Další informace J. Šoupala

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2019 -2024 ZDE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMnajdete v záložce Charakteristika MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 2022/2023 ZDE

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZDE

FORMULÁŘ POTVRZENÍ LÉKAŘE K ZÁPISU ZDE

INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI 2016 ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2018/2019 ZDE, 2019/2020 ZDE

OBĚDY DO ŠKOL ZDARMA ZDE!ZDE!ZDE!

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 2020 ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 2021 ZDE

MŠ POMÁHÁ NEMOCNÝM DĚTEM ZDE

OCENĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZDE

KROUŽKY A NADSTANDARTNÍ  AKTIVITY MŠ J.SKUPY A MŠ J.ŠOUPALA ZDE