Rok 2014 – J. Šoupala

 ZPĚT

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2014

„Jak Puklík s Puklinkou psali dopis Ježíškovi“

A opět do naší školičky přijela divadelní společnost „Kaňka“. Děti shlédly krásnou pohádku, plnou legrace, zakončenou Mikulášskou nadílkou.

„Adventní koncert“

Děti ze třídy Žabka a Klubíčko vystoupily na veřejném Adventním koncertě v Porubě, kde zazpívaly lidové koledy za doprovodu kláves paní učitelky Simony Dziehlové. Děti sklidily velký úspěch. Odměnou jim bylo zlaté, čokoládové prasátko a zkušenost prezentovat se na veřejnosti. Děkujeme tímto pí uč. Jarmile Mroviecové, Janě Mlýnkové, Pavle Kurkové, které se podílely na účasti této akce.

„Čertíci – Žabky“

V předvánoční atmosféře, u stromečku, se 5.12.  hemžila třída Žabka malými čertíky, kteří  prožili dopoledne veselými tanečky, soutěžemi, ochutnali pekelnou dýni a zúčastnili se hrané divadelní pohádky, s rozdáváním balíčků, od Mikuláše a čertíka.
Akce se povedla a my děkujeme všem zúčastněným. Vše bylo splněno na jedničku!

„Čertoviny – Sluníčko“

Dne 5.12. se ve třídě Sluníček uskutečnila dopolední akce pro děti nazvaná „Čertoviny“. Děti přišly v krásných kostýmech čertů a čertic a společně se zúčastnily čertího zápolení v podobě závodů, her a soutěže u pekelného ohně. Nakonec akce vyvrcholila velkou čertí diskotékou. Akce se dětem moc líbila. Děkuji všem rodičům, kteří pořídili dětem krásné čertí kostýmy.

„Vánoční kouzlení – Medvídek“

V prosinci se na třídě Medvídek konalo předvánoční setkání s rodiči, spojené s ukázkovou prací, společným tvořením vánočních dekorací, ochutnávkou cukroví a zpěvem koled. Předvánoční odpoledne jsme si s rodiči báječně užili.

„Vánoční tvoření s překvapením – Žabky“

Vánoční besídkou a pracovním, výtvarným tvořením vánočních symbolů, se třída Žabka prezentovala 16.12. Akce s rodiči nám dopadla na jedničku!  Výborná atmosféra a velký dík rodičům, za spolupráci s MŠ během roku, přispěla k pěknému rozloučení se s rokem 2014.

„Vánoční besídka – Klubíčko“

Dne 16.prosince pozvaly děti ze třídy Klubíčko své rodiče s babičkami a dědečky na naši velkou Vánoční besídku, kde si děti s paní učitelkami Janou a Anetkou připravily tanec s pompony – Rolničky a pásmo vánočních písní a básní. Nakonec si děti s rodiči zazpívaly známé koledy s našimi malými koledníky a betlémkem…pak jsme si vyrobili svícen z jablíček a pustili se do cukroví a vánoční pohodu si moc užili!

„Rolnička zazvoní, cukroví zavoní – Jablíčko“

Rodiče a prarodiče se mohli ve třídě Jablíčko radovat z pásma vánočních básniček, písní a tanečků. které si pro ně jejich děti připravily.  Děti sklidily velký potlesk a popřály svým nejbližším veselé Vánoce vlastnoručně vyrobeným přáníčkem. Při mlsání cukroví si pak společně s rodiči vyrobily zlaté prasátko z citronu a nazdobily perníčky, které spolu s pí učitelkami upekly na třídě. Děkujeme všem za krásnou vánoční atmosféru.

„Výletníček – Vánoční snění“

Prosincový Výletníček jsme si užili překvapením, které nám přinesl Ježíšek. Stavebnice, hry a hračky posloužily k pěknému prožití dopoledne.. Děkujeme Ježíškovi…. a  těšíme se k  využití nových hraček, které nám přinesly nejen radost, ale i učení a zábavu.

 

JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU 2014

Divadlo loutek

Pohádky většinou přijíždí do naší MŠ za námi, ale tentokrát jsme se vypravili za pohádkou my. Navštívili jsme Divadlo Loutek Ostrava, kde na nás čekalo krásné představení
„Kocourek Modročko“, plné krásných scének, písniček a poučení. Návštěva divadla se nám všem moc líbila.

„Knihovna“

Děti za třídy Žabka, Jablíčko a Sluníčko navštívily knihovnu, kde zhlédly vtipnou podzimní scénku s vyprávěním o podzimu, zatancovaly si na podzimní písničku a zopakovaly si poznatky spojené s tímto tématem.
Měly možnost si prohlížet, ve skupinkách, vybrané knihy. Nejvíce se líbily připravené, malované kulisy k pohádce.

„Ježkův rok“

Tentokrát se předškoláci seznámili ve Stanici přírodovědců s charakteristikou života ježka, byli vedeni toto zvíře chránit. Na příkladu omalovánky si zopakovali přirozenou potravu ježka a dozvěděli se o způsobu přezimování, jeho chování během všech ročních období. Pochlubili jsme se naším ježkovníkem na školní zahradě, kde již od konce října jeden návštěvník – „Pan“ ježek, zimuje.

„Magic Revue“
Kouzelnícké vystoupení umělecké agentury Kellner bylo velmi poutavé, čarovné, plné smíchu a zábavy. Všichni jsme se prima bavili.
„Plavání“

Proběhli první dvě lekce plavání, dětem se plavecký kurz moc líbí, a tak se těšíme na další lekce. 

 

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2014

„Strašidýlko“

Předškoláci navštívili Centrum volného času, kde si zhotovili pěkné strašidýlko. Výrobek se všem povedl a děti z něj měly velkou radost.

„Výletníček“
V měsíci říjnu jsme se v rámci výletníčku nazvaném „Na myčku se podíváme, čisté auto uhlídáme“ byli podívat na to, jak se myjí autíčka. Děti měly možnost cestou sledovat dopravní provoz na kruhovém objezdu, reakci aut i chodců na semafor, rozeznávaly dopravní značky…Na místě jsme pak uviděli, jak jsou špinavá autíčka, po projetí všemi mycími kartáči v lince zase krásně čistá.

„Drakiáda“ – tř. Sluníčko
Jednoho krásného říjnového odpoledne se děti ze třídy Sluníček spolu se svými rodiči a pí učitelkami vydaly na kopec v Pustkovci pouštět draky. Měli jsme možnost vidět zde na jednom místě draky a dráčky různých barev, velikostí i původu. Počasí nám přálo i vítr pomohl a snad se tuto chvíli nenašel jediný drak, který by se, ale aspoň na chvíli, nevznesl. Akce se moc povedla a všichni si užili netradiční zážitky.

  „Drakiáda“ – tř. Medvídek

V odpoledních hodinách jsme společně s rodiči a dětmi zamířili směrem na pustkoveckou louku, kde jsme pouštěli draky. Draci nám létaly vysoko, sluníčko svítilo, zazpívali jsme si písničky. Na závěr byla pro všechny děti připravena odměna.

„O Mášence“

Do školičky přijela divadelní společnost „Bonbon“, která dětem zahrála pěknou pohádku

.

„Hrátky s podzimem“- tř. Žabka
Ukázková hodina a Hrátky s podzimem proběhla na třídě Žabka v duchu dobré nálady a legrace. Rodiče zhlédli logo chvilku v komunikativním kruhu v návaznosti na Podzimní procházku – pásmo básniček, písní, říkadel, hry na dětské rytmické nástroje, pohybové hry a hrátkami s padákem. Tvoření u stolečků, s přírodninami, bylo zajímavé, lepení stromů, výroba dekorací se povedla. Akce sklidila úspěch. Odměnou, za hezké odpoledne, byl dětem marcipánový hříbek. Děkujeme naší kuchyni MŠ za výrobu, pomazánky, která všem chutnala.

„Dýňový rej“ – tř. Žabka
Dýňový rej na třídě Žabka děti prožily vesele. Vystavěly si Netopýří hrad, zdolávaly strašidelnou dráhu, přetahovanou lanem, štafetu, závody na skákacích míčích. V podzimních kostýmech a maskách, s písničkou Podzimek, navštívily děti ostatní naše třídy. Při dovádění všechny osvěžila dýňová polévka z kuchyně MŠ. Všem podíleným na akci děkují pí učitelky, víla a muchomůrka.

„Jablíčko se kutálelo“ – tř. Jablíčko
Na třídě Jablíčko se uskutečnila ukázková hodina, která probíhala na téma „Jablíčko se kutálelo“. Společně s dětmi jsme rodičům a všem příbuzným předvedli, jak to u nás ve třídě během dne chodí, jak pracujeme, co se učíme i to jak krásně cvičíme. Rodiče si mohli se svými dětmi vyzkoušet práci v centrech aktivit a pro předškoláčky jsme si připravily vzdělávací práci na interaktivní tabuli. Akce se vydařila a všem zúčastněným se moc líbila. Odměnou pro děti byly bonbony a jablíčko z plsti.

„Halloweenská párty“- tř. Jablíčko a Medvídek
Na konci měsíce si paní učitelky ze tříd Jablíčko a Medvídek připravily Halloweenské dopoledne, kde se děti postrašily v maskách, zahráli jsme si společné hry, zapálili vydlabanou dýni a zatancovali při strašidelné hudbě. Dětem se dopoledne moc líbilo a těší se na další společné akce.

„Rej strašidel“ – tř. Sluníčko
Také děti ze třídy Sluníčko si užily krásné dopoledne v maskách strašidel. Postavily si strašidelný hrad, zasoutěžily si, zatancovaly si při strašidelné hudbě…Dětem se to moc líbilo a ve strašidelných kostýmech se byly předvést dětem z ostatních tříd.

„Halloweenský rej“ – tř. Klubíčko   

Ve třídě Klubíčko proběhl Halloweenský rej. Děti byly převlečeny v maskách, se kterými jsme si užili společné tancování, vybarvování strašidelných omalovánek a dlabání dýní.

 

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ

„O ztracené panence“ – pohádka v MŠ
První pohádku v tomto školním roce nám přijela zahrát divadelní společnost „Smíšek“. Dětem se pohádka moc líbila a všichni jsme si užili pěkné dopoledne.

„Výlet za zlatou rybkou“ – Výletníček 
Tentokrát jsme se s dětmi vydali k Pustkoveckému rybníku. Aby mohly děti spatřit „zlatou rybku“, musely splnit tři úkoly. Poté jsme se všichni odebrali k rybníku a zarecitovali „zlaté rybce“ pěknou básničku. Nakonec jsme nakrmili kačenky suchým rohlíkem a chlebem. Výletníček se vydařil a všichni se už těšíme na další.

„Tablo“
Celé září zdobilo chodby školky TABLO našich předškoláčků, se kterými jsme se rozloučili v červnu tohoto roku. Přejeme jim hodně štěstí a školních úspěchů v 1. třídách základních škol.

 

JAK JSME SE MĚLI V ČERVNU 2014

„Popletená opičí pohádka“
Den dětí jsme tentokrát oslavili pěknou pohádkou, kterou nám přijela zahrát divadelní společnost Smíšek.

„Velká opičí dráha“

Dětský den proběhl také na zahradě MŠ, kde byla pro děti připravena „Velká opičí dráha“.

„Den dětí“ – tř. „Žabka“

 Užít si Dne dětí se vydala třída Žabka k Porubskému rybníku , kde jsme hrami, kreslením křídou na chodník, krmením fauny a rozhovorem o ochraně přírody, prevenci proti nežádoucím vlivům, které nás mohou v přírodě ohrozit, svátek dětí oslavili.
Dárkem, v pěkném kornoutku, byla pro každého sladká odměna s  hračkou,bonbónky a mufínky od našich maminek. Z proběhnuté akce mají děti hezký zážitek.

„Centrum volného času“

Předškoláci se vydali do Centra volného času, kde si v Tvůrčích dílnách zhotovili pěkný výrobek.

„Motýlkový den“

Motýli si za svůj život projdou čtyřmi stadii, která začínají nakladením vajíčka. Z vajíčka se vylíhne housenka, která se jen krmí a tloustne a taky roste jako o závod. Pak se housenka zakuklí a v kukle se z housenky stane motýl, který dostane svou krásnou barvu a tvar až ve chvíli, kdy motýl z kukly vyleze na vzduch. A to vše měly možnost pozorovat děti z celé naši školky. Nakonec jsme motýlky vypustili na zahradě a popřáli jim šťastnou cestu.

„Hrátky s čísly“ – akce s rodiči

V rámci projektu „Hrátky s čísly“ jsme uspořádali  pro rodiče a jejich děti zábavné a poučné odpoledne. Děti se svými rodiči měly možnost si vyzkoušet nové pomůcky. Také jsme je seznámili s práci na interaktivní tabuli.

„Loděnice“ akce s rodiči tř.Medvídek

Jednoho slunečného červnového odpoledne jsme, společně s rodiči a jejich dětmi, podnikli oblíbený výlet na kolech k Děhylovské loděnici. Do cíle jsme zdrávi dojeli a skvěle si to všichni užili.

„ZOO Ostrava“ – Výletníček 
Čáry, máry, ententýky – zajeli jsme si s dětmi do „Afriky“ a podnikli dobrodružný výlet do ZOO v Ostravě, plný zážitků a poznávání

„Kloboukiáda“ – akce s rodiči tř. Žabka a Sluníčko
Rodiče s dětmi si udělali, v kloboučcích, příjemnou procházku lesem na Porubskou Myslivnu.
Porota učitelek vyhodnotila originální klobouk,  první čtyři místa- děti- byly odměněny míči, drobnými hračkami, a co by to vše bylo bez sladkostí..Každý byl ohodnocen.
Na louce, v prostorách Myslivny, jsme si udělali piknik, stoly jsme přestěhovali na louku.
Maminka Klichová, ze třídy Sluníčko, nám napekla frgále ,které sklidily chuťový úspěch, moc jí všichni děkujeme!!! Rozhořely se dvě ohniště, opékali jsme si párečky. Když nastal mírný déšť, nikomu se nechtělo domů, a stálo to za to, že jsme počkali. Na obloze se objevily dvě krásné duhy .Obrázek, jako na přání. Ke konci akce zazněla kytara a flétna, zazpívali jsme si.
Všem přítomným na Kloboukiádě děkujeme za účast, a pokud se Vám líbilo, příští rok                        NASHLEDANOU!

„Námořnická výprava“ akce s rodiči 
Počasí nám přálo a tak jsme se odpoledne sešli na zahradě MŠ, kde se konalo rozloučení s našimi předškoláky. Děti přišly v námořnickém oblečení a zúčastnily se námořnické výpravy pod vedením kapitána Hopsalína. Po skončení výpravy jsme se důstojně rozloučili s předškoláky, kterým byla předána knížka s věnováním. Poté jsme se sešli u ohně, kde jsme si měli možnost opéci párky a zazpívat si s doprovodem kytary.

 

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2014

„Výchovný koncert“
Předškoláci se zúčastnili výchovného koncertu, který si pro ně připravili žáci
ze ZUŠ J. Valčíka. V sále této školy se zaposlouchali do vystoupení různých hudebních nástrojů, zhlédli ukázku dramatického a výtvarného kroužku.

„Ukázková hodina logopedické prevence“ tř. Klubíčko
Ve třídě Klubíčko proběhla ukázková hodina logopedické prevence. Děti pracovaly v centrech, kde plnily různé úkoly z oblasti jazykové výchovy a logopedické prevence. Akce se konala v rámci projektu „Hrajeme si s řečí, aneb mámo, táto, říkej se mnou“.

„Hmyz“

Naši předškoláčci navštívili Stanici přírodovědců, kde byl pro ně připravený zajímavý ekologický program.

„Na kole i pěšky“ – Výletníček 
V průběhu května 2014 v rámci Výletníčku měly děti možnost navštívit Dopravní hřiště v MŠ Ukrajinská. Děti si vyzkoušely roli řidičů kol a koloběžek i chodců, seznámily se s jednoduchými pravidly silničního provozu, reagovaly na skutečný semafor. Rovněž jsme měli možnost přivítat  paní policistku, která nám osvětlila problematiku bezpečného pohybu po silnici i chodníku. Na závěr paní policistka dětem rozdala první řidičské průkazy. Z akce jsme si všichni odnesli prima zážitky.

„Cesta domů“ 
Besedy se strážníky Městské policie v rámci prevence se zúčastnili předškoláci.

„Dopravní soutěž“
Dopravní soutěž se konala v MŠ Ukrajinská. Za naši MŠ soutěžilo 5 předškoláků. Akce byla velmi zdařilá, děti byly odměněny pěknými dárky.

„Barevný týden v Žabkách“
Na třídě Žabka proběhl týden 19.5.-23.5. v barvičkách .Vybraná, aktuální barva pro každý den, nás motivovala se takto i obléci.V pondělí se nám hemžila herna samými červenáčky, modrásci se objevili v úterý, ve středu zazářila žlutá. Bílý čtvrtek byl jako „Sváteční“, v pátek jsme byli barevně proužkovaní.
Zopakovali jsme si základní a doplňkové barvy, zahráli barevné hry, pracovali jsme s barevným materiálem.
Tvořili jsme proužkované včelky, které nám zdobí chodbu. Můžete se na ně přijít podívat!
Užili jsme legraci a naučili se nové věci.

 „Pro maminku k svátku“
třída „Jablíčko“
V květnu jsme pozvali do naší třídy „Jablíčko“ své nejmilejší maminky, tatínky, prarodiče… Přivítali jsme společně jaro říkadly, písničkami a pohádkou „O paraplíčku“. Dětem se vše moc dařilo a dostalo se jim zaslouženého potlesku. Svátek maminek jsme oslavili tanečky, písničkou, dárečkem a přáním pro maminky.  Tak všechno nejlepší…

„Popřejeme maminkám“- třída „Sluníčko“
Besídka pro maminky a babičky se konala odpoledne ve třídě Sluníčko. Na úvod děti zahrály pěknou pohádku „Paraplíčko“ a pak už se třídou rozléhal zpěv písní, přednes básní a to vše pro maminky a babičky k jejich svátku. Také děti předvedly pár pěkných tanečků a pohybových her. Vystoupení se všem moc líbilo a děti byly odměněny bouřlivým potleskem.

„Besídka ke Dni maminek“ – třída Žabka
Ve třídě Žabka se uskutečnila besídka ke Dni maminek, spojená s ukázkou logo chvilek,
básniček, rytmizace, gymnastiky mluvidel v rámci grantu „ Hrajeme si s řečí, aneb mámo, táto, povídej si  s námi…
Akce byla líbivá a poučná. Děkujeme rodičům za hojnou účast a zapojení se do projektu.

„Den dětí v DDM M.Majerové“ – třída Žabka
Děti ze třídy Žabka dováděly na Dni pro děti v DDM M.Majerové v Porubě. Zde jsme závodili, přetahovali jsme se, skotačili, tancovali, jezdili v autech, prošli jsme rytířským turnajem a zaházeli si míčky na cíl. Atmosféra tohoto dne byla povedená. Dobrá nálada z tohoto dopoledne nás provázela celým dnem.

„Včelí strom“ – třída Žabka

Děti ze třídy Žabka si vyrobily na chodbu MŠ Včelí strom. Završením výtvarného týdne byla malba do soutěže „Namaluj dopravní prostředek“.
Hodně štěstí na účasti v soutěži!

 

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2014

„Útěk do pohádky“
Tentokrát jsme se s předškoláky vydali do Domu Farnosti, kde děti shlédly pěknou a poučnou pohádku.

„O závistivém Kazimírovi“

Tuto  ekologickou pohádku o lese nám do školičky přijela zahrát divadelní společnost Šikulka. Dětem se pohádka moc líbila.

„Pečení beránků“- tř. Jablíčko
Společně s dětmi jsme si upekli velikonoční beránky. Děti vážily suroviny a míchaly těsto.
O pečení beránků v troubě se nám postaraly paní kuchařky, kterým patří náš dík. Na beráncích jsme si všichni moc pochutnali.

„Oslava Dne Země“

Dne 23.4. proběhla na školní zahradě slavnost svátku Dne Země. Přivítali jsme se básničkou, děti byly seznámeny s úkoly na jednotlivých stanicích, které souvisely s přírodou naší země. Všech přítomných 103 dětí z naší školky svými výkony naplnily motto dne „Podívejte, co já umím…“. Završením zajímavě prožitého dopoledne bylo odměňování dětí. Hrdě si nesly domů originálně vytvořenou medaili a sladkost od „Beránka“. Poděkování patří pí učitelkám Jarušce a Simonce.

„Ukázková hodina – jazykové chvilky“ – tř. Jablíčko
Rodiče byli pozváni na ukázku práce na téma jazykové chvilky. Měli možnost se seznámit blíže s pomůckami k logo-prevenci, s logo říkadly, hrami, grafomotorickými prvky.

„Ukázková hodina s logo prevencí na téma Velikonoce“- tř. Medvídek
Společně s rodiči jsme si užili odpoledne plné písniček, básniček, tanečků. Proběhla ukázka řečových cvičení a her. Nakonec jsme si vyrobili velikonoční ozdobu – zajíčka.

„Slet čarodějnic“ – akce třídy „Jablíčko“ a „Medvídek“
V dopoledních hodinách proběhla společná akce třídy Jablíčko a Medvídek nazvaná „Slet čarodějnic“. Všechny děti i pí učitelky se proměnily v krásně přestrojené ježibaby. Ve třídě se konala přehlídka kostýmů, diskotéka, mlsání kouzelného dortu…Pak na školní zahradě následoval čarodějnický rej, soutěže, létání na koštěti a upalování čarodějnic. Akce se vydařila a všem se moc líbila.

„Cesta domů“

Dne 29.4. se v naší MŠ uskutečnila beseda s Městskou policií v rámci prevence.

„ Výletníček – Hasiči“
Navštívili jsme hasičskou stanici v Ostravě – Martinově, kde nás tým profesionálních hasičů seznámil s jejich náplní práce. Děti si měly možnost prohlídnout hasičská auta, výzbroj a výstroj hasičů. Také nám ukázali, kde hasiči trénují, připravují si jídlo a  kde odpočívají. Exkurze se dětem a nejen jim moc líbila. Děkujeme profesionálním hasičům za pěkné a poučné dopoledne.

„Žabka – tématické vycházky“

Děti ze třídy Žabka se vydaly na  dvě tématické vycházky, z nichž první byla k Bludnému kameni v Porubě. Dětem byla  přiblížena  tradice  tohoto místa. Vycházka pod názvem “ Kvete příroda “ byla situována do parků a zahrádek v okolí, kde jsme pozorovali dění a kouzlo jarní přírody. Děti poznávaly kvetoucí jarní rostlinky a v terénu si zahrály jarní hry „Věneček, Zlatá brána, Berušky“…Doplňkem k tématu jsme si vyrobili jarní koláž textil a barva  “ Jarní louka“.

 

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2014

„Školička kouzel“ 

  Dne 12.3. vstoupil do naší školky kouzelník Aleš Krejčí a s ním na nás dýchla i atmosféra tajemna. Dětem předvedl zajímavá kouzla, také je některé naučil. Vystoupení kouzelníka bylo odměněno bouřlivým potleskem.

„JOJO park“ – Výletníček
V pondělí 18. března jsme naší MŠ zamávali a rozjeli se do Ostravy – Zábřehu  navštívit  JOJO park. Děti si užívaly skákání na hradě, prolézání, sjezd ze skluzavek, jízdu v autíčkách   i tancování. Vydováděné a spokojené děti pak autobus odvezl zpět do MŠ. Návštěva JOJO parku se dětem moc líbila.

„Zápis do MŠ“ 

Dne 25.3.  proběhl zápis nových dětí do naší MŠ. Paní vedoucí školní jídelny Marcelka Zahradníková a naše paní kuchařinky připravily rodičům ke dni zápisu dětí do MŠ občerstvení ve formě ochutnávky „ Jak se stravujeme“. Rodiče a děti měli možnost ochutnat výbornou kakaovou buchtu z pohankové mouky a jednohubky se dvěma
druhy zeleninových pomazánek. Na vše dohlížel maskot kuchyně šéfkuchař Olík, který nabídl rodičům i recepty na přípravu těchto dobrot.

„Burza zvířátek“
Burza – výměna zvířátek – proběhla na třídě Klubíčko. Děti si přinesly mini umělohmotná zvířátka z nákupů Albert, vyměňovaly si je mezi sebou, aby si dotvořily úplnou sérii zvířat dle alba, určovaly názvy zvířat a  pomocí encyklopedie se dozvěděly více o jejich životě
v přírodě. Se zvířátky jsme si pohráli, vytvořili jsme jim ze stavebnic domečky a uspořádali výstavku. Děti byly nadšené, akce se podařila a byla líbivá.

 

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2014

„Výlet do světa pohádek“- Výletníček
Tentokrát jsme si pěkné dopoledne užívali v kině Polanka. Shlédli jsme pásmo pohádek např. Rákosníček, Maxipes Fík, Žofka, Krteček, Broučci…Dětem se v „retrokině“ moc líbilo.

„Veselý tučňák“

Předškoláci se vydali do Centra volného času, kde si v Tvůrčích dílnách vyrobili pěkného tučňáka.

„Jak šla Andulka do světa“
Pěknou pohádku nám do školičky přišla zahrát divadelní společnost Kaňka.

„Karneval v MŠ“ 
S dětmi jsme se sešli ve třídě Medvídek a ve víru tance a karnevalového rejdění jsme si užili spoustu legrace. Nechyběly ani zábavné soutěže, hádání pohádkových dvojic, tančení „Z pohádky do pohádky“, písnička „Na tý louce zelený“, hra „Voda, vítr, země“. Děkujeme rodičům, že dětem přichystaly krásné masky.

„Usměvavé lyžování“
Ve dnech 24.- 28.2. jezdily přihlášené děti  lyžovat na Vaňkův kopec.
Děti si užily zasněženého kopce a zimní přírody. Blahopřejeme všem našim malým lyžařům za skvělé zvládnutí základů a dovedností v lyžování. Poslední den se konaly závody, ve kterých všichni zazářili a ti nejlepší se dostali na stupně vítězů. Získali jsme 5 medailí – zlatou 3 stříbrné a bronzovou.

„Alenka stůně – lékařský týden“ – tř. Klubíčko
Fotografie dávají nahlédnout  do her na téma správné životosprávy, zdraví. Dětský operační tým zvládl operace, lékárna byla k dispozici nemocným malým pacientům, léčily se i paní učitelky a panenky. Děti si přinesly krabičky od léků, lékařský materiál. Poučili jsme se o
ochraně zdraví hrou „Co by se stalo, kdyby…“ Dětem se lékařský týden velmi líbil.

„Pokusy a objevy“- třída Klubíčko
Od září se třída Klubíčko věnuje „ Pokusům a objevům“ – v září jsme sledovali kouzla barev – objevovali jsme barvy doplňkové, míchali jsme barvy a malovali různými technikami.
V říjnu jsme potopili šišku a sledovali jsme absorpci vody do různých materiálů. Listopad nás dovedl k tomu, že jsme zjistili“Co se potopí a co ne“ – opět pokusy s různými  materiály a vodou.V prosinci jsme si hráli s váhou, převažovali předměty,  hráli hru „Uber,
přidej…“Leden nás naučil v pokusech a objevech vnímat vlastnosti materiálu  vlivem
vody, použili jsme keramickou hlínu.Výsledkem byly hezké přívěšky a obrázky. Těmto pokusům a objevům se budeme věnovat stále.Děti vnímají a chtějí, vlivem pokusů a objevů, si hrát, objevovat a dokonce dokáží svou nápaditostí ještě obohatit to, co děláme.

 

JAK JSME SE MĚLI V LEDNU 2014

„Co se děje u krmítka“  Naši předškoláci navštívili Stanici přírodovědců, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o ptáčcích, o tom, kteří ptáci zde zůstávají přes zimu, o krmení ptáků…

„Kominíček pro štěstí“ 
Tentokrát se do Tvůrčích dílen vydali předškoláci  třídy „Jablíčko“ a „Klubíčko“ , kde si zhotovili pěkný výrobek.

„Zimní hrátky“ – Výletníček
Počasí na bobování nám nepřálo, a tak jsme si všichni společně prožili náš lednový výletníček v prostorách naší mateřské školy. Děti si mohly zasoutěžit, zdolat překážkovou dráhu, poslechnout si pohádku, zazpívat písničky o zimě, zahrát pohybové hry a zažít ještě další aktivity v našem improvizovaném „Zimním království“. Děti byly za své výkony odměněny drobnou pozorností v podobě sněhuláčka z perníku, za jehož upečení móóóc děkujeme našim pí kuchařkám, a diplomem. Zimní dovádění se nám všem moc líbilo a těšíme se na další společné zážitky.

„Logopedická prevence“ Dne 21.1. se konala přednáška „ Správná řeč, předpoklad úspěšného školáka“. Tuto velice zajímavou přednášku vedla pí Vlastimila Kazdová – logopedická asistentka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.