Rok 2013 – J. Šoupala

 ZPĚT

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2013

„Tancování s Andělkou“ – Mikulášská nadílka

Dne 3.12. dětem pomohla Andělka svými šprýmy, tanečky a soutěžemi ukrátit čas očekávání příchodu Mikuláše s čertem.

„Čertoviny“
Dne 6.12. proběhla společná dopolední akce třídy Jablíčko a Medvídek. Malí čertíci a čertice tancovali, skládali zkoušky ze zlobení, loupání brambor, skákali v pytli, a snažili se získat do pytle ještě nějakou zlobivou dušičku v ostatních třídách – to se  ale nepovedlo. Nechyběla ani pekelná hostina v podobě napečených dobrot a jednohubek, které si čertíci sami připravili.

„Adventní koncert na Hlavní třídě“ 
Dne 10.12. proběhla na Hlavní třídě pěvecká vystoupení vybraných základních a mateřských škol. Na Adventním koncertě, který pořádal ÚMOb Poruba vystoupili naši kamarádi ze třídy „Klubíčko“ a „Medvídek“. Zazněly zde básně a písně se zimní a vánoční tématikou. Děti za své pěkné vystoupení byly odměněny sladkou odměnou.

„Půjdeme spolu ke stromečku“ – Výletníček
Dne 17.12. se dopoledne v rámci výuky uskutečnila vánoční nadílka na jednotlivých třídách.

„Vánoční rolnička“ – třída Klubíčko
Dne 18.12. se uskutečnila vánoční besídka. Pí učitelky a děti si pro rodiče připravili pásmo písní, koled, tanečků a dramatizaci pohádky „O smutném sněhulákovi“. Děti předaly rodičům dáreček – zvoneček a zápich „Andělíček“.

 

JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU 2013

„Toulavá kytara“
Jednoho krásného dopoledne naši školičku navštívil pan Zábranský, aby dětem předvedl své umění hraní na kytaru. Děti si formou pohádky vyslechly pěkné písničky a také měly možnost si spolu s panem kytaristou zazpívat. Dětem se to moc líbilo.

„Čertík Bertík“ – tvůrčí dílny
Dne 20. listopadu jsme se s našimi předškoláčky vydali do Centra volného času na ulici
O. Jeremiáše. Děti si vyrobily pěkné a veselé čertíky, které se jim moc povedli.

„Opičí dráha“ – Výletníček
Každý čtvrtek se jedna třída vydala do blízkého DDM M. Majerové, kde byla pro ně připravena jízda na lanovce, lezení po síti, po zvýšených rovinách, po ribstolech. Prima výletníček byl završen lezením po horolezecké stěně s jištěním, kde naši malí odvážní horolezci vysloužili pro všechny sladkou odměnu a  sklidili od svých kamarádů bouřlivý  potlesk.

„Malování s námi“ – třída Jablíčko
Ve čtvrtek 28. listopadu děti ze třídy Jablíčko přivítaly své maminky, tatínky,.. pásmem básniček a písniček s podzimní tématikou. Po pěkném přivítání se malí i velcí malíři dali do malování  pytlíků na cvičební úbory. Pytlíky se všem moc povedli, děkujeme za spolupráci.

„Strašidla v listopadu“ – třída Žabky

Děti ze třídy Žabky si společně s paní učitelkou vyrobili z krabiček a přírodnin domečky.
Teď se do nich nastěhovala strašidla. Není divu, že pak v domečcích straší…

 

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2013

„Den pro mého tátu“ –         třída Klubíčko
Naši tatínci absolvovali na zahradě MŠ, se svými dětmi, soutěže s motivací „Pohybem ke zdraví“. Štafeta, stavby z molitanů, trefa do láhve, batůžek – běh s dítětem na zádech a mnoho dalších disciplín nám navodilo prima atmosféru a soutěživého ducha. Taťkové, děti, všichni jsme se vyřádili – a odměna? Velká, sladká a lepící cukrová vata.

„Za moudrou sovou Houkalkou“- Výletníček

Výletníček proběhl ve formě úkolů na stanovištích „U veverky, ptáčka, lístku…“ Papírová sova z bedny, kterou jsme probudili z denního spaní nás motivovala k zopakování číselné řady, barev, názvů a rozdělení zvířat, posuzování chování člověka v přírodě. Veselé obrázky s překvapením  – návštěvou pana ornitologa nám proměnily zahradu v pohádkový les. Děti si prohlédly živé dravce, které jsme vypustili do volné přírody. Závěrem akce byla sladká odměna pro všechny a symbol výletníčku – kolíček „sova Houkalka“.

                                     
Broučkiáda“- Hopsalín
Jednoho krásného podzimního odpoledne jsme se sešli na zahradě naší MŠ, abychom uspali broučky. Pro děti byl připraven pěkný program. Na závěr děti dostaly malé občerstvení – koláček a teplý čaj. Domů si  odnesly kolíček s beruškou.

 „Halloween“- třída Žabka a Klubíčko                             

Děti ze třídy Žabka a Klubíčko si udělaly krásný Halloween. Děti si donesly strašidelné masky, soutěžily, tancovaly, předvedly se na módní přehlídce, vyrobily si Halloweenský lektvar z dýně. Akce se vydařila a všem se moc líbila.

 „Ježkův den“ – předškoláci
Naši předškoláci navštívili Stanici přírodovědců, kde se dozvěděli o životě lesních zvířat a jejich přezimování.
Hlavním tématem byl  oblíbený ježek, kterému jsme i letos, na naší zahradě, připravili jeho zimní domeček – ježkovník.
Součástí naší návštěvy se stala prohlídka exotického ptactva, domácích zvířátek a akvárií.
Připravena byla beseda, soutěže a vyplňování pracovního listu s názvem „Potrava pro zvířata v zimě“.

„Myška Klárka a veverka Terka ve školce „ pohádka v MŠ
A opět k nám přijelo  divadélko s pěknou a poučnou pohádkou.

„O líné knihovnici“ – předškoláci 
Naši předškoláčci navštívili knihovnu, kde pro ně byla připravena pěkná pohádka.Mohli si také prohlédnout knihovnu a dětské knížky.

 „Podzimní tvoření ve Sluníčkách“
Podzimní atmosféra zavládla také ve třídě Sluníčko. Děti si vytvořily pěkné ježečky,
lampiónky a stromečky.

„Podzimní hrátky na zahradě“ – třída Sluníčko
Listí ze stromů opadalo a sluníčko ještě pěkně hřálo, a proto si děti užívaly pobytu venku na naší školní zahradě.

„Oslava narozenin“
S našimi kamarády Terezkou Š., Radimkem, Terezkou G., Janičkou, Patričkem, Ellinkou jsme  v říjnu oslavili narozeniny. Nechybělo „šampíčko“, mufinky, dortík! Mňam, to jsme se opět poměli!

„Plavání“
Přihlášené děti si užívaly předposlední lekce v plaveckém kurzu.

„Drakiáda“ – třída Medvídek
V jednom krásně sluníčkovém říjnovém odpoledni jsme se, společně s rodiči, vydali na louky za Kolibou pouštět draky. Důkladně jsme se s nimi proběhli, protože vítr měl zrovna „dovolenou“. Ale my jsme si aspoň hezky zařádili a nasmáli se – prostě parádně jsme si to všichni užili.

 

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ 2013

„Loučení s létem“        
Dne10.9.  jsme se s předškoláky vypravili na hřiště u „Jantaru“, kde byl pro děti připraven pěkný program. Děti měly možnost vyzkoušet si horolezeckou stěnu, hod do plechovek, házely aport pejskovi, přenášely lžíci se solí na čas, skládaly obrázky, hlavolamy… Také si měly možnost prohlédnout ovečky a pohladit je. Tuto akci pro děti připravilo středisko DDM M. Majerové.

„Hasičské muzeum“ a hřiště „U Slona“- Výletníček

Dne 17.9. se naše velká skupina předškolních dětí vydala na velký výlet do historie!
Do Ostravy – Přívozu jsme se svezli krásnou historickou tramvají – „Barborkou“. Poté jsme pěšky došli do Hasičského muzea. Zde jsme zhlédli historické hasičské nářadí, nástroje, auta, stříkačky, vlajky hasičů Moravskoslezského kraje. Měli jsme možnost vyzkoušet si různé operativní zákroky hasičů i z dnešní moderní doby, podívali jsme se na vybavení moderního záchranného střediska. Nakonec jsme zhlédli krátký film o prospěšné práci hasičů. Do mateřské školy jsme se opět dovezli „Barborkou“. I přes nepřízeň počasí si děti z výletu odnesly krásné zážitky.
Mladší děti si za pěkného počasí vyšly zařádit na hřiště „U Slona“.

 „Veselá školička“- divadlo v MŠ
Dne  26.9. nás navštívila divadelní společnost „Smíšek“. Dětem zahrála pěknou pohádku,    ve které je seznámila se životem v mateřské školce. Pohádka se dětem moc líbila.

Hra „Na školu“- třída Klubíčko                               

Využitím magnetické tabule, písmenek, čísel a obrázků si děti vytvořily improvizované školní prostředí a rozdělily si role pí učitelky, žáků, nechyběla ani pí uklízečka. Z lavičky a molitanů se stal školní autobus. Škola nás provázela, přes ranní hry, celým týdnem. Děti byly hrou nadšené a jde vidět, že se do školy těší!

„Pečení štrúdlu“ – třída Klubíčko
V týdnu „Ovoce a zelenina“ jsme si s dětmi upekli jablečný štrúdl. Děti si vše připravily a poté to dali péct. Děkujeme pí kuchařkám za spolupráci.

 

JAK JSME SE MĚLI V ČERVNU 2013

„Jak Karlík zachránil babičku“- divadlo v MŠ
Dne  6.6. shlédly děti výchovnou pohádku o kouzelných slovíčkách. Pohádka se dětem moc líbila.

„Loděnice – Děhylov“ – akce s rodiči tř. „Medvídek“
V rámci sportovního týdne v MŠ jsme na 11.6. vyhlásili společnou akci s rodiči- na kolech směr loděnice v Děhylově. Většina dětí a rodičů absolvovala trasu z Ostravy-Poruby na kolech kolem řeky po cyklostezce. Menší část jela autobusem a pak pěšky po hrázi. Účast byla hojná, akce se všem moc líbila, počasí nám přálo, všichni jsme si užili pěkné odpoledne.

„Výletníček“- Dětský ranč Hlučín

Dne 12.6. jsme navštívili Dětský ranč v Hlučíně. Děti měly možnost zajezdit si na konících a ponících, proběhnout se v terénu a prohlédnout si výběhy a obydlí zvířat. Nejvíce se líbil oslík a rybičky.  Hlučínský ranč se hodně změnil. Přibylo zvířat, atraktivních posezení, pěkná jezírka s rybičkami, želvou, žábami, okrasnými rostlinami. Dětem i pí učitelkám se na ranči moc líbilo. Akce byla poučná a děti si uvědomily sounáležitost přírody a člověka.

„ Sportem ke zdraví“ – olympiáda na školní zahradě
V týdnu od 10-14.6. se na naší MŠ týden sportovalo, cvičilo a soutěžilo v rámci realizace projektu „Sportem ke zdraví“, který byl schválen z účelové dotace rozpočtu statutárního města Ostrava. Zakoupeno bylo venkovní dětské prohazovadlo „Tygřík“. Po celém týdnu cvičení, přípravných  aktivitách na olympiádu, povídání o sportovním chování, vyvrcholila odpolední společnou akcí na školní zahradě nazvanou „Sportovní olympiáda“. Pro děti bylo na zahradě připraveno šest stanovišť s různorodými sportovními disciplínami. Prohazovadlo Tygřík jsme využili jako jedno ze stanovišť – „Nakrm tygra“. Završením celého sportovního dopoledne byl závod v běhu pro všechny děti. Všichni malí olympionici získali diplomy, věcné ceny a sladké odměny, Prohazovadlo tygřík se stalo velmi oblíbeným a je denně využíváno na školní zahradě.
Děkujeme paní učitelce Martině Mackové za celou realizaci a přípravu projektu.

„Chytré dítě“ – předškoláci
Dne 18. 6. byly naši předškoláci pozváni do MŠ J. Skupy, kde se seznámily s prací na interaktivní tabuli. Také byly pro ně připravená stanoviště s různorodými úkoly. Dětem se to moc líbilo.

„Kůň na školní zahradě“
Jedno krásné, teplé, letní dopoledne jsme měli možnost strávit jako opravdoví kovbojové či Indiáni. Navštívili nás kůň Lesk a malý poník Šibal, abychom se na nich mohli povozit. Zároveň jsme se od jejich majitele dozvěděli mnoho zajímavého ze života a zvyků koní. Akci nám zorganizovala a sponzorovala maminka od Michálka Popka ze třídy Sluníček, za což jí móóóc děkujeme. Za odměnu jsme koníkům přinesli něco dobrého na zub a těšíme se na další setkání s nimi.

„Skákací hrad“ – zahrada MŠ
Dne 21.6. se na zahradě nafoukl již dlouho slibovaný skákací hrad. Všechny děti měly možnost se dosyta vyskákat a „vyblbnout“ ve skákacím hradě.

„ Indiánské léto – Hopsalín “ akce s rodiči

Na úterý  25.6. jsme se moc těšili. Ale počasí nám nepřálo, tak se velká slavnost uskutečnila ve školní jídelně ZŠ. Oblíbený Hopsalín se postaral o skvělou zábavu – rej všech malých indiánů. Na závěr se pí učitelky rozloučily se všemi dětmi, které v září odejdou do školy. Děti dostaly knížku s věnováním a byly pasovány stužkou na školáky. Všem se to moc líbilo a těšíme se na další pěkné akce v příštím školním roce.

TABLO – VĚTRNÝ MLÝN

Krásné tablo našich předškoláků vytvořila pí učitelka Pavla Kurková. Děkujeme

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2013

 „Lidojedi“ – dětský muzikál
Dne 13.5. navštívili naši předškoláci ZUŠ J. Valčíka. Děti měly možnost nahlédnout do prostor školy – prohlédly si výtvarnou a keramickou dílnu. Pak se usadily v divadelním sále, kde jim děti z ZUŠ zahrály muzikál „Lidojedi“. Dětem i pí učitelkám se představení moc líbilo.

„Jak pomáhali uklidit palouček“ – divadlo v MŠ

Dne 16.5. nám přijela zahrát pěknou pohádku divadelní společnost „Myška Klárka a veverka Terka“. Dětem se pohádka moc líbila.

„Balónková přáníčka“ – akce s rodiči

Dne 16.5. se uskutečnila společná akce s rodiči tříd Žabka a Sluníčko. Děti si doma nakreslily na papír svá přání a na louce jsme chtěli přáníčka vypustit lampiónovým balónkem do světa. Z technických důvodů se to nepodařilo a tak jsme přáníčka ukryli v lese a čekali až si pro ně přijde lesní skřítek. Procházku lesem a celou akci jsme zakončili posezením u ohně a opékáním párků. K tomu všemu nám pí učitelka  Pavlínka zahrála na kytaru. Společná akce se nám vydařila a všichni jsme si užili pěkné odpoledne.

„Hmyz u vody“
Předškoláci navštívili Stanici přírodovědců, kde byl pro ně připraven zajímavý ekologický program, tentokrát o hmyzu. Děti si s sebou odnesly nejen zajímavé poznatky o hmyzu, ale také krásnou barevnou pohlednici hmyzu.

„Oslava narozenin“ – třída Klubíčko a Žabka

Dne 16.5. jsme v Klubíčku slavili 5. narozeniny Péti Muntága. Byla to velká oslava s krásným dortem, který nám všem moc chutnal. Vše nejlepší Petříku… A také slavila své krásné 6–té  narozeniny Kamilka Blaštíková ze třídy Žabka, vše nejlepší Kamilko…
„Den pro mou maminku“ – třída Klubíčko

Dne 21.5. jsme pozvali všechny naše milé maminky, babičky a rodinné příslušníky na akci „Den pro mou maminku“- jako poděkování dětí ke Dni matek. Děti si s pí učitelkami připravili pro maminky pásmo písní, básní a tanečků, poté jsme všichni malovali a tvořili na terase naší třídy Klubíčko.Naše maminky nám napekly plno dobrůtek, tak jsme si po besídce i pochutnali na různých sladkostech. Maminky i děti byly spokojené nad pěkným zážitkem v naší MŠ.

„Výletníček“ – přírodní památka Turkov

V období měsíce května jsme společně navštívili chráněnou krajinnou rezervaci Turkov. Třídy Žabky, Klubíčka a Medvídci doprovázel na cestě za poznáním Turkova ornitolog pan Otakar Závalský, třídy Jablíčka a Sluníčka objevovaly krásy Turkova s ornitoložkou slečnou Janou Kristianovou. Ve všech případech se děti dozvěděly mnoho zajímavého o této nádherné lokalitě, ležící nám tak blízko. Děti měly možnost seznámit se s rostlinami, různými živočichy a ptáky, kteří zde žijí a rovněž pozorovat a objevovat různorodé zajímavosti, které obyčejným pocestným zůstaly ukryty. Výlet byl pro nás všechny velkým přínosem a zároveň připomenutím, jak je nutné takovéto zbylé kousky čisté a krásné přírody chránit.

„Barevný týden ve Sluníčkách“

Také děti ze Sluníček prožily krásný barevný týden. Každý den byla jiná barvička a dětem se to moc líbilo.

„Den dětí“

Tento den nám sice počasí moc nepřálo a tak jsme si s dětmi oslavili jejich svátek na třídách. Pí učitelky připravily pro děti různé hry a povídání a na závěr dostaly všechny děti malý dáreček.

 

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2013

„Modrá je dobrá“ – focení v MŠ

Dne 4.4. proběhlo focení přihlášených dětí.

„Kašpárek a ztracený cirkus“ – v MŠ

Dne 11.4. přijel do naší školičky Kašpárek alias Pepino Prcek se svým vystoupením. Dětem se pořad moc líbil a Kašpárka odměnily bouřlivým potleskem.

„Barevný týden v Klubíčku“

Celý týden /15.4.- 19.4./  jsme si dětmi v Klubíčku hráli a procvičovali barvičky. Každý den byl v duchu jiné barvy, poslední den byl zelený.

„Slůně pro radost“

Dne 17.4.  naši předškoláčci navštívili tvořivé dílny, kde si vyrobili pěkný výrobek – slůně.

„Oslava Dne Země“
Dne 18.4. se děti a pí učitelky z naší MŠ sešly na zahradě, aby společně oslavily Den Země. Začaly jsme zpěvem písně Naše Země kulatá s kytarovým doprovodem pí uč. Pavly Kurkové. Poté děti a pí učitelky procházely jednotlivé stanice, kde děti plnily úkoly, za které dostávaly razítka na papírové kytičky.
Nabídka byla pestrá:

  1. Stanice PEXESOVÁ – děti hledaly stejnou přírodninu / dvojici / v okolí.
  2. Stanice STONOŽKOVÁ – děti lepily stonožku ze skořápek oříšků, dokreslovaly nožky a doplňovaly obrázek přírodninami.
  3. Stanice ÚKLIDOVÁ – děti vybíraly odpadky, které nepatří do přírody a třídily je.
  4. Stanice OBRÁZKOVÁ – děti poznávaly zvířata a rostliny na obrázcích.
  5. Stanice ODPADOVÁ – děti třídily obrázky odpadu do správných kontejnerů .
  6. Stanice MOTÝLKOVÁ – děti skládaly motýlka z barevných plastových vršků.

Tuto akci připravily pí učitelky ze Žabiček. Dětem se akce líbila a bavila je.

„Polanecké rybníky“ – předškoláci
Dne 23.4. se předškoláci zúčastnili terénního výukového programu. Na malém prostoru děti viděly  zástupce fauny a flóry. Děti se dozvěděly, co je to chráněná krajinná oblast, proč se jí věnují ochránci přírody. Pro děti byly připraveny drobné ceny. Na základě prožitků z výletu se děti zúčastní výtvarné soutěže s tématikou „Ryby našich vod“.

„Ve zdravém těle, zdravý duch“ – tř. Sluníčko
Dne 25.4. proběhla ukázka vzdělávacího programu třídy Sluníčko. Děti svým rodičům ukázaly ranní kroužek, ve kterém proběhl rozhovor na téma: „Lidské tělo, lidské smysly“. Děti zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky. Poté se převlékly do cvičebních úborů a proběhlo rozcvičení s klavírem, průpravné a zdravotní cviky byly doprovázeny říkadly o jaru.
Hlavní cvičení proběhlo v překážkové dráze a na závěr byla ukázka cvičení s padákem.

„O líném Honzovi“ – pohádka v MŠ
Dne 29.4. přijela do naší školičky divadelní společnost „Smíšek“, aby dětem zahrála pěknou pohádku „O líném Honzovi“.

„K Hasičům“ – Výletníček

V měsíci dubnu jsme se s dětmi vydali na velmi oblíbenou exkurzi k hasičům. Všechny děti byly z exkurze nadšené, hasiči nás provedli celou stanicí, ukázali nám jejich výstroj i výzbroj. Chlapcům se nejvíce líbily auta. Hasiči se dětem intenzivně věnovali a celý výlet proběhl v pohodové náladě a všichni jsme si odnesli pěkné zážitky.

„Oslava narozenin“ – třída Klubíčko

V měsíci dubnu se opět slavilo, tentokrát měly svůj velký den Natálka Stříbná a Daneček Dočekal. Dětem jsme popřáli hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

 

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2013

„Vláček a Sluníčko“ – focení v MŠ

Dne 5.3. proběhlo focení přihlášených dětí.

„Ukázková hodina“ – třída „Jablíčko“

Dne 7.3. proběhla ukázková hodina v duchu „Dopravní výchovy“. Všichni přítomni rodiče mohli vidět ukázku vzdělávací práce a co všechno se děti v MŠ učí a k čemu všemu je vedeme. Rodičům a dětem byly nabídnuté centra aktivit, ve kterých si zkusili různorodé činnosti. Paní kuchařky ním připravily výbornou pomazánku, která všem moc chutnala. Celá ukázková hodina se všem moc líbila a spousta rodičů ocenila práci, kterou s dětmi odvádíme.

„Velikonoční focení“

Dne 11.3. se  přihlášené děti opět fotily.

„Motýlek“ – keramika v MŠ
Dne 12.3. proběhla jednorázová hodina keramiky, ve které měly děti možnost vyrobit si pro maminky dáreček ke květnovému svátku.

 

„Výletníček“ – Jojopark

Dne 18.3. děti z celé MŠ, společně s pí učitelkami, odjely autobusy do Ostravy-Zábřehu. V Jojoparku  se děti mohly do sytosti vydovádět! Nabídka byla pestrá – skluzavky, prolézačky všeho druhu, skákací hrad, šlapací autíčka, bazén s míčky apod. Vybral si každý. Děti to velmi bavilo a skotačily, co jim síly dovolily.Mezitím si děti dopřály chutnou svačinku z domova. Unavené, ale spokojené děti odvezly autobusy zpět do školičky, kde byl pro ně nachystaný chutný oběd.

„Zápis do MŠ“

Dne 20.3. proběhl zápis nových dětí do naší MŠ a současně probíhal „Den otevřených dveří“. Rodičům a jejich ratolestem bylo umožněno nahlédnout do všech tříd naší školičky, seznámit se s pí učitelkami jednotlivých tříd a zeptat se na cokoliv, co je zajímalo. Také mohli ochutnat jednohubky s pomazánkou a mrkvový koláč.

„Stanice přírodovědců“

Dne 19.3. a 21.3. naši předškoláci opět navštívili Stanici přírodovědců, kde byl pro ně připraven ekologický program pod názvem „ Jaro u vody“.

„O napravené berušce“ – pohádka v MŠ
Dne 28.3. k nám zavítala divadelní společnost Kaňka se svou pohádkou. Dětem se pohádka s ponaučením velmi líbila.

„Pečení velikonočního beránka“ – tř. Jablíčko

K Velikonocům již řadu let patří pečení beránka, a tak jsme se s dětmi rozhodli, že i my si letos velikonočního beránka upečeme. Děti se s radostí zapojily do přípravy těsta, vymazaly a vysypaly formu. Paní kuchařky nám beránka ochotně upekly a společně s rodiči jsme si na něm odpoledne pochutnali. Byl moc dobrý!

„Velikonoční pomlázka“ – třída Jablíčko

Hody, hody, doprovody…tak tato velikonoční koleda byla slyšet v prostorách MŠ, když naši kluci vzali do rukou pomlázky a šli prohnat naše paní kuchařky a paní uklízečky. Ty koledníky odměnily za hezkou koledu čokoládovými vajíčky.

„Velikonoční zdobení“ – třída Jablíčko

Dne 28.3. proběhla akce s rodiči, kdy děti svým příbuzným předvedly pásmo básniček, písniček a tanečků s jarní tématikou. Poté si společně všichni mohli vyrobit ovečku na magnetku a nazdobit kraslice. Akce se všem velmi líbila a my se těšíme na další společné chvíle.

„Veselé Velikonoce“ – třída Klubíčko

Dne 28.3. proběhlo velikonoční tvoření, které nám dalo možnost se opět setkat s rodiči dětí, předvést pásmo básniček, tanečků, písní s jarní tématikou a vyrobit si velikonoční symbol z přírodnin. Akce byla líbivá, užili jsme si spousty legrace.

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2013

„Výletníček“ – Divadlo loutek Ostrava

Dne 11.2. jsme jeli do Divadla loutek na pohádku „Ošklivé káčátko“. Dětem se v divadle moc líbilo a za pěknou pohádku odměnily herce bouřlivým potleskem.

„Stopy“ – Stanice přírodovědců

Dne 13.2. a 18.2. se vydali předškoláci do Stanice přírodovědců, kde byl pro ně připraven další naučný program o přírodě.

„Oslava narozenin“ – třída „Sluníčko“
Dne 18.2. oslavil své krásné čtvrté narozeniny Pavlíček Borovička. Jeho maminka nám upekla překrásný a moc dobrý dort ve tvaru „Sluníčka“. Děti a pí učitelky Pavlíčkovi popřály a pak se s chutí pustily do marcipánového sluníčka.

„Klubíčkovská bobiáda s rodiči“

Dnes se pořádá prima bobiáda

všichni už se těšíme, až se s kopce skulíme…
pokud bude hodně velký, skulí se i učitelky.
Přišli jsme síly poměřit a spolu si zasoutěžit.

Na ten kopec, jeho obzor, dávejte veliký pozor!

Bobiádě vstříc a hned, nebudem se bát, hned teď!
Tímto veršovaným proslovem a zatroubením na trumpetku začala dne20.2. „Klubíčkovská bobiáda“ s rodiči na kopci u porubského rybníka. Kopec se změnil v barevný chumel bobů, sáněk, dětí a nás všech. Tatínci, coby eskymáčtí psi, soutěžili v tahání svých ratolestí na bobech, závodní tempo jsme nasadili při sjíždění kopce. Užili jsme si tolik legrace, že se nám nechtělo domů! Závěrem bylo odměňování dětí eskymáckou gumovou rybičkou a jinými sladkostmi a také medaili pro upomínku.

„Sněhulákův den v Žabkách“

Dopoledne dne 20.2. patřilo dětem ze Žabek. Přišly převlečené za sněhuláky. Všem to moc slušelo. Každý sněhulák byl jiný a zajímavý. Nechyběly knoflíky, mrkvička, hrnec na hlavu. Po tanci a soutěži si děti na zahradě MŠ postavily sněhuláka.

„Hry se sněhem – akce s rodiči Žabky“
Děti a pí učitelky ze Žabek čekaly až napadne sníh, aby mohly děti společně se svými rodiči postavit sněhuláky. Ve čtvrtek dne 21.2. se všichni, kteří měli chuť stavět ze sněhu, sešli na zahradě MŠ a vytvořili krásné bambulaté a nosaté sněhuláčky. Ty jsou teď ozdobou naší zahrady.

„Výletníček – Bobování“

Dne 22.2. se vydaly děti ze třídy „Sluníčko“ bobovat na dětské hřiště na 8. obvod. Zde si užily spoustu legrace při sjíždění zasněženého kopce, také se koulovaly a stavěly si ze sněhu. Výlet se nám vydařil a již jsme se všichni těšili na dobrý oběd do školky.

„Výchovná pohádka v MŠ“

Dne 26.2. přijela divadelní společnost do naší MŠ, aby nám zahrála tyto výchovné pohádky:        „Otík a zápalky“, „O lakomé Markétce“, „Polámané hračky.“ Pohádky se dětem moc líbily a zároveň z nich mohly načerpat ponaučení.

JAK JSME SE MĚLI V LEDNU 2013

„Návštěva 1. třídy ZŠ J. Šoupala“


Dne 10.1.
 jsme byli s našimi předškoláky navštívit kamarády v 1. třídě ZŠ J. Šoupala. Přivítala nás vlídná a  usměvavá paní učitelka a třída složená jen z chlapců – fotbalistů. Kluci nám předvedli, jak umí sčítat, odčítat a také nám přednesli krásné říkanky s pohybem o číslech. Naše děti se s chutí zapojily do připravených činností, zahrály si na kouzelníka při počítání s fazolemi, vyzkoušely si , jak se sedí ve školních lavicích a jak se budou po prázdninách ve škole hlásit.Všem dětem se ve škole moc líbilo.

„Usměvavé lyžování“

Ve dnech 14.-18.1. jezdily přihlášené děti  lyžovat na Vaňkův kopec. Děti si pod vedením šikovných lyžařských instruktorek a instruktorů užily krásných pět dnů
na zasněženém kopci. Zde se seznamovaly se základy lyžování, sjížděly menší či větší kopec, jezdily na lyžařském vleku. Poslední den se konaly závody, kde děti všem přítomným předvedly své lyžařské umění.

   „Výletníček – Bobování“
Sice nám počasí a hlavně ovzduší moc nepřálo, ale i přesto se děti ze tříd „Jablíčko“, „Medvídek“ a „Klubíčko“ vydaly bobovat k nedalekému rybníku. Pokud nám štěstí a hlavně počasí bude přát tak ještě půjdou bobovat děti ze tříd „Sluníčko“ a „Žabky“. Takže držíme palečky!

„Karneval s Hopsalínem“

Dne 30.1. se uskutečnil báječný karnevalv jídelně ZŠ J. Šoupala. Děti se svými rodiči, sourozenci a známými prožily pěkné odpoledne ve víru tance s Hopsalínem. Také se zde mohli všichni posilnit upečenými koláčky. Pro děti byla na závěr připravená bohatá tombola ve které nechyběly ani ceny útěchy. Akce se všem moc líbila a zároveň chceme poděkovat za finanční příspěvky rodičů na tombolu.Především děkujeme výboru SRPŠ, rodičům Švubovým a pí K. Bedrlíkové za organizaci karnevalu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.