Další informace J. Skupy

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2019 -2024 ZDE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMnajdete v záložce Charakteristika MŠ

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ ZDE

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ MŠ J.SKUPY 2021/22 ZDE

INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI 2016 ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2018/2019 ZDE, 2019/2020 ZDE

OBĚDY DO ŠKOL ZDARMA ZDE!ZDE!ZDE!

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 2019 ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 2020 ZDE

DAŇOVÁ SLEVA ZA POBYT DÍTĚTE V MŠ ZDE

MŠ POMÁHÁ NEMOCNÝM DĚTEM ZDE

OCENĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZDE

KROUŽKY A NADSTANDARTNÍ  AKTIVITY MŠ J.SKUPY A MŠ J.ŠOUPALA ZDE