Rok 2015 J. Soupala

 ZPĚT

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2015

„Jak to chodí u čertů“- tř. „Žabka“

V týdnu 30.11. – 4. 12. se třída Žabka proměnila v neposedné čertíky. Kostýmky s čertími rohy, ocáskem a patřičným „hudrováním“ navodily správnou strašidelnou, pohádkovou náladu.
Čertovsky jsme si hráli, tancovali, soutěžili, stolovali. Kolektivní výtvarná práce „Čerti Berti“ se vydařila.
Máme povědomí o české předvánoční tradici a užili jsme si spousty pekelné legrace.
… A kdo by se čerta báááál   :-)!  Díky našim PRIMA rodičům za přípravu dětí na tuto akci.

„Čertí den“ – tř. „Sluníčka“

Také děti ze „Sluníček“ si udělaly „Čertí den“. Děti si vyslechly pohádku „O storohatém čertíkovi“ a pak si malí čertíci užili spoustu legrace při čertovských soutěžích.

„Čertování“ – tř. „Medvídek“

Na začátku prosince proběhla ve třídě „Medvídek“ akce pro rodiče. Děti si nacvičily pěkné básničky, písničky a společně si zatancovaly. Na závěr si děti s rodiči vyrobily „Lucerničku“ a pochutnaly si na cukroví.

 „Zdobení perníčků“ – tř. „Žabka“

Dne14.12. na „Žabce“ vládlo nadšení pro zdobení perníčků a marcipánových prasátek cukrovými  barvičkami a teplou čokoládou. Takto strávený dopolední čas  nám přinesl  legraci  a nové zkušenosti.  Už víme, jak zdobit  cukroví a připravit  čokoládovou polevu.
Dobrotky jsme si vystavili, s povídáním o tradicích české vánoční kuchyně.

„Naděluje nám Ježíšek“ – Výletníček

Dne 15.12. přišel do naší školičky Ježíšek a donesl dětem spoustu dárků. V každé třídě jsme si vytvořili předvánoční atmosféru, pouštěli jsme lodičky, poslouchali a zpívali koledy a ochutnávali od rodičů přinesené cukroví. Děkujeme.

 „Mikulášská nadílka s Andělkou“

Odpoledne jsme se sešli v jídelně ZŠ J. Šoupala, kde se uskutečnila mikulášská nadílka pro děti z naší MŠ. Pod vedením divadelní společnosti „Modrý slon“ se výskalo, tancovalo, soutěžilo. Mikuláši za nadílku děti poděkovaly mikulášskými písničkami.

„Advent na Alšově náměstí“

Dne14.12. vystoupili zpěváčci předškoláčci tříd Žabka, Sluníčko, Jablíčko a Medvídek na venkovním Adventním koncertu v Porubě na Alšově náměstí, kde předvedli své pilné nacvičení koled a básní za klávesového doprovodu.
Zvonkohra s naším vánočním pásmem přispěla a obohatila pondělní jarmarkový den.
Děkujeme pí uč. Simoně Dziehlové za přípravu a program, Pavle Kurkové za technické záležitosti a výtvarnou práci – kostýmky pro děti, Janě Mlýnkové a Janě Áčové za organizační doprovod.
Naši rodiče, děkujeme Vám za Váš čas přijít se podívat na vystoupení. Příští rok nashledanou!

 „Obleč stromeček“ – soutěž

V adventním čase jsme vyhlásili soutěž o líbivou ozdobu na nový vánoční stromeček

 v prostorách vstupu 1.
Podmínkou bylo doma vyrobit libovolnou vánoční ozdobu dětmi a jejich rodiči.
Během 14 dní se zapojilo 34 účastníků, hlasování proběhlo v počtu 122 hlasovacích lístků.
Dne18.12. jsme mohli po sečtení hlasů poblahopřát výhercům. Fanfáry pro vítěze zazněly na třídě Medvídek, kde jsme se všichni u stromečku sešli.
Vítězové byli odměněni obrázkem z efektem Popcorn a všichni zúčastnění sladkou odměnou a pamětním listem.
Rodiče, děti,  jste moc šikovní!!! Děkujeme všem za aktivitu a účast, hlasování a zájem.

Vaše paní učitelky

„Koledy v naší knihovně“
Děti zapojené v účinkování na venkovním adventu, v Porubě, předvedly pásmo básniček a vánočních písní v naší knihovně.
Poslechnout si je přišli čtenáři. Akce s posezením u čaje a sladkostí byla příjemná, děti chodí do knihovny rády.
Prezentovali jsme naši MŠ a všichni se na nás těší již příštím rokem!
Děkují paní knihovnice a Klub čtenářů.

„Andělská škola“ Den otevřených dveří ZŠ Šoupala

Dopoledne 16.12. přijala pozvání s předškoláky paní uč. Simona Dziehlová a Andrea Sedlářová do ZŠ J. Šoupala k vánočnímu Dni otevřených dveří.
Śkoláci přichystali pásmo koled a básniček v kostýmkách andělíčků a sněhuláků, za doprovodu kláves.
Výroba papírových baněk, za pomoci školáků, nám přispěla k navázání nových kontaktů mezi dětmi a seznámení se školním prostředím.
O skupinku Žabek a Jablíček  pečovali čtvrťáci Šmoulové, věnovali jim vánoční ozdobu, omalovánku, srdíčko z perníku.
Setkali se s čerstvými prvňáčky z naší MŠ. Prožili jsme pěkné dopoledne.

 „Betlém“ – tř. „Žabka“

Vánoční atmosféru v naší školce dotvářel krásný betlém z dřevěných špalíčků oblečených

do tradičních oblečků, vytvořený paní učitelkou Jarmilou Mroviecovou se třídou Žabka.

„Zastaveníčko ve vánočním čase“ – tř. „Žabka“

Při koledách a vánočních básničkách, za klavírního doprovodu a zvonkohry, jsme se rozloučili s rokem 2015.
U tvoření šiškoandílků, barevném zdobení perníčků, výrobě a dekoraci zlatých věnečků jsme dokázali, že jsme zruční výtvarníci. Svícny z jablíček ve vánoční čepičce jsou exluziv 🙂 Výstavka z výrobků obohatila naši chodbu a mělo se co obdivovat!
Lákadla cukroví a “ Připrav si sám“ – s domácí rybízovou marmeládou nezklamala.
Maminkám hluboká poklona od nás za krásné, dobré cukroví a dort Mimoň se spousty sladkostmi, které nám moc dlouho nevydrží  🙂 …
Tak úspěšný rok 2016  přeje všem třída Žabka! K přání se přidávají také pí učitelky ze tříd „Sluníčko“, „Medvídek“, “Jablíčko“ a „Klubíčko“.

JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU 2015

„Knihovna – Výletníček“

V knihovně Podroužkova nás přivítala paní knihovnice s pěkným programem. Představila nám pěkné knihy pro děti, které nás tak zaujaly, že jsme si je hned zapůjčily do MŠ. Měli jsme možnost prohlédnout si spoustu knížek, dětem se vybírání a listování v knihách moc líbilo. Těší se, že knihovnu zase navštíví, třeba i s rodiči.

 „Pokusy a objevy“ – tř. „Žabka“

V prvním listopadovém týdnu se věnovala třída „Žabka“ tématu „Počasí“, užili jsme nové pomůcky do Pokusů a objevů. Sestrojili jsme si stroj „Počasí“ a věnovali se Voltíkovi – hra a pomůcka při sestrojování jednoduchých elektrických obvodů.
Děti se naučily ,dle názornosti, poznat jednoduchou fyziku – co dokáže elektřina, vyzkoušely si  pokusy v praxi.
Velká pochvala patří Kryštůfkovi Gřešovi, který samostatně sestrojil obvody na morseovou abecedu, semafor a hudbu. Z rozhovorů, knih, encyklopedií a názorných obrázků nyní víme a poznali jsme, jak využít počasí pro náš užitek.

„Soutěž časopisu PRIO“

Třída „Žabka“ se zapojila do výtvarné soutěže „Hledáme obrázek na titulní stranu časopisu „PRIO“. Vybrané obrázky, mezi nimi i od našeho Michálka Bareše, budou požity na novorečenky městského obvodu. Gratulujeme.

ZDE!!

„Svět techniky“

Svět techniky se před námi rozprostřel ve velké hale, kde na nás čekala různá dobrodružství. Na stanovišti „Voda“ jsme procvičovali a získávali rutinu mírným vodním proudem, přesvědčili jsme se o síle a tlaku vody. Jednoduchou technikou dojení jsme získali od kravičky mléko, vyzkoušeli jsme si svou fyzickou zdatnost šplhem a zdoláváním překážek, bloudili v bludišti, využili stolní hru s auty, skládali jeřábem zeď z cihel. Výletníček nám přinesl radost, utužil naše kamarádství a vědomosti z technického světa. Na základě našich prožitků z akce jsme se zapojili 6-ti výkresy a 3D prací do výtvarné soutěže, jejíž vyhodnocení bude v březnu 2016. Držte nám palce!

„Podzim s vitamíny“ – projekt třídy Žabka
9.11. tř. „Žabka“ ukončila měsíční projekt „Podzim s vitamíny“.
Jak? Vyrobili jsme si kuchařské papírové čepice, vybaveni zástěrkami, se zakoupeným kuchařským náčiním pro MŠ, jsme již v ranních hrách připravovali, dle vtipného názorného receptu, dýni na polévku.
Dýni jsme omyli, rozkrájenou na větší části vydlabali a jemně krájeli na malé čtverečky – to bylo vyžití!
Plné dvě mísy takto zpracované dýně putovaly do kuchyně, kde nám paní kuchařky pomohly při dalším kroku k polévce.
Mixovalo se, dochucovalo, vařilo. A ta vůně!!!
K přípravě polévky všichni z nás přiložili ruce k dílu – o to více nám chutnala, přídavky ňamky byly namístě.
Procvičili jsme si hrubou, jemnou motoriku, postup práce dle obrázku, znalosti z oblasti ovoce a zelenina, hygienické návyky, práci ve skupině a pravidla třídy, která vedou k navázání nových dětských přátelství a utužování kolektivu.
Velký dík patří iniciativě našich rodičů, kteří přispěli vybavením dětí zdařilými pomůckami,
paním kuchařkám za jejich čas a pomoc. Jsme pašáci!
Tak se u nás vařilo – z polévky nic nezbylo, příští rok nebude líně, zase budem krájet dýně –
tvořili jsme – přímo zdravě, teď zvládneme recept hravě!

„O ukradených barvičkách“ – pohádka v MŠ

A opět jsme strávili veselé dopoledne s pěknou a poučnou pohádkou v podání společnosti „Jinálek“.

„Ježkův rok“

Předškoláci navštívili Stanici přírodovědců, kde byl pro ně připraven velice zajímavý a poučný ekologický program.

„Adventní těšení“ – tř. Jablíčko

Ve čtvrtek 26. listopadu jsme do třídy Jablíčko pozvali rodiče i prarodiče na naše “ Adventní těšení „.

Děti si s paní učitelkami připravily dramatizaci pohádky „O hříbku“, potom následovalo pásmo básní, písní a tanečků s podzimní tématikou. Nakonec děti rodiče naladili písní „Vánoční“ na chystající se Advent.

Poté začalo tvoření s rodiči, kdy si děti sestavily svou adventní krabičku na překvapení, vyrobily si i ozdobu na stromeček – vločku a vyrobily si i vánoční svícen. Akce byla úspěšná, užili jsme si všichni předvánoční atmosféru, účast byla veliká.

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2015

„ Za skřítkem „Podzimníčkem“ – Výletníček“

V druhé polovině října jsme se vydali s dětmi do přírody. Děti plnily úkoly týkající se poznávání jehličnatých a listnatých stromů, sbíraly podzimní barevné listy a plody stromů a keřů, hádaly hádanky o lesních zvířatech a stavěly domečky pro skřítka Podzimníčka. Nakonec děti hledaly poklad od Podzimníčka. V dalším týdnu v každé třídě vznikaly výtvory z donesených listů a přírodnin a na konci října se sešly všechny třídy na vyhodnocení  Podzimníčků + herbářů stromů, listů a plodů. Všechny třídy společně s paní učitelkami vytvořily krásné a originální Podzimníčky, které byly odměněny diplomem a bonbónky pro všechny děti.

„Podzimní kabaret“ – tř. Žabka

V prima atmosféře dětí, rodičů, učitelek jsme 12.10. uvedli  akci třídy – Podzimní kabaret.

Děti, v ukázkové hodině „Procházka podzimem“, předvedly pásmo vtipných písniček, her, básniček za klavírního doprovodu, s užitím dětských rytmických nástrojů.

Šikovnost a fantazie  všech se ukázala  při tvoření s přírodninami. Originální skřítkové, dekorace k podzimu, kouzelné lucerničky, kresba v rámečku, vázané kytičky nyní zdobí chodbu Žabek.

Dík patří rodičům za hojnou účast, aktivní  přístup a nadšení  pro akci, uč. Simoně za marcipánové hříbečky, štrůdlík a chuťku z cereálií, Uč. Jarce za přírodniny. Prožili jsme příjemné odpoledne s pěkným uvedením  nováčků, navštěvující naší třídu od září, mezi nás.

Spokojenost a radost z Podzimního kabaretu máme všichni. Co říkáte na fotečky?

 „Drakiáda“ – tř. Sluníčko

Děti ze třídy Sluníček spolu se svými rodiči a pí učitelkami se vydaly na kopec v Pustkovci pouštět draky. Počasí nám přálo a tak se ve vzduchu vznášely draci různých barev, velikostí i původu. Na závěr jsme si zazpívali písničku o drakovi a děti přednesly svým rodičům báseň „Draku, ty jsi vážně drak…“. Domů si všechny děti odnesly diplom a sladkou odměnu.

 „Kouzlo podzimu“

S našimi předškoláky jsme navštívili Stanici přírodovědců, kde byl pro ně připravený zajímavý ekologický program.

„Vaření šípkového čaje“ – tř. Jablíčko
Abychom si zpříjemnili podzimní čas, děti ze třídy Jablíčko vařily společně s paní učitelkami zdravý šípkový čaj. Namotivovala nás pohádka “ Jak Křemílek s Vochomůrkou vařili šípkový čaj“. Děti pozorovaly a spolupracovaly při chystání pomůcek na přípravu zdravého čaje a pak jsme si dobrý čaj ochucený medem a citrónem vychutnali a dali si k tomu i dobrou sušenku.

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ 2015

„ Najdi strašidýlko – Výletníček“

V září jsme vykročili na první výletníček – park v Pustkovci, za návštěvou řezbářských prací, které se zde nalézají. V krásném počasí jsme si užili legraci, přírodní svět ze dřeva se nám velmi líbil.

„Jablíčko se kutálelo“ a „Ovoce a zelenina, to je zdraví, i ta síla“ – projekt třídy Jablíčko.
Ve třídě Jablíčko se děti po čtrnáct dní seznamovaly s ovocem a zeleninou. První týden paní učitelka Jana Mlýnková pracovala s tématem „Jablíčka“, kdy se děti učily básně, písně o jablíčku, cvičily k tomuto tématu, i děti vyráběly v centrech aktivit červíka z jablíčka, modelovaly ovoce, malovaly jablůňku a nakonec týdne jim pí. učitelka zahrála maňáskovou scénku „O špinavém  jablíčku“, která se dětem moc líbila. Druhý týden se děti s druhou pí.učitelkou Janou Slabou seznamovaly s druhy ovoce a zeleniny, pojmenovávaly je, třídily, vyslechly si příběh o Vitamínovi, říkali si o významu ovoce a zeleniny pro člověka. Děti nosily z domu na výstavku hodně druhů ovoce a zeleniny, a ze všeho jsme si vyrobili mrkvový, zeleninový a ovocný salát. Děti si zahrály na kuchaře -omývaly, strouhaly, krájely, ochucovaly a míchaly saláty a nakonec jsme si na nich společně pochutnali.

„Jak Honza neuměl do pěti počítat“ divadlo v MŠ

S první pohádkou v tomto školním roce za námi přijela divadelní společnost „Smíšek“. Dětem se pohádka moc líbila a už se těší na další.

“Zahrada MŠ“

V září si už všechny děti z naší mateřské školy vyzkoušely naši novou krásnou školní zahradu s novými chodníky, lavičkami a herními prvky. Přibylo nám více houpaček a stoly pro děti ke hraní. Nová zahrada se nám MOC líbí a děti si na ní rády hrají a  plně ji při pobytu venku využívají.

Pan ornitolog daroval do nově zrekonstruované zahrady MŠ krmítko pro ptáčky. Medvídek a Žabka si měly možnost prohlédnout ptačí hnízda. Děkujeme

JAK JSME SE MĚLI V ČERVNU 2015

„Dopravní soutěž“

Zúčastnili jsme se celoporubské soutěže mateřských škol na dopravním hřišti MŠ Ukrajinská. Děti soutěžily v těchto disciplinách – jízda na koloběžce, poznávání dopravních značek, složení lékárničky… Všechny děti z mateřských škol byly odměněny, akce byla velmi úspěšná a přínosná.

„Zvířátka na farmě“

17.6. proběhlo, v náhradních prostorech ZŠ J.Šoupala, pasování předškoláčků naší MŠ na školáky. Dětmi oblíbený Hopsalín k nám přijel s originální zábavou „Zvířátka na farmě“.
Dobrá hudba, tanečky, soutěže, pobavily malé i velké zúčastněné. Pasování na školáky se neobešlo bez slziček rodičů a paní učitelek – vždyť děti čeká další životní schůdek vpřed…
Děkujeme mamince Bačovské (tř. Žabka) za zajištění občerstvení – dobré koláčky lze konstatovat slovem : Vyprodáno.
HALÓ, PŘEDŠKOLÁCI – děti! Škola k vám teď rychle letí….
Spolu jsme teď všichni byli, dnes jsme se však rozloučili.
Škola, ať se líbí vcelku, přejeme fajn učitelku, a kdo z vás nás měl moc rád, zůstane vždy kamarád!

Hezký vstup do Základní školy Vám  PŘEJÍ PANÍ UČITELKY MŠ Šoupala.

„Divadlo v MŠ“

Divadelní společnost Smíšek nám tentokrát přijela zahrát pohádku „Malované písničky“.

„Výletníček“

Dopoledne bylo pro nás připraveno maratónské hřiště, kde čekal skákací hrad, trampolínka, odrážedla a různorodá zábava. V hezkém prostředí jsme se posilnili dobrou svačinkou, vyzdobili jsme betonovou plochu barevnými obrázky, vydováděli se a cestou zpět si zazpívali.
Děkujeme za pozvání a přípravu Výletníčku rodičům Boháčovým ( třída Žabka). Děti byly nadšené a daly svou radost patřičně znát.

„Rostlinky a brouci“ – projekt tř. Žabky

Pěkným zakončením projektu „Rostlinky a brouci“, třídy Žabka bylo zdařilé – první umístění ve výtvarné soutěži Život v lese.
Kolektivní práce dětí – koláž a kolorovaná kresba Míši Petrášové jsou k nahlédnutí na výstavě všech zúčastněných dětských prací v  prostorách Stanice přírodovědců.                                     Děkujeme pí učitelkám  J.Mroviecové, Simoně Dziehlové a žabkovým malým výtvarníkům za prezentaci MŠ.

„Stanice přírodovědců“ – ekologický program“

Všechny třídy se zúčastnily ekologického programu pořádaného Stanicí přírodovědců.
V průběhu školního roku jsme se věnovali sběru, spolupracovali s ornitologem, pořádali výletníčky do přírody.
Pěkné ocenění a dárky za píli a snahu využijeme s dětmi ve výtvarných činnostech.
Dík patří všem rodičům,kteří se s námi zapojili do sběru, příštím školním rokem pokračujeme opět v této akci.

 „Pokusy a objevy“

Zajímavé dvoudenní školení na téma Pokusy a objevy absolvovaly paní učitelky Simona Dziehlová, Jana Slabá na MŠ Hallo TEDDY v Ostravě – Dubině. Praktické ukázky obohatily pedagožky o množství nápadů na toto téma. Paní učitelky obdržely pro naše třídy stavebnice, hry a pomůcky, které využijeme s dětmi v centrech aktivit ( vesmír, mikroskop, malá laboratoř, mini elektrárna, technik….). Máme se na co těšit !

„T A B L O“

 

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2015

„Beruška sedmitečná“

5.5. navštívili naši předškoláci Středisko volného času v Porubě. Barvili, stříhali a kreslili. Výsledkem snahy byla hezká beruška sedmitečná, kterou si určitě děti vyzdobí svůj pokojík. Při práci jsme si zpívali, hráli logo hry a bylo nám veselo!

„Dárek pro maminky“ – tř. Žabka“

 8.5. třída Žabka věnovala svůj čas maminkám. Před jejich nedělním svátkem jsme vyrobili originální vázičky, naučili se básničku s písní. Maminky měly z dekoračního dárku a  jejich dětmi namalovaného portrétu velkou radost.

„Divadlo v MŠ“

Divadelní společnost Šikulka nás tentokrát zaujala pásmem pohádek „Zatoulané koťátko“, Krásné pohádky plné vtipu a poučení.Těšíme se na příště.

„Tvoření s maminkami“ – tř. Klubíčko

Ve středu 13. května pozvaly děti s paní učitelkami ze třídy Klubíčko maminky na společnou akci „Tvoření s maminkami“. Děti poděkovaly maminkám ke Dni matek pásmem písní, básní,tanečkem „Šípková Růženka“ a dramatizací pohádky „Jak včelička zachránila králíčka“.Pak společně s maminkami a babičkami tvořili Srdce pro maminku a rodinnou kytici z papírových rukou všech členů rodiny. Práce se moc zdařily a všichni jsme si to pěkné odpoledne užili.

„Výletníček“ – tř. „Žabka“ a „Klubíčko“

18. a 19.5. se vydala třída „Žabka“ a „Klubíčko“ na Výletníček. Dopoledne bylo pro nás připraveno maratónské hřiště, kde čekal skákací hrad, trampolínka, odrážedla a různorodá zábava. V hezkém prostředí jsme se posilnili dobrou svačinkou, vyzdobili jsme betonovou plochu barevnými obrázky, vydováděli se a cestou zpět si zazpívali.Děkujeme za pozvání a přípravu Výletníčku rodičům Boháčovým ( třída Žabka). Děti byly nadšené a daly svou radost patřičně znát.

„Péče o rostlinky“ – projekt tř. Žabky

28.5. dokončila třída Žabka projekt Péče o rostlinky, jehož cílem bylo poučení dětí o sounáležitosti s  přírodou, získání zkušeností a vědomostí z říše flory.
Vypěstovali jsme si papriku, víme, jak naklíčit rostlinku, zasadili jsme mladé stromky v přírodě. Mnoho zajímavého víme z pozorování bylinek, vyskytujících se v našem regionu,z tématických vycházek.
V březnu jsme položili základ herbáři, v jeho rozšiřování budeme pokračovat, v časových etapách v nastávajícím  školním roce 2015/16 , při novém projektu třídy Zdravá výživa. Za iniciativu děkujeme rodičům, kteří projekt podpořili zakoupením květináčků a rostlinek.

„Turkov“

Ve čtvrtek 28.5. šli děti ze třídy Klubíčko na výlet ke Dni dětí – do lesa nazvaném Turkov.

Se skvělým panem Závalským se seznamovali se zpěvem různých ptáčků-pěnice, brhlíka, sýkorky,aj., pozorovali listnatý les a různé stromy, povídali si o fauně a flóře v této  chráněné krajinné oblasti. Krásné bylo pozorování žlutých kosatců v místních bažinách. Po oblíbené svačince jsme nacházeli nové živočichy vylovené p. Závalským v místní tůňce a učili se je pojmenovávat. Pozorovali jsme i vývoj pulce v žábu. Procházka lesem byla poučná i náročná, ale děti byly šikovné i nadšené výkladem pana Závalského.Všem se celá akce velmi líbila.

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2015

„Carmen – akademie“

Děti, které navštěvují taneční kroužek „Carmen“ předvedly své vystoupení v KD Akord.
Rodiče zhlédli taneční program s přehledem, co vše jejich ratolesti zvládají a umí předvést v rozličných tanečních rytmech.
Pozvání přijali dva zástupci naší MŠ. Strávili jsme zde příjemné chvíle. Děkujeme vedoucím kroužku Carmen a pořadatelům této reprezentativní akce.

„Beseda – policie“

V předposledním dubnovém týdnu besedovali naši předškoláci s městskou policií, která navštívila naši MŠ za účelem prevence před negativními vlivy dnešní doby, s opakováním dopravní bezpečnosti.  Program byl navázán na obsah knihy Policejní pohádky, kterou jsme obdrželi v rámci minimálního preventivního programu. Dárkem pro děti tak bylo nejen zábavné, ale hlavně poučné dopoledne, podané hravou formou.

 „Kino Polanka“ – Výletníček

Tentokrát jsme si pěkné dopoledne užívali v „retro“ kině Polanka. Děti  měly možnost zhlédnout pásmo starších pohádek, které se jim moc líbily.

„Den Země“

Ve čtvrtek  23.dubna celá naše školka oslavila Den Země u rybníka v Pustkovci. Akce byla nazvaná „Cesta Vesmírem“ a děti navštěvovaly planety (kytičková, zvířátková, odpadková, sportovní, hádanková aj.), kde plnily nejrůznější úkoly týkající se ochrany přírody, poznávaly rostliny a zvířata, třídily odpad, soutěžily v šikovnosti a přesnosti. Nakonec děti nakrmily kačenky a rybičky suchými houskami, které si přinesly z domu. Akce se vydařila, děti si domů odnesly medaili s přírodninou a nezapomenutelné zážitky. Odměnou nám bylo nááádherné počasí a úsměv dětí. Celou akci připravily pí. učitelky z třídy Klubíčko – Aneta Dostálová a Jana Slabá.

„Přednáška o zdraví“

Úterý, 28. dubna 2015, bylo ve znamení ochrany našeho zdraví. Hned ráno jsme ve školce přivítali studentky Slezské univerzity, které si pro děti připravily přednášku o správné ústní hygieně, první pomoci i bezpečném chování v dopravním provozu. Rovněž děti odpovídaly na různé otázky a hádanky, plnily úkoly týkající se zdraví. Děti byly nadšené a dozvěděly se mnoho zajímavého od budoucích zdravotních sestřiček. Odměnou dětem byla omalovánka. Tímto děkujeme paní Skořupové, mamince Honzíka Skořupy ze třídy Jablíčko, která si pro děti přednášku připravila.

„Rostliny a broučci“ – projekt tř. Žabky

Od dubna 2015 realizuje třída Žabka třídní projekt Rostliny a broučci. Sázením, nakličováním a pozorováním rostlinek můžeme vnímat rozmanitost a důvtip přírody.Využili jsme pomůcek pro pokusy a objevy, založili jsme si herbář. Prostorovou práci Mraveniště, kresby dětí na dané téma jsme věnovali Středisku přírodovědců do soutěže Život v lese.
Pro velké nadšení dětí, z našich výsledků, navážeme v květnu pokračování tématu pod názvem Zahrádka- pohádka.

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2015

„Usměvavé lyžování“

V termínu od 2. do 6. března se na Vaňkově kopci uskutečnila akce „Usměvavé lyžování“. Na lyžování jezdilo 32 děti z naší školičky. Akce se velice zdařila, instruktoři i děti byli úžasní. Poslední den proběhly závody a všechny děti si vybojovaly malou pozornost.

„O Elišce a Jankovi – divadlo v MŠ“

Měli jsme možnost shlédnout krásnou pohádku, plnou písniček, „O Elišce a Jankovi“, kteří procházeli Beskydami.

„K Bludnému balvanu“ – Výletníček

Tentokrát jsme se s „Výletníčkem“ vydali do nedalekého Pustkovce, kde jsme došli až k „Bludnému balvanu“. Cestou jsme plnili mnoho zajímavých úkolů. V cíli naší cesty jsme se dozvěděli odkud se sem Bludný balvan dostal a mnoho dalších zajímavostí.

„Jaro u vody“

S předškoláčky jsme se vydali do Stanice přírodovědců, kde byl pro nás připraven další zajímavý ekologický program, tentokrát o jaru.

„Den otevřených dveří a zápis dětí do MŠ“

Dne 24.3. proběhl na naší školce zápis nových dětí. Rodiče se svými dětmi měli možnost nahlédnout do jednotlivých tříd. Také pro ně byla přichystána ochutnávka ze školní kuchyně. Domů si každé dítě odneslo malý dáreček.

„Moje malá ručičko, pomaluj mi vajíčko“ – tř. Žabky

Dne 31.3. se s námi sešli rodiče – příznivci výtvarného velikonočního tvoření,využili jsme nový materiál a přírodniny na jarní metličky a papírové symboly VELIKONOC.
Přivítali nás naši malí zajíčci , zazpívali, předvedli lidové jarní hry s říkadly.
Akce byla hojná, žabkové občerstvení domácí dort a salámový štrúdl podpořil náš elán. Pěkné výrobky – práce dětí a rodičů můžete shlédnout na fotografiích. Děti obdržely čokoládové figurky a dekoračního zajíčka.
Poděkování za fajn odpoledne patří nám všem.

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2015

„Honzíkova cesta“

Předškoláci se zúčastnili besedy s Městskou policií. Děti byly hravou formou poučeny, jak se zachovat v nebezpečné situaci, měly možnost si vyzkoušet pouta, prohlédnout si obušek. Na závěr jim byla věnována pěkná kniha a omalovánky.

„Karneval v cirkuse“

Jedno krásné odpoledne jsme se sešli ve školní jídelně ZŠ J. Šoupala, kde na nás již čekal Hopsalín se svým cirkusem. Děti se svými rodiči, sourozenci a známými prožily pěkné odpoledne.Všechny princezny, zvířátka, kominíci, piráti, Karkulky, strašidla…si mohly zasoutěžit a zatančit si . Také se zde mohli všichni posilnit upečenými koláčky.

„Planetárium“ – Výletníček

Tentokrát jsme se s „Výletníčkem“ vydali do zcela nového, nádherně zrekonstruovaného Planetária J. Palisy v Porubě. Moc se nám líbily vystavené věci, povídání o vesmíru, a z krásné pohádky „ O životě stromů“ v 3D provedení nám až oči přecházely.  Výletníček se vydařil a my jsme si s sebou odnášeli nezapomenutelné zážitky.

„Klaun artista“

Předškoláci navštívili „Tvořivé dílny“, kde si zhotovili pěkného veselého klauna.

„Poznávání zvířat podle stop“

Ve Stanici přírodovědců předškoláci poznávali exotické a domácí zvířata, vypracovali si pracovní list se zaměřením na život zvířat v lese v zimním období. Akce byla přínosná, děti poznaly rysé stopu a odlily si ji do formy. Odlitek stopy si pak odnesly s sebou do školky. Odměnou jim bylo poznání z přírody a pohlednice rysa.

„Plavání“

Proběhla poslední lekce plavání, na kterou byli pozvání i rodiče dětí. Děti předvedly, co se vše naučily a na závěr dostaly malou odměnu. Náš dík patří milé pí lektorce za pěkný přístup k dětem a za vše co děti naučila. Budeme se těšit za rok nashledanou.

„Namaluj zvířátko v zimě“

Z vyzvání   časopisu Školkáček a nástěnek, proběhla v MŠ výtvarná soutěž „ Namaluj, nakresli zvířátko, které přezimovává v našich přírodních podmínkách.“ Vystavené výkresy, na chodbě třídy „ Žabka „ vyhodnotila nestranná porota, která měla s výběrem čtyř hlavních výherců – kreslířů, nesnadný úkol. Malí účastníci byli obdarováni výtvarnými pomůckami, všichni byli odměněni sladkostí.
Průběhu oceňování  a poděkování se zúčastnily děti a paní učitelky všech tříd. Za doprovodu klavíru jsme si  zazpívali písničku o zvířátkách. Děkujeme za účast rodičům, kteří přiložili ruku k dílu a zapojili se také do kreslení s dětmi.

 

JAK JSME SE MĚLI V LEDNU 2015

„Ze sněhu je kopeček – máme tady domeček“

Dne 7.1. se na zahradě MŠ sešli rodiče a děti třídy „Žabka“, kde využili napadaný snížek a vytvořili z něj, dle vlastní fantazie, netradiční sněhuláky, zvířátka a domečky, které vyzdobili přírodninami. Netradiční a legrační výtvory ze sněhu teď zdobí terasu a zahradu. Pro zahřátí nám byl zdravý, medový čajík. Každý si z akce odnášel památeční medaili, sladkost a zabarvené tvářičky od mrazíku.

„O víle Ledničce“

Děti shlédly pěknou pohádku, kterou jim do školky přijela zahrát divadelní společnost „Smíšek“.

„K ptačímu zobáčku“ – Výletníček

Dne 21.1. proběhl na naší školní zahradě „Výletníček“. Každá třída si vyrobila jablíčkový řetěz a krmítko pro ptáčky z PET láhve. Děti plnily úkoly na školní zahradě – poznávaly ptáčky podle zvuků, kreslily a sestavovaly stopy a naučily se básničku. Všem dětem se „Výletníček“ moc líbil a jako odměnu dostaly omalovánku a diplom na památku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.