Rok 2018 J.Skupy

 ZPĚT

CO JSME PROŽILI V PROSINCI


Vánoce u stromečku


Se svým kulturním pásmem vystoupily některé naše předškolní děti u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku na ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Zimně i vánočně laděné básničky a písničky se všem přihlížejícím moc líbily. Vánoční atmosféru umocnily i následné tvůrčí dílničky, kterých se mohly naše děti se svými rodiči zúčastnit.


Svět loutek


N
aši MŠ navštívila paní Lenka Pavlíčková, herečka a loutkoherečka Divadla loutek v Ostravě. Představila nám svůj pohádkově kontaktní pořad: „Vítejte ve světě loutek“. Děti se seznámily s nejrůznějšími druhy a názvy loutek, od malých po profesionálně divadelních, se kterými se hraje v divadlech. Následovaly dvě pohádky „O Červené Karkulce“ a „Sněhurka a sedm trpaslíků“, kterých se děti aktivně účastnily vedením loutek v jednotlivých rolích. Celý program provázely krásné dětské písničky a říkadla.


Vánoce v MŠ


Naši MŠ navštívili žáci ZŠ J. Šoupala a předvedli našim předškolním dětem vánoční pásmo: „Vánoce v MŠ“. Zimní příběh vyprávěný staršími kamarády naše děti velmi zaujal.


Vánoční vystoupení


Pro naše předškolní děti si připravili vánoční program žáci ze ZŠ A. Hrdličky. Po krátké zimní pohádce, která se našim dětem moc líbila, si společně zatancovali na hravé dětské anglické písničky. Některá anglická slovíčka se díky nim i naučily.


Divadelní představení


Divadélko Smíšek nám do MŠ přivezlo pohádku: „Smíškovy vánoce“. Děti s napětím sledovaly příběh malého chlapečka Smíška, který i přes menší problémy s domácími i lesními zvířátky nakonec oslavil krásné vánoce se všemi.


Vánoce s vůní dřeva


Ve třídě Beruška byl v předvánočním čase realizován projektový den s názvem: „Vánoce s vůní dřeva“. V jeho úvodu paní učitelky seznámily děti s tím, jaké byly Vánoce, když naše babičky byly ještě malými dětmi. Poslechem příběhu o malé holčičce Barušce a jejím tatínkovi dřevorubci se přenesly do malé chaloupky a poznaly dřívější tradice a zvyky, tehdejší ozdoby na vánočním stromečku i dřevěné hračky, které děti dostávaly. Díky účasti pana stolaře Bruna Fabiána, se pak mohly seznámit s náplní jeho povolání. Ukázal jim nástroje a pomůcky, které slouží při zpracování dřeva a názorně předvedl i správné pracovní postupy. V malé pracovní dílničce si mohly děti prakticky vyzkoušet měření metrem, řezání pilkou, smirkování, zatloukání hřebíčků či šroubování vrutů. Každé dítě si pod jeho dohledem vlastnoručně vyrobilo krásného dřevěného andělíčka a nadekorovalo připravený dřevěný svícen. Společný zpěv koled u klavíru a výstava zhotovených výrobků ukončily podnětné předvánoční dopoledne. Akce je součástí programu Projektových dnů v MŠ, na které jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II, který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Vánoční besídky

Všechny rodiče, prarodiče, sourozence, příbuzné a známé jsme přivítali na Vánočních besídkách, které se uskutečnily v naší MŠ. Ve vánočně vyzdobených třídách a u vánočních stromečků děti zpívaly, recitovaly, tančily a hrály pohádky. Připomněli jsme si také některé vánoční tradice, společně zazpívali koledy a ochutnali cukroví našich maminek a babiček. Předání dětmi vlastnoručně vyrobeného dárečku završilo programy krásných předvánočních odpolední.


Vánoční Den „D“


Na Vánoční Den „D“ v MŠ se všechny děti každoročně vždy těší. Slavnostní oběd u jednoho vánočního stolu, ochutnávka cukroví, zpívání koled, praktické vyzkoušení některých vánočních tradic a hlavně rozbalování dárečků od Ježíška dokreslí vždy všem tu pravou předvánoční atmosféru.

CO JSME PROŽILILISTOPADU

 

Planetárium

V rámci Dne „D“ jsme s dětmi navštívili Planetárium v Ostravě. V sálu planetária jsme zhlédli naučnou pohádku: „Se zvířátky o vesmíru“. Následovala živě moderovaná část
se simulací noční oblohy s tématy:  Země je vesmírný kolotoč a Hvězdná obloha. Děti objevovaly Velký a Malý vůz, hvězdu Polárku a další jiná souhvězdí podle aktuální roční doby. Spatřily také otáčení hvězdné oblohy jako důsledek otáčení zeměkoule a podívali se i na to, jak vypadá Země z vesmíru. Po ukončení programu si děti mohly v areálu planetária, v tzv. Experimentáriu, pohrát s některými interaktivními exponáty.


Pohádkohraní v ZŠ


V rámci společného projektu naší MŠ a ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem Skokánek, ve kterém se snažíme našim předškoláčkům usnadnit vstup do základní školy, proběhlo
2. společné setkání pedagogů ZŠ a našich předškolních dětí. Program Pohádkohraní absolvovali tentokrát i se žáky této školy. Práce s pohádkou, Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, děti velmi zaujala.


Magic Revue


Kouzelnickou show s názvem: „Magic revue“ nám předvedli manželé Kellnerovi. Děti
se zájmem sledovaly kouzla a triky s mincemi, šátečky, deštníčky, květinami, zvířátky aj. Některých kouzel se mohly i samy zúčastnit. Velký potlesk dětí sklidil i trik s tančícím panáčkem, nejslavnější iluzí rodu Kellnerů, která je jejich originálem a nebyla v kouzelnickém světě dosud překonána.


Čertovská show

 

V Clubu Garage v Ostravě-Martinově se konala tradiční mikulášská nadílka. Programem s názvem „Čertovská show“ nás provázel Hopsalín. Děti tančily, naslouchaly, soutěžily a hlavně se dobře bavily. Nechyběl ani opravdický čert, anděl a Mikuláš s mikulášskými balíčky. Děkujeme maminkám za krásné tematické kostýmy, které svým dětem na tuto akci připravily. Zvláštní poděkování také adresujeme maminkám ze Sdružení rodičů, které mikulášské balíčky pro naše děti na tuto akci zajistily.

Vánoční stromeček

Ve třídách Motýlek a Květinka proběhlo společné předvánoční tvoření dětí a rodičů. Krásné ozdoby můžete obdivovat na vánočních stromečcích umístěných u hlavních vchodů do naší MŠ. Všem přítomným rodičům a jejich dětem děkujeme za účast.


Zimní výzdoba naší MŠ

Všechny třídy naší MŠ se podílely na krásné zimní a vánoční výzdobě naší MŠ. Paní učitelky připravily rozmanité náměty a společně s dětmi je pak realizovaly ve formě výrobků, dekorací, zápichů či závěsů.

CO JSME PROŽILI V ŘÍJNU


Zájmové kroužky

Prvními lekcemi začaly zájmové kroužky, řazené v naší MŠ do okruhu nadstandartních aktivit. Taneční a pohybový kroužek, který vede trenér sportovního tance pan Lukáš Čep, bude probíhat každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Kočička. Angličtina s úsměvem, pod vedením týmu lektorů studijní ředitelky kurzů PaedDr. Ivy Obermanové bude probíhat každou středu taktéž v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Kočička. Logopedická prevence, kterou vedou naše paní učitelky s odbornou způsobilostí logopedického asistenta, Jana Ksiažková, Veronika Sasínová a Bc. Michala Atanasovová, bude probíhat v čase cca 12,30- 13,00 hodin ve, k tomuto účelu uzpůsobené, sborovně u třídy Kočička.


Divadelní představení

Naši MŠ navštívilo divadélko Smíšek a představilo dětem pohádku: „Větřík Petřík“. V podzimně naladěném příběhu se děti hravou a veselou formou seznámily s tím, jak se chovat v lese, čím se živí některá lesní zvířátka a které houby můžeme sbírat a které ne. Pohádka děti nejen zaujala, ale i poučila

Fotografování dětí

Fotografování rodiči přihlášených dětí s námětem: „Vánoční pokojíček“ zajistila již tradičně
v naší MŠ největší česká společnosti v oboru školní a předškolní dětské fotografie – PHOTODIENST Brno. Již zhotovené fotografie si můžete vyzvednout u paní učitelek ve svých třídách.


Sběr kaštanů a žaludů

V rámci doprovodné akce ke Dni Země 2019: „Pomáhám přírodě a poznávám ji”, kterou organizuje Středisko přírodovědců na Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě, proběhla v naší MŠ soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Děkujeme všem rodičům a jejich dětem, kteří se soutěže zúčastnili. Díky tomu obdržíme pro naší MŠ krmivo pro přikrmování ptáčků v zimě.

Podzimní tvoření

Krásně podzimně vyzdobené chodby v naší MŠ máme díky společnému tvoření rodičů a jejich dětí. Z nejrůznějšího přírodního a výtvarného materiálu vznikly dekorace a výrobky, za které všem přítomným na této akci děkujeme.


Kuchařský den

V rámci Dne „D“ se tento měsíc v jednotlivých třídách uskutečnil dětmi oblíbený „Kuchařský den“. Pod dohledem paní učitelek se v celé naší MŠ krájelo se, vážilo, míchalo, modelovalo, dochucovalo a zdobilo. Vlastnoručně uvařené a upečené dobrůtky dětem moc chutnaly. Děkujeme také všem maminkám za donesení potřebných surovin, které nám na tuto akci poskytly.


Pohybové aktivity

Na naší MŠ realizujeme společný projekt se ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě s názvem: „Skokánek“, jehož cílem je zábavnou a hravou formou seznámit naše předškolní děti s prostředím ZŠ, s jeho pedagogy a částečně i výukou, a usnadnit jim tak přechod do další etapy jejich života. Na prvním společném setkání s pedagogy této školy si mohly děti v rámci tohoto projektu vyzkoušet hodinu tělesné výchovy. Pohybové aktivity v místní tělocvičně – běh, překážková dráha, cvičení obratnosti a vytrvalosti, koordinace a rovnováhy děti velmi zaujaly a bavily. Každý chtěl být nejrychlejší, nejlepší a nejsilnější.


Škola hrou

Společný workshop rodičů a jejich předškolních dětí s názvem: „Škola hrou“ proběhl
ve třídách Beruška, Sluníčko a Kočička. Připraveno bylo velké množství didaktických her a učebních pomůcek, tentokráte z oblasti předmatematických představ, které má naše MŠ na vzdělávání dětí k dispozici. Všichni zúčastnění si mohli postupně vyzkoušet činnosti zaměřené na porovnávání, přiřazování, třídění, uspořádání, určení počtu a čísla aj. a to buď v prostoru, u stolečků a na interaktivních tabulích.


Uspávání broučků

Krásné podzimní počasí nám přálo téměř celý měsíc a tak jsme mohli věnovat jedno odpoledne uspávání broučků a berušek. Společná akce rodičů a jejich dětí proběhla na naší školní zahradě a v jejím okolí. Než se zešeřilo, skládali jsme domečky pro broučky ze žaludů a kaštanů, lepili domeček pro berušky z přírodnin, doprovázeli broučky k domečku s lucerničkami, pomáhali najít beruškám cestu domů a skládali zásoby potravy na zimu. Písničkou o broučkovi a berušce jsme se pak s nimi všichni rozloučili a s krásnými lampiónky v bohatém průvodu jim pak posvítili, aby se bezpečně dostaly do svých postýlek.

CO JSME PROŽILI V ZÁŘÍ

Pohybový a taneční kroužek

Pro zájemce z řad dětí proběhla v naší MŠ  ukázková lekce Pohybového a tanečního kroužku. Jeho lektor, trenér sportovního tance, mistr ČR v latinskoamerických tancích taneční školy Carmen, pan Lukáš Čep v ní seznámil děti s jeho praktickou náplní. Kroužek začíná v měsíci říjnu. Každé úterý v době od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Kočička se budou přihlášené děti učit pohybové, kondiční a baletní průpravě a základům společenského a moderního tance.
 

Schůzka rodičů dětí v MŠ

Na pravidelné schůzce rodičů dětí MŠ byli všichni přítomni seznámeni s organizací školního roku 2018/2019, školním, vnitřním a organizačním řádem, Školním vzdělávacím programem MŠ, plánovanými akcemi a kroužky, platbami v MŠ a provozními informacemi. Současně byli také představeni noví i stávající členové představenstva Spolku příznivců MŠ a všemi přítomnými pak odhlasován jejich roční příspěvek.

Divadelní představení

Pohádku: „Popletený školní den“ představilo našim dětem divadélko Úsměv. Děti se
u pohádky dobře bavily, aktivně se zapojovaly do děje, zpívaly známé písničky a herce pak
na závěr odměnily velkým potleskem.

Putování za lesními skřítky

Za lesními skřítky se děti ze všech tříd naší MŠ vydaly v rámci Dne „D“ do blízkého lesoparku. Po cestě si všímaly změn v přírodě v závislosti na ročním období, pozorovaly barvy podzimu, poznávaly některé stromy a jejich plody. Z větviček a listí nezapomněly postavit i domečky pro lesní skřítky. Do MŠ si pak přinesly v kyblíčcích některé přírodniny a vytvořily z nich naučnou výstavku.

CO JSME PROŽILI V ČERVNU

Den dětí

Svátek dětí jsme všichni společně oslavili na naší školní zahradě. Paní učitelky připravily
na tento den nejrůznější hry a soutěže, které děti postupně absolvovaly a zdolávaly. Počasí nám přálo a každý se dobře pobavil. Odměna byla sladká.


Divadelní představení

Divadelní společnost Smíšek přivezla našim dětem pohádku: „V nouzi poznáš přítele“. Vzhledem ke krásnému počasí jsme ji mohli sledovat poněkud netradičně a to na školní zahradě. Příběh o kamarádství a tom, že každý potřebuje přítele, děti velmi zaujal.


Dopravní hřiště

Naši předškoláci navštívili dopravní hřiště na MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Děti si zde vyzkoušely jízdu na koloběžkách, odrážedlech a kolech v malém simulovaném dopravním provozu pod dohledem zkušených policistů. V roli chodců si pak upevnily i poznatky
o bezpečném chování na chodnících a přechodech.


Malý řemeslník Světa techniky

Naše děti absolvovaly další dvě lekce vzdělávacího programu Světa techniky v Ostravě.
Pod dohledem zkušených lektorů si v improvizované dílně v MŠ vyrobily robota a letadélko a mohly si je odnést domů. Výborně připravený projekt poskytl všem zúčastněným množství nových zkušeností, dovedností a poznatků. Jeho iniciátoři si od nás zaslouží velkou pochvalu.


Zahradní slavnost

Symbolické zakončení školního roku představuje již tradičně Zahradní slavnost, která se uskutečnila na naší školní zahradě. Pro všechny bylo připraveno zábavné odpoledne, jehož součástí byl program s názvem: „Cirkus“, kterým nás provázel Hopsalín, velká bublinová přehlídka, konfetový ohňostroj, rozloučení se s našimi předškoláčky a závěrečné vystoupení všech budoucích školáků. Nechybělo ani občerstvení ve formě výborných koláčků, sladkostí i párků v rohlíku. Děkujeme všem za hojnou účast a maminkám za krásné masky a kostýmy, které svým dětem připravily.


Dopravní soutěž

Pět zástupců z řad dětí z každé třídy reprezentovalo naší MŠ na dopravní soutěži „Veselá koloběžka“, která se konala na dopravním hřišti MŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Děti absolvovaly několik disciplín z oblasti bezpečnosti a dopravy. Odměny, které obdržely, svědčily o skvělém umístění na předních místech.

Průzkumníci v Africe

Divadelní společnost Letadlo předvedla našim dětem hudební pohádku: „Průzkumníci v Africe“. Dětí se v ní seznámily s tímto kontinentem a poznaly tamní zvířátka. Netradičně pojaté představení plné písniček a legrace se dětem moc líbilo.

Den „D“

V rámci Dne „D“ se uskutečnila na naší školní zahradě velká Sportovní olympiáda. Děti absolvovaly množství sportovních disciplín – překážkovou dráhu, hod na válečky, hod
do kruhu, skok do dálky, hod oštěpem aj. aby dosáhly na zaslouženou medaili. Nakonec vyhráli všichni.


Divadlo v ZŠ A. Hrdličky

Do ZŠ A. Hrdličky odešli naši předškoláci na pohádku, kterou si pro ně připravili žáci této školy. Mohli zde zhlédnout nejen toto představení, ale setkat se i s kamarády, se kterými navštěvovali společně naší MŠ v minulém roce.

CO JSME PROŽILIKVĚTNU

Zápis dětí a Den otevřených dveří

V naší MŠ proběhl Zápis nových dětí spolu se Dnem otevřených dveří. Zájemci z řad rodičů si spolu se svými dětmi po zápisu do školy prohlédli jednotlivé třídy, herny i školní zahradu. Byla pro ně také připravena ochutnávka výborných pomazánek naší paní kuchařky. Nové děti si pak, jako památku na zápis, odnesly s sebou domů pěkný výrobek, který pro ně zhotovily děti z MŠ.

 

Koncert v ZUŠ 

Naši předškoláci navštívili Základní uměleckou školu J. Valčíka v Ostravě-Porubě.  Prostřednictvím představené hudební pohádky se zde seznámili s některými hudebními nástroji, na které zahráli žáci této školy. Po koncertě si pak prohlédli prostory školy určené pro výtvarné a keramické práce.

 

Divadlo loutek

Děti z celé naší MŠ zhlédly v Divadle loutek v Ostravě rockový minimuzikál o jídle a stravování: „Malá Mína zmlsaná“.  Příběh malé holčičky, která nechtěla jíst zdravá jídla děti velmi zaujal. Herecké výkony, poutavé kostýmy i moderní hudbu v závěru odměnily velkým potleskem.

Besídky ke Dni matek

V jednotlivých třídách naší MŠ proběhly besídky k svátku maminek. Děti zpívaly písničky, recitovaly básničky, tancovaly tanečky a hrály pohádky. Každé dítě mělo pro svou maminku vlastnoručně vyrobený dáreček, který jí pak v závěru besídky s blahopřáním darovalo.

 

Školní výlet

V rámci Dne „D“ navštívily všechny děti naší MŠ Dětský ranč v Hlučíně. Prohlédly si malé domácí Zoo, kde si mohly nakrmit kozičky a podívat se na králíčky, slepičky, oslíka a jiné domácí zvířátka. Projely se také na konících ve velké kryté hale a zhlédly dětskou rehabilitační zahradu ve venkovních prostorách rozdělenou námětově dle světadílů.

Akce je součástí školního projektu: „Máme rádi zvířata“, na který jsme získali účelovou dotaci Statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba ve výši 25 000 Kč.

 

Sportovní dopoledne

Naši předškoláci se zúčastnili Sportovního dopoledne s trenéry ve Sportovním  areálu Poruba na ul. Skautská. Děti si vyzkoušely nejrůznější sportovní disciplíny a vybrané děti dostaly přihlášku do fotbalového oddílu.

Společné fotografování

V naší MŠ proběhlo společné třídní fotografování dětí. Již zhotovené fotografie si můžete vyzvednout u vaší paní učitelky.

 

Taneční akademie

Již tradiční Taneční akademie se uskutečnila v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Zúčastnily se jí také děti naší MŠ navštěvující Tanečně-pohybový kroužek aby předvedly, čemu se za celý školní rok naučily.

 

Dravci

Na hřišti ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě se naše předškolní děti zúčastnily přírodovědného výukového programu s názvem: „Dravci“. Viděly ohrožené druhy dravců, jak volně létají a loví a vyslechly si výklad sokolníků o tom, čím je který dravec zajímavý. Akce byla svým pojetím pro děti velmi přínosná.

 

Malý řemeslník Světa techniky

První lekce vzdělávacího programu Světa techniky v Ostravě „Malý řemeslník“ proběhly po tři pátky v naší MŠ. Děti se pod dohledem zkušených lektorů naučily základní jednoduché dovednosti při práci s pilkou, vrtačkou a dalším dílenským nářadím a vyrobily si tři krásné výrobky – rybářský prut, autíčko a lodičku.

Strukturované učení

Naučné zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče se uskutečnilo ve třídách Beruška, Sluníčko a Kočička. V rámci strukturovaného učení aneb hravého učení pro předškoláky si mohli vybrat z velkého množství didaktických her a pomůcek a řešit úkoly k tomu dané, tentokráte z oblasti předmatematických představ.

CO JSME PROŽILI V DUBNU


Divadelní představení

Divadélko Úsměv přivezlo dětem do naší MŠ pohádku: „Máša a medvěd”. Představení o líné a neposlušné Mášence, která s pomocí chytré kmotry lišky přelstila velkého a mlsného medvěda, se dětem moc líbilo. Aktivně se také zapojily do děje prostřednictvím říkanek a písniček.

Tvoření s rodiči

Jarní společný workshop dětí a rodičů s názvem: „Na tom našem dvoře“ se uskutečnil
ve třídách Sluníčko, Beruška a Kočička. Děkujeme všem přítomným rodičům a jejich dětem za velkou účast a aktivní zapojení se do tvoření. Rozmanitými výtvarnými technikami zhotovené výrobky můžete obdivovat ve společných prostorách naší MŠ. Akce je součástí školního projektu: „Máme rádi zvířata“, na který jsme získali účelovou dotaci Statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba ve výši 25 000 Kč.

Dospělí dětem

Naše předškolní děti navštívily Dům farnosti v Ostravě-Porubě, kde zhlédly divadelní přehlídku: „Plaváček“ z cyklu: „Dospělí dětem“. Představení se dětem moc líbilo.

Beseda s městskou policií

Besedu s městskou policií s názvem: „ Bezpečně do školy“ absolvovaly naše předškolní děti. Tématem tohoto preventivního programu byla bezpečnost v silničním provozu.

Den „D“

Pro všechny naše děti byla připravena na školní zahradě MŠ v rámci Dne „D“ naučná akce ke Dni Země. Děti absolvovaly množství vzdělávacích aktivit zaměřených na získání a rozvoj poznatků o naší planetě Zemi i na rozvíjení povědomí o ochraně životního prostředí.Veselé muzicírování

Hudební pořad: „Veselé muzicírování“ poskytnul našim předškolním dětem netradiční formu prožitkového hudebního vzdělávání. Děti se seznámily s některými hudebními nástroji, zpívaly a hrály zajímavé hudební hry, učily se správně pracovat s dechem a společně si vyzkoušely hru na netradiční hudební nástroje.

CO JSME PROŽILI V BŘEZNU

 

Výcvik vodícího psa

Naši MŠ navštívil pan Holba se svým vodícím pejskem. Seznámil děti s tím, jak vypadá výcvik vodícího psa a jak tito pejsci pak pomáhají handicapovaným lidem. Děkujeme maminkám za psí dobrůtky, které prostřednictvím svých dětí pejskovi poslaly.

Divadelní představení

Divadélko Smíšek zahrálo dětem v naší MŠ své představení: „Medvědí medový příběh”. Děti sledovaly pohádku o tom, že i medvědi ze dvou různých světadílů se mohou mít rádi.

Den „D“

Všechny naše děti navštívily v rámci Dne „D“ stanici Hasičského záchranného sboru v Ostravě-Porubě. Prohlédly si zde učebny, odpočinkové místnosti, posilovnu, velkou tělocvičnu s horolezeckou stěnou a šatny. V garážích si pak prohlédly hasičská auta a seznámily se s jejich vybavením. Některé děti si mohly vyzkoušet i hasičský zásahový oděv, přilbu a kyslíkovou masku. Zpět do MŠ děti odcházely s neskutečnými zážitky, o kterých si ještě dlouho povídaly.

Jarní fotografování

Fotografování přihlášených dětí na téma: „Skleník“ proběhlo v naší MŠ společností Photodienst Brno. Již zhotovené fotografie si můžete vyzvednou u paní učitelky ve vaší třídě.

Velikonoční dekorace

Naše předškolní děti se zúčastnily velikonočního tvoření na  Základní škole J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Vyrobily si zde krásného zajíčka s mrkví., kterého si pak mohly odnést domů. Akce byla součástí společného projektu naší MŠ a ZŠ, jejímž cílem je snaha usnadnit předškoláčkům vstup do základní školy.

 

CO JSME PROŽILIÚNORU

 

Divadelní představení
Do  naší MŠ přijelo divadélko Smíšek herecké skupiny manželů Janíkových a přivezlo dětem pohádku: „ Království na severním pólu”. Děti sledovaly příběh o tom, jak byla víla Lednička i celý severní pól vlivem oteplení v ohrožení a jak se je lední medvěd Eda spolu s dětmi a zvířátky snažil zachránit. Vše naštěstí dobře dopadlo a naše děti odměnily pohádku velkým potleskem.

„Těšíme se do školy“
V rámci spolupráce naší MŠ a ZŠ A Hrdličky v Ostravě-Porubě si naše předškolní děti společně s pedagogy základní školy vyzkloušely tzv. „školu nanečisto”. Proběhla společná pracovní setkání našich dětí s pedagogy 1. tříd v základní i v naší mateřské škole. Předškoláčci také zhlédli výuku v 1. A třídě, kde právě probíhala výuka matematiky a 1. B třídě, kde se zúčastnili výuky českého jazyka.


Beseda s rodiči
Beseda s rodiči o tom, jak co nejlépe připravit své dítě na vstup do Základní školy v oblasti grafomotoriky se konala ve třídě Beruška. Přítomni rodiče se seznámili s tím, co znamená v praxi pojem grafomotorika, jaký je správný vývoj grafomotorických dovedností či jaké mohou nastat u dětí grafomotorické obtíže. Paní lektorka v závěru pak ochotně zodpovídala všechny dotazy rodičů, které jí byly kladeny.


Bobování

Prvního letošního opravdického sněhu si naše děti doopravdy užily. Postupně po jednotlivých třídách se vydaly na nedaleký kopeček bobovat a sáňkovat. Radosti i elánu znovu a znovu sjíždět kopec bylo tolik, že celou akci chtějí opět zopakovat v příštích dnech.

Nácvik dentální hygieny

Pro všechny naše děti byla připravena instruktáž o tom, jak co nejlépe pečovat o svůj chrup. Děti se seznámily s důvody, proč a kolikrát denně si musí čistit zoubky. Naučily se i správný postup při jejich čištění. Akci vedla odbornice na oblast dentální hygieny.

 

Plavecký výcvik

Poslední desátou lekcí byl ukončen kurz plavání pro přihlášené děti „Plavání se žabičkou“
ve Fryčovicích. Děti se v něm hravou a nenásilnou formou seznámily s vodním prostředím a postupně se naučily základům některých plaveckých stylů. K dispozici jim byla také i horkovzdušná sauna s odpočívárnou a hernička s vyhřívanou podlahou. Vyvrcholením kurzu byly v závěru „Plavecké závody“.

„Skokánek“
Naše předškolní děti ze tříd Motýlek, Kočička a Květinka navštívily ZŠ J. Šoupala
v Ostravě-Porubě. Nanečisto si zde vyzkoušely výuku matematiky a českého jazyka. Akce je součástí společného projektu naší MŠ a ZŠ, jejímž cílem je snaha usnadnit předškoláčkům vstup do základní školy a vhodnými metodami je na to co nejlépe připravit.

Ukázková hodina

Ve třídách Sluníčko, Květinka a Kočička proběhla ukázková hodina. Paní učitelky představily zúčastněným rodičům vzorový příklad komunitního kruhu, tělovýchovných činností a práci v centrech k tématu, vycházejícho z našeho Rámcově vzdělávacího programu.
Po zhlédnutí ukázky rodiče spolu se svými dětmi plnili úkoly dané u jednotlivých didaktických her, učebních pomůcek a tvůrčího materiálu, kterými naše mateřská škola ve velkém množství disponuje. Děkujeme všem zúčastněným rodičům za zájem o naši práci i účast na tomto odpoledni.

Očkování jako prevence
Pro všechny naše děti byla připravena přednáška na téma: „Očkování jako prevence”. Prostřednictvím pohádky: „O siláku Viktorovi” se seznámily s některými dětskými nemocemi, proti kterým se dnes očkuje a připomněly důležitosti prevence proti nim.

Karneval v MŠ
V naší MŠ se uskutečnil velký maškarní Karneval. Pro děti byly připraveny nejrůznější zábavné hry, soutěže a tanečky. Moc si to užily. Děkujeme maminkám za krásné kostýmy, které svým dětem připravily i za velké množství dobrého karnevalového pohoštění.

CO JSME PROŽILI V LEDNU

 

Plavecký kurz

Dalšími lekcemi pokračoval plavecký kurz „Plavání se žabičkou“ ve Fryčovicích. Děti se pomalu zbavují strachu z vody diky zkušeným lektorům a vhodným plaveckým hračkám.  Postupně také „pilují“ jednotlivé plavecké styly.

 

„Skokánek do školy“ 

Předškolní děti ze tříd Beruška a Sluníčko navštívily ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě. Prohlédly si zde prostory školy a třídy. Zkušebně usedly do školních lavic, ve kterých plnily společně s žáky 1. třídy jednoduché matematické úkoly na pracovním listě. Akce je součástí společného projektu naší MŠ a ZŠ, jejímž cílem je snaha co nejlépe usnadnit předškoláčkům vstup do základní školy.

 

Den „D“

Jednotlivé třídy naší MŠ navštívily v rámci Dne „D“ knihovnu na ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě. Paní knihovnice dětem představila jednu z půjčovaných knih, přečetla z ní úryvek a všichni si potom o ní společně povídali. Poté si děti mohly prohlédnout interiéry knihovny a půjčit si ke stolečku na prohlížení některou z knih. V závěru se seznámily
 s provozním řádem knihovny a principem půjčování knih domů.

Beseda pro rodiče

Pro rodiče dětí byla v naší MŠ připravena beseda na téma: „Školní zralost“. Paní lektorka Mgr. Bičíková seznámila všechny přítomné s tím, co je to školní zralost a jak by měla být naplněna. V diskuzi potom ochotně zodpovídala dotazy jednotlivých rodičů. Nápomocna byla také v rozhodování některých rodičů o odkladu školní docházky.

 

Lesní školka

Naše předškolní děti odjely do Lesní školky v Ostravě-Zábřehu. Akce byla odměnou za 1. místo v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů. Děti se prošly Bělským lesem, kde jim pan lektor ukazoval různé přírodní zajímavosti. V budově školky pak poznávaly některá praparovaná zvířata a podívaly se i do chovu bažantů. Do MŠ si pak odnesly budku pro ptáky, kterou pan lektor pro ně vyrobil.

Těšíme se do školy

Setkání předškolních dětí ze tříd Beruška a Sluníčko s pedagogy ZŠ A. Hrdličky proběhlo v rámci společného projektu spolupráce mezi MŠ a ZŠ. Děti se seznámily s učiteli 1.tříd a vyslechly si, co je první dny v září ve škole čeká. Společně pak plnily jednoduché úkoly.

 

Beseda s městskou policií

Beseda s příslušnicemi městské policie s názvem:  „Jak se bezpečně chovat ve městě“ byla pro všechny velmi přínosná a zajímavá. Děti diskutovaly o nebezpečích a nástrahách ve městě, zopakovaly si základní pravidla silničního provozu a poznávaly některé dopravní značky. Mohly si vyzkoušet i pouta a obléct policejní stejnokroj.