Rok 2015 J.Skupy

 ZPĚT

CO JSME PROŽILI V PROSINCI 

Exkurze

V pátek 4. 12. navštívili naši předškoláci Středisko přírodovědců na Čkalovově ulici
v Ostravě-Porubě. Exkurze byla dětem odměnou za sběr žaludů a kaštanů. Měli jsme možnost zhlédnout terária z ještěry, pavouky, hady a želvami, akvária s rybkami, expozici králíčků, morčat a píslomilů a dozvědět se o nich mnoho zajímavého. Děti si mohly v průběhu exkurze některá zvířátka i pohladit a nakrmit.

  „

Beseda pro rodiče

Na  úterý 8. 12. byla pro rodiče připravena beseda s učiteli ZŠ A. Hrdličky na téma „Školní zralost“. Rodiče se mohli blíže dozvědět, co to školní zralost je a jak nejlépe mohou své dítě na vstup do základní školy připravit.

Vánoční pohádka

V pondělí 14. 12. přijelo do naší MŠ divadélko Úsměv s pohádkou „Jak vepřík a kůzle slaví vánoce“. Představení pohádky, kterou sledovaly již naše maminky a babičky  se dětem velmi líbilo.

  „

Vánoční kostel

V úterý 15. 12. se naši předškoláci vypravili na vánoční program do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích. V programu se dozvěděli, jak je důležité mít někoho rád a vážit si ho. Seznámili se také s okolnostmi narození Ježíška. V závěru jsme si pak popřáli šťastné a spokojené vánoc a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Vánoční vystoupení

Ve středu 16.12 navštívili naši předškoláci ZŠ J. Šoupala. Zde zhlédli vánoční program plný písniček, koled i básniček, který si pro ně připravili žáci 1. tříd. Domů si odnesli malou vánoční hvězdičku, kterou pro ně žáci vyrobili.

„Děti dětem“ o vánocích

Dne 18. 12. navštívili naší MŠ žáci ZŠ A. Hrdličky. Našim dětem zazpívali anglické vánoční písničky, uspořádali soutěž v kreslení sněhuláků a závěrem některým nakreslili vánoční motiv na ruku.

  „

Vánoční besídky

V předvánočním čase probíhaly na všech třídách MŠ vánoční besídky. Vystoupení dětí, plné písniček, koled, tanečků a pohádek potěšilo jistě všechny rodiče i další přítomné. Vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka dětí budou jistě ozdobou vánočních pokojů.

  „

Vánoční tvoření

V některých třídách si mohli rodiče se svými dětmi vyrobit vánoční dekoraci, jako například vánoční věneček, svícen, zvoneček aj.  Společně zhotovený výrobek si děti odnesly hrdě domů.

  „

Pěvecké vystoupení

  1. 12. mohly naše děti zhlédnout pěvecké vystoupení žáků Základní školy A. Hrdličky. Písničky a koledy, které pak znaly si i zazpívaly.

  „

Den „D“

V předvánočním čase probíhal na všech třídách MŠ vánoční Den „D“. Děti zpívaly a recitovaly u vánočního stromečku, ochutnávaly cukroví, které pro ně upekly maminky a hlavně, rozbalovaly dárečky, které našly pod stromečkem.

Děkujeme všem rodičům za příkladnou celoroční spolupráci s naší MŠ a do dalšího roku přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

  „

CO JSME PROŽILI V LISTOPADU

Podzimní broučkiáda

Společná akce dětí a rodičů se uskutečnila dne 3. 11 na naší nově zrekonstruované zahradě MŠ.  Plnili jsme nejrůznější úkoly na stanovištích, ochutnali malé občerstvení a v závěru rozsvítili lampiónky a šli uspat broučky.

  „

Den „D“ 

Pan Martin Kubát, pedagog konzervatoře v Opavě a profesionální varhaník, nás dne 4. 11. seznámil se začátky umělecké tvorby hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta v pořadu pro děti s názvem „Wolfík“. S nádherným klavírním doprovodem dětem přiblížil krásu klasické hudby ve třech obrazech – v lese, na zámku a na bitevním poli. Děti si zazívaly, zatančily a poslechly úryvky z několika skladeb. Zazněla část Malé noční hudby, Menuetu, Ukolébavky a Tureckého pochodu.

  „

Metoda dobrého startu

Pedagogové Základní školy J. Šoupala z Ostravy-Poruby Metodou dobrého startu procvičovali i v tomto měsíci s našimi předškoláky spojení rytmu, slova, pohybu a grafomotoriky.  Cvičení koordinace poznávacích a psychických procesů probíhalo v pěti lekcích každý čtvrtek ve třídě Květinka.

  „

Svět techniky 

Dne 19. 11. odjeli naši předškoláci do Dolních Vítkovic na návštěvu „Dětského světa“. Děti si mohly pohrát v expozicích vodního světa, labyrintu, staveniště, farmy, obchodu, kuchyně, lékaře, půjčit si divadelní kostýmy i nahrávat zvuky v improvizovaném nahrávacím studiu.

  „

Zimní spáči

Se způsobem přezimování zvířat a  jejich obživou nás dne  24. 11. přijeli seznámit ekologové z Jeseníku.  Děti mimo jiné zaujal i živý králíček a dva ježečci, o kterých se nejen dozvěděly mnoho nového, ale mohly si je i pohladit.

  „

Předplavecký kurz 

Dne 26. 11. začal pro přihlášené děti první lekcí předplavecký  kurz v bazénku s teplou vodou ve Fryčovicích. Děti se zde hravou formou s využitím vodních hraček a pomůcek seznamují s vodou, navštíví vířivku a nakonec se zahřejí v sauničce s příjemnou teplotou. 

Mikulášská nadílka

Poslední listopadový den přišel za našimi dětmi do Clubu Garage  v Ostravě-Martinově Mikuláš s krásným pohádkovým příběhem inspirovaným pohádkou Ledové království. Po splnění úkolů, tanečcích a zpívání v režii klauna Hopsalína rozdal opravdický Mikuláš hodným dětem mikulášské balíčky. Děkujeme všem rodičům za nádherné masky čertíků a andílků, které svým dětem na tuto akci připravili.

  „

CO JSME PROŽILI V ŘÍJNU

V měsíci říjnu zahájily v naší MŠ činnost tyto kroužky: 

ANGLIČTINA S ÚSMĚVEM

TANEČNÍ A POHYBOVÝ KROUŽEK

LOGOPREVENCE

od 12. 10. jsme pak začali pravidelně navštěvovat INFRASAUNU v MŠ J. Šoupala

Dům přírodovědců

Naši předškoláci odjeli dne 8. 10. na exkurzi do Střediska přírodovědců na Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě. Zde byl pro ně také připraven naučný program s názvem „Podzim“. Děti se jeho prostřednictvím hravou formou seznámily se znaky podzimu.

 

Divadelní představení 

Dne 9. 10. nás v MŠ navštívilo divadélko Bonbon s pohádkou „O malé čarodějnici“ a jejím kamarádu havranovi. Pohádka byla plná čar a kouzel.  Děti byly po celou dobu nenásilně vtahovány do děje – zpívaly, rytmizovaly, kouzlily a pomáhaly plnit čarodějnici tři úkoly tak, aby láska a dobro nakonec zvítězily.

  „

Vánoční fotografování 

Dne 21. 10. proběhlo fotografování přihlášených dětí. Již hotové fotografie si můžete vyzvednout u své paní učitelky.

 

Beseda s městskou policií

Beseda s městskou policií s názvem „Honzíkova cesta“ se uskutečnila dne 22.10. Prostřednictvím modelových situací strážníci městské policie děti poučili, jak zvládat nebezpečné situace.

 

Metoda dobrého startu

Ve spolupráci se ZŠ J. Šoupala proběhla dne 22. 10. pro přihlášené předškoláky první lekce „Metody dobrého startu“, kterou vedla paní učitelka této ZŠ. Metoda je založená na spojení rytmu, slova a pohybu. Děti si touto formou vyzkoušely, co je v 1. třídě čeká a na co se mohou těšit.

  „

Exkurze v knihovně

V měsíci říjnu jednotlivé třídy navštívily knihovnu na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě. Děti zde zhlédly hranou veselou pohádku „Javor strakáč“. Podzimní příběh všechny velice zaujal.  Návštěvu v knihovně děti zakončily seznámením se s dětským oddělením knih, kde si mohly vybrané prolistovat a prohlédnout.

  „

Kouzlení s ovocem

Téma ovoce z našeho vzdělávacího programu obohatilo množství praktických činností z naší kuchyně. Děti v jednotlivých třídách zavařovaly, pekly, sušily, odšťavňovaly a hlavně – ochutnávaly. To vše pod dohledem svých učitelek. Děkujeme všem rodičům za poskytnutí dostatečného množství tohoto učebního materiálu.

   „

Den „D“

Den „D“ proběhl na jednotlivých třídách v průběhu měsíce října a počátkem listopadu. Děti se vydaly do blízkého lužního lesa Turkov, který byl vyhlášen přírodní památkou. Pozorovaly změny a krásy podzimní přírody, naslouchaly zpěvu ptáčků a poznávaly známé stromy a přírodniny.

  „

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Schůzka rodičů

Dne 10. 9. se uskutečnila schůzka rodičů naší MŠ. Přítomní rodiče byli seznámeni s pedagogickým obsazením jednotlivých tříd, Školním vzdělávacím programem, akcemi naší školy pro tento školní rok, kroužky a kurzy pro děti aj.  Byl zvolen nový výbor Sdružení rodičů a schválen rodičovský příspěvek ve výši 550 Kč na školní rok. Je možno jej zaplatit buď jednorázově do 15. 10. 2015, nebo ve dvou splátkách po 275 Kč do 15. 10. 2015 a do 1. 2.2016.

Beseda s městskou policií

Ve středu 23. 9. proběhla beseda pro předškoláky s městskou policií na téma bezpečnost v silničním provozu. Děti se prostřednictvím básniček s hádankou seznámily s některými dopravními značkami a zahrály hru „Na přechod“. Společně pak diskutovali na téma bezpečnost na cestách.

  „

Den „D“

Pro všechny děti byla určena akce s názvem „Dopravní školička“.

Děti na koloběžkách, kolech a odrážedlech měly možnost účastnit se simulovaného dopravního provozu s dopravními značkami na naší nově zrekonstruované zahradě.

 „

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

 

V pondělí 1. 6. jsme oslavili Den dětí v pohádkovém lese. Děti plnily úkoly od pohádkových postaviček a na konec jsme našli i poklad. Počasí se nám vydařilo a užili jsme si krásný letní den.

 „

Předškoláci navštívili kostel v Třebovicích při příležitosti akce „Noc kostelů“. Vyslechli si i příběh rytíře.

Vybraných 5 dětí se zúčastnilo dopravní soutěže v MŠ Ukrajinská. Děti splnily úkoly ze zdravovědy, poznávaly dopravní značky, jely jízdu zručnosti. Po celou dobu svítilo sluníčko a strávili jsme krásné a veselé dopoledne. Děti dostaly medaile a malé dárečky.

 „

Žáci ze ZŠ A. Hrdličky přišli dětem zahrát hudební pohádku „Červená Karkulka“, kterou natrénovali podle filmu Tři bratři. Vystoupení bylo velmi povedené, děti film znají a tak si všichni s radostí zazpívali známé písničky.

 „

Předškoláci vyrazili na dopravní hřiště do MŠ Ukrajinská. Za účasti policistek si vyzkoušely některé dopravní situace a pojezdily na koloběžkách.

Plánované exkurze v knihovně se letos kvůli rekonstrukci neuskutečnily.

 

Letošní rozloučení s předškoláky proběhlo díky rekonstrukci školní zahrady v Clubu Garage v Martinově. I letos nás provázel Hopsalín, akce byla povedená a předškoláci si jako překvapení připravili pro maminky písničky a taneček, což mělo velký ohlas u rodičů.

 „

CO JSME PROŽILI V KVĚTNU

Do MŠ přišla divadelní společnost Smíšek s veselým představením „Náčelník Velké Ucho a posvátný totem“. Dětem se představení moc líbilo.

Na Den „D“ jsme navštívili dětský ranč v Hlučíně. Vzhledem k dešti se jedna skupinka dětí povozila na koníčcích v hale. Všichni jsme si prohlédli místní zvířátka, nakrmili je a pak si také pomlsali na přinesených  dobrůtkách z baťůžku.

Předškoláci navštívili výchovný koncert v ZUŠ J. Valčíka.

Fotografovali jsme se na společná fota tříd.

Předškoláci vyrazili s panem ornitologem Závalským k rybníku Štěpán. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili velmi zajímavou a poučnou procházku. Pan Závalský má velký přehled o flóře i fauně v našem okolí a o všem dokáže velmi poutavě vyprávět. Přestože to byla poměrně dlouhá túra, všechny děti ji zvládly.

 „

V rámci spolupráce se ZŠ A. Hrdličky navštívili tentokrát předškoláci třídu v základní škole. Mohli si vyzkoušet, jak se sedí v lavici a jak probíhá vyučovací hodina.

 „

Proběhla informativní schůzka pro rodiče dětí, které do naší MŠ nastoupí v září.

Zájemci navštívili divadelní představení Maxipes Fík v sále Domova pro seniory Slunečnice. Představení se všem moc líbilo a bylo na profesionální úrovni.

Předškoláci navštívili Českou televizi Ostrava, kde byl pro ně připraven zajímavý program. Prohlédli si studio, mohli si vyzkoušet, jaké je to sedět před kamerou a poté zhlédli pohádky z produkce studia.

 „

Pro rodiče a jejich děti jsme připravili společnou akci na téma minimální preventivní program. Byly připraveny úkoly z oblasti dopravy, zdravovědy, zdravého pohybu i ekologie. Děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci.

Ve všech třídách proběhly besídky pro rodinné příslušníky při příležitosti oslavy Dne matek. Účast byla hojná a všechny děti hezky předvedly, co se naučily.

Předškolákům jsme vyrobili na rozloučenou tablo.

 „

CO JSME PROŽILI V DUBNU

Vzhledem k rekonstrukci knihovny na Podroužkově ulici jsme termíny exkurzí přesunuli na červen.

Předškoláci navštívili divadelní přehlídku Dospělí dětem, kde zhlédli pohádku „Vodnické putování“. Pohádka se jim moc líbila a děti přijely spokojené a veselé.

Do MŠ zavítal kouzelník Kellner, který předvedl dětem velmi zajímavá kouzla. Některé si děti mohly také samy vyzkoušet. Představení bylo na profesionální úrovni a zanechalo v dětech skvělé zážitky.

 „

V některých třídách proběhly ukázky vzdělávací práce s dětmi.

 „

Děti, které navštěvují taneční kroužek, se zúčastnily Taneční akademie. Všem zúčastněným se vystoupení povedlo, a tak i rodiče odcházeli spokojení.

Na Den „D“ jsme připravili „Jarní pokusy“, na které jsme objednali speciální agenturu. Pokusy byly zajímavé a dětem se líbily. Přestože se této akce zúčastnily třída Kočička a Květinka, pro další třídy jsme tuto akci zrušili z důvodu nevhodnosti některých pomůcek vzhledem k věku dětí.

 „

Jako náhradní Den „D“ jsme zařadili vycházku k rybníku, kde si děti mohly kačenky nejen prohlédnout, ale i nakrmit. Počasí se nám vydařilo a tak jsme si všichni společně užili krásný den.

 „

Na Den Země jsme vysadili květinky a bylinky do truhlíků, děti nám ochotně pomáhaly a nadále se o truhlíky a sazeničky starají. Celý týden jsme věnovali tomuto tématu.

 „

Paní Vašendová udělala předškolákům velmi zajímavou besedu na téma „ Jak se chovat v nebezpečných situacích“. Děti se ochotně a rády zapojily do diskuze a některé situace si také všichni prakticky demonstrovali.

Jako další akci s rodiči jsme zařadili polytechnický workshop na téma „Den pro mou rodinu“, na který jsme získali dotaci 20 000 Kč ze SMO. Prostřednictvím přímé práce dětí s nejrůznějšími pomůckami, materiály a nářadím se děti ve spolupráci s rodiči seznámily s  poznatky ze světa techniky a přírodních věd. Všem zúčastněným děkujeme za hezké, tvořivé odpoledne a paní kuchařce Renatě děkujeme za napečení perníků a buchtičky, ze které jsme pro zúčastněné vykrojili srdíčka.

Předškoláci ze třídy Beruška, Sluníčko a Motýlek navštívili tvůrčí dílny v CVČ O. Jeremiáše, kde si vyrobili berušku sedmitečnou.

 „

I v tomto měsíci nás navštívili učitelé ze ZŠ A. Hrdličky, kteří se snaží hravou formou seznámit děti s povinnostmi ve škole.

CO JSME PROŽILI V BŘEZNU

Tvůrčí dílny

Předškoláci ze třídy Květinka a Kočička vyrazili do Centra volného času O. Jeremiáše, kde si vyrobili velikonočního zajíčka. Všechny děti byly moc šikovné a z výrobku měly velkou radost.

 „

Návštěva Divadla loutek

Pro zájemce z řad předškoláků jsme připravili návštěvu Divadla loutek a jejich představení „Čtyřlístek“. Všem dětem i učitelkám se představení velmi líbilo a přijeli plní dojmů.

Fotografování

Přihlášené děti se fotografovaly na série „Jarní okno“.

Divadelní představení

Všechny děti z naší školky se zúčastnily divadelního představení „Včelí medvídci“, které pro děti připravili herci z divadelní společnosti Věž. Děti tuto pohádku znají a velmi se jim líbí především písně, které ji doprovázejí. Představení bylo veselé a děti se u něj společně s herci hezky vydováděly.

„Těšíme se do školy“

V rámci zkvalitnění spolupráce se základní školou jsme pro předškoláky připravili tento projekt, kdy naši MŠ navštívili pedagogové ze ZŠ A. Hrdličky a povídali si s nimi o škole a o tom, co by děti měly umět a znát. Také v dubnu nás ještě jednou navštíví a v květnu půjdou děti na návštěvu do základní školy.

Zápis do MŠ

V březnu proběhl zápis dětí pro školní rok 2015/ 2016.

Den „D“

Na březnový Den „D“ jsme zařadili návštěvu nově zrekonstruovaného Planetária J. Palisy v Ostravě- Porubě. Pro děti byl připraven velmi zajímavý výklad o hvězdách a souhvězdích a poté jsme zhlédli program „Život stromů“, který byl opravdu pěkně zpracovaný a pro děti zajímavý a poučný. Všichni se také moc těšili na svačinku, kterou jim maminky připravily do batůžků.

Ukázka práce s dětmi

Ve třídě Beruška proběhla ukázka vzdělávací práce pro zájemce z řad rodičů. Děti předvedly přítomným, co běžně v MŠ děláme a pro mnohé to bylo velmi poučné a byli překvapeni, jak se jejich dítě chová v kolektivu. Paní kuchařky připravily ochutnávku pomazánky a chutnala nejen dětem, ale i rodičům. Děkujeme všem za účast.

Draci v hrnci

Do naší školky přijela Česká televize, která se skupinkou dětí natáčela další díl pořadu Draci v hrnci. Natáčení se všem moc líbilo a pořádně se u něj pobavili. Sledujte vysílání dílu 17. 5. a  24. 5. 2015.

 

CO JSME PROŽILI V ÚNORU

Na lednový Den „D“ jsme navštívili kino v Polance, kde jsme zhlédli představení „Zvonilka a piráti“. Dětem se představení velmi líbilo a po celou dobu soustředěně sledovaly děj.

Na únorový Den „D“ přijel do naší školky ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek. Jeho představení bylo velmi hektické, děti byly vtaženy do děje a všechny se s radostí zúčastnily jeho zajímavého povídání a kreslení pohádek. Ještě dlouho poté děti na jeho vystoupení vzpomínaly.

V únoru byly jarní prázdniny v základních školách, proto vzhledem k malému počtu přítomných dětí byl i u nás provoz omezen. Děkujeme za pochopení.

Protože v únoru skončil plavecký výcvik ve Fryčovicích, měli rodiče možnost navštívit kurz poslední hodinu a podívat se, co se jejich děti za 10 lekcí naučily.

Jako společnou akci s rodiči jsme letos měli karneval s Hopsalínem. I tentokrát jsme jej pořádali v Clubu Garage v Martinově. I když nás Hopsalín neprovázel kvůli indispozici celým karnevalem, děti si užily tanec, soutěžení i balónkovou šou. Účast byla veliká, všem děkujeme za vzornou přípravu masek a těšíme se na další společné setkání.

Děti ze třídy Beruška a Sluníčko navštívily výstavu loutek, kterou pořádalo Divadlo loutek v DDM M. Majerové. Děti si nejen loutky prohlédly, ale také si s některými mohly pohrát.

CO JSME PROŽILI V LEDNU

I v lednu pokračoval plavecký výcvik.

Předškoláci navštívili DDM na Čkalovově ulici, kde si prohlédli zvířátka a povídali si na téma „Co se děje u krmítka“.

Divadelní společnost Úsměv přijela do MŠ s pohádkou „O špinavém hastrmánkovi“. Představení v doprovodu veselých písní se dětem velmi líbilo.

Přihlášení předškoláci navštívili Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Exkurze se všem moc líbila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.