Charakteristika Mateřské školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školka plná zábavy ZDE

DODATEK K ŠVP ZDE

Mateřská škola Ostrava- Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace vznikla sloučením dvou samostatných škol: MŠ J.Šoupala 1611 a MŠ J.Skupy 1642. Ředitelka školy sídlí v budově J.Skupy.

Obě budovy jsou sídlištní, ale přesto v klidném prostředí plném zeleně, stromů, parkových ploch. V blízkosti obou škol se nachází les, lesopark, hřiště, základní škola, rybník… Obě školy mají prostorné zahrady, které jsou vybaveny zajímavými herními prvky. Obsahují skluzavky, pružinové houpačky, prolézačky, šplhadla či altánek pro děti. Obě mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu“ Školka plná zábavy“, který vychází z mezinárodního vzdělávacího programu „Začít spolu“.

Vzdělávací nabídka naší školy obsahuje tyto integrované bloky:
1.Ve školce jsme kamarádi, hrajeme si spolu rádi…
2.Podzim vchází do dveří, nikdo tomu nevěří…
3.Co ta očka vidí? Vidí, vidí lidi !
4.Z okna zimu pozoruji, něco o ní namaluji…
5.Svět je plný záhad …
6. Haló, všichni vstávejte! Jaro opět vítejte…
7. Prázdniny tu budou hned, pojedeme na výlet…

Hlavní cíle programu jsou:

1. učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
2. umět si vybírat a nést za svou volbu zodpovědnost
3. být tvůrčí a mít představivost
4. vnímat změny, učit se je aktivně přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
5. vytvářet si zdravé životní postoje a návyky

V naší MŠ je prostor tříd a heren rozdělen do specificky upravených koutků, tzv. center aktivit, která vedou děti k samostatnosti, spolupráci a komunikaci, k možnosti výběru činností, umožňují dostupnost všech materiálů.

ORIENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ

6,00 – 8,50

 • scházení dětí v prostřední třídě v 1. patře (do 7,15 – 7, 30)
 • spontánní hry dětí, zapojení do nabízených činností, ve skupinách nebo individuálně
 • individuálně plánované činnosti
 • ranní kruh – přivítání, vzájemné sdílení zážitků, naslouchání, seznámení s tématem dne, nabídkou činností v centrech aktivit, zpěv písní, kooperativní hry, slovní hry aj.
 • tělovýchovná chvilka ( dle hudby, klavíru, relaxační cvičení, jóga, pohybová hra)

8,50 – 9,15

 • hygiena, svačina

9,15- 9,45

 • centra aktivit, skupinové činnosti, řízené činnosti, možnost pokračovat v započatých ranních činnostech či jejich dokončení, zařazení aktuálních činností, vycházejících ze zájmu a potřeb dětí

9,45 – 11,45

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku (v období pěkného počasí chodí děti ven již dříve)

11,45 – 12,30

 • hygiena, oběd

12,30 – 14,30

 • hygiena, poslech četby, odpočinek
 • náhradní klidné aktivity pro děti, které nespí
 • postupné vstávání

14,30- 14, 50

 • hygiena,svačina

14,50 – 16,30 -17,00

 • odpolední zájmové činnosti – hry dle volby dětí, zájmové kroužky, individuální činnosti, rozchod dětí domů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.