Rok 2012 – J. Skupy

 ZPĚT

CO JSME PROŽILI V PROSINCI

Mikulášská nadílka
Mikulášská  nadílka proběhla v Martinově v sále Clubu Garage, o zábavu se postaral Hopsalín a akce byla velmi pěkná.  Děkujeme panu Křižánkovi za opatření balíčků pro děti, a také Sdružení rodičů za spolupráci při organizování akce.

Posezení u vánočního stromečku
Ve všech třídách proběhly vánoční besídky pro rodiče, kde paní učitelky s dětmi předvedly krátká pásma básní, písní a tanečků. Někde jsme si společně s rodiči zazpívali koledy, někde jsme dostali i dárečky a všude jsme si pěkně pomlsali na cukroví, které přinesly maminky. Děkujeme za spolupráci.

Vánoční Den „D“
Učitelky všech tříd připravily dětem slavnostní vánoční den. Vyprávěly jim o Vánocích, ukázaly jim některé vánoční zvyky, všichni společně zpívali koledy a mlsali vánoční cukroví. Všem dětem také Ježíšek přinesl spoustu dárečků do třídy, za což děkujeme hlavně sponzorství Sdružení rodičů.

Divadelní představení
Divadelní společnost Kaňka zahrála dětem představení „Pojďme spolu do Betléma“, které bylo celé zaměřené na Vánoce a moc se dětem líbilo.

Návštěva v ZŠ J. Šoupala
Předškolní děti navštívily ZŠ J. Šoupala, kde si pro ně připravili školáci pásmo koled.

Vystoupení v Domově pro seniory Slunečnice
Děti a paní učitelky ze třídy Květinka se rozhodli, že udělají radost seniorům, a vyrazili předvést své naučené pásmo do Domova pro seniory Slunečnice. Přítomným dědečkům a babičkám se vystoupení dětí velmi líbilo a na závěr jim děti předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka.

 

CO JSME PROŽILI V LISTOPADU

Den „D“- beseda s policistkami
Paní policistky si s dětmi povídaly o správném chování na silnici, při pobytu venku, vyzkoušely si s dětmi několik modelových situací. Děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet jejich vybavení. Také si odnesly malou odměnu.

Kouzelník
„Kellner magic revue“ bylo moc pěkné kouzelnické vystoupení, děti byly nadšené, některá kouzla si také vyzkoušely a staly se na chvilku malými kouzelníky.

Tvůrčí dílny
Předškoláci z Berušek a Kočiček vyrazili do centra volného času, kde si vyrobili velmi hezkého andělíčka.

Den otevřených dveří v ZŠ J. Šoupala
Předškoláci místo odpoledního odpočinku vyrazili do ZŠ Jana Šoupala, kde si prohlédli budovu, mohli si vyzkoušet sedět v lavicích a stali se tak na chvíli opravdovými školáky.

Divadelní představení
Divadelní společnost ze Šternberka zahrála dětem tři pohádky. Všechny byly velmi pěkně provedené a dětem se představení moc líbilo.

Exkurze v knihovně
Předškoláci navštívili knihovnu na ulici Podroužkova, kde si nejen prohlédli interiér a mohli si půjčit a prohlédnout knihy, ale také si vyslechli zajímavé povídání paní knihovnice, se kterou si navíc zahráli zajímavou hru.

Dům přírodovědců
Předškoláci ze tříd Květinka, Sluníčko a Motýlek navštívili stanici mladých přírodovědců, kde si povídali o ježcích a jejich životě. Také si mohli prohlédnout zvířátka, která v DDM Čkalovova chovají.

Vánoční tvoření s rodiči
Moc děkujeme rodičům ze třídy Beruška, Motýlek a Květinka, kteří se zúčastnili vánočního tvoření a pomohli nám tak vyzdobit chodby naší MŠ.

CO JSME PROŽILI V ŘÍJNU

Divadelní představení
Do MŠ přijela divadelní společnost Úsměv s pohádkou „Jak dědeček zasadil řepu.“ Představení plné písní a legrace se dětem moc líbilo.

Den „D“
V MŠ nás navštívila paní se třemi pejsky, kteří se používají ke canisterapii. Velmi hezká ukázka výcviku, zajímavé povídání a možnost hlazení pejsků měly u dětí velký úspěch a tak pejsci od nich dostali za odměnu pamlsky, které nanosily z domova.

Fotografování
Rodiče měli možnost nechat děti vyfotografovat na série „Vánoce“ od firmy Fotovideo.

Keramika s rodiči
Pro zájemce –tentokrát ze třídy Motýlek, Beruška a Sluníčko- bylo připraveno keramické tvoření. Rodiče společně s dětmi si vyrobili „zvonící zvoneček“.

Přednáška „Zvířátka v zimě“
Pro děti ze třídy Květinka a Kočička byla připravena interaktivní přednáška „Zvířátka v zimě“. Děti se seznámily s domácími i exotickými zvířaty.

Akce pro předškoláky
V DKMO se předškoláci zúčastnili akce „Bezpečně přes cestu, pěšky i na kole“, kterou provázela Míša Růžičková. Dětem se program moc líbil.

Fotografování
Tentokrát měli rodiče možnost nechat děti fotografovat na vánoční téma firmou Foto Brno.

Tvoření s rodiči
Ve všech třídách naší školky se uskutečnilo tvoření zvířátek. Akce byla pokračováním projektu „Dětské ateliéry III.“, na kterou jsme obdrželi dotaci MMO. Všem rodičům i prarodičům děkujeme za účast a také za tvořivost a fantazii, kterou při tvoření využili. Výrobky vyzdobily interiér chodeb naší mateřské školy.

 

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Třídní schůzka
Dne 12.9. se uskutečnila třídní schůzka pro rodiče, kde se rodiče dozvěděli od paní ředitelky informace pro tento školní rok, a na které se představila nová paní lektorka z kroužku angličtiny. Rodiče schválili příspěvek pro Sdružení rodičů 500 Kč na rok, který je možné zaplatit půlročně, tudíž ve dvou splátkách. Prosíme o zaplacení do 15. 10. Děkujeme.

Ukázka lekce tanečků
Pan lektor z tanečního kroužku si se staršími dětmi ze všech tříd zatancoval a ukázal jim, jak se budou v kroužku bavit. Všechny děti se nadšeně zapojily a my jsme moc rádi, že má kroužek tolik zájemců.

Den „D“
První letošní Den „D“ se uskutečnil na školní zahradě. Za účasti policistek si děti zajezdily na dopravních prostředcích, paní policistka je seznámila se základy bezpečnosti a chování na silnicích a cyklostezkách, celou dobu dohlížela na správnou jízdu dětí. Nejvíce se dětem líbila projížďka kolem celé budovy MŠ.

Akce pro předškoláky
Naše předškolní děti se zúčastnily ukázky výcviku dravých ptáků a sov. Akce byla doprovázena velmi pěkným výkladem chovatelů těchto ptáků.

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Den dětí
Dne 1. 6. 2012 jsme společně s dětmi oslavili jejich velký svátek. Pro děti byl připraven bohatý program s názvem „Jinálkiáda, aneb sportování s Jinálkem“,  plný soutěží a zajímavých disciplín, jako např. hokej s kostkou, fotbal s hranatým míčem, podlézací běh apod. Děti byly odměněny sladkostmi a moc se jim dopoledne líbilo. Akce se nakonec pro nepřízeň počasí konala ve třídě Sluníčko, ale dětem to vůbec nevadilo. Nakonec je ve třídách odměnily dárečkem i paní učitelky. Vstupné na akci bylo tentokrát hrazeno z fondu Sdružení rodičů.

Nábor do ZUŠ
Dne 4. 6. 2012 se v naší  MŠ konal nábor do ZUŠ J. VALČÍKA  v Ostravě- Porubě. Zkušená pedagožka pozvala talentované děti s hudebním či pěveckým nadáním k zápisu do uměleckých kroužků.

Dopravní soutěž
Dne 5. 6. 2012 se v MŠ Ukrajinská v Ostravě- Porubě konala dopravní soutěž, ve které děti soutěžily v poznávání značek, jízdě zručnosti, zdravovědě či ze znalostí bezpečnosti v dopravním provozu. Naši MŠ reprezentovalo 5 dětských zástupců, kteří úspěšně absolvovali dopravní odpoledne na školní zahradě naší MŠ.
Děti byly moc šikovné a odnesly si pěkné odměny! Gratulujeme!

Zahradní slavnost
Přiblížil se konec školního roku a s ním již tradiční rozloučení s dětmi a hlavně s předškoláky, tentokráte s názvem „ Vodnické hrátky“. Program byl zajištěn ve spolupráci s klaunem Hopsalínem, který dětem nabízel zajímavé soutěže se sladkou odměnou i pěknou hudební produkci. Pro rodiče i děti byl připraven bufet s pohoštěním a na závěr si všichni opékali párky na ohni. Naši předškoláčci byli slavnostně pasováni na školáky a odnesli si zajímavé dárečky. Jako vyvrcholení programu byl připraven konfetový ohňostroj. Dětem i rodičům se určitě moc líbil. Akce se velmi vydařila, počasí bylo nádherné, děti v maskách si užily hodně legrace a zábavy. Děkujeme všem zúčastněným!

Environmentální soutěž
Děti a paní učitelky ze třídy Kočička navštívily Dům přírodovědců na ulici Čkalovově v Ostravě-Porubě. Zde si všichni prohlédli prostory stanice a prodejní výstavu kaktusů. Zároveň obdrželi věcné odměny za 1. místo v environmentální soutěži.

Tablo předškoláků
V oknech budovy naší MŠ bylo umístěno tablo s fotografiemi našich předškoláčků. Dětem přejeme ve škole hodně úspěchů a žákovskou knížku plnou samých jedniček.

Ukázka práce s dětmi a tvoření s rodiči
Ve třídě Květinka proběhla ukázka vzdělávací práce s dětmi a zároveň tvoření z kolíčků na prádlo. Účast rodičů byla malá, ale ti, kteří dorazili, byli moc šikovní!!!

 

CO JSME PROŽILI V KVĚTNU

„Country zpívání“
Na školní zahradě naší MŠ se uskutečnila zábavná show pro všechny děti. V připraveném programu se děti seznámily s country písničkami a tanečky, některé si mohly i vyzkoušet. Akce se dětem moc líbila.

Společné fotografování

Fotografování dětí na společné třídní fotografie se uskutečnilo dne 10.5. Fotografování a zhotovení fotografií realizovala firma  Fotovideo Ostrava- Mariánské Hory.

Školní výlet
Na školní výlet jela celá naše MŠ na Dětský ranč do Hlučína. Každé dítě mělo možnost zajezdit si na koni, zároveň si prohlédnout velmi pěkný areál se zvířátky a lanovým centrem. Akce byla součástí projektu „Dětské ateliéry III. Dotaci na dopravu autobusem jsme získali od Magistrátu města Ostravy.

Muzikál
Naši předškoláci navštívili muzikál „Alibaba a 40 loupežníků“. V sále Slunečnice v Ostravě-Porubě jim děti ze ZŠ J. Valčíka zahrály a zazpívaly známou pohádku ve vlastní úpravě.
Hudební ztvárnění pohádky děti zaujalo.

Dopravní akce
Preventivně dopravní akce s názvem „Děti, pozor červená“ se uskutečnila na naší školní zahradě MŠ. Byla určena pro naše předškoláky a jejich rodiče. Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti, poznávaly dopravní značky a seznámily se se základy bezpečnosti na ulici i cestách. Využily i nové dětské dopravní prostředky, dopravní značky, kužely i dětské přilby zakoupené z finanční podpory 20 000,- Kč společnosti RWE Transgas a. s. Akce proběhla za účasti městské policie a pracovníků BESIPU, kteří dětem darovali drobné ceny s dopravní tematikou a informační letáčky. Tato akce se uskutečnila v rámci minimálního preventivního programu.

Keramické tvoření
Pro děti a jejich rodiče ze tříd Motýlek a Sluníčko bylo určeno keramické tvoření s tématem „Domácí zvířátka“. Zhotovené výrobky budou zdobit interiér naší MŠ. Akce byla součástí projektu „Dětské ateliéry III“, na který jsme dostali dotaci od Magistrátu města Ostravy.

Pohádkové odpoledne
Paní učitelky ze třídy „Kočička“ si připravily program pro rodiče a děti plný pohádek a soutěží. Děkujeme všem zúčastněným rodičům za aktivní přístup a paní Cupánkové za perníčky pro děti. Akce byla součástí projektu, na který jsme dostali dotaci od Magistrátu města Ostravy.

Besídky pro maminky k svátku
Ve  všech našich třídách proběhly besídky pro maminky. Čepičky k dramatizaci pohádek byly zakoupeny z finančních prostředků grantu Magistrátu města Ostravy.

CO JSME PROŽILI V DUBNU

Den „D“
V rámci dubnového Dne „D“ jsme s dětmi navštívili hasiče v Ostravě-Třebovicích. Děti se mohly u hasičů podívat na  učební , odpočinkové i sportovní prostory. Samozřejmě je ale ovšem nejvíce zajímala hasičská auta. Mohly si je nejen prohlédnout, ale se do nich i posadit. Děti z některých tříd také zhlédly šplh po cvičné zdi. Ve školce si pak nakreslily obrázky s tématikou hasičů.

„Velké kouzelnické ekopovídání“
Společnost AG-ART PRODUKCE připravila pro naše děti pořad „Velké kouzelnické ekopovídání, aneb kterak Ekolóra s klauny uklízel“. Celé představení bylo postaveno na základních ekologických principech, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí. Klauni děti seznámili s tím, jak se chovat k věcem, které nás běžně obklopují, např. PET lahve. Děti se učily společně s klauny třídit odpad, dověděly se, co vyhazovat a co ne.  Do ekologických témat byla zakomponována také kouzla a tvarovací balónky. Akce děti určitě zaujala a odnesly si z ní nejedno ponaučení.

 Hudební představení
Pestré pásmo hudby, písniček, scének, vtipných dialogů a klaunských hudebních výstupů bylo pro naše děti připraveno na 19. dubna. Hudební divadlo pro děti Brno „Kuk a Cuk“ ukázalo dětem na písničkách lidových i zcela nových, že klauni umějí hrát nejen na spoustu běžných nástrojů (klávesy, trumpeta, pozoun), ale že dovedou využít k muzicírování i zcela netradiční hudební nástroje. Děti si rády s Cukem a  Kukem zazpívaly známé písničky a dokonce se naučily i jednu novou.

Puzzliáda
V měsíci dubnu proběhla třídní kola soutěže ve skládání pohádkových puzzle. Nejšikovnější děti v kategoriích 3-5 let a 6 let se zúčastnily kola školního. Děti skládaly puzzle s velkým odhodláním a nadšením. Pořadí umístěných dětí jsou vystavena na informačních tabulích na chodbách MŠ. Všechny zúčastněné děti byly odměněny malou drobností. Akce je součástí projektu, na který byl poskytnut grant Magistrátu města Ostravy.

Škola v přírodě
Ve dnech 23. 4. – 27. 4. proběhla pro přihlášené děti škola v přírodě na Horní Bečvě v rekreačním středisku EVRAZ. Dětem se pobyt na horské chatě moc líbil, užily si tématických vycházek, hledaly poklad, soutěžily na olympiádě. Užily si dokonce i jarního sluníčka a přijely pěkně opálené.

 

CO JSME PROŽILI V BŘEZNU

Divadelní představení
Měsíc březen jsme zahájili zhlédnutím pohádky „Muzikantská“, kterou si pro naše děti připravila divadelní společnost „Úsměv“. Děti se zábavnou formou seznámily s hudebními nástroji a společně zazpívaly nejednu písničku. Představení mělo velký ohlas a dětem i učitelkám se líbilo.

Jarní tvoření
Ve třídách Motýlek a Kočička probíhalo jarní tvoření s rodiči. K dispozici byl připraven rozmanitý přírodní a ozdobný materiál. Rodiče s velkým nadšením vyráběli společně se svými dětmi zápichy, jarní košíčky a malovali velikonoční vajíčka. Výrobky ozdobily prostory naší MŠ. Všem zúčastněným rodičům moc děkujeme za snahu vytvořit pro své děti příjemné prostředí.

Zápis do MŠ
Zápis do naší MŠ pro školní rok 2012/13 proběhl dne 21.3. Tento den byl zároveň dnem otevřených dveří. Rodiče si mohli se svými dětmi celou MŠ projít, děti si mohly pohrát a všichni měli možnost ochutnat od našich kuchařek jednohubky se zdravou pomazánkou nebo koláč s ovocem.

Den „D“
Na březnový Den „D“ jsme připravili pro děti exkurzi do knihovny na ul. Podroužkově v Ostravě-Porubě. Dětem se tam moc líbilo, paní knihovnice jim vysvětlila, jak se knihy půjčují a jak se s nimi zachází. Všichni si potom se zájmem prohlíželi knihy, o které měli zájem.

Divadelní představení
Koncem měsíce bylo pro děti připraveno divadelní představení pohádky „O lakomé Barce“. Přesto, že námět byl poměrně těžký, děti udržely pozornost po celou dobu představení a vytvořené loutky na ně udělaly velký dojem. Herci byli odměněni velkým potleskem a děti na oplátku bonbónkem.

Ukázka práce s dětmi
Ve třídě Beruška proběhla ukázka práce s dětmi. Děkujeme rodičům za účast na této akci, která informuje o tom, co děti dělají v řízených činnostech.

 

CO JSME PROŽILI V ÚNORU

Divadelní představení

          Společnost Prevence CZ, s.r.o., která se zabývá pracovně lékařskou péčí a školením první pomoci pro dospělé, připravila pro naše děti divadelní představení. Děti se formou zábavné pohádky dověděly, jak jednoduše postupovat při zranění, jak sobě či jinému přivolat pomoc, jak zraněním předcházet či jak je důležitá prevence a pravidelné preventivní lékařské prohlídky. Divadelní představení plné povídání, soutěží a písniček se dětem moc líbilo.

Kouzelník Flaxony

Dne 7. 2. přijel do naší MŠ kouzelník Flaxony se svým vystoupením plným čar a kouzel. Dětem se čarování a kouzla líbila a některá si mohly i vyzkoušet.

Usměvavé lyžování

Pro zájemce proběhla malá školička lyžování ve SKI areálu na Vaňkově kopci u Ostravy. Děti pod vedením zkušených instruktorů získaly základní znalosti a dovednosti z tohoto velmi oblíbeného sportu.

Beseda s městskou policií

Předškoláci se zúčastnili besedy s Městskou policií Ostrava. Pozorně si poslechli úvodní výklad o tom, jak se bezpečně chovat na ulici i doma, seznámili se s tím, co policista nosí s sebou ve službě, vyzkoušeli si obušek a pouta. Beseda děti velmi zaujala.

Karneval v MŠ

Rodičovské sdružení připravilo pro naše děti: „ Karneval, tentokráte v MŠ“. Tématický program  „Putování vesmírem“ se dětem moc líbil. Maminkám, které program připravily, děkujeme.

 

CO SE UDÁLO V LEDNU

Den „D“
Den „D“ jsme s dětmi strávili u zvířátek v DDM na ul. Podroužkově v Ostravě-Porubě. Postupně po třídách jsme se seznámili se zvířátky, které stanice chová- s králíčky, morčátky, fretkami, želvami… Děti si je mohly pohladit a pochovat. Zvířátkům děti přinesly z domova suché pečivo, jablíčka, mrkvičky, listy salátu, a nakrmily je.

Návštěva základní školy
Předškoláci před zápisem do ZŠ navštívili ZŠ A. Hrdličky, kde zavítali do  zdejších 1. tříd. Vyzkoušeli si sezení v lavicích, psaní na tabuli, povykládali pohádky a básničky a všem se ve škole moc líbilo.

Den „D“
Z důvodu příznivých sněhových podmínek jsme únorový den „D“ uskutečnili již v lednu. Děti si do MŠ přinesly boby a lopaty a společně jsme vyrazili na kopeček u MŠ. Děti si užily nejen bobování, ale i her se sněhem.

Divadelní představení
Dne 27. 1. bylo pro naše děti připraveno divadelní představení pohádek: „O Smolíčkovi“, „Hrnečku vař“ a „O zlaté rybce“. Pohádky se dětem líbily a rády na závěr zatleskaly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.