Rok 2017 J.Skupy

 ZPĚT

CO JSME PROŽILI V PROSINCI

Vánoce v MŠ

Čas předvánoční prožily děti v MŠ s Mikulášskou nadílkou, vánočním divadélkem, vánočními besídkami, posezeními u stromečku s rozbalováním dárečků, návštěvou ZŠ J. Šoupala či zhlédnutím vánočního programu žáků ZŠ A. Hrdličky. Celou vánoční atmosféru příjemně dokreslovala výzdoba naší MŠ, na které se podílely paní učitelky společně s dětmi.

Mikulášská nadílka

V Clubu Garage v Ostravě-Martinově na nás čekala již tradiční Mikulášská nadílka. Programem s názvem „Zimní království“ nás provázel Hopsalín. Děti v kostýmech sněhových vloček, zimních královen, čertíků, andělů aj. tancovaly, zpívaly a soutěžily. Všichni se pak mohli občerstvit tvarohovými, povidlovými, ořechovými nebo makovými koláčky. S velkým očekáváním nakonec děti přivítaly „skutečného“ Mikuláše, který hodné děti obdaroval mikulášským balíčkem. Děkujeme našemu Sdružení rodičů za přípravu balíčků a paním kuchařkám za chutné perníčky.

Mikuláš ve škole


Naše předškolní děti navštívily ZŠ J. Šoupala. Zde zhlédly program „Mikuláš ve škole“, který si pro ně připravili žáci této školy. Zpět do školky se pak všichni vraceli s dobrou náladou a šmouhami od čertíků.

Divadelní představení

Naši MŠ navštívilo divadélko Smíšek a představilo dětem pohádku: „Čarodějné vánoce“. Děti sledovaly příběh čarodějky Bubulíny, která pozvala letos na vánoce do své chýše nečekanou návštěvu. Napínavá pohádka děti velmi zaujala.

 

Vánoční vystoupení

Naše předškolní děti zhlédly v MŠ vánoční program, který si pro ně připravili žáci ze ZŠ
A. Hrdličky. Děti sledovaly příběh z Betléma, doplněný krásnými zpívanými koledami.

Vánoční besídky

V rámci Dne „D“ se v jednotlivých třídách naší MŠ uskutečnily vánoční besídky. Krásné vánoční programy, které děti přednesly v jednotlivých třídách, se všem přítomným moc líbily. Potěšil jistě i dětmi vlastnoručně vyrobený vánoční dáreček.

Den „D“

Zpívání koled, ukázka vánočních tradic, ochutnávka cukroví od maminek a rozbalování dárečků, to byl vánoční Den „D“ v našich třídách. Takové „malé vánoce ve školce“ zpříjemnily dětem čas čekání na opravdového Ježíška doma.

 

CO JSME PROŽILILISTOPADU

Divadelní představení

Divadélko Úsměv nám přivezlo novou pohádku: „Krakonošova rýma”. Děti s napětím sledovaly, jak velkému Krakonošovi s jeho nemocí pomáhali jeho malí kamarádi z lesa, zvířátka. Všechno naštěstí dobře dopadlo a už se těšíme na další pohádku.

Hudební pořad

Varhanní virtuóz Martin Kubát představil dětem hudební pořad s názvem: „Královská hudební hostina“, ve kterém se hravou formou seznámily s dílem J. S. Bacha. Klavírní skladby doprovázely jednoduchým zpěvem, tanečním pohybem i hrou na Orffovy hudební nástroje. Celým programem prostupoval příběh prince a princezny na královském hradě. Netradičně pojatý pořad děti velmi zaujal.


Exkurze do střediska přírodovědců

Naši předškoláci odjeli do střediska přírodovědců Korunka na Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě, kde byl pro ně připraven ekologický program s názvem: „Ježkův rok“. Děti si nejprve poslechly informace o životě ježků, jejich potravě a chování, poté si prohlédly interiéry střediska. Sledovaly v teráriích ještěrky, hady a chameleony, mohly si pohladit a nakrmit králíčky, morčátka i ježky.

Vystoupení v ZŠ J. Šoupala

Část našich předškoláků vystoupila se svým hudebním programem u příležitosti vánočního jarmarku v Základní škole J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Program se všem moc líbil, dětem děkujeme za příkladnou reprezentaci naší MŠ.

Kuchařský den

V rámci Dne „D“ probíhal tento měsíc v jednotlivých třídách „Kuchařský den“. Děti krájely, vážily, míchaly, vařily, pekly, zdobily a hlavně …ochutnávaly. Děkujeme všem maminkám za poskytnutí dostatečného množství potřebných surovin.

Ukázková hodina

Ve třídách Beruška a Motýlek mohli rodiče zhlédnout ukázkovou hodinu. Paní učitelky jim představily vzorový příklad každodenních činností pro děti, vycházejících z našeho Rámcově vzdělávacího plánu. Témata Podzim a Lidské tělo pojaly tak, aby se promítal do komunitního kruhu, tělovýchovných činností i práci v Centrech aktivit. Zde si pak rodiče se svými dětmi mohli vybrat z velkého množství didaktických her, učebních pomůcek a tvůrčího materiálu, kterými naše mateřská škola ve velkém množství disponuje a plnit úkoly k tomu dané. Děkujeme všem zúčastněným rodičům za zájem o naši práci i účast na tomto odpoledni.

Plavecký kurz

Pro přihlášené děti začal první lekcí plavecký kurz „Plavání se žabičkou“ ve Fryčovicích. Hravou a nenásilnou formou se v něm budou seznamovat s vodním prostředím, aktivně se také přímo ve vodě budou připravovat na výuku plavání a postupně učit plaveckým stylům. K dispozici jim je horkovzdušná sauna s odpočívárnou i hernička s vyhřívanou podlahou. Samozřejmostí je také velké množství plaveckých pomůcek a nářadí s PVC.

CO JSME PROŽILI V ŘÍJNU

 

Divadelní představení

Naši MŠ navštívilo divadélko Smíšek a představilo dětem pohádku: „Tajuplná lesní bajka“. Všechny děti pozorně sledovaly, jak se celý les a jeho obyvatelé připravují na zimu. Celá pohádka i s pěknými písničkami, které ji provázely, se dětem moc líbila.

Podzimní tvůrčí dílničky

Ve třídě Kočička se uskutečnily tvůrčí dílničky. Rodiče se svými dětmi si na nich vyrobili podzimního dráčka, kterého si pak mohli odnést i domů. Tvoření všechny moc bavilo a dráčci byli nádherní. Děkujeme všem přítomným za účast.

 

Návštěva knihovny

Naše předškolní děti navštívily knihovnu na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě. Zde zhlédly hranou pohádku O poslední vlaštovce“ a prohlédly si interiéry knihovny a některé knížky.

 

Podzimní dětské ateliéry

„Podzimní dětské ateliéry“, se konaly ve třídách Motýlek a Květinka. K dispozici bylo připraveno velké množství tvůrčího materiálu, který se postupně rodiči a jejich dětmi měnil v krásné výrobky. Ty v dnešní době zdobí prostory naší MŠ. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a dětem za hojnou účast. Akce byla součástí školního projektu: „Příroda v očích dětí živě i umělecky“, na který jsme získali dotaci Statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba ve výši 20 000 Kč.

Putování za lesními skřítky

V rámci Dne „D“ navštívily všechny třídy naší MŠ městský park v Pustkoveckém údolí. Děti prošly kolem celého dřevěného cyklu soch na pohádkové téma.  Na samém počátku obdivovaly rozevřenou knihu s citátem opěvujícím Moudrost. U sochy Skřítka s krystaly se na chvíli také staly malými skřítky.  Sochy Ducha – Bubáka, Draků aj. pak daly prostor plně rozvinout dětské fantazii. Akce s názvem: „Putování za lesními skřítky“ děti nejen zaujala a pobavila ale i vhodným a přiměřeným způsobem poučila.

Kouzlení s ovocem a zeleninou

Projektové dny na téma kouzla ovoce a zeleniny proběhly ve třídě Motýlek. Děti poznávaly,

zkoumaly a tvořily. Vlastnoručně vyrobený jablečný závin a zeleninový salát pak chutnal jako od maminky. Těm taky děkujeme za suroviny, které nám k jejich poznávání a výrobě v hojné míře poskytly.

Fotografování dětí

Fotografování přihlášených dětí s vánočním námětem proběhlo ve třídě Květinka. Na vašich nástěnkách bude včas vyvěšena informace k jejich vyzvednutí.

 

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Dopravní školička

V rámci Dne „D“ byla pro všechny děti naší MŠ připravena dopravní akce na naší školní zahradě s názvem: „Dopravní školička“. Děti si připomenuly základy bezpečného chování v dopravním prostředí, seznámily se s některými dopravními značkami a na koloběžkách a odrážedlech si vyzkoušely malý simulovaný dopravní provoz.

Divadelní představení

Naši MŠ navštívil amatérský divadelní soubor DODIVADLO pana Milana Šťastného z Dobroslavic. Představil dětem hudební pohádku: „Pták Ohnivák a liška Ryška“. Kulisy, loutky, děj i písničky se dětem moc líbily.

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Den dětí

Svůj svátek oslavily všechny děti naší MŠ za krásného počasí na školní zahradě. S nadšením a se zápalem plnily postupně nejrůznější sportovní disciplíny, které si pro ně paní učitelky připravily. Medaile a sladkosti byly pak v závěru akce adekvátní odměnou.

Výlet do Dinoparku

V rámci Dne D se vydala celá naše MŠ do DinoParku v Orlové-Doubravě. Děti si výlet moc užily. Velké množství ozvučených scén s robotickými modely dinosaurů, jízda DinoExpresem mezi exponáty či návštěva 3D kina s trojrozměrným filmem vyrobeným speciálně pro DinoPark  nadchly skutečně každého. Celá akce splnila naše očekávání. Děti se bavily a zároveň si odnesly nové poznatky o historii naší planety Země.

Divadelní představení

Do naší MŠ přijela divadelní společnost Letadlo z Karlových Varů a přivezla dětem veselou hudební pohádku: „Průzkumníci v Austrálii“. Děti se v ní hravou formou seznámily s některými australskými zvířátky. Společně například probudily medvídka koalu, zazpívaly si s papouškem, vyzkoušely si skákat klokaní závod či se pokusily vylekat pštrosa emu. Pohádka děti nesmírně zaujala a v závěru ji odměnily velkým potleskem.

Zahradní slavnost

Na naší školní zahradě se uskutečnila již tradiční akce pro rodiče a jejich děti – Zahradní slavnost. Akce byla symbolickým zakončením školního roku, na které jsme se také rozloučili s našimi předškoláčky. Program s názvem: „Havajská párty“ uváděl Hopsalín. Děti zpívaly, tancovaly a soutěžily. Budoucí prvňáčci byli poté „pasováni“ do role školáka. Všichni si nakonec naposledy společně zazpívali: „Zpíváme písničku předškoláčků“, zarecitovali: „Až půjdu do školy…“ a zatancovali: „Mateřinky“. Vyvrcholením programu byl závěrečný konfetový ohňostroj.

CO JSME PROŽILIKVĚTNU

Zápis dětí a Den otevřených dveří

V naší MŠ proběhl Zápis nových dětí spolu se Dnem otevřených dveří. Rodiče si mohli spolu se svými dětmi prohlédnout jednotlivé třídy, herny a školní zahradu. Také pro ně byla připravena ochutnávka některých pomazánek našich kuchařek. Nové děti si pak, jako památku na zápis, odnesly s sebou domů pěkný výrobek, který zhotovily děti z MŠ za asistence svých učitelek.

 

Koncert v ZUŠ

Naši předškoláci navštívili výchovný koncert žáků Základní umělecké školy J. Valčíka v Ostravě-Porubě.  Poslechli si zde velmi pěkné pásmo písniček, seznámili se s některými hudebními nástroji, zhlédli pěkné tanečky i krátkou dramatizaci pohádky. Po koncertě si pak prohlédli jednotlivé prostory školy.

Ukázková hodina 

Ve třídě Motýlek proběhla ukázková hodina pro zájemce z řad rodičů. Tématem byly domácí zvířátka. Děti pracovaly v kontaktním kruhu, v herně na koberci i u stolečků. Rodiče měli možnost prohlédnout si velké množství didaktických her a pomůcek, které má naše MŠ pro děti k dispozici.

Besídky ke Dni matek

V jednotlivých třídách naší MŠ proběhly besídky k svátku maminek. Děti zpívaly písničky, recitovaly básničky, tancovaly tanečky a hrály pohádky. Každé dítě mělo pro svou maminku vlastnoručně vyrobený dáreček, který jí pak v závěru besídky s blahopřáním darovalo.

Přírodovědná vycházka

Všechny děti naší MŠ se zúčastnily přírodovědné vycházky do chráněné přírodní rezervace Turkov, kterou vedl známý ornitolog Ing. Otakar Závalský. Seznámily se zde s historií této lokality, naučily názvy některých stromů, květin či broučků. Největším překvapením pro děti byla ukázka hnízd ptáků s právě vylíhnutými mláďaty. Celá vycházka se setkala s nesmírným zájmem o přírodu kolem nás u všech dětí a to i těch nejmenších.

  

Exkurze do střediska přírodovědců

Po naše předškoláky byla připravena Exkurze do střediska přírodovědců Korunka na Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě. Děti zde zhlédly výstavu recyklovaných výrobků a prohlédly voliéry s ptáčky a papoušky. V oddělení malých zvířátek si pak mohly i některé nakrmit a pohladit.

 

Divadlo loutek

Na pohádku: „O blýskavém prasátku.“ odjela celá naše MŠ do Divadla loutek v Ostravě. Děti sledovaly příběh prasátek Chrochtíka a Kvíkalky, které šly hledat blýskavé prasátko, aby jim přineslo radost a štěstí. Pohádka se dětem moc líbila.

Dopravní hřiště

Naši předškoláci navštívili dopravní hřiště MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Pod dohledem městské policie řešili dopravní situace z pozice řidičů kol a koloběžek nebo samotných chodců.

CO JSME PROŽILI V DUBNU

Jarní dětské ateliéry

         Společná akce rodičů a jejich dětí:  „Jarní dětské ateliéry“ se konala ve třídách Sluníčko, Beruška, Kočička a Motýlek. Akce byla součástí školního projektu: „Příroda v očích dětí živě
i umělecky“, na který jsme získali dotaci Statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba
ve výši 20 000 Kč. Krásně zhotovené výrobky a aranžmá z této akce dnes zdobí interiér naší MŠ. Děkujeme všem za hojnou účast.

Den Země 

           Pro naše nejstarší děti byl připraven ekologický program ke Dni Země s názvem: „Trápení myšky Ryšky”.  Seznámily se v něm s životem myšky a dalších zvířátek na poli, které trápilo, že lidé v přírodě vyhazují odpadky. Děti je pomohly myšce roztřídit, dozvěděly se, co se
s papírem, sklem a plasty dále děje, co je to recyklace a co se dá vyrobit např. z PET lahví.
V závěru si pak s pomocí paní lektorky vyrobily ruční papír.

  Divadelní představení

           Do  naší MŠ přijelo divadélko Kašpárkův svět z Opavy s pohádkou:  „O princezně Rozmařilce”. Děti sledovaly příběh zlobivé rozmařilé princezny, které nešlo nic pod nos a proto se dostala až do pekla. Naštěstí tady byl zase Kašpárek, který ji svou chytrostí a umem zachránil. Dětem se pohádka moc líbila, stejně tak jako krásné loutky-marionety a kulisy.

   Ekologický program

V měsíci dubnu navštívily jednotlivé třídy naší MŠ knihovnu na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě, kde byl pro ně připraven ekologický program ke Dni Země s názvem:
„O draku Ajdarovi“.

   Divadelní pohádka

           Divadélko Smíšek přivezlo dětem do naší MŠ pohádku: „Jízda trabantíka Ferdy“. Děti se mohly prostřednictvím ní zábavnou formou seznámit se základními pravidly silničního povozu a některými dopravními značkami.

Svátek Dne Země

K oslavám svátku Dne Země se připojily i děti v naší MŠ. V jednotlivých třídách byly pro ně připraveny aktivity směřující k tomu, aby se naučily pečovat o životní prostředí, dbaly na čistotu a pořádek, vhodným způsobem nakládaly s odpady, staraly se o rostliny, spoluvytvářely pohodu prostředí a chránily přírodu a živé tvory. Děti se dozvěděly, co znamená pojem modrá planeta, co na Zemi patří, kdo všechno na ní žije, co jí pomáhá a co ubližuje.

Pohádka v ZŠ 

Předškolní děti navštívily ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě. Zde zhlédly pohádku s písničkami: „O Popelce“, kterou si pro ně připravili žáci dramatického kroužku školy. Moc se jim líbila, snahu žáků pak ocenily velkým potleskem.

CO JSME PROŽILIBŘEZNU

Beseda s rodiči

Pro přihlášené rodiče byla v naší MŠ připravena beseda s názvem: „Půjdu k zápisu do ZŠ.“ Rodiče předškoláků diskutovali s panem učitelem Skřivánkem o problematice zápisu do základní školy. Seznamovali se s tím, co by mělo dítě umět a zvládat pro zdárné zvládnutí první třídy.

Ukázková hodina 

Ve třídě Sluníčko proběhla ukázka vzdělávací práce s dětmi. Rodiče měli možnost vidět, jak se děti v kolektivu a při společných činnostech chovají, zda se zapojují a jak jsou úspěšné. Děti stavěly, skládaly, tvořily a tancovaly. Rodiče měli možnost vyzkoušet i naši školkovou pomazánku.

 

 

Exkurze v knihovně 

Jednotlivé třídy naší MŠ navštívily v rámci Dne „D“ knihovnu na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě. Děti si nejprve seznámily s tím, k čemu knihovna slouží, kdo ji může navštěvovat a jak se mají ke knihám chovat. Poté jim paní knihovnice přečetla pohádku, kterou si samy vybraly.  Všechny děti si pak mohly vybrat knížku pro ně určenou a tu si prohlédnout. Návštěva knihovny byla vhodnou příležitostí připomenout si měsíc knihy a význam knihy pro člověka.

 

„Skokánek“

Setkání s pedagogy ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě bylo připraveno pro předškolní děti  v naší MŠ vždy v pondělí od 13. 3. Děti se zábavnou formou seznamovaly s tím, co je v základní škole čeká, ověřovaly své znalosti v zábavných hrách a soutěžích a plnily úkoly, které si pro ně učitelé ze základní školy připravili. Dne 20. 3. pak děti navštívily ZŠ J. Šoupala, kde pro ně byly připraveny aktivity – pracovní stanoviště. Úkoly na nich plnily společně s žáky ZŠ. Akce měla
za úkol usnadnit dětem vstup do základní školy a pomalu se připravit na roli školáka.

 

Fotografování dětí

Fotografování dětí s námětem: „ Máme rádi jaro“ proběhlo v naší MŠ ve středu 15. 3.
Již zhotovené fotografie si můžete vyzvednout ve svých třídách.

 

Svět techniky

Naši předškoláci odjeli do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Navštívili expozici Dětský svět a absolvovali vzdělávací programy: „Geometráček” a „Dobrodružná výprava“. Smyslem celé akce bylo dětem hravou formou přiblížit technické vzdělávání. Akce se dětem moc líbila a velmi si ji užily.

 

„Těšíme se do školy“

Setkání předškolních dětí s pedagogy ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě proběhlo v naší MŠ
ve čtvrtek 16. 3.  Děti si vyzkoušely „školu nanečisto“.
Ve dnech 23. 3.  a v 29. 3.  pak usedly do lavic a sledovaly přímo výuku žáků v 1. třídě.

 

Den otevřených dveří

Předškoláci navštívili ZŠ J. Šoupala v rámci Dne otevřených dveří. Naši budoucí prvňáčci si zde prohlédli jednotlivé třídy, odborné učebny i tělocvičnu. Nanečisto si pak vyzkoušeli i školní výuku v žákovských lavicích.

 

Vystoupení předškoláků

Naše předškolní děti vystoupily v krátkém programu pro rodiče a hosty na ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Za svůj program plný písniček, básní a tanečků sklidily od všech přítomných velkých potlesk a obdiv.

 

Divadelní představení

Do  naší MŠ přijelo divadélko Úsměv s pohádkou:  „Jak pejsek s kočičkou malovali vajíčka”.
Akce dětem zpříjemnila předvelikonoční čas.

 

CO JSME PROŽILIÚNORU

Karneval v MŠ

V naší MŠ byl uspořádán velký karneval pro děti. Jeho součástí byla přehlídka masek i nejrůznější hry, soutěže a tance. Děkujeme všem maminkám za krásné karnevalové masky a kostýmy, které svým dětem připravily.

 

Beseda s městskou policií

Naše nejstarší děti se zúčastnily besedy s městskou policií. Tématem byla bezpečnost v silničním provozu.

 

Divadelní představení

Do  naší MŠ přijelo divadélko Smíšek s:  „Mrňavou trpasličí pohádkou”. Děti sledovaly příběh obra Kolohnáta, který chtěl zničit trpasličí říši. Díky tpasličímu důvtipu a dobrým radám samotných dětí se mu to však nepovedlo.

Interaktivní výstava
Naši předškoláci zhlédli v Centru volného času na ul. Vietnamské v Ostravě-Porubě interaktivní výstavu modelů z LEGO kostek, nazvanou: „Svět fantazie z kostek“. Statické modely různých sérií stavebnic i originální modely dle fantazie děti velmi zaujaly a inspirovaly.

Den „D“
V rámci Dne „D“ odjely děti celé naší MŠ do Planetária v Ostravě-Porubě na program zvaný: „Krtci“. Seznámily se v něm s Krtkem Platónem a jeho kamarády, kteří se společně vydali prozkoumat tajemné světlo, které občas osvětlovalo jejich domov. Zjistili přitom, že svět je mnohem zajímavější než si představovali. Objevili Měsíc, Mléčnou dráhu, hvězdy a souhvězdí.
Součástí projekce byla i živě komentovaná prohlídka hvězdné oblohy. Po programu mohly děti zhlédnout interaktivní expozice v Experimentáriu, umístěné ve volných prostorách planetária. Tvořily je interaktivní exponáty určené ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů, jako např. planetární soustavu,  statickou elektřinu, vlastnosti gravitace aj.Divadelní pohádka
Děti zhlédly pohádku: „O Dášence“, kterou do naší MŠ přivezlo divadélko Bonbon. Moc se jim líbila.

CO JSME PROŽILILEDNU

Exkurze „Lesní školka“ 

Předškolní děti navštívily Lesní školku v Ostravě-Zábřehu. Vyzkoušely si zde rozvíjet své dovednosti vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, při hraní, zkoumání a učení se v lese. Akce byla určena pro děti jako forma odměny za podzimní sběr kaštanů a žaludů.

Kouzelník 

Do naší MŠ přijel kouzelník pan Aleš Krejčí. Předvedl dětem program plný triků a kouzel s názvem: „Čarování se zvířátky”. Čarování a kouzlení si mohly vyzkoušet i některé děti. Moc se jim to líbilo.

 

Beseda s městskou policií

Na besedě s městskou policií s názvem: „Honzíkova cesta“, se děti dozvěděly, jak se mají chovat k neznámým lidem a co mají dělat, když se ztratí. Byly také hravou formou poučeny o bezpečném kontaktu se zvířaty. Strážníci v závěru besedy připravili několik modelových situací a děti pak aktivně zapojili do jednotlivých scének.

Den „D“

V rámci Dne „D“ odjely děti z celé naší MŠ do kina v Ostravě-Polance. Zhlédly zde pásmo krátkých pohádek. Představení mělo u dětí velký úspěch.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.