Doplňující projekty a aktivity

 • Projekty EU:
 • OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZDE
 • POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ STRAVY DĚTEM OHROŽENÝM CHUDOBÁCH VE ŠKOLÁCH z prostředků OP PMP v MSK, podpořený finančními prostředky z OP PMP (MŠ je partner, příjemce MSK)
 • OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ II ZDE
 • OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ III ZDE
 • DIGITALIZUJEME ŠKOLU 2022 ZDE
 • MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP Ostrava III ZDE

 • Projekty s finanční podporou Statutárního města Ostravy:

 • ZVÍDÁLCI OBJEVUJÍ SVĚT ZDE
 • ROK PŘEDŠKOLÁKA – UČENÍ HROU 2021 ZDE
 • Projekty s finanční podporou Úřadu městského obvodu Poruba:
 • CESTA KOLEM SVĚTA – 25 000 Kč

Cílem projektu bylo zajímavými aktivitami rozšířit u dětí  povědomí o Zemi, světadílech, seznámit je s odlišnostmi, naučit je práci s informacemi. Dotaci jsme využili na nákup učebních pomůcek a výukových programů pro děti. Projekt začal již v lednu 2021 seznámením s polárními zeměmi a postupně do června 2021 jsme  děti seznamovali s dalšími světadíly. Vyvrcholením byl společný zábavný a naučný týden s prožitkovými aktivitami a Cesta kolem světa – zábavné dopoledne pro děti.

 • Doplňující aktivity:
 • Dny „D“ a „Výletníčky“- 1x měsíčně
 • Akce pro rodiče a jejich děti- 6x ročně
 • Den pro předškoláka- 1x týdně
 • Tématické vycházky a exkurze
 • Časopis „Zvoneček“ a „Školkáček“- 4x ročně
 • Minimální preventivní program
 • PC koutky- seznamujeme se s počítačem a interaktivní tabulí
 • Harmonogram infrasauny –  ZDE!
 • Rozvrh kroužků a nadstandartních aktivit  ZDE !!!
 • Logopedická prevence a individuální logopedická prevence
 • Celoroční školní program EVVO „Příroda je můj kamarád“
 • Další aktivity:
 • plavání dětí  – viz. rozvrh kroužků a nadstandardních aktivit
 • bruslení dětí – viz. rozvrh kroužků a nadstandardních aktivit
 • návštěvy divadelních společností v naší MŠ
 • návštěva Divadla loutek
 • účast na sportovních a výtvarných soutěžích
 • návštěvy kulturního střediska
 • spolupráce se Stanicí mladých přírodovědců
 • spolupráce se spolkem rodičů
 • spolupráce se základní školou a pedagogicko psychologickou poradnou
 • kroužky pro děti- dle zájmu rodičů (anglický jazyk, taneční kroužek) aj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.