Rok 2013 – J. Skupy

 ZPĚT

Co jsme prožili v prosinci

Vystoupení dětí ze ZŠ A. Hrdličky

Naše nejstarší děti zhlédly dne 4. 12. vánoční pásmo s názvem „Děti dětem ve vánočním čase“, které si pro ně připravili žáci  ze ZŠ A. Hrdličky. Pásmo plné koled a vánočního vyprávění se dětem moc líbilo.

Divadelní představení
Dne  6. 12. přijela do naší MŠ divadelní společnost „Úsměv“ a zahrála dětem pohádku „O cukrářce Barborce a zatoulaném čertíkovi“. Představení plné vánočních písniček a vyprávění děti odměnily velkým potleskem.

Den otevřených dveří v ZŠ A. Hrdličky

Dne 17. 12. se naši předškoláci zúčastnili Dne otevřených dveří v ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě. Zde si prohlédli prostory školy a v prvních třídách se mohli alespoň na chvíli stát již opravdovými školáky.

Vánoční besídky
V předvánočním čase se ve všech našich třídách uskutečnily vánoční besídky.  Děti měly pro své rodiče, prarodiče a sourozence připraveny krásné písničky a koledy, básničky, dramatizace pohádky či tanečky. Vánoční besídky příjemně zpestřily vánoční atmosféru a v nejednom rodiči vykouzlily slzu v očích.

Vánoční Den „D“
Vánoční Den „D“ naše děti strávily u vánočního stromečku a bohatě obložených stolů ve svých třídách. Děti si společně zazpívaly známé koledy, ochutnaly vánoční cukroví maminek, vyzkoušely si některé zvyky a rozbalily vánoční dárečky, které jim nadělil pod stromeček Ježíšek. Všem maminkám, které dětem do tříd věnovaly vánoční dekorace, ovoce a vánoční cukroví, moc děkujeme.

 

Co jsme prožili v listopadu

Fotografování dětí

V naší MŠ proběhlo dne 6. 11. fotografování dětí s vánoční tématikou společností Fotodienst Brno.  V současné době mají již všechny přihlášené děti fotografie k dispozici.

Podzimní tvoření z papírových koulí

Dne 6. 11. jsme připravili ve spolupráci s nakladatelstvím Anagram podzimní tvoření z papírových koulí pro rodiče a jejich děti. Zájemci si mohli z papírových pásků vyrobit krásné papírové koule, které ozdobí jejich domov.

Keramické tvoření

Společné keramické tvoření dětí a jejich rodičů s názvem „Vánoční kapr“ se uskutečnilo ve dnech 7. 11. pro zájemce ze tříd Sluníčko a Beruška a 14. 11. pro zájemce ze tříd Květinka, Kočička a Motýlek. V současné době jsou výrobky glazovány a vypalovány. Chtěli bychom touto cestou poděkovat mamince Haničky Helískové, která celé keramické tvoření pro rodiče a jejich děti připravila a vedla.

Kouzelnické představení

Kouzelnické představení  „Školička kouzel“ bylo pro naše děti připraveno dne 12.11. Kouzla děti zaujala a s některými i ochotně pomáhaly.

Exkurze v  ZŠ J. Šoupala

Naši předškoláci místo odpoledního odpočinku vyrazili dne 12. 11. do ZŠ Jana Šoupala, kde si prohlédli budovu školy, vyzkoušeli si sedět v lavicích a stali se tak zatím jen na chvíli opravdovými školáky.

Beseda s učiteli 1. tříd ZŠ

Vzhledem k nízkému zájmu z řad rodičů byla tato beseda zrušena. Velmi nás mrzí malý zájem rodičů. Měli možnost zjistit, co mají se svými dětmi procvičovat a co by měly umět pro zdárný vstup do ZŠ.

Tvůrčí dílny

Naši předškoláci se dne 20. 11. zúčastnili tvůrčích dílen v Centru volného času na ul. O. Jeremiáše v Ostravě-Porubě, kde si vyrobili krásného čertíka.

Vánoční tvoření s rodiči
Rodiče s dětmi ze třídy Sluníčko a Kočička mohli pomoci s výzdobou naší školky a také si mohli některé ozdůbky odnést domů. Všem děkujeme za účast a za přinesené pomůcky ke tvoření.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka s Hopsalínem se uskutečnila 28.11 od 17,00 hodin v Clubu Garage v Ostravě-Martinově. Čas čekání na Mikuláše si děti v maskách čertíků a andělíčků zkrátily zábavnými hrami, soutěžemi a tancem. Mikulášskou nadílkou pak byly obdarované všechny hodné děti. Děkujeme panu Křižánkovi za zajištění balíčků pro děti, Sdružení rodičů za spolupráci při organizaci akce a kuchařkám MŠ za napečení perníků a buchet pro děti.

Divadelní představení

Divadelní představení pro zájemce z řad předškolních dětí proběhlo dne 29.11 v Domě kultury města Ostravy. Představení „Příhody včelích medvídků“ divadla Krapet z Prahy se dětem moc líbilo a aktivně se do něj i zapojily. Společně s včelími medvídky hledaly například odpovědi na otázky, proč je podzim tak sladký, kde spí v zimě pavouk či kdo je bílé strašidlo s pometlem. Kromě včelích medvídků se setkaly i s panem Babočkou, babičkou Čmelindou, Beruškou nebo paní Mnohonožkou Božkou. Krásné představení nakonec děti odměnily velkým potleskem.

Kuchařský den

V rámci dne „D“ jednotlivé třídy naší MŠ ve spolupráci se školní kuchyní připravovaly jednoduchý pokrm. Děti ze třídy Sluníčko a Kočička pekly perníčky, děti ze třídy Beruška linecké cukroví, děti ze třídy Motýlek jablečný závin a třída Květinka jablečnou buchtu. Všichni jsme si nakonec móóóc pochutnali.

Co jsme prožili v říjnu

Kroužky a plavecký výcvik
Od října začaly kroužky logopedické prevence, taneční a angličtina. Také jsme začali navštěvovat infrasaunu v MŠ J. Šoupala. I tento měsíc pokračoval plavecký výcvik.

Vyšetření zraku
Dětem, které rodiče přihlásili, přijela specializovaná zdravotní sestra změřit zrak. Formou motivačního příběhu s klaunem došlo ke zcela nečekanému změření přesných hodnot obou očí dětí. Výsledky, které by měly odhalit některé poruchy spojené s pozdějšími problémy při čtení a psaní, byly zaslány pouze rodičům dětí.

Dům přírodovědců
Naši předškoláci navštívili dům přírodovědců na Čkalovově ulici, kde si povídali na téma „ Kouzlo podzimu“. Děti také měly možnost prohlédnou si expozici živých zvířátek, která zde chovají a o které se přihlášené děti v kroužcích starají. Některá zvířátka si také mohly nakrmit a pohladit.

Knihovna
Všechny třídy z naší MŠ navštívily knihovnu na ulici Podroužkova, kde mohly zhlédnout pohádku zahranou místními knihovnicemi. Jmenovala se „ O líné knihovnici“. Dětem bylo velmi vtipnou formou vysvětleno, jak se starat o knihy, jak s nimi zacházet a na které místo je vždycky uklízet. Všichni byli představením zaujatí a všichni jsme se s chutí zasmáli.

Fotografování
Přihlášené děti se fotografovaly na série „ Ulice“.

Den „D“- beseda s panem Holbou
Na říjnový Den „D“ přišel do naší školky pan Ladislav Holba se svým psem Pedrem. Snažil se dětem přiblížit význam a funkci vodícího psa, jehož je majitelem a uživatelem. Děti se seznámily s tím, jak je pes nápomocen lidem se zrakovým handicapem, samy si vyzkoušely, jak pes reaguje a také to, jak mají s takovým člověkem hovořit a jak mu pomáhat. Děkujeme rodičům za přinesené pamlsky pro psa!

Divadlo Šternberk
Plánované divadelní představení se neuskutečnilo z důvodu nemoci hereček, vybrané peníze použijeme na kouzelnické představení v listopadu.

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Plavecký výcvik
Pro přihlášené děti začal plavecký výcvik, který je tentokrát v hotelu Atom. Bude pokračovat i v říjnu.

Divadelní představení
Hrubínovy pohádky přišla dětem do MŠ zahrát herečka z Divadla loutek. Kulisy měla velmi hezky připravené, celým představením prolínal zpěv a dětem se provedení líbilo a všechny jej pozorně sledovaly.

Den „D“
V září jsme připravili na Den „D“ koloběžkiádu na naší školní zahradě. Protože máme opravené chodníky, mohly se děti prohánět na obrážečkách či koloběžkách kolem celé školky. Některé skupinky také přišla navštívit městská policie.

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Divadelní představení
Do MŠ přijela divadelní společnost Úsměv s velmi hezkým představením „O Šípkové Růžence“. Představení se líbilo jak dětem, tak dospělým.

Dopravní soutěž
Dopravní soutěž v MŠ Ukrajinská byla zrušena z důvodu špatného počasí.

Akce pro rodiče a jejich děti- grant MMO
Pro předškolní děti a jejich rodiče byla určena akce „Chytré dítě“, na kterou jsme získali grant MMO. Rodiče s dětmi postupně prošli všechny třídy, ve kterých byly pro děti připraveny různé úkoly. K této akci jsme zakoupili pomůcky z dotace, ale také rodiče mohli vidět pomůcky vyrobené učitelkami či zakoupené z darů. Z takových se jim nejvíce líbila interaktivní tabule, kterou jsme získali díky sponzorům. Každý, kdo úspěšně zvládl všechny úkoly, si odnesl odměnu v podobě medaile Chytrýska a také balónek.
Všechny úkoly si mohli také vyzkoušet předškoláci z MŠ J. Šoupala, kteří nás přišli navštívit v dopoledních hodinách. Kolegyně z vedlejší budovy byly dětem nápomocny místo rodičů, a také oni si odnesli odměnu.

Zahradní slavnost
Letošní zahradní slavnost se nám díky pěknému počasí opravdu vyvedla. Rozloučili jsme se s předškoláky, zařádili jsme si s Hopsalínem a také jsme si opekli buřtíky. Děkujeme tímto panu Křižánkovi za sponzorství.

Den „D“
I když jsme olympiádu na školní zahradě museli kvůli počasí odložit, nakonec se uskutečnila a všem dětem se moc líbila. Děti si vyzkoušely hod molitanovým oštěpem, překážkovou dráhu, hod na cíl balónem, skok do dálky z místa a závodění družstev v běhu slalomem. I když se ne každému úplně všechno podařilo, všichni byli odměněni.

 

CO JSME PROŽILI V KVĚTNU

Besídky ke Dni matek
Ve všech třídách proběhly besídky ke Dni matek, děti si pro ně připravily básničky, písničky i tanečky a každá maminka si odnesla dáreček.

Akce pro předškoláky- muzikál Lidojedi
Předškolní děti navštívily ZUŠ J. Valčíka, kde si prohlédly budovu, kde můžou chodit navštěvovat různé kroužky. Pak zhlédly muzikál „Lidojedi“, který si pro ně připravily starší děti ze ZUŠ.

Školní výlet
Letos jsme se vypravili do ZOO. Přestože počasí vypadalo nevlídně, nakonec nepršelo a výlet se nám vyvedl. Děkujeme Sdružení rodičů za zaplacení autobusů.

Tablo pro předškoláky
I letos jsme předškolní děti vyfotili na tablo.

Den dětí
Den dětí jsme oslavili na školní zahradě, kde jsme měli skákací hrad a klaun z Balónkova každému dítěti vytvořil balónek podle jeho přání. Děti si také odnesly domů malý dáreček.

 

CO JSME PROŽILI V DUBNU

Fotografování
Rodiče měli možnost nechat své dítě vyfotografovat na různé druhy sérií.
Také proběhlo společné fotografování tříd.

Divadelní představení
Představení „ Jak Karlík zachránil babičku“ bylo velmi pěkné, celé představení prolínala hudba a zpěv. Děti se dozvěděly, jak zajíček Karlík pomohl babičce sehnat mouku, aby mohla upéct koláče.

Tvůrčí dílny
Předškolní děti ze třídy Sluníčko, Květinka a Motýlek navštívily Centrum volného času na ulici O. Jeremiáše, kde si vyrobily pěkné slůňátko z vařečky, které jim může posloužit jako loutka nebo zápich do květináče.

Kino Polanka
Celá naše školka vyrazila do kina v Polance na představení Zvonilka.
Představení se líbilo nejen dětem, ale i dospělým.

Den Země
Na Den Země jsme připravili pro děti program na školní zahradě. Počasí nám přálo, a tak si děti mohly zasoutěžit v přenášení vody, nakreslit si květinku na chodník, zúčastnit se třídění odpadu a tvoření z odpadových materiálů. A také si každá třída zasadila do truhlíků květinky.

Den „D“
Dubnový Den „D“ jsme díky tatínkovi Danečka Gřegoře prožili opravdu zajímavě.
Pan Gřegoř nám zasponzoroval autobusy, které nás zavezly do HZS v Ostravě Zábřehu, kde pracuje. Prohlédli jsme si nejen záchranářské oddělení, kde byl dokonce i vrtulník, ale také prostory hasičů. Děti si mohly prohlédnout auta, mohly se v nich i posadit, prohlédly si hasičské oblečení a někteří vyzkoušeli i helmu. Také jsme přímo viděli hasičský výjezd, takže nechyběly ani sirény a sjíždění hasičů po tyči. Samozřejmě následovalo občerstvení z baťůžků a pro odvážné sportovce také běhání na opravdové běžecké dráze.
Počasí bylo nádherné a tak jsme si výlet krásně užili. Ještě jednou dík panu Gřegořovi!

Ukázka práce s dětmi
V tomto měsíci proběhly ukázky práce s dětmi ve třídě Motýlek a Kočička.
Děkujeme všem, kteří si udělali na své děti čas.

Dopravní hřiště
Předškoláci navštívili dopravní hřiště v MŠ Ukrajinská, kde si mohli vyzkoušet jízdu na dopravních prostředcích v opravdickém prostředí- se semafory, se značkami a přechody pro chodce. Děkujeme rodičům, že dali dětem helmy.

Interaktivní tabule
Děkujeme všem sponzorům, díky kterým jsme mohli zakoupit interaktivní tabuli pro děti.

 

CO JSME PROŽILI V BŘEZNU

Jarní tvoření s rodiči
Rodiče ze třídy Sluníčko a Kočička tvořili jarní výrobky, aby nám pomohli vyzdobit naši školku. Všem moc děkujeme za účast!

Lyžařská školička
Přihlášené děti se zúčastnily „Usměvavého lyžování“ na Vaňkově kopci. I když sněhu ve městě už moc nebylo, na sjezdovce se udržel a téměř celý týden se dokonce objevovalo i sluníčko. Jsme rádi, že byli všichni spokojeni, a proto tuto akci zařadíme určitě i příští rok.

Exkurze v DDM Čkalovova
Předškoláci ze třídy Beruška a Kočička měli exkurzi v DDM Čkalovova, kde si mohli prohlédnout zdejší zvířátka, také si vyslechli zajímavé povídání, zasoutěžili si a odnesli si omalovánku.

Keramika s rodiči
Přihlášení rodiče společně s dětmi tentokrát tvořili tulipán.

Ukázka vzdělávací práce
Ukázku práce s dětmi měly třídy Beruška, Sluníčko a Květinka. Jsme rádi, že jste projevili zájem o to vidět, jak se vaše děti chovají v kolektivu ostatních a jak se ve třídě projevují.

Den „D“
Na Den „D“ vyrazily děti všech tříd do knihovny na Podroužkově ulici. Poslechly si pohádku, kterou jim přečetla paní knihovnice, a potom si mohly půjčit a prohlédnout knihy, které je zajímaly.

Zápis do MŠ
Proběhl zápis do MŠ, který byl zároveň dnem otevřených dveří.

Mobilní planetárium
Přihlášené děti se zúčastnily představení mobilního planetária. Děti si vlezly do nafouknuté kopule (stanu), kde jim byla promítnuta zajímavá pohádka, která vysvětlovala znamení měsíců a jim odpovídající hvězdy. Představení bylo velmi zajímavé a poučné.

Divadlo v DDM Majerové
Děti z celé MŠ navštívily DDM M. Majerové, kde se uskutečnilo představení na ekologické téma „ Jak myška Klárka a veverka Terka pomáhaly uklidit palouček“. Představení se dětem líbilo, bylo doprovázeno zpěvem a děti se také zapojily do děje.

 

CO JSME PROŽILI V ÚNORU

DEN „D“
Na Den „D“ jsme vyrazili do Divadla loutek na pohádku „Ošklivé kačátko“. Jeli jsme autobusem od MŠ. Protože byly v divadle problémy s usazením dětí, představení se zpozdilo, ale nakonec se všechno vyřešilo a děti měly pěkný kulturní zážitek. V MŠ jsme si o představení povídali, přečetli jsme si pohádku, zopakovali si celý děj a popovídali si o zážitcích z divadla. Šikovné děti ji také pěkně ilustrovaly.

KARNEVAL
Karneval jsme letos dětem připravili v prostorách MŠ. V každé třídě byly připraveny pro děti nějaké soutěže a úkoly, kde všichni nadšeně fandili kamarádům. Také jsme si potancovali karnevalové tanečky, udělali si přehlídku masek  a za to si všechny děti odnesly odměnu. Děkujeme rodičům za připravené masky a také za bonbónky, kterými nám přispěli do kornoutů.

BOBOVÁNÍ
Třídy, kterým nevyšlo bobování v lednu kvůli počasí, byly bobovat na kopečku u ZŠ A. Hrdličky. Děkujeme rodičům, že dětem přinesli boby či lopaty a umožnili jim tak prožít hezké dopoledne.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ
Do MŠ přijelo divadélko s pohádkou „O Mášeňce“.  Představení bylo pěkné, prolínaly jej písničky a doprovod na harmoniku.

UKÁZKA PRÁCE S DĚTMI
Ve třídě Suníčko a Beruška proběhly ukázky vzdělávací práce s dětmi, kde měli rodiče možnost poznat, jak jejich děti reagují a jak se zapojují do společných aktivit. Jsme rádi, že jste se dostavili v tak velkém počtu.

 

CO JSME PROŽILI V LEDNU

Návštěva v ZŠ J. Šoupala
Předškoláci před zápisem do základních škol navštívili ZŠ J. Šoupala, kde pro ně byla připravena ukázková hodina v 1. třídě. Vyzkoušeli si sedět v lavicích, psát na tabuli a také se seznámili s interaktivní tabulí, která se jim velmi líbila.

Den „D“
Vzhledem k špatným rozptylovým podmínkám jsme v lednu často venku nebyli. Na Den „D“ jsme nakonec místo vycházky k rybníku naplánovali bobování, protože byly dobré sněhové podmínky. Bobování se všem dětem velmi líbilo a všechny ho zvládly samostatně.

Divadelní představení
Divadelní představení bylo zaměřeno na minimální preventivní program. Děti byly pozorné a zaujaté. Ve třech pohádkách se dozvěděly, jak se správně chovat, aby nezlobily rodiče, co dělat, aby nebyly nemocné a aby se neztratily mamince. Představení bylo velmi pěkné a podnětné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.