Rok 2012 – J. Šoupala

 ZPĚT

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2012

„Narozeniny“ – třída „Klubíčko“

Dne 1.12. jsme měli ve třídě „Klubíčko“ velkou oslavu. Tomášek Lazar slavil 6. narozeniny.Tomáškova maminka nám upekla krásný dort se svíčkami, tak jsme si to pěkně užili. Tomáškovi přejeme vše nejlepší…pí uč. Jana a Simona

„Hraní na čertíky“ – třída „Klubíčko“

V týdnu od 3.- 7.12. proběhlo ve třídě Klubíčko „Hraní na čertíky“. Děti si přinesly deky, baterky a s blikajícími rohy se proměnily v čerty. Hráli jsme si na peklo za doprovodu písniček, básniček, říkadel a tanečků. Navodili jsme si pohádkovou čertovskou atmosféru. Děti byly vedeny k povědomí, že tradice Mikuláš, čert, anděl existuje, ale nemají se čeho bát.

„Mikulášská nadílka v MŠ“- „Smíšek“

Dne 4.12. přišel do naší školičky Mikuláš s čertem se svou nadílkou.

„Pečení cukroví“ – třída „Jablíčko“

Dne 11.12. proběhla ve třídě Jablíčko oblíbená dopolední akce „Pečení cukroví“. Letos děti pekly perníčky a vanilkové rohlíčky. Všechny děti byly touto akcí nadšené a práce s těstem je moc bavila. Moc děkujeme našim pí kuchařkám, že námi zhotovené cukroví nám ochotně upekly. Cukroví se povedlo a dětem i rodičům, kteří perníčky a vanilkové rohlíčky měli možnost ochutnat na vánoční besídce, moc chutnalo.

„ Vánoční besídka“ – ZŠ J. Šoupala

Dne 17.12. jsme s našimi předškoláčky navštívili základní školu, kde nám školáci zahráli pěknou vánoční pohádku a pásmem básní a písní nás naladili na předvánoční atmosféru. Našim dětem se to moc líbilo a školáci sklidili zasloužený potlesk.

„Výletníček“ – koledování u stromečku

Dne 18.12. jsme strávili pěkné dopoledne v naší školičce. Zazpívali jsme si koledy u stromečku, ochutnávali jsme vánoční cukroví a pak jsme se už všichni těšili na rozbalování dárků.

„Vánoční kouzlo“ –třída „Sluníčko“

Dne 18.12. odpoledne se konala vánoční besídka ve třídě Sluníčko. Děti přivítaly své nejbližší pohádkou „Stromeček v zimě“ a poté zazpívaly a zarecitovaly vánoční písně a básně, nakonec přidaly pár tanečků. Pak si všichni společně krájeli jablíčka, pouštěli si lodičky ze skořápek ořechů a vyráběli andělíčky. Všem děkujeme za krásné předvánoční odpoledne.

„Vánoční andělíčkování“ – třída „Medvídek“
Dne19.12. se všechny děti i obě paní učitelky z Medvídků přeměnily v andělíčky a společně přivítaly všechny rodiče a lidičky ze země v předvánočním andělíčkování. Maminky pořídily svým andílkům bílé oblečení, křídla, čelenky. A andílci provedli rodiče předvánočním časem spoustou krásných písní, básní, her i pohádkou o zvířátkách a stromečku. Děti byly odměněny sladkými perníčky a čokoládovým kapříkem. Rodiče během sledování svých andílků mohli ochutnávat cukroví i výborné špenátové jednohubky. Akce se všem velice líbila.

„Karneval“ – ZŠ J. Šoupala

Dne 20.12. jsme opět s předškoláčky navštívili základní školu, kde se konal karneval. Školáci se našim dětem předvedli v maskách, ukázali nám své připravené vystoupení a zapojili naše děti do soutěží. Děkujeme za pěknou spolupráci.

„Kouzelné vánoce“ – třída „Jablíčko“

Dne 20.12. si odpoledne pozvaly pí učitelky a děti  ze třídy Jablíčko své rodiče, prarodiče a sourozence na vánoční besídku. Děti nejprve všechny srdečně přivítaly a poté zazpívaly a zarecitovaly písně a básně s vánoční tématikou, všechny u srdíčka zahřála zimní pohádka „Stromeček v lese“ a taneček „Rolničky“. Poté si všichni mohli vyrobit vánoční lampiónek  na stůl a ochutnat vánoční cukroví. Všem zúčastněným děkujeme, že za námi přišli a užili si s námi krásnou vánoční atmosféru.

 

„Advent v Žabičkách“

Rodiče dětí ze třídy Žabiček přispěli svými krásnými výrobky k sváteční předvánoční atmosféře: Barunka Bačovská – slaměné ozdoby na stromeček, perníčky a polevy na zdobení pro děti, Lucinka Krivčíková – adventní věnec z burských ořechů,Verunka Kyšková – adventní věneček s hvězdičkami a vlašskými oříšky, Vládík Gottlieb – papírové stromečky k výzdobě stromečků, Viktorka Švubová – stromeček s hvězdičkami, Jaroušek Blažek-  mistička se sněhulákem, Kamilka Blaštíková – modrý zvoneček-
Všem moc děkujeme pí učitelky Jarmila a Andrea.

„Čistý zoubek nebolí“
V průběhu měsíce prosince proběhla ve všech třídách naší MŠ akce „Čistý zoubek nebolí“. Tuto akci pro všechny děti domluvila maminka od Verunky Kyškové ze třídy  Žabiček. Diplomovaná zubní setra, která přišla do MŠ , hravou formou seznámila děti se správnou péči o zoubky. Děti vyprávění i názorné pomůcky zoubků a Kazizubu zaujaly. Pak si děti vzaly zubní kartáčky a pastu a společně se sestřičkou si zoubky správně vyčistily. Za tuto úspěšnou akci patří také dík paní Kyškové.

JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU 2012 

„Hra kouzel a magie“- kouzelník v MŠ
Dne 1.11. přijel do naší školičky kouzelník Aleš Krejčí, aby nám předvedl svá kouzla.   Dětem se vystoupení moc líbilo, mohly si některá kouzla sami vyzkoušet.

„Vánoční fotografování“
Dne 8.11. proběhlo focení přihlášených dětí. Pestrá nabídka různých vánočních sad se jistě všem líbila.

„Broučkiáda“
Dne 8.11. si pozvaly paní učitelky a děti našich tříd /„Jablíčko“, „Klubíčko“ a „Medvídek“/ odpoledne své rodiče, prarodiče, sourozence, aby po krátkém programu písní, básní a pohádky „O broučcích“ na svých třídách zasvítily lampióny všem broučkům před zimním spánkem. Všichni „svítící broučci“ se svým doprovodem rodičů, paní učitelek společně odcházeli od školky až k velkému dubu v parku za školou , kde zazpívali všem broučkům, aby se jim v zimě dobře spalo a na jaře nám v přírodě opět dávali radost. Děti dostaly
od broučků sladký dáreček v podobě čokoládové berušky. Děkujeme všem, kteří si přišli společně s dětmi užít pěkné podzimní  odpoledne.

            Divadelní společnost „Šternberk“ – pohádka v MŠ
Dne 15.11. přijelo do MŠ divadlo Šternberk zahrát dětem tyto pohádky: „O Šípkové Růžence“, „Jak pejsek s kočičkou dělali dort“, „Zajíc, liška a kohoutek“. Dětem se tyto krásné pohádky moc líbily.

    „Vlašské podzimní listování“ –třída „Žabky“
Dne 15.11. si děti a paní učitelky pozvaly do třídy Žabek rodiče, aby společně se svými dětmi, prožili odpoledne plné tvořivosti. Nejdříve však paní učitelky ukázaly rodičům jak s dětmi během dne pracují, co je učí a čemu se už naučily. Pak probíhalo tvoření v centrech. V ateliéru se otiskovaly listy na tričko, ve třídě se lepily nabarvené skořápky vlašských ořechů a dokreslením vznikaly malebné obrázky. Zajímavé byly i mandaly vybarvené a doplněné přírodninami. Z hotových prací pí učitelky vytvořily na chodbě MŠ výstavku, která bude všem připomínat pěkně prožité chvíle.

„Den otevřených dveří“ – návštěva základní školy 
Dne 13.11. jsme s našimi budoucími prvňáčky navštívili „Den otevřených dveří“ na ZŠ J. Šoupala. Děti si mohly prohlédnout prostory školy, pracovat s interaktivní tabulí, s počítačem v počítačové učebně i vyzkoušet si, jak se sedí ve školních lavicích. Paní učitelky se dětem věnovaly a naši milí předškoláčci se už nyní těší, až půjdou v září do opravdové školy.

„Už se vyznám v knihovně“
Dne 20.11. navštívili naši předškoláci knihovnu, kde pro ně byl připraven program: „Kniha, můj naučný přítel“. Děti pracovaly ve skupinkách s knihami různých žánrů, poslechly si ukázku z knihy Z. Milera „Krtek a kalhotky“. Na závěr si prohlédly knihovnu a vybarvily si obrázek. Akce byla pro naše děti velmi poučná a moc se jim líbila.

„Výletníček“ – kino Polanka
Dne 27.11. jsme jeli do kina v Polance, kde naše děti zhlédly krásné pohádky / např. „Pojďte pane, budeme si hrát“, „Mach a Šebestová“…/.

„Narozeniny – třída „Sluníčko“
Dne 30.11. oslavil své krásné 4. narozeniny Sebastianek Onderka, děti i jeho pí učitelky mu rovněž přejí vše nej, nej….

 

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2012

„Výletníček“ – ukázka výcviku policejních psů
Ve čtvrtek 18.10. k nám na naši školní zahradu přijeli policisté z Městské policie 23.října se předškoláci vydali do Stanice přírodovědců v Ostravě –Porubě na Čkalovově ulici. Zúčastnili se ekologického pořadu „Kouzlo podzimu“, kde si ověřovali poznatky – co se děje s přírodou na podzim. Nakonec si prohlédli a pohladili zvířátka.

    „Keramika“ – výroba andílka
Děti, které se přihlásily do jednorázové keramiky, si vyrobily pěkného andílka .

„Tvořivé dílny“ – Jablíčka a Medvídci   
Předškoláci navštívili Centrum volného času v Porubě na 8. obvodě. Zde děti stříhaly, lepily, dokreslovaly… ,a poněvadž byly velmi šikovné tak si domů odnášely krásný výrobek -„Jablíčko s červíkem“.

    „Drakiáda“ – třída „Medvídek“
Jedno krásné, sluníčkové odpoledne jsme vzali mamky, taťky a vyrazili do Pustkovce „prohnat“ draky. To jsme se vydováděli a krásně si to spolu užili! Byla to paráda,  super se nám vyvedla „drakiáda“!

  „Dort Medvídek“ – třída „Medvídek“                                      
Jakpak jsme se v říjnu u „Medvídků“ měli? No přímo báječně! Neuvěříte, co jsme od naší Žanetky Konderlové / za to, že už nepláče/ dostali? No přece DORT- MEDVÍDKA- velikého jako medvěd!Když jsme s údivem pusy zavřeli, celý jsme ho zbaštili! Mňam, ten pánečku byl.

„Výlet na pozvání“ – třída „Žabka“
Ve čtvrtek 11.10. jsme na pozvání maminky Krivčíkové z naší třídy navštívili velkoobchod s kadeřnickými a kosmetickými výrobky. Děti si obchod prohlédly, dozvěděly se zajímavosti o profesi kadeřníka a povozily se ve speciálních kadeřnických křeslech. Při zpáteční cestě děti venku na odpočívadlech posvačily. Domů si odnesly nejen bohaté zážitky, ale také balíčky s překvapením, za které  paní Krivčíkové velmi děkujeme.

„Halloween“ v „Žabkách“
Poslední říjnový den patřil ve třídě „Žabka“ oslavě Halloweenu. V tento den přišly všechny děti převlečeny do kostýmů strašidel, duchů, ježibab, netopýra či dýně. Od rána si děti vybarvovaly omalovánky, stavěly strašidelné hrady, hrály si s knihou plnou strašidelných zvuků.Paní učitelky, také v kostýmech, pak děti provedly ostatními třídami MŠ. Dětem kostýmy moc slušely.Všem se strašidelný průvod moc líbil. Na závěr si děti zatančily, zahrály na čarodějnice a snědly si polévku z vlastnoručně vydlabané dýně. Z dýní pak zůstaly zubaté lucerničky.

„Sladká dobrota“ – oslava narozenin
Matyášek Gřeš ze „Žabiček“ slavil narozeniny. Jeho maminka upekla pro děti voňavé perníčkové žabičky. Byly krásně nazdobené a dětem moc chutnaly. Na oplátku pak děti Matyáškovi poblahopřály narozeninovou písničkou.

Narozeniny Terezky Gajovská
Dne 17. října jsme ve třídě „Klubíčko“ slavili 5. narozeniny naší Terezky Gajovské. Všechny děti si vychutnaly báječný dort „Marlenku“ a bouchalo dětské šampáňo! Moc jsme si to všichni užili a přejeme Terezce všechno nejlepší. Kamarádi a pí učitelky z „Klubíčka“.

Sauna v naší MŠ
Od října jsme začali využívat opět naší sauny a to vždy v lichém týdnu po třídách dle harmonogramu.

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ 2012
                                 

„O kocouru Čičinovi“ – divadlo Smíšek
Dne 11.9. do naší školky přijela divadelní společnost Smíšek, aby dětem zahrála pěknou pohádku.V pohádce se děti seznámily s kocourkem Čičinem a jeho babičkou. Děti se dozvěděly, co všechno kocourek provedl, když pořád koukal na televizi.

„Oslava narozenin“ – třída „Medvídek“ 
Dne 13.9. jsme společně s kamarády oslavovali 6. narozeniny naší kamarádky Elišky  Vavrečkové. Její maminka nám na oslavu upbrekla krásný a dobroučký dort, Eliška sfoukla svíčky, pohostila všechny děti a společně jsme „bouchli“ dětský šampus.

 „Výletníček za zvířátky“ 
Děti ze tříd „Klubíčko“,“Žabky“ a „Jablíčko“ se vydaly na výletníček do blízkéholesoparku, kde pozorovaly ptáky a veverky. Cestou plnily různé úkoly. Děti ze třídy „Medvídek“ se vydaly k rybníku. Cestou potkaly veverky a také plnily úkoly. U rybníka na ně čekaly kačenky, které pak děti nakrmily přineseným pečivem. Všem dětem sevýlet moc líbil a v přírodě strávily příjemné dopoledne. Opravdu neobyčejný zářijový výletníček zažily děti a paní učitelky ze třídy „Sluníček“ ve zverimexu ZOO Panda Globus. Děti si mohly projít všechna zákoutí zverimexu, prohlédnout si všechna zvířátka, od myší, křečků, rybiček, králíků, pavouků, chameleonů, až po hady, ještěrky, papoušky a ještě mnoho dalších rozmanitých zvířat. Také mohly spatřit zblízka a pohladit si korálovku, agamu a králíčka. Velkým zážitkem pro děti i paní učitelky bylo setkání s mluvícím loskutákem posvátným jménem Jonny, který na nás mluvil lidskou řečí a nahlas se smál a kašlal. Na závěr naší návštěvy zverimexu mohly děti vidět krmení rejnoka, které nás rovněž všechny zaujalo. Děti i paní učitelky strávily příjemné dopoledne se zvířátky.

„Draví ptáci společnosti Zayferus“
Ve čtvrtek 27. září  se na půdě ZŠ J. Šoupala sešli nejen žáci této školy, ale i žáci okolních mateřských škol, aby se mohli seznámit s dravými ptáky společnosti Zayferus. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života těchto  ptáků, viděly například poštolky, výra, luňáka, dřemlíka, jestřába, sokola, orla bělohlavého, karanča jižního, ale také supa kapucína nebo supa bělohlavého. Děti mohly rovněž spatřit ukázku lovu některých dravých ptáků, zasoutěžit si o zajímavé ceny a některé ze starších dětí si mohly za pomoci sokolníků ptáka vypustit nebo si jej přivolat na ruku. Našim předškoláčkům se ptáci moc líbili a všichni společně jsme zažili příjemné dopoledne.

JAK JSME SE MĚLI V ČERVNU  
             

Dopravní soutěž – MŠ Ukrajinská                
Dne 5.6. jsme se zúčastnili celoporubské soutěže mateřských škol „Co mi řekl semafor“ na dopravním hřišti MŠ Ukrajinská pod záštitou ÚMob  Poruba. Soutěžilo se v 9 disciplinách – slalom na koloběžkách, poznávání dopravních značek, zvuky dopravních prostředků, složení lékárničky aj.Všechny děti z mateřských škol byly odměněny, akce byla velmi úspěšná a přínosná.

                 „Pochod hudebních nástrojů“                                        Dne 6.6. proběhla na zahradě MŠ poslední třetina projektu „Školka zpívá“- odpoledne plné říkánek, soutěží,  „Pochod hudebních nástrojů“, do které se zapojili také rodiče. Paní učitelka Simona Dziehlová společně s dětmi předvedla využití hudebních nástrojů v přírodě.  Děkujeme za bohatou účast a spolupráci s rodiči.

 „Smíškovo pohádkové cestování“ 

Dne 7.6.přijela do naší MŠ divadelní společnost „Smíšek“, aby dětem zahrála pěknou  pohádku.              

Škola v přírodě – RS „Šance“ Frýdlant nad Ostravicí Dne 11.6. – 15.6                                                                                                 Škola v přírodě se uskutečnila v RS „Šance“ v počtu 19 dětí a za asistence čtyř paní učitelek. V rámci ozdravného pobytu jsme se zaměřili na relaxaci a poznávání přírody. Děti byly motivovány pohádkovou postavou „Skřítka Bambulky“, ten je provázel a pomáhal jim plnit úkoly v průběhu celého týdne. Děti získaly širší přehled o životě v přírodě. Živí mloci, čistý potok, bylinky, táborák…, to vše jsme si odnesli domů co by nezapomenutelné zážitky.

„Veselá Beruška“ – tvůrčí dílny Centrum volného času Poruba  

Dne 19.6. se předškoláci vydali do Centra volného času, kde si vytvořili pěknou barevnou berušku.
                 

„Vodnické hrátky“ – zahrada MŠ                                  

Dne 21.6.jsme se rozloučili s našimi předškoláčky v zábavném programu s Hopsalínem, poté se u táboráku opékaly buřty a zpívaly písničky za doprovodu kytary. Velké poděkování patří panu Martinu Švubovi/ předseda SRPŠ/ a paní Martině Švubové / pokladník SRPŠ / za ochotu, nákup občerstvení a sponzorský dar ve formě kartonu jahodových džusů na naši společnou akci. Všem, kdo přijali naše pozvání děkujeme, že jste se přišli pobavit, zaskotačit s Hopsalínem a posedět u táboráku s námi.

Milí rodiče, prarodiče, děti,…
Přejeme všem krásnou dovolenou, nezapomenutelné zážitky, hodně sluníčka a pohody. Se všemi se těšíme na setkání opět v září v novém školním roce 2012/2013. Našim školáčkům přejeme úspěšný start do školy, hodně štěstí a bezva kamarády. Děkujeme Všem za celoroční spolupráci, vstřícnost a přízeň.
Provoz na naší budově začíná 1.8. 2012.

  

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU

„Veselá písnička“- základní kolo
Dne 3.5. proběhlo v naší MŠ základní kolo pěvecké soutěže „Veselá písnička.“Dobrovolná účast byla vysoká. Děti si připravily, za pomocí rodičů, libovolnou písničku, kterou pak zazpívaly na svých třídách do mikrofonu a nestranná porota rozhodla o jejich umístění. Děti, které se umístily na 1.-3. místě byly odměněny diplomem a věcnou cenou. Na ostatní zúčastněné čekala sladká odměna.

„Kouzelná baterka“ – pohádka v MŠ

Dne 4.5. zhlédly děti krásnou čtenou pohádku. Herci dětem tuto pohádku četli z knihy a současně ji ztvárnili. Dětem tak přiblížili možnost seznámit se s knihou a nadále s ní pracovat.
„Slavnostní koncert ZUŠ J. Valčíka “ – předškoláci
Dne 9.5. jsme s našimi předškoláky zavítali na slavnostní koncert do ZUŠ J. Valčíka. Program koncertu byl pestrý, představili se děti a žáci s rozličnými hudebními nástroji, také taneční a dramatický kroužek. Po koncertu jsme se šli podívat do výtvarného ateliéru a keramického kroužku. Akce byla zdařilá, všem přítomným dětem se to moc líbilo.

„ Keramika s maminkami“ – třída „Sluníčko“

  Dne 16.5. proběhla ve třídě „Sluníčko“ besídka ke Dni maminek. Děti všechny přítomné přivítaly pásmem básniček, písniček a tanečků. Poté předaly maminkám vlastnoručně vyrobené srdíčko. A pak se již vyráběl tulipán z keramiky pod vedením pí. keramičky Kamily. Na závěr čekalo na děti malé překvapení – soutěžily s TUPPERWARE pod vedením  paní Hanzlíkové.Všechny děti byly odměněny malým dárečkem z Tupperware a naše školka získala také dárek – konvice na čaj Tupperware. Děkujeme paní Hanzlíkové za pěkné dárky a také paní Kamilce za čas a ochotu, kterou nám věnovala při keramickém tvoření.

 „Výletníček“ – PLANETÁRIUM

Dne 23.5. jsme se vydali do Planetária, kousek jsme jeli autobusem a pak už hurá přes les až do cíle výletu. Dětem byla v Planetáriu promítnutá pohádka „Na co kouká sova v noci“, která byla doprovázená zajímavým povídáním o noční obloze. Zpět jsme se vydali pěšky až do naší školičky, abychom si tento pěkný výlet užili až do konce.


„Malý zpěváček“- finálové kolo

Dne 24.5. se uskutečnilo v naší MŠ finále soutěže „Veselá písnička“ projektu „Školka zpívá“ za účasti poroty ve složení vedení MŠ a hosta Bc. Miroslavy Slovenčíkové z Magistrátu města Ostravy. 1. místo v pěvecké soutěži obsadila Anička Nováková / tř. Sluníčko/, 2. místo Terezka Petříková / tř. Jablíčko/ a 3. místo Nikitka Karstenová / tř. Sluníčko/. Děti obdržely věcné ceny – flétny, pamětní listy a sladkost. Program byl připraven ve formě soutěží i pro dětské publikum. Děti si zazpívaly do mikrofonu, doprovázeny KEYBORDEM, a zúčastnily se kolektivních her. Akce proběhla úspěšně, do budoucna plánujeme další podobné aktivity.

 


Společné fotografování tříd proběhlo dne 25.5.
„Výletníček“ – letiště Benešov

Dne 28.5.jsme na pozvání rodičů Vojtíška Janalíka ze třídy Žabiček nasedli do autobusů, které nás zavezly na letiště do Dolního Benešova. Tady nás čekala zajímavá prohlídka letadel i parašutistického výzbroje. Děti měly možnost si vyzkoušet, jak se v letadle sedí. Nejvíce však děti upoutala ukázka seskoku parašutistů z letadla. Děkujeme rodičům Janalíkovým za krásný výlet, na který nám přispěli sponzorským darem 3 000 Kč.


„PARTY WITH COOKIE AND FRIENDS“

Dne 30.5. proběhlo závěrečné setkání děti navštěvující kurz „Angličtina s Méďou“.


„Levá,pravá,levá,pravá,pěší chůze ta je zdravá!“ –  třída „Žabka“ a Sluníčko“
Dne 30.5. jsme se spolu s rodiči, babičkami, sourozenci…vydali na  nenáročnou pěší procházku lesem. Došli jsme na „Myslivnu“, kde nám šikovní tatínkové pomohli rozdělat oheň a pustili jsme se do opékání párků. Akce se vydařila, počasí nám přálo, děti měly možnost  vydovádět se ve volné přírodě. 

TABLO
Přijďte se podívat na tablo našich předškoláčků, které je  umístěno  v hypermarketu Albert na 7. obvodě / naproti Duhy/.

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU

„Hody, hody, doprovody“ – třída „Klubíčko“

Dne 4.4. proběhla ve třídě „Klubíčko“ akce s rodiči. Děti předvedly pásmo lidových, jarních písní a básniček, říkadel formou komunikativního kruhu. Vedli jsme rozhovor o velikonočních tradicích a jaru. Po vystoupení rodiče s dětmi tvořili dle vlastní fantazie velikonoční symboly a měli možnost vyzkoušet si netradiční výtvarné techniky i materiály. Zdařilé výrobky jsme použili na velikonoční výstavku. Užili jsme si spousty legrace, a díky dobré, kamarádské atmosféře budeme do budoucna plánovat více takovýchto akcí.


„Jarní pohlazení“ – třída „Jablíčko“
Společné jarní posezení se uskutečnilo ve třídě „Jablíčko“ dne 5.4.Děti vynesly „Mařenu“ a poté už se opěvovalo a vítalo jaro v podobě písniček, básní a tanečků. Na závěr děti popřály s přáníčkem krásné Velikonoce a již mohly společně s rodiči tvořit zápich Zajíčka. U práce byla nabídnuta k ochutnávce tentokrát ředkvičková pomazánka. Posezení se všem moc líbilo, děkujeme za tvořivou a vstřícnou náladu.  

„ Tři medvědi“ – divadelní společnost „Smíšek“

  Dne 12.4. přijela do naší školičky oblíbená divadelní společnost Smíšek, aby dětem zahrála známou a oblíbenou pohádku „Tři medvědi“. Dětem se tato pohádka moc líbila a hercům poděkovaly velkým potleskem.

 „Výletníček“ – Dopravní hřiště – MŠ Ukrajinská

Ve dnech 11.4. – 30.4. se uskutečnil „Výletníček“. Tentokrát jsme se vydali na dopravní hřiště do MŠ Ukrajinská. Dětem byly zapůjčeny moderní kola a koloběžky a na dopravním hřišti už na ně čekala paní policistka, která děti seznámila s pravidly  bezpečnosti na silnici     / jízda vpravo, správné přecházení vozovky, světelné semafory …/. Poté se z děti stali malí řidiči a paní policistka bedlivě střežila dodržování pravidel bezpečnosti na silnici i mimo ni.Na závěr byl dětem rozdán „řidičský průkaz“ a nálepka. Dětem se na dopravním hřišti moc líbilo a tento výletníček byl pro ně přínosem.

„Kuk a Cuk“- pohádka v MŠ

Dne 18. 4. přijelo do naší školičky Hudební divadlo pro děti Brno, aby dětem předvedlo pestré pásmo písniček, scének, klaunských hudebních výstupu a samozřejmě nechyběla ani pohádka, i když Kuk a Cuk si ji upravují trochu netradičně a „podle svého“, jak jinak než klaunsky. Děti si v pořadu zasoutěžily ve sborovém zpěvu, ve hře na filharmonii a také na moderátory. Dětem se hudební pohádka velmi líbila a děkujeme Hudebnímu divadlu z Brna za příjemně strávené dopoledne.


„Den Země“ – zahrada MŠ

Dne 19. 4. jsme na naší zahradě oslavili „Den Země“. Na zahradě byly pro děti nachystané různé úkoly týkající se enviromentální výchovy. Akce se všem moc líbila a za odměnu jsme si na třídách vypěstovali řeřichu, udělali si pomazánku a snědli ji. Všem moc chutnala.

„Maminkám k svátku“ – keramika třída „Žabky“

Dne 25. 4.  jsme se sešli ve třídě Žabek, abychom společně s maminkami, oslavili blížící se svátek matek. Děti svým maminkám popřály a poděkovaly za jejich starost písněmi a básničkami. Pro svou maminku vyrobily velká papírová srdíčka, s kterými také zatancovaly. Na tuto akci jsme pozvali i paní „keramičku,“ která nachystala keramickou hlínu, ze které si děti pro maminku modelovaly tulipán. Touto akcí jsme chtěli maminky potěšit, což se nám snad podařilo.

„Muzikantská pohádka“ hraná učitelkami v rámci projektu„PROJEKT: „ Školka zpívá“

V rámci schváleného grantu, podaného naší MŠ, z rozpočtu dotace Statutárního města Ostrava, jsme připravili pro děti projekt „Školka zpívá“. Byly zakoupeny dětské hudební rytmické nástroje. Projekt se skládá ze tří částí. V první části jsme dne 26.4. děti motivovaly pohádkou“Muzikantská pohádka“,  kdy paní učitelky zahrály dětem úsměvnou scénku s hudebními nástroji. Děti byly vedeny ke kladnému vztahu k hudbě, rytmizaci a využití těchto nástrojů nejen v hudbě, ale i v dramatizaci a improvizaci. Akce proběhla úspěšně a nadšení dětí vypovědělo, že byla podnětná a zajímavá. Druhá a třetí část projektu proběhne v květnu.

„Muzikoterapie“

K projektu naší MŠ byla zařazena pro děti předškolního věku dne27.4. „Muzikoterapie“ pod vedením paní psychoterapeutky Bc. Olgy Vaníkové. Děti využily dětské rytmické nástroje k rytmizaci, básničkám a relaxačnímu uvolnění. V psychoterapeutické části se mohly děti rozhodnout pro nástroj, kterým vyjádří své nálady, pocity, postoje. Děkujeme za zajímavý program, který přispěl k obohacení dětí o hravé chvilky s hudebním nástrojem a relaxaci. Děkujeme mamince Natálky Trösterové za angažovanost a zajištění této akce.

„Putování s jarním sluníčkem“ – Výletníček
Po třídách jsme se vydali na procházku s pozorováním a to Pustkoveckým údolím za „Jarním čarováním“. Cestou jsme plnili různé úkoly a po jejich splnění jsme si nalepili samolepku na připravený obrázek sluníčka. Správně jsme pojmenovávali kytičky, keře, stromy, hmyz a plnili další zajímavé úkoly. Cílem cesty byl Pustkovecký rybník, kde děti pozorovaly kačenky. Na závěr jsme si křídou všichni nakreslili sluníčko.

 

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU

„ Z pohádky do pohádky“ – ukázková hodina třídy „Sluníčko“

Dne 1.3. jsme se sešli ve třídě Sluníčko, kde proběhla ukázková hodina naší vzdělávací práce s dětmi. Paní učitelky společně s dětmi ukázaly rodičům, jak probíhá dopoledne v naší školičce. Po přivítání v ranním kroužku si děti oživily pohádku „O veliké řepě“, poté v rámci tělovýchovné chvilky předvedly pohybovou hru „Strašidla“ a pak se již tvořilo v centrech aktivit. V centru „Ateliér“ si děti měly možnost vyrobit pěknou záložku do knihy, v centru „Knihy a písmena“ si předškoláci vyzkoušeli opisovat slova z pohádek, v centru „Kostky“ si děti vyzdobovaly hrad z barevných vršků a v centru „ Manipulační a stolní hry“ měly možnost správně seřadit popletené obrázky z pohádek. Na závěr nechyběla ochutnávka jednohubek tentokrát s tvarůžkovou pomazánkou. Akce se zdařila a těšíme se na další společné setkání.

„Lidové tance“ – taneční vystoupení třídy „Jablíčko“
V rámci své bakalářské práce nastudovala studentka OSU Silvie Parmová ( umělecká vedoucí dětského souboru Heleny Salichové, www.salichacek.com) s našimi dětmi pásmo lidových tanečků z okolí Opavského Slezska. Seznámila děti s lidovými zvyky a dřívějším životem na venkově.  Děti s velkým nadšením přijaly písničky a tanečky za své. Čtrnáctidenní snažení zúročily 1. 3. na ukázce  pro rodiče v naší třídě Jablíčko, kde se předvedly v zapůjčených krojích. Velmi děkujeme studence Silvii Parmové za milé a veselé zpestření dnů v naší MŠ, ukázka práce se nám všem, rodičům a hlavně dětem moc líbila.
Na další spolupráci se těší děti a pí učitelky.  

 „Pes přítel člověka“ – CANISTERAPIE

Dne 6.3. se naši předškoláci zúčastnili zajímavé přednášky „Pes přítel člověka“ .Tento projekt byl zaměřený na vzdělávání dětí v souvislosti s přibývajícími úrazy způsobenými nesprávným zacházením se psy.
Do naší školky přijela paní společně s dvojicí speciálně vycvičených canisterapeutických psů.
Canisterapie je terapie, při které se využívá pozitivního vlivu psa na psychický i fyzický stav klienta. Děti se seznámily se  základními dovednostmi při soužití se psem (jak vlastním, tak cizím),dozvěděly se mnoho o různorodosti psích ras, jaký pes se k čemu používá (záchranář, vodící pes, pasák ovcí, lovecký pes, tažný pes, …), k čemu byl vyšlechtěn, jakého pejska si mají vybrat podle prostředí, ve kterém žijí, a podle času, který mu mohou věnovat.
Nejdůležitější částí přednášky byla beseda o bezpečnosti při styku jak se psy vlastními, tak s pejskem cizím; přiblížila se dětem základní pravidla při útoku psa, či dodržování varovných tabulek „POZOR PES“, předvedla se dětem ukázka základní poslušnosti. Po celou dobu přednášky měly děti možnost být v kontaktu s pejsky.

Kouzelník
Dne8.3. navštívil naší školičku kouzelník, aby dětem předvedl svá zajímavá kouzla a triky. Děti si mohly zakouzlit společně s panem kouzelníkem a tak alespoň poodhalit něco málo z tajemství kouzel.


foto Velikonoce
Dne 9.3. jsme měli možnost nechat se vyfotit a svým nejmilejším pak věnovat foto s pěkným velikonočním motivem.

Zápis v MŠ
Den otevřených dveří
Zápis nových dětí do naší MŠ se uskutečnil dne 21.3.
Nové děti společně se svými rodiči měly možnost nahlédnout do všech tříd naší školičky, ochutnat sýrové a špenátové jednohubky, smlsnout si na kousku bublaniny. Poté co proběhl krátký pohovor s jejich rodiči, si děti vybraly dáreček a pak s mnoha novými dojmy a s nadějí, že budou do této krásné školky přijaté, odcházely domů.

Mé vlastní loutkové divadlo
Dne 23.3. jeli předškoláci tříd Jablíčko,Medvídek a Klubíčko do Divadla loutek. Zde děti zhlédly krátké pásmo pohádek, které byly hrané plošnými loutkami. Poté si děti dle vlastní fantazie vyrobily loutku i s kulisou. Akce se vydařila a dětem se moc líbila.

foto Jarní soubor
Dne 27.3. jsme opět měli možnost se nechat vyfotit, tentokrát s jarním motivem.

Toulavá kytara

Dne 29.3. se uskutečnilo v naší školičce veselé zpívání známých lidových písní
za doprovodu 12 strunné kytary v podání pana Martina Zábranského.

 

   JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU

 

„O lakomé Barce“
Dne  7.2. nám přišla zahrát pohádku absolventka herecké konzervatoře Petra Vlčková.
Pohádka se všem velice líbila – barevné velké kulisy, loutky…Děti se mohly zapojit
do děje.Tato méně známá pohádka s mravním ponaučením obsahovala nové neznámé pojmy, které byly dětem v rámci děje vysvětleny. Moc děkujeme a těšíme se nashledanou.

 

„Zimní sporty“ –  třída Klubíčko
Dne 9.2. proběhla ve třídě Klubíčko ukázková hodina vzdělávací práce pod názvem „Zimní sporty“. V komunikativním kruhu jsme si zazpívali, povídali o zimě, zahráli si zimní pohybové hry. Rodiče se seznámili s nabídkou činnosti v centrech aktivit, s jejich vybavením a ukázkou, jak tyto centra děti plně využívají a tvoří v nich. Dětem byly nabídnuté 4 centra aktivit, rodiče se aktivně zapojili do jejich dění. Společně jsme si vyrobili papírovou prostorovou práci za použití textilu, přírodních materiálů, pod názvem „Lyžování na kopci“. Práce je vystavena v prostorách chodby naší třídy. Zažili jsme příjemné odpoledne plné zábavy a legrace.

 

„Pokladnička“
Dne 10.2. šli předškoláci do KC Poruba, kde si opět vytvořili zajímavý a nápaditý výrobek – Pokladničku.

„Velikonoční keramika“
Dne 14.2. přijela do naší školičky pí. keramička Kamila, aby pomohla  dětem vytvořit si z keramické hlíny pěkného velikonočního zajíčka.

 

„Zvířátka v zimě“
Dne 15.2. navštívili naší předškoláci Stanici přírodovědců, kde se seznámili s péči o zvířátka v zimě.

„Návštěva základní školy“

Dne 16.2. navštívili předškoláci ZŠ Jana Šoupala, kde zavítali do zdejších prvních tříd. Zde se seznámili s výukou, prohlédli si učebnice, sešity. Prvňáčci jim přečetli ze slabikáře, ukázali, jak umí psát a počítat. Dětem se ve škole moc líbilo.                          

 „Usměvavé lyžování“

Usměvavé lyžování se uskutečnilo ve dnech 20.2. – 24.2. v areálu Vaňkův kopec. Přihlášené děti si pod vedením šikovných lyžařských instruktorek a instruktorů užily krásných pět dnů
na zasněženém kopci. Zde se seznamovaly se základy lyžování, sjížděly menší či větší kopec, jezdily na lyžařském vleku. Poslední den se konaly závody, kde děti všem přítomným předvedly své lyžařské umění.

   „Výletníček“  kino Polanka

Dne 29.2. jsme navštívili kino v Polance, kde bylo pro naše děti připraveno pásmo krátkých pohádek. Děti zhlédly starší pohádky např. O krtečkovi, Pojďte pane budeme si hrát, Rákosníček… Tyto pohádky v nichž nepřevládalo násilí, rvačky, vzájemné ubližování…zanechaly v dětské dušičce mnoho pozitivního a my dospělí moc děkujeme

za nádherný výběr starších pohádek a příjemnou atmosféru tohoto kina.

 

JAK JSME SE MĚLI V LEDNU

 

„Výletníček“ – JOJOPARK

Nový rok jsme začali zvesela – Výletníčkem. V pondělí 9.1. jsme navštívili Jojo park v Ostravě – Zábřehu. Děti čekalo překvapení, areál jim nabízel spoustu možností vyžití. Děti si zaskotačily na skákacím hradě, jezdily v autíčkách a na odrážedlech, kdo měl chuť sjížděl tobogán do bazénu s kuličkami, nebo si šel jen tak zatančit při hudbě. Na závěr dovádění , které děti moc bavilo, se podívaly na pohádku Maxipes Fík. Příjemně unavené a plné zážitků, nás autobus zavezl zpět do MŠ.

 

         „Zimní hrátky“
Dne 11.1. se vydali předškoláci tříd „Jablíčko“, „Klubíčko“ a „Medvídek“ do KC Poruba – Tvořivé dílny. Děti si tentokrát vyrobily prostorový zimní symbol „Ptáček u budky“. Hrátky s lepidlem, polystyrénovou kuličkou a nůžkami se všem líbily.

„Sněhuláček panáček“ – třída Jablíčko
Dne 18.1. se uskutečnila odpolední akce „Sněhuláček panáček“, kterou uspořádala třída Jablíčko. Akce proběhla na školní zahradě, kde si zúčastněné maminky s dětmi, babičky i tatínci mohli s námi zasportovat a prožít zábavné sněhové odpoledne. Všem zúčastněným soutěžícím děkujeme za veselé odpoledne a těšíme se na další společné chvíle.“

 

„Zvířátkový karneval s Hopsalínem“
Dne 25.1.proběhl Zvířátkový karneval s Hopsalínem. Již od rána jsme děti malovaly v různá zvířátka od kočiček, pejsků přes krokodýla a pavouka. Ke školce pro nás přijel autobus, který děti odvezl do KC na Opavské ulici, kde už čekal Hopsalín. S Hopsalínem jsme si zatancovali, zazpívali, zasoutěžili a domů jsme si odnesli myšku z nafukovacích balónků. Dětem se akce moc líbila, odnesly si plno zážitků.

„Co se děje u krmítka“

Dne 27.1. předškoláci navštívili Stanici mladých přírodovědců s programem nazvaným „Co se děje u krmítka?“ Děti měly možnost dozvědět se něco nového o životě našich opeřených kamarádů ve strastiplné zimě, o způsobu jejich krmení v zimě, o jejich oblíbené potravě. Všechny děti si z akce přivezly pracovní list a vyrobené krmítko.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.