Rok 2014 – J. Skupy

 ZPĚT

CO JSME PROŽILI V PROSINCI

Děti si společně s rodiči užili Mikulášskou s Hopsalínem v Clubu Garage v Martinově. Přestože bylo náledí a všichni měli problém se na místo dostat- včetně Hopsalína, který začal kvůli tomu později s programem- účast byla hojná a akce se vydařila. Děkujeme Sdružení rodičů za spolupráci.

Předškoláci navštívili ZŠ J. Šoupala i A. Hrdličky, kde pro ně byla připravena exkurze, aby děti měly představu, co je čeká po nástupu do školy.

Děti zhlédly představení kouzelníka a některé si také zkusily kouzlení samy

.
Den „D“- vánoční– proběhl ve všech třídách. Děti si vyzkoušely některé zvyky, poslouchaly a zpívaly koledy, ochutnávaly cukroví, povídaly si o Betlému a také rozbalovaly dárky, které dostaly do školky.

Ve všech třídách proběhlo posezení s rodiči u vánočního stromku, kde děti recitovaly, zpívaly a tancovaly a nakonec si zazpívaly koledy s rodič,i a také si v některých třídách odnesly domů dáreček.

Žáci ze ZŠ A. Hrdličky přišli do MŠ zazpívat předškolákům koledy,  připravili si pro ně pásmo anglických písní.

CO JSME PROŽILI V LISTOPADU

Do MŠ přijela herečka z Divadla loutek a zahrála dětem pohádky „O rodné myší chaloupce“ a „O pejskovi, jak si šlapal na jazyk“. Svým uměleckým přednesem připravila dětem nevšední zážitek.

Předškoláci ze třídy Beruška a Sluníčko navštívili CVČ na ulici O. Jeremiáše, kde si vyrobili flitrovanou ozdobu.

Uskutečnila se beseda o školní zralosti, kterou jsme připravili pro zájemce z řad rodičů. Učitelky ze ZŠ A. Hrdličky seznámily rodiče s tím, nač se především mají připravit v 1. třídě, co by děti měly umět a zvládat a ochotně zodpověděly dotazy rodičů.

Z důvodu nemoci fotografa se fotografování vánočních sérií přesunulo na prosinec.

Na Den „D“ jsme připravili pro děti pečení jednoduchých dobrot. Každý si zkusil míchat, přidávat ingredience, ochutnávat a také pomáhat při zdobení. A samozřejmě všichni vyzkoušeli, jak se jim to povedlo!

Na plánovaný muzikál „Zvonilka“ v DKMO jsme nejeli, protože pořadatel toto představení zrušil pro malý zájem.

Od listopadu navštěvujeme plavání ve Fryčovicích.

CO JSME PROŽILI V ŘÍJNU

Divadelní společnost Smíšek nám zahrála pohádku „ O mazané lišce“. Pohádka byla veselá a dětem se moc líbily písničky, kterými bylo celé představení provázeno.

Při návštěvě knihovny jsme tentokrát neprohlíželi knihy, ale paní knihovnice nám zahrály pohádku o špačkovi, který se nenaučil létat, protože místo toho pořád jen četl- „Kamil knihomol“. Děti z děje pochopily, co znamená kamarádství a pomoc, a tak nadšeně zatleskaly, jakmile Kamilovi kamarádi pomohli odletět do teplých krajin.

Na Den „D“ jsme vyrazili do parku, kde jsme pozorovali stromy, keře a plody. Děti si zopakovaly názvy, posbíraly nejen listy na lisování, ale také různé plody, které jsme si dali v MŠ na výstavku. Z vylisovaných listů uděláme herbář pro další používání.

Divadelní společnost Šikulka zahrála dětem tři pohádky. „ Adélka a zoubky, O neposlušném Matýskovi a O pyšné princezně Zlatušce“. Všechny pohádky byly poučné a byly zařazeny v rámci Minimálního preventivního programu.

Předškoláci měli besedu s policistkami. V rámci Dne „D“ jsme jízdu na koloběžkách uskutečnili v příznivém počasí bez policistek a besedu zařadili později. Děti se seznámily se základním vybavením cyklisty a s pravidly bezpečnosti v silničním provozu.

 

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Září bylo věnováno hlavně adaptaci nových dětí a společnému seznamování.
Třídní schůzky pro rodiče všech tříd se zúčastnila jen malá část rodičů, přesto byl zvolen nový výbor Sdružení rodičů a schválen rodičovský příspěvek 550 Kč na školní rok. Rodičům byly nabídnuty kroužky a kurzy, byli seznámeni s akcemi, které nás v tomto školním roce čekají.

Na DEN „D“ jsme připravili pro děti dopravní školičku na školní zahradě. Tentokrát jezdily jen mladší děti, pro předškoláky bude tato akce zařazena v říjnu.

Co jsme prožili v červnu

Dopravní hřiště
Pět zástupců dětí z naší MŠ se zúčastnilo dne 3. 6. dopravní soutěže na dopravním hřišti na zahradě MŠ Ukrajinské v Ostravě-Porubě.  Děti si vyzkoušely jízdu na koloběžkách a odrážedlech na dětském dopravním simulátoru cest a křižovatek se značkami a semafory, ověřily své znalosti z oblasti bezpečnosti v dopravě a znalosti dopravních značek a dopravního značení.

Divadlo loutek
Všechny děti naší MŠ navštívily dne 4.6. Divadlo loutek v Ostravě. Zde byla pro ně připravena pohádka kočičího kluka Kocoura Modroočka. Netradiční pojetí pohádky, doprovázené množstvím krásných písniček, udrželo soustředěnou pozornost dětí po dobu celého představení.

Nábor do ZUŠ J. Valčíka v Ostravě-Porubě
Nábor proběhl v naší MŠ dne 11.6. Paní učitelka ze ZUŠ si s předškolními dětmi vyzkoušela rytmizaci a  melodizaci slov  a slovních spojení, prověřila jejich hudební a pěvecké vlohy. Talentovaným dětem pak předala kontakt na ZUŠ J. Valčíka.

Zahradní slavnost s Hopsalínem
Zahradní slavnost s Hopsalínem, tentokrát na téma „Námořníci“, byla pro děti připravena dne 12.6 od 16,45 hod. Děti si s Hopsalínem zatancovaly, zasoutěžily, zhlédly ukázku foukání malých a velkých bublin a v závěru dostaly balónek ve tvaru zvířátka, květiny či hračky. Součástí akce bylo slavnostní rozloučení s našimi předškoláčky. Občerstvení bylo zajištěno ve školkovém bufetu, párky si rodiče se svými dětmi opekli na společném táboráku.

Ukázky vzdělávací práce na třídách
V rámci projektu „ Hrajeme si s řečí aneb Mámo, táto, říkej si se mnou“ jsme připravili pro rodiče dětí v jednotlivých třídách ukázky vzdělávací práce se zaměřením na logoprevenci.  Na tento projekt jsme získali dotaci MŠMT ve výši 80 000 Kč. Ukázali jsme  rodičům, jak logoprevence v MŠ probíhá a které pomůcky byly z grantu zakoupeny.

Den „D“- Sportovní olympiáda   
Sportovní oplympiády  v rámci Dne „D“ se zúčastnily všechny děti naší MŠ.  Paní učitelky si pro ně připravily stanoviště, na kterých plnily úkoly různých sportovních disciplín.  Vyzkoušely si například hod dětským „oštěpem“, hod do koše, překážkovou dráhu, skok do dálky a jízdu na dětských koloběžkách a odrážedlech. Všechny děti pak v závěru obdržely medaili a malou odměnu.

Chov babočky bodlákové    

V letošním roce jsme pro děti připravili zajímavý experiment- zakoupili jsme housenky babočky bodlákové a děti sledovaly celý její vývoj. Pozorovali jsme jejich zakuklení a posléze líhnutí. Nakonec jsme všech pět baboček- za velkého volání „ Babočko, ahooooj!“- vypustili do přírody.

 

Co jsme prožili v květnu

Výchovný koncert
Naši předškoláci navštívili dne 5. 5. výchovný koncert v ZUŠ J. Valčíka v Ostravě-Porubě. Dopoledne plné krásné hudby děti obohatilo o nové hudební zážitky.

Výlet na zámek
Dne 7. 5. všechny děti naší MŠ odjely na zámek v Hradci nad Moravicí.  Zde si prohlédly zámek i jeho vnitřní prostory, zhlédly pohádku Vodníci a rusalky a vyzkoušely na venkovních stanovištích například jízdu s trakařem, praní prádla na valše a chytání rybiček. Součástí programu byla i ukázka malé ZOO domácích zvířátek na zahradě zámku. Zpět jsme se do naší MŠ vraceli sice unavení, ale šťastni a spokojeni.

Společná fotografie
Dne 13.5 proběhlo společné fotografování dětí jednotlivých tříd. Již hotové fotografie si můžete vyzvednout ve svých třídách.

Besídky ke Dni matek
Besídky ke Dni matek  se uskutečnily dle harmonogramu jednotlivých tříd. Odpoledne plné písniček, básniček, pohádek a tanečků, stejně jako i přáníčko a dekorační mýdlo, jistě potěšilo všechny maminky.

Den dětí
Zábavné dopoledne ke Dni dětí s námětem pohádky O Zlatovlásce si  připravily paní učitelky pro všechny naše děti v pátek 30.6Protože počasí bylo velmi proměnlivé, akce se nekonala venku. V jednotlivých třídách děti plnily úkoly vyplývající z této pohádky. Nakonec za splnění úkolů obdržely malou odměnu.

Den dětí v DDM M. Majerové
Paní učitelky s dětmi ze Sluníček se zúčastnili oslavy Dne dětí v DDM M. Majerové. Protože počasí oslavě nepřálo, akce se konala uvnitř. Ale i tak si to pěkně užili, bylo pro ně připraveno spousta soutěží a zábavy. Odnesli si také drobné odměny.

Tablo předškoláků
Naše předškoláky jsme vyfotili na tablo.

 

Co jsme prožili v dubnu

Zábavná show s Míšou
Zájemci z řad předškolních dětí jeli ve středu 2. 4. do Domu kultury města Ostravy na interaktivní zábavnou show „Cestujeme za zvířátky“ s Míšou Růžičkovou. Show byla sestavena z bloků tanečních písniček a soutěží. U písniček se děti rozhýbaly, zacvičily si a naučily se i některé zazpívat.  U soutěží si pak mohly změřit sílu, rychlost a obratnost, ale hlavně se všechny pobavily. Každé dítě bylo na akci aktivně zapojeno a nudit se rozhodně nemohlo.

Divadelní přehlídka „Dospělí dětem 2014“
Dne 3.4 navštívili naši předškoláci Krajskou divadelní přehlídku amatérských divadelních souborů hrajících pro děti, která se uskutečnila ve společenském sále Katolického lidového domu na ul. Vřesinské v Ostravě-Porubě. Akce se konala pod záštitou místostarosty městského obvodu Ostrava-Poruba, pana Jana Dekického. Děti zde zhlédly pohádku Lipka, příběh o věčné nespokojenosti člověka dle lidové báje Karla Jaromíra Erbena, a pohádku Mouchy podle Živočichopisu Miloše Macourka. Pohádky zahrál soubor Červiven a žáci Střední pedagogické školy Krnov. Kvalitně a téměř profesionálně zahrané pohádky se dětem moc líbily a děti herce odměnily za jejich výkony velkým potleskem.

Dopravní hřiště 
Předškoláci naší MŠ navštívili dopravní hřiště na zahradě MŠ Ukrajinské v Ostravě-Porubě.
Zde se naučili poznávat některé dopravní značky. Základům pravidel bezpečného chování na ulici i silnici se pak učili formou námětové hry na dopravu.

Akce ke Dni Země
Naši předškoláci navštívili knihovnu na ul. L. Podéště v Ostravě-Porubě v rámci oslav Dne Země. Zde zhlédli divadelní představení pohádky „Kuřátko a obilí“. Prostřednictvím pohádky si děti zvýšily povědomí o životě a nutnosti jeho ochrany na planetě Zemi.

Zábavné odpoledne „Staví celá rodina“
V rámci projektu naší MŠ „Už vím jak“, na který jsme obdrželi dotaci od Magistrátu města Ostravy ve výši 20 000 Kč, se dne 10. 4. od 15,00 hodin uskutečnilo pro všechny zájemce z řad dětí a jejich rodičů zábavné konstruktivní odpoledne „Staví celá rodina“. Přítomné děti, jejich rodiče i další rodinní příslušníci si mohli ověřit své schopnosti a dovednosti při stavění trojrozměrných modelů staveb, dopravních prostředků, zvířátek, předmětů z reálného života či světa pohádek, a to za pomocí mnohotvárných konstrukčních a kreativních stavebnic a hraček, které rozvíjí technické myšlení, soustředění, motoriku, tvořivost, fantazii a zručnost. V rámci poskytnuté dotace byly nejen pro tuto akci zakoupeny pro naše děti jednoduché elektronické naučné hry, konstruktivní kreativní stavebnice a pomůcky k rozvoji předmatematických představ. Výsledné stavby a výrobky všech zúčastněných předčily svou kvalitou a zpracováním všechna naše očekávání. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.

Beseda s městskou policií
Pro naše předškoláky byla připravena dne 10. 4. beseda s městskou policií s názvem „Honzíkova cesta.“ Děti se na ní seznámily s pravidly bezpečného chování v dopravním provozu.

Divadelní představení
Dne 14. 4. navštívilo naši MŠ divadélko Šikulka s pohádkami „O lese a zemi“ a „O závistivém Kazimírovi.“ Děti pohádky sledovaly doslova se zatajeným dechem a mnohému z oblasti ekologie se zábavnou formou i přiučily.

Den „D“
V rámci Dne „D“ se všechny naše děti zúčastnily exkurze do stanice Hasičského záchranného sboru v Ostravě-Porubě. Mohly si zde prohlédnout učební i odpočinkové místnosti hasičů, velkou tělocvičnu, mimo jiné i vybavenou velkou lezeckou stěnou, šatny a posilovnu. Největší zájem u dětí tradičně vzbudila prohlídka hasičských aut s jejich vybavením. V provozu jim pak byly předvedeny hydraulické nůžky, přetlakový ventilátor a kyslíková maska. Dostat děti z prostor hasičského záchranného sboru pak bylo velmi obtížné.

 

CO JSME PROŽILI V BŘEZNU

Lyžařský výcvik
Přihlášené děti jezdily na Vaňkův kopec, kde se učily pod vedením zkušených instruktorů lyžovat. Přestože letošní zima nám moc sněhu nedopřála, tam si jej děti dosyta užily. Všichni byli moc šikovní a na závěr kurzu si zazávodili a získali diplom.

Den „D“- exkurze do knihovny
Děti ze všech tříd navštívily knihovnu na ulici Podroužkova, kde si mohly nejen prohlédnout prostory knihovny, ale také prohlížet knihy. Paní knihovnice si s dětmi povídala o postavičkách z pohádek, děti je určovaly podle obrázků. Na závěr si také mohly vyrobit barevného motýlka.

Výstava loutek v ZŠ A. Hrdličky
Naši předškoláci navštívili v rámci spolupráce se ZŠ A. Hrdličky jejich výstavu loutek, kterou připravili herci z Divadla loutek Ostrava. Tento program byl součástí logopedické prevence v MŠ v rámci projektu „Hrajeme si s řečí aneb mámo, táto, říkej si se mnou“.

Jarní tvoření s rodiči
Před zápisem do MŠ jsme naši školku jarně vyzdobili a přivítali tak nové děti a jejich rodiče veselou jarní náladou. Akce byla připravena pro rodiče a jejich děti ze třídy Motýlek, Beruška a Květinka. Všem těm, kteří nám pomohli naši budovu vyzdobit, moc děkujeme!

Zápis do MŠ a den otevřených dveří
V naší MŠ proběhl zápis dětí pro školní rok 2014/2015. Rodiče měli možnost v tento den vstoupit s dětmi do tříd, pobavit se s pedagogy, a také vyzkoušet pomazánky či upečený perník vhodný i pro děti s celiakií, které budeme od příštího školního roku moci přijímat.

Beseda s městskou policií
Pro předškoláky byla připravena beseda s policistkami, které učily děti, jak správně přecházet silnici a jak se chovat v silničním provozu.

Divadelní představení
Do MŠ přijela divadelní společnost Úsměv s představením „Červená stát, zelená jedem“. Představení bylo veselé, proložené písničkami, a dětem se moc líbilo.

 

Co jsme prožili v únoru

Den „D“-Kino Ostrava-Polanka
Dne 4. 2. navštívily všechny děti  naší mateřské školy kino v Ostravě-Polance.  Animovaný film „Univerzita pro příšerky“, ve kterém se děti veselou formou dozvěděly, jak může vypadat studium příšerek, se všem moc líbil.

Karneval
Karneval pro děti se uskutečnil dne 19. 2. v Domě dětí a mládeže M. Majerové v Ostravě-Porubě. Program plný tance, her a soutěží zajišťovala Agentura SVČ Ostrčilova z Ostravy.
Na dopoledni, plném tance, soutěží a zábavných her, se děti doslova vyřádily. Děkujeme všem rodičům za přípravu masek!

Divadelní představení
Krásné představení divadelní společnosti BONBON bylo pro naše děti připraveno dne 24. 2.  Pohádka „O zlaté rybce“ děti zaujala svou výpravou, loutkami i herci. Celé představení pohádky doprovázely děti, v roli „moře“,  doprovodnými zvuky a pohyby. Velkým zážitkem pro děti byla i hereččina hra na harmoniku.

 

Co jsme prožili v lednu

Beseda o zubní prevenci
Dne 15. 1. se naši předškoláci zúčastnili besedy o zubní prevenci. Děti se dozvěděly, proč si mají čistit zuby, jaké mají mít zubní kartáčky a jak správně používat zubní pastu. Závěr besedy patřil názorným ukázkám správné techniky čištění zubů.

Divadelní představení
Divadelní společnost Šikulka zahrála dětem pohádky „Polámané hračky, O lakomé Markétce a Otík a zápalky“. Představení, doplněném krásnými písničkami, bylo pro děti velmi poučné.

Beseda s rodiči
Pro zájemce z řad rodičů se uskutečnila beseda o logopedické prevenci. Beseda byla součástí projektu „ Hrajeme si s řečí aneb Mámo, táto, říkej se mnou“, na který jsme získali dotaci MŠMT. Lektorka Vlastimila Kazdová rodiče seznámila s možnostmi, jak správně rozvíjet hlasový a řečový projev svých dětí.

Bobování
Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám se bobování dětí v rámci Dne „D“ uskuteční v nejbližším vhodném a klimaticky příznivém termínu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.