vycházka k myčce aut byla pro nás zábavou i poučením. Třída Žabiček si Výletníček prožila po svém. Na zahradě naší školky se děti formou hry seznamovaly s dopravními značkami, semaforem i pravidly pro chodce, vyzkoušely si také jízdu autíčkem, kreslily dopravní prostředky i semafor, hrály si s dopravními vestami „na dopravu“. Dopoledne plné her a skládanek se i nejmenším dětem ze třídy Žabka moc líbilo. Těšíme se na další zábavné Výletníčky za poznáním.

   

Jak se máme u Medvídků?

Tak jako každý nový školní rok i letos jsme mezi sebou přivítali nové kamarády, kteří si už na režim v naší třídě zvykli a my se všichni snažíme, aby se zde cítili dobře. Jejich nejstarší kamarádi, naši milí předškoláci, jim se vším pomáhají a snaží se k nim být ohleduplní ve všech činnostech.

A o čem si povídáme, co děláme a co naše Medvídky zaujalo?

…při povídání o rodině některé děti zjistily, že i jejich maminky a tatínkové mají svá jména. Rodiče se totiž asi málo oslovují jmény, říkají si pouze familiérně „maminko, tatínku“… Děti jsou také velmi zvídavé i ve svém rodinném prostředí! Hledali jsme, co všechno máme doma, co nám pomáhá nebo nás baví, a že tyto předměty fungují díky motoru a elektrické energie. Děti napodobeniny těchto předmětů vyhledávaly také mezi svými hračkami, na obrazovém materiálu, v letácích se zbožím…, vyprávěly si, jak fungují, zkoumaly je a objevovaly. Největším zážitkem pro děti bylo povídání o chvílích strávených na kolotočích, které k nám každý podzim přijíždějí. Vysvětlili jsme si, že i kolotoče mají své motory a potřebují k provozu elektřinu. Děti se snažily kolotoče a houpačky stavět ze stavebnic. Největší atrakcí byl u Medvídků kolotoč s motorkami, který si děti samy postavily. K podzimu neodmyslitelně patří také sklizeň ovoce a zeleniny. Toto téma je pro děti již dobře známé, ale vždy zajímavé. Letos jsme přidali do podzimního košíčku i houby a věnovali se jejich poznávání. Bylo důležité, aby děti pochopily, jak je nezbytné houby dobře znát, než je budeme sbírat nebo jíst. Děti se seznámily s různými úpravami hub – vařením, dušením, nakládáním i sušením, vyzkoušely si, jak voní houby čerstvé, usušené i nakládané v nálevu. Medvídci modelovali houby z plastelíny, vyráběli krásné papírové muchomůrky, bedly, hříbky i stromy, „zavařovali“ do obkreslených skleniček razítkováním a vybarvováním malých hříbků. Také hráli pexeso na interaktivní tabuli, kde si společně osvojovali vzhled hub i jejich názvy, pracovali s pracovními listy k tématu, využívali pohybových her motivovaných říkadly a moc se u toho bavili. Rovněž zpívali písničky, recitovali básničky… Zažili príma chvíle společně sdílené s kamarády a veselou podzimní náladou.

   

Říjnová Sluníčka

Měsíc říjen byl i pro Sluníčka ve znamení pozorování a sbírání plodů podzimu. Ve třídě jsme si udělali výstavku kaštanů, žaludů, a také ovoce a zeleniny. Kaštany a žaludy měly děti v ateliéru k dispozici k vlastnímu tvoření a sestavování obrázků s podzimní tématikou. Děti také malovaly podzimní plody vodovými barvami, sbíraly je na vycházkách před školkou a v parku. I dramatizace pohádky „O řepě“, kde využily školkových převleků a čepiček, měla velký úspěch. Všechny děti se vystřídaly a své divadelní role si náležitě užily. Rovněž jsme vyráběli muchomůrku červenou z papíru, barvili její čepičku a nalepovali zmačkané kuličky bílého krepového papíru. Děti si také mohly vyzkoušet vlastnoruční dlabání dýně, společně s pí učitelkou dvě dýně vydlabaly a přichystaly pro podzimní výstavku dýní u vchodu do školky. Sluníčka také pozorovala prudké změny počasí – vítr, mlhu, déšť… Větru jsme využili na vycházkách při pouštění draků, děkujeme rodičům za jejich zapůjčení do školky. Dalším materiálem k podzimnímu tvoření, byly papírové krabičky a dřevěné kostky. Děti si postavily strašidelný hrad, který během dvou týdnů různě obměňovaly a nakonec si z kousků látek vyrobily strašidlo, zatančily kolem hradu a napodobovaly pohyb strašidélek. Rovněž jsme shlédli přehlídku halloweenských kostýmů dětí třídy Žabka, které se nám přišly ukázat. Podzimní aktivity se nám moc líbily, strašidel se nebojíme, a nyní už sledujeme zabarvování listů stromů, zpíváme a recitujeme básničky a písničky o podzimu, využíváme tiskátek z listů a ovoce a těšíme se na další príma chvíle s kamarády, které nás dále čekají…

   

Pojďte s námi za pohádkou

Pro všechny děti naší školky připravila pí učitelka Jarmila v prostorách chodby třídy Žabka pohádkovou výstavku. Děti postupně dle symbolů, básniček, dialogů a monologů z jednotlivých pohádek rozeznávaly, o kterou pohádku se jedná. U každé pohádky plnily zadaný úkol. Všechny děti prošly pohádkovou cestou bravurně a všechny znaly odpovědi na položené hádanky. Odměnou jim byl oříšek a pohádkové omalovánky s hádankami. Děti si zdravě zasoutěžily, ověřily své znalosti, oživily tradiční pohádky a ještě se při tom dobře pobavily. Těšíme se na další zábavné aktivity.

   

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ 2020

První dny nového školního roku

I když prázdniny byly moc príma, jsou nenávratně za horami. A my jsme se už moc těšili na dětičky z naší hezké školičky. Měsíc září u nás probíhal ve znamení seznamování se s novými kamarády, pí učitelkami, prostředím naší školky, novými hračkami i novým režimem a pravidly tříd, vyprávění zážitků z dobrodružných cest z prázdnin, hraní pohybových i společenských her, malování, zpívání, hraní na naší školní zahradě, zkrátka užívání si společných veselých chvil s kamarády ve školce. Moc se všichni těšíme na pěkné zážitky, které nás čekají tento školní rok.

   

Hurá do tanečků Carmen

Jedno vydařené zářijové ráno nás navštívil nám dobře známý a oblíbený taneční mistr, pan Lukáš Čep, aby zvláště neznalé děti seznámil s náplní kroužku taneční školy Carmen a nalákal je prostřednictvím líbivých moderních hopsavých skladeb k tanci a pohybu. Předvedl ukázky různých tanečků, které se budou děti v průběhu roku učit. Děti se se zájmem zapojily do víru tance. Pro enormní zájemce o kroužek jsou připraveny přihlášky.

   

Jedeme na farmu

Jedno báječné čtvrteční dopoledne se naši čerství předškoláci vypravili na výlet na Kozí farmu do Havířova v doprovodu pí učitelek. Výlet se konal v rámci projektového dne, který byl realizován a financován z Evropské unie, v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV MŠMT. Na soukromé kozí farmě rodiny Veselých v Havířově – Dolní Suché nás majitelé farmy pěkně přivítali a obeznámili s prostředím i náplní programu, který nás během dne čekal. Děti se pak postupně seznamovaly s kozlem jménem Dálí, s kozou Eliškou, koněm, krávou, kohoutem, kachnami, husami i slepicemi, nasbíraly poznatky o způsobu chovu a krmení zvířat, osvěžily si své vědomosti v pojmenovávání všech mláďat, nakoukly do kurníku, zjistily, jak sedí slepičky na vajíčkách, pozorovaly rozdíl mezi slepičím a kachním vejcem. Krásný bílý „pan kohout“ se celou dobu snažil zapojit do poutavého vyprávění svým kokrháním. Nakonec jsme si prohlédli obydlí zvířátek a dozvěděli se, kdo bydlí v chlévě, kdo v kurníku a kdo ve stáji. Děti si směly nakrmit koně, krávu i kozu a kozu také podojit. Na závěr naší prohlídky jsme si vyzkoušeli, jak se sedí v traktoru. Výlet byl pro děti vítanou změnou a všem zúčastněným se moc líbil. Zažili jsme príma chvíle v krásném prostředí se zvířátky.

   

Jeden den zahradníkem

Jedno slunečné a teplé úterý jsme se všechna Sluníčka směla stát na chvíli zahradníčky. Navštívila nás pí Alena Ligačová, která je povoláním zahradnice, aby nám vyprávěla o náplni svého povolání, nářadí, které potřebuje ke své práci, o kytičkách, stromech, keřích a různých zajímavostech z rostlinné říše. Děti spolu s pí učitelkou zazpívaly a zatancovaly tanečky „Šel zahradník do zahrady“ a „Cibulenka“, a poté jsme se všichni vrhli do práce, abychom si jeden den zahradníčkem náležitě užili. Děti skládaly květinový záhon ze stavebnic, stavěly kytičky a rostliny z různých materiálů, sestavily a ozdobily pohyblivý květinový koberec, zahrály si hudebně pohybové hry s míčem „Uvíjíme věneček“ a „Modrají se pomněnečky“… Každé z dětí si postupně pod vedením pí Ligačové zasadilo podzimní barevný vřes do malého květináčku, který poté ozdobilo již vyrobenými zápichy veselých podzimních listů. Všechny děti si své květináčky odnesly domů. Pí zahradnice také pomohla dětem osázet a ozdobit velké proutěné koše podzimními barevnými rostlinami a děti si také vyzkoušely zasadit cibulky krokusů do našeho výukového záhonu. Na jaře pak budeme pozorovat, co nám z nich vyroste. Pí Ligačová nám přinesla a věnovala několik různě velkých dýní nyní na výstavku a později k podzimnímu tvoření. Prožili jsme velmi pěkné a poučné dopoledne s kamarády, přírodou a pracovním nasazením. Projektový den v mateřské škole proběhl a byl financován s podporou Evropské Unie, v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV MŠMT.

   

Pohádkové sochy v parku 

V rámci zářijového Výletníčku jsme se vydali na příjemnou procházku pustkoveckým parkem. Na začátku naší dobrodružné cesty jsme navštívili Bludný balvan, osahali si jej a dál jsme pokračovali parkem, kde jsme potkávali kouzelné dřevěné sochy – Draka, Ducha, Permoníčka, Princeznu, Knihu… U každé z nich děti plnily zábavné úkoly, zpívaly písničky, vymýšlely pohybové improvizace, recitovaly básně o drakovi a o princezně, kreslily křídou na chodník strašidlo, účastnili se rozhovoru na téma „Kdo je Permoníček a co je poklad?“, hledaly poklady z přírody – větvičku, šišku, kamínek…, vyslechly krátkou veršovanou pohádku „Polámal se mraveneček“, pomohly princezně najít a sesbírat její poztrácené korále. V parku si pak děti chvíli odpočinuly a posilnily se svačinkou z domova. Pěší výlet se dětem moc líbil, stejně tak jako dřevěné sochy v parku a po návratu do školky nakreslily pěkný obrázek. Prožili jsme společně sdílené chvíle s kamarády a zábavou.

   

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU A ČERVNU 2020

Hurá, už jsme ve školce

Dne 18. března 2020 byl provoz naší mateřské školy z rozhodnutí zřizovatele MOb Poruba přerušen z důvodu celosvětové pandemie koronavirové infekce COVID-19. Odešli jsme náhle, uprostřed her a rozdělané práce, zažili jsme neobvyklou situaci, která ještě nikdy předtím nenastala. V průběhu pauzy jsme ale nezaháleli. Pí učitelky připravovaly nové výzdoby do tříd, na chodby, tvořily nové projekty, sbíraly náměty na nové akce pro děti i rodiče, předškolákům vytvořily řadu pracovních zábavných listů s úkoly a hlavolamy…… ale hlavně jsme se všichni moc těšili na setkání s našimi dětmi, rodiči a kamarády! Od 18. května 2020 máme opět možnost, za přísných hygienických opatření a pravidel, spolu pobývat v naší veselé, hravé a tvořivé školičce, sdílet společně zážitky, radosti i starosti všedních dnů…

  

Žabky s pohádkami a jarní náladou

Děti třídy Žabka přivítaly jaro již v březnu, a to připomínkou měsíce knihy. Děti si z odpadového materiálu vyrobily domečky, ve kterých bydlely pohádky. Těchto pohádkových domečků jsme si vytvořili celé pohádkové městečko, dle knihy „Pohádky žijí ve starém velikém městě“. Pohádky ožívaly ve třídě Žabka také díky maminkám, které k nám zavítaly, aby dětem předčítaly z knížek. Další četby pohádek však ukončilo uzavření naší školky. Po znovuotevření jsme velkou část aktivit přesunuli do venkovních prostor. Děti pečovaly o záhonek, sklidily úrodu petržele a máty, na záhonek umístily hmyzí domeček, a také pítko pro ptáčky ze skořápky kokosového ořechu. K jaru patří hlavně rozkvetlé květiny. Ty si děti namalovaly, aby zkrášlily naši šatnu. Děti se mohou těšit na další, pro ně průpravné činnosti, příště to budou „Hokusy – pokusy“…

 

Zápis do MŠ 

Začátkem května, v období čtrnácti dnů, probíhal zápis do naší mateřské školy, tentokrát bez dětí. Rodiče vyplnili přihlášku, kterou pak vhodili do naší poštovní schránky. Následně se pak uskutečňovala individuální setkávání rodičů přijatých dětí s vedením školky za přísných hygienických opatření. Pro každé dítko byl připraven malý dáreček. Na naše nové dětičky už se moc těšíme.

 

Akce Kalousek 

Hned jeden z prvních dnů po dvouměsíční pauze jsme při hrách venku na zahradě objevili mládě malé sovičky kalouse ušatého. Vypadlo z hnízda, ještě neumělo lítat, bylo vystrašené a nechtělo k sobě nikoho pustit. Přivolaný ornitolog a ekolog pan Závalský, se kterým léta spolupracujeme, nám vyprávěl různé zajímavosti ze života těchto dravců. Následně pak mládě vysadil na bezpečné místo vysoko na strom, a tím jsme společně malou sovičku zachránili. Ještě mnoho dní poté jsme mládě s dětmi pozorovali vysoko v koruně stromu, stejně tak jako i jeho rodiče, kteří je sem létali pravidelně krmit. Děti měly jedinečnou příležitost vidět práci ornitologa i setkat se s volně žijícím dravcem. Prožili jsme zajímavé i poučné chvíle s přírodou a kamarády.

 

Den dětí 

Oslavy svátku našich dětí probíhaly odděleně na všech třídách. Paní učitelky připravily pro děti mnoho zábavy, soutěží, pohybových aktivit, hudebních i slovních her, hádanek i radostného vyžití s mnohými překvapeními. Každé dítě mělo možnost, za svůj výkon během dne, získat nějakou drobnou odměnu. Dárkem pro všechny děti byl bublifuk a diplom na památku na jedno příjemně prožité dopoledne společně sdílené s kamarády a legrací.

 

Tanečky Carmen 

Hodiny hopsavé zábavy, skotačení a řádění ve víru moderního tance pod vedením tanečního mistra, p. Lukáše Čepa, si děti i tento školní rok moc užívaly. Za poslechu moderních, převážně zahraničních, melodických, rytmických a líbivých skladeb se naučily základním krokům moderního tance a přitom prožily nejen spoustu legrace, tanečních her, ale i veselí a radosti z pohybu. Těšíme se na další krásné zážitky s taneční školou Carmen.

 

Angličtina s úsměvem

I tento školní rok se některé děti naší školky mohly potkávat s veselou angličtinou. Seznamovaly se se základy anglického jazyka, zpívaly písně, poznávaly zvířátka a kytičky, hrály různé slovní, hudební i pohybové hry, vypracovávaly svůj pracovní sešit, objevovaly svět kolem sebe v angličtině. Pod vedením pí učitelky Martiny, která dětem hravou formou dávala běžné anglické pokyny, mají děti mnoho nových poznatků o tomto jazyce. Prožili jsme hodně radostných chvil s kamarády a hravým učením.

 

Tablo

 

Barvičky a dětičky,

pospěšme do školičky.

Tam nás čeká jiný svět…

Hurá, děti, pojďme hned!

 

Až zavřeme tyhle vrátka,

skončí krásná pohádka.

Tady jsme si rádi hráli,

když jsme ještě byli malí.

 

Zůstanem tu navždy s vámi,

v srdíčku a rozjímání.

Vzpomene si každý z nás…

Ahoj, školko! Už je čas… 

…i letos pí učitelka Pavla, ze třídy Sluníček, připravila našim milým předškoláčkům tablo, tentokrát v podobě deštníku. Nebylo jednoduché vyfotit nebo sehnat fotografie všech dětí tak, aby žádné z nich nechybělo. Děkujeme rodičům za spolupráci. Tablo bylo umístěno v prostorách chodeb naší školky a potěšilo všechny děti, kamarády, sourozence, rodiče i náhodné pozorovatele.  Pojďte se podívat, jak vznikalo, i jak to všem našim velkým předškolákům sluší.

 

Loučení s předškoláky

Nezbývá než se rozloučit s dětmi, které již brzy opustí naše řady a popřát jim hodně zdaru v 1. třídách, moře dobrých nových kamarádů, a také mnoho úspěchů do nové etapy života, která je teď čeká. Každá třída se se svými předškoláčky rozloučila tentokrát komorně a po svém. Pí učitelky připravily pro své děti zábavný program plný her, radosti, legrace a zdravého soutěžení s nápaditými překvapeními. V žádné třídě nechybělo ani ono oblíbené pasování na školáky. Na památku si všichni naši předškoláci odnesli hezkou knížku a stužku. Důstojnost této chvíle a pěkné vzpomínky na školku nám všem zůstanou v mysli navždy. Prožili jsme pěkné, romantické, sportovní, hravé i trochu uslzené dopoledne s kamarády, soutěžením a vzpomínáním.

 

Letní Jablíčka

Po dvouměsíčním uzavření naší školky jsme se opět s Jablíčky shledali. Kamarádi se hned vrhli do námětových her na rodinu, stavaře, řidiče, malíře…Užili jsme si spoustu pokusů s barvičkami, také pokus „hrnečku, vař…“, rozezněla se altová flétna známými melodiemi z pohádek a filmů Pat a Mat, Maková panenka, Harry Potter, Piráti z Karibiku, Star Wars…, v podání naší bývalé žačky Adélky, oslavili jsme svátek našich dětí na školní zahradě. Děti při něm měly plné ruce práce se zachraňováním rybek, hopsáním ve skákacím pytli…, vyzkoušeli jsme pokus s Coca-Colou a mentoskami, děti byly obdarovány bublifuky a diplomy. Rozloučili jsme se s našimi předškoláčky ve víru tance, smíchu, ale i vzpomínání a smutnění… Pro vzpomínku nechť jim je knížka, stužka, vysvědčení a spousta zážitků. Poslední dny si užíváme společné chvilky plné veselých a přátelských her. A už je tu poslední ohlédnutí předškoláčků – tak „…ahoj, školko!“ Děkujeme našim rodičům i prarodičům za skvělou spolupráci i bezva děti. Krásnou dovolenou vám všem přejí vaše pí učitelky Jana a Jana J

  

Sluníčka v létě 

Všechny „sluníčkové“ aktivity šestitýdenního období po dvouměsíčním uzavření školky probíhaly s ohledem na přísná hygienická opatření a pravidla. Natěšené děti i pí učitelky se s nadšením vrhly do práce, her, tvoření, objevování… Probíhala různá sportovní utkání, taneční soutěže, hry s kuželkami, vodní hry a hrátky, přelévání, vylévání, odhadování objemu, hry s kapátky, hry s lupou, pozorování klíčících rostlinek a starost o ně, pokusy s papírem a vodou, poslech pohádek, práce s interaktivní tabulí, zpěv písní s kytarou…, venku pak tvoření z písku, stavění hradů, výroba dortů, bábovek, zmrzlin, kreslení křídou na chodník, hra „Na dopravu“, prolézání průlezek, létání s papírovými vlaštovkami, sledování vlastností papíru „Kam dopluje lodička?“, pozorování broučků v trávě… Děti byly všemi činnostmi plně zaujaty a každý den si radostně užívaly spolu s kamarády a pí učitelkami. Děkujeme všem rodičům za príma děti, bezvadnou spolupráci i podporu, kterou nám projevili nejen tento školní rok. Teď už se společně těšíme na prázdniny a dobrodružství, která prožijeme…

Žabky se loučí s předškoláky

V úterý, 16. června 2020, se děti ze třídy Žabka loučily se svými milými spolužáky. Pí učitelky si pro ně připravily zábavný kvíz. Hra plná hádanek a otázek, na které děti většinou znaly odpověď. Venku na terase je pak čekala „traťová hra“, která prověřila jejich paměť. Poté proběhlo pasování na školáky. Předškoláci dostali šerpu, klobouk a společně s přáním hodně úspěchů v základní škole, také krásnou knížku a tužku pro vzpomínku na léta prožitá ve školce.

 

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2020

 

Co se děje ve vajíčku

V novém ekologickém programu Stanice mladých přírodovědců s názvem „Co se děje ve vajíčku“ se naši předškoláci seznámili s vejcorodými živočichy, prohlédli si ukázky vajíček různých ptáků, porovnávali je z hlediska velikosti, zabarvení, struktury skořápek…, vypracovali si pracovní list k tématu. Nakrmili morčata, králíky, hráli si se suchozemskou želvou, seznámili se s křepelkou, nakoukli do terárií s krajtou, hroznýšem, chameleonem, tarantulí a dalšími zvířaty. Na závěr je čekal slalom s držením vajíčka na lžíci. Na zpáteční cestě do školky jsme v pustkoveckém parku pozorovali probouzející se jarní přírodu. Děti si odnesly spoustu poznatků a pěkných zážitků.

 

Honzíkova cesta z neznáma

Jedno příjemné březnové odpoledne proběhla v naší školce beseda s Městskou policií ČR. Na začátku povídání se předškoláci dozvěděli mnoho zajímavého z náplně práce Městské policie, a také si mohli prohlédnout a vyzkoušet jejich výzbroj. Poté dětem strážnice vysvětlily, jak se mají chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí, a také děti hravou formou poučily o bezpečném kontaktu se zvířaty. Na závěr obě strážnice děti aktivně zapojily do jednotlivých modelových situací. Cílem této besedy bylo, aby děti získaly důvěru k uniformě a v případě potřeby dokázaly požádat o pomoc strážníka Městské policie nebo policistu. Děti si z besedy odnesly nové a zajímavé zážitky i cenná ponaučení.

 

Jablíčka na jaře

Březen v naší třídě Jablíčko začal tématem „Vítání jara“. Děti z naší třídy se seznamovaly s prvními jarními květinami na obrázcích i na vycházkách v přírodě, pozorovaly změny v přírodě i měnící se počasí, naučily se nové písně o jaru, zahrály si na „Zlatou bránu“ a „Uvily věneček ze všech jarních kytiček…“, recitovaly básně o jaru, tančily jarní tanečky, zahrály si různé jarní hry. V centrech aktivit děti procvičovaly všechno možné, což je moc bavilo. Ve třídě jsme si do truhlíků vysadili semínka ředkviček, bylinek a kytiček aksamitníků. Nakonec jsme zvelebily naše záhonky na školní zahradě. A jaro už může přijít! Těšíme se…

 

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2020

 

Doktorská pohádka

Začátkem měsíce února zavítalo do naší školky naše oblíbené divadélko Smíšek, tentokrát s Doktorskou pohádkou. Děti společně prožívaly veselý příběh kouzelníka Matyáše a jeho zachránce Vincka, který hledal doktora, aby pomohl kouzelníkovi od trápení. Cestou potkal žabáka, hajného i ježibabu z perníkové chaloupky. Nechyběla ani kouzelnická kniha vaření lektvarů i legrační písničky, které celou pohádkou prolínaly. A co nakonec paní doktorka naordinovala kouzelníkovi? No přece vitamíny, odpočinek a pobyt na čerstvém vzduchu…. Prožili jsme príma chvíle společně sdílené s kamarády.

 

Plavání

Od listopadu 2019 do 17. února 2020 se uskutečnilo celkem deset lekcí výuky plavání našich dětí, společně s dětmi MŠ Skupy na plaveckém bazénu Fry Relax Fryčovice, nazvané vesele „Plavání s žabičkou“ pod vedením zkušených lektorů. Děti se učily základům plavání – splývání, dýchání do vody, zvládly i základy plaveckých stylů prsa a znak. Děti měly pobyt ve vodě zpestřený různými pryžovými pomůckami a skluzavkou. Naši malí plavci si každou lekci důkladně užívali, a poté měli možnost hrát si ve vířivce i využívat saunování ve finské sauně. Plavecký výcvik byl zakončen společnými závody s odměnami. Užili jsme si zdravého sportovního zápolení a těšíme se zase na příště!

 

Velrybářská výprava

Čekání na sníh jsme vzdali a plánovanou akci třídy Jablíčko v hromadách sněhu jako na „Severu“ jsme přesunuli do třídy. Pozvali jsme naše milé rodiče, prarodiče, hosty…. Severní atmosféru jsme dotvořili vločkami na oknech, iglú z bílých molitanů, obrázkem kamaráda lachtana přes celou obrazovku multiplexu. Naši hosté si užili ledových písniček a zimních básniček v podání dětí, které se také s velkým úspěchem předvedly v písni Grónská zem. Matýsek se Sofinkou v rolích Eskymáka a Eskymačky, Adámek sklidil velký úspěch se svým sólem v roli ledního medvěda….. Následovala pravá „Eskymácká škola“ s plněním úkolů, učitelé – maminky a tatínci byli velmi přísní a známky nedávali zadarmo. A přesto si všichni odnesli vysvědčení se samými jedničkami za psí spřežení, odrecitovanou báseň, hledání rozdílů, chytání velryb, prolézání iglú a lovení ledního medvěda. Děkujeme vám všem, že jste přijali pozvání a přišli jste si k nám užít konečně pořádnou zimu.

 

Zvířátka v zimě 

V polovině února byli naši malí předškoláci opět na návštěvě ve Stanici mladých přírodovědců v Porubě, aby se dozvěděli mnoho zajímavého tentokrát o životě lesních zvířat a ptáků v zimě. Zjistili, jak je pro zvířátka a ptáčky těžké si v zimním období hledat potravu, učili se rozeznávat stopy zvířat formou hry „Kdo byl u krmelce?“, rozlišovali charakteristické znaky spárkaté zvěře… Rovněž si vypracovali pracovní list k tématu s hádankami a pod vedením pí lektorky si ze sádry odlili dvě stopy zvířat, které jsme následně přidali do naší sbírky odlitků ve školce. Nakonec se děti směly pozdravit se stálými zvířecími kamarády stanice, některé si mohly pohladit i nakrmit. Znovu jsme prožili zábavné chvíle s kamarády a přírodou a odnášíme si spoustu nových poznatků o zvířecích zvycích.

 

Karneval

Je tady únor a s ním i tradiční karnevalové masopustní veselí. Letos jsme pozvali také rodiče, příbuzné, přátele a známé, abychom společně sdíleli taneční kreace, soutěžní zápolení i překrásné maškary všech princezen, čertů, víl, supermanů, pirátů, vojáků, berušek, vodníků, kouzelníků, mořských panen… Tentokrát si program pro nás připravil kouzelník Aleš a předvedl nám i mnoho povedených kouzel. Na památku si děti odnesly balónkové zvířátko, pamětní list se zlaťáčkem i spoustu príma zážitků prožitých spolu s kamarády. Děkujeme rodičům, kteří připravili dětem krásné, zajímavé, tradiční i ojedinělé masky a přišli se bavit s námi. Odměnou nám všem byly usměvavé dětské tváře i příjemně strávené odpoledne plné legrace a zábavy.

 

Zimní hrátky

V průběhu jednoho únorového týdne připravila pro všechny děti pí učitelka Alena ze třídy Medvídků v rámci pravidelného Výletníčku zimní sportování. Jelikož byla letošní zima na sníh velmi skoupá a sněhu jsme se nakonec nedočkali, přenesli jsme naše „Zimní hrátky“ do vnitřních prostor. Děti ze všech tříd měly svůj den pro využití připravených stanovišť, aby si procvičily nebo vyzkoušely pohybové aktivity, které jim přinesly nejen posílení jejich tělesné kondice, ale zejména radost z pohybu a zajímavě strávený čas s kamarády. Naši malí sportovci soutěžili ve slalomu na suchu, v jízdě na skluzavce, ve skocích na trampolíně, v psím spřežení a hokejovém zápase.  Děti se velmi aktivně a s radostí do sportování zapojily a odměna v podobě medaile a diplomu, což tak trochu ke sportu patří, je potěšila. Se zimou jsme se tímto letos už rozloučili a teď se těšíme na jarní počasí, které nám snad umožní sportovat i venku na zahradě.

 

Dentální hygiena

Jedno únorové dopoledne jsme si postupně do všech tříd pozvali studentky zubního lékařství, aby nám v rámci prevence pověděly, jak správně pečovat o naše zoubky, jak je čistit, jak dlouho a jak často, a co jíst, aby nám zůstaly pořád zdravé a krásné. Děti si u příležitosti této vzácné chvíle přinesly z domu své zubní kartáčky a všechny nové poznatky hned vyzkoušely v praxi. Velmi obdivovaly veliký zubní kartáček i velikou maketu zubů, na kterých studentky vše názorně vysvětlovaly. Nakonec jsme vyčištěné zoubky ještě umyli v koupelně a zkusili na ně borůvkovou vodičku, abychom zjistili, jak jsme byli důslední v čištění. Zažili jsme poučné i zábavné chvíle s veselým vyprávěním.

 

Jablíčka v zimě

…a už je tady Advent a s ním kouzelné čekání na nejhezčí svátky roku. Zkrátili jsme si jej výrobou Mikulášů, čertích řetězů, dopolední akcí Čertoviny, kdy všichni správní čerti získali čertí vysvědčení. Pouštěli jsme lodičky a házeli botou, vyráběli vánoční svícny, mlsali cukroví a Ježíšek měl u nás tolik práce s dárky, že první nám přichystal hned v podobě nové sedačky v pokojíčku, další jsme pak pod stromečkem našli před obědem. V lednu jsme zavítali do Betléma, někdo jako král, někdo jako chudý chalupník, ale všichni s dary pro Ježíška. Pozorovali jsme kácení stromu naší milé lípy na naší školní zahradě, pro vzpomínku snítku jmelí si každý odnesl. Po sněhu ani památky, a tak jsme aspoň sněhuláky „uplácali“ z pet víček, třídu jsme si proměnili v „Ledové království“, v Grónskou zem, vytvářeli jsme s naší praktikantkou Klárou krmítka pro ptáčky nebo jsme zkoumali tání iglú z kostkového cukru. Na procházkách jsme počítali letokruhy stromu, vyvráceného ničivou silou orkánu Sabine. Na karneval jsme se těšili při výrobě klaunů, naši kamarádi ze třídy Medvídek přitancovali za námi s masopustním průvodem. 28. února jsme konečně zahlídli za oknem i trochu sněhu, a protože hned zase roztál, zazpívali jsme už zimě na rozloučenou…