Rok 2018 J.Soupala

 ZPĚT

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2018

 

Plavání

V průběhu prosince se naše děti zúčastnily dalších tří lekcí v rekreačním areálu FRY RELAX ve Fryčovicích, které s dětmi pravidelně navštěvujeme. Děti se hravou formou seznamují s vodou, se základy plaveckých stylů, učí se dýchat do vody a celkově nebát se vody…, a to pod vedením zkušených plaveckých instruktorů. Při výuce smějí používat různé vodní hračky a pomůcky, které jsou jim v bazénu volně k dispozici. Všechny vodní aktivity jsou u dětí velmi oblíbené a vždy se na ně těší.

 

 

Mikulášská show

Dne 4. prosince 2018 jsme s dětmi a jejich rodiči přivítali překrásnou Andělku, čerta Luciuse a Mikuláše, abychom se s nimi společně zasmáli a poveselili. Neuvěřitelná kouzla Andělky, kuchařské umění a čarování Luciuse, soutěživé klání i veselé tanečky přispěly k nejednomu úžasu, nadšení i obdivu velkých i malých diváků a divaček. Nakonec přišel i Mikuláš, aby našim hodným dětem rozdal balíčky s nadílkou. Akce se konala ve spolupráci se SPŠ. Prožili jsme báječný podvečer s kamarády plný legrace a zábavy.

 

Výstava betlémů

Letos již potřetí je na Slezskoostravském hradě vystaven betlém z březových špalíků, který pod vedením pí učitelky Jarmily vyrobily děti třídy Žabka. A proto jsme se jedno chladné úterní dopoledne s našimi předškoláčky vypravili nejen na prohlídku tohoto i jiných betlémů, ale také hradního nádvoří a výstavu hraček. Pí učitelka nám u pí kastelánky vyjednala vstup do hradu zdarma a nám už nic nebránilo obdivovat tuto naši ostravskou památku s krásnou vánoční výzdobou. Děti měly možnost prohlédnout si nejrozmanitější betlémy z různých materiálů od různých lidových autorů i profesionálních výtvarníků. Děti pak v návaznosti na tuto výstavu využily své fantazie a výtvarně ztvárnily zážitky, kterými prošly. Prožili jsme inspirativní a zajímavé předvánoční chvíle. Výstava potrvá do 7. ledna 2018 a určitě stojí za návštěvu.

 

Vánoční pohádka 

Jedno předvánoční dopoledne jsme měli možnost opět přivítat oblíbené Divadélko Smíšek, tentokrát s „Vánoční pohádkou“. Děti s nadšením sledovaly příběh ztraceného zvonečku plný vánočních kouzel a neuvěřitelných zápletek, kde nechyběla ona kouzelná vánoční atmosféra a s ní všechno to, co k Vánocům patří: anděl, vrána, stromeček, sníh, dárky, svíčky, purpura, straka zlodějka, vánoční přání kluka Fanouška i rozuzlení se šťastným koncem. Nebyli bychom v pohádce, kdyby nakonec všechno dobře nedopadlo, a tak mohl Fanoušek prožít krásné Vánoce plné tajemství a vytoužených dárků pod stromečkem.

 

Porubský vánoční jarmark

V půlce měsíce vystoupily děti tříd Žabka a Sluníčko s vánočním pásmem na „Porubském vánočním jarmarku“ na Alšově náměstí v Porubě. Program plný vánočních koled, zimních písniček a básniček v duchu českých tradic si s dětmi připravily pí učitelky Simona a Pavla, které s dětmi na jarmarku účinkovaly. Děti i pí učitelky chtěly přispět k radostné vánoční náladě rodičů i všech kolemjdoucích diváků. Vystoupení se nám všem moc povedlo a děti byly odměněny dlouhým potleskem. Prožili jsme krásný podvečer plný předvánočního kouzla a překvapení. Těšíme se zase příště.

 

Vánoční koledování

Jedno báječné předvánoční dopoledne jsme se ve školce dočkali Ježíška. A dříve než přišel s nadílkou dárků a splněných vánočních přání pro děti, jsme strávili príma chvíle plné vánočních zvyků, zpíváním vánočních koled, posezením u stromečku, poslechem vánočních pohádek a příběhů, ochutnávkou cukroví z domova i napjatého čekání na zazvonění kouzelného vánočního zvonečku. Radost z dárků od Ježíška byla obrovská pro všechny děti naší školky.

 

Advent pro kamarády

V rámci spolupráce se ZŠ Šoupala pozvali naši malí zpěváčci tříd Žabka a Sluníčko kamarády z první třídy základní školy, aby se pochlubili se svým vánočním vystoupením.  Předvedli vánoční pásmo plné písní, tanečků a básní a za přispění kouzelné vánoční nálady byli odměněni potleskem a obdivem všech přítomných. Poté jsme všichni shlédli krátké vánoční příběhy se zvířátky a nakonec jsme si mohli zatančit a zařádit na vánoční diskotéce. Zažili jsme inspirativní dopoledne umocněné vánoční atmosférou. Těšíme se na další setkání s kamarády.

 

Vánoční tvoření u Sluníček

Také děti „Sluníčka“ pozvaly své blízké, aby se spolu s nimi pozastavily v předvánočním shonu a užily si vánoční nálady a inspirace. Děti nejprve předvedly krátké pásmo složené z písní, básní a tanečků s vánoční a zimní tématikou, a poté si spolu s rodiči vyzkoušely různé vánoční zvyky a rovněž vytvářely různá milá potěšení – andělíčka, svícen z jablíčka, vánoční ozdoby na stromeček… Všichni jsme si užili krásné předvánoční odpoledne sdílené s kamarády za přispění vánoční výzdoby, zpěvu koled a radosti z tvoření. Děkujeme rodičům za čas, který nám věnovali a těšíme se na další společné zážitky.

 

Půjdem spolu do Betléma 

V úterý, 18. prosince 2018, přivítaly děti a pí učitelky Jana a Jana ze třídy „Jablíčko“ rodiče a prarodiče na tradiční oblíbené besídce s názvem „Půjdem spolu do Betléma“. Děti si nacvičily pásmo koled a lidových písní s dramatizací na biblické téma. Pak následovalo společné tvoření prasátka z citrónu pro štěstí a svícnu z jablíčka se sušeným ovocem. Akce se moc zdařila a děti se již mohly těšit na Vánoce.

 

Pohádka Ledové království 

Žáci starších ročníků ZŠ Šoupala, pod vedením jejich pí učitelky, si pro naše předškoláčky připravili dramatizaci oblíbené pohádky Ledové království, plné hraných scének i pěkných písniček. Děti s napětím sledovaly zimní příběh princezen Elzy a Anny, sněhuláka Olafa i všech ostatních postav ze známé pohádky, měly možnost si na konci pohádky zasoutěžit a rovněž získaly malou odměnu. Děti ocenily i netradiční divadelní zpracování této pohádky i artistické výkony účinkujících herců, a rovněž i kreativní kostýmy. Prožili jsme krásné a zajímavé předvánoční pohádkové dopoledne plné vánoční nálady, klidu, pohody i radostných chvil s kamarády.

 

JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU 2018

 

Broučkování

Děti ze třídy Klubíčko a Jablíčko pozvaly rodiče a hosty na společnou akci s názvem Broučkování.  Děti na školní zahradě všechny přivítaly „broučkovými“ říkadly a tanečky. Po zaslouženém potlesku se vydaly k svítícím dýňovým strašidláčkům, u kterých na ně čekaly nelehké úkoly. Dalo to práci zachraňovat broučky ze spárů pavoučích, uspat berušky, poznávat obrázky broučků, či prohodit broučkový míč prohazovadlem. Po zdolání všech úkolů mohli všichni ochutnat dětmi pečené štrůdly a nakonec najít zatoulané čokoládové berušky. Na cestu domů jim svítily světlušky, v podobě světelných náramků, kterými se děti ozdobily. Děkujeme všem za krásnou podzimní atmosféru a čas, který jste nám věnovali. Těšíme se zase někdy příště…

 

Hrátky s ovocem ve Sluníčkách 

Jedno příznivé dopoledne jsme ve třídě Sluníček věnovali pečení tradiční domácích jablečných závinů. Děti samy strouhaly jablíčka přinesené z domu, válely těsto a rovněž poznávaly všechny suroviny, které do takového závinu patří. Každé dítě si vyrobilo svůj závin, které si nakonec odneslo domů na ochutnání rodičům. Všechny záviny se báječně povedly a po upečení krásně voněly. Následující dopoledne jsme odšťavovali pomeranče a mandarinky. Děti sledovaly celý proces odšťavování se zájmem. Výsledkem byl lahodný dechberoucí sladký mandarinkový a pomerančový džus, který chutnal všem přítomným. Děti měly možnost prožít krásné chvíle, kde se nejen mnoho zajímavého dozvěděly o ovoci a jeho zpracování, ale také si mnoho vyzkoušely, naučily se, porovnaly své kuchařské dovednosti a nakonec ochutnaly výsledky své práce. Děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě této akce.

Pohádkohraní

Tak jako již po několikáté byli naši malí předškoláčci pozváni do opravdové velké školy, aby se tu nejen seznámili s novým prostředím a staršími kamarády, ale také aby se postupně hravou formou připravovali na vstup do první třídy základní školy. Tentokrát si pro ně čtyři kamarádky z osmých tříd pod vedením pí učitelky připravily pohádku „Jak si pejsek s kočičkou dělali dort“. Předškoláčci zdatně odpovídali na otázky, plnili všechny úkoly a prokázali se dobrými znalostmi tvarů, barev, počítání i úžasnou fantazií při vypracovávání pracovního listu. Akce proběhla dle plánované spolupráce se ZŠ Šoupala. Zažili jsme hezké netradiční dopoledne.

Drakiáda

Jedno slunné, i když chladné, středeční odpoledne se děti třídy Sluníčko vydaly na nedaleký kopec, aby za pomoci svých rodičů a přátel provětraly své draky a dráčky. Ti nedočkavě vylétli ze svých slojí a úkrytů a chtěli nás všechny oslnit svou krásou, pestrostí, barevností i svými leteckými schopnostmi. I když nás byla jen hrstka, létání našich svěřenců jsme si báječně užili a odnesli si nejen malou odměnu, ale i prima zážitky. Děkujeme rodičům za účast a snahu a těšíme se na další setkání.

Podzimní Kloboukiáda

Dne 14. listopadu 2018 formou ukázkové hodiny vzdělávací práce předvedly děti třídy Žabka improvizační pásmo her, říkanek, básniček a písní s dramatizací „O podzimku“. Naši blízcí shlédli, jak trávíme čas ve školce a co už umíme… Předvedené aktivity s polštářky, sólo přednes básní a vzdání holdu končícímu podzimu se rodičům líbily. Ve druhé části našeho setkání jsme tvořili z přírodnin barevné panáčky z větviček a monstrózní klobouky podzimních skřítků. Všichni se pustili do práce s velkým nadšením. S hotovými klobouky jsme absolvovali „Velký podzimní pochod“ za doprovodu hudby, který sklidil obrovský potlesk všech přítomných. Děti si pochutnaly na marcipánovém hříbku s beruškou, který dostaly za odměnu. Při této akci jsme utužili svá přátelství s kamarády.

Výprava za ledním medvědem

Opět jsme přivítali divadelní společnost Letadlo s pohádkou „Výprava za ledním medvědem“. Děti sledovaly legrační a poučný příběh s ekologickým námětem, zažily dobrodružnou cestu na severní a jižní pól, setkaly se s mnoha zvířátky, projevily svou kreativitu, pohotovost při plnění úkolů a překonávání nástrah, slyšely pěkné zpěvné písničky a strávily překrásné dopoledne plné pohody a veselí.

Ježkův rok

Ve Stanici mladých přírodovědců se i tentokrát konala akce pro naše předškoláčky s námětem poznávání podzimní přírody a zvířátek v ní. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života ježků, čím se živí, jak se stravují, jak se připravují na zimu i spoustu námětů na to, jak je můžeme chránit. Děti měly možnost si živého ježčího kamaráda prohlédnout, pohladit i nakrmit, což bylo pro ně velkým zážitkem. Nakonec si vypracovaly pracovní list na toto téma a těší se na další setkání se zvířátky a přírodou.

Knihovna

V rámci listopadového Výletníčku všechny třídy navštívily místní knihovnu. Pí knihovnice dětem vyprávěla o knížkách, smyslu a účelu knihovny i o důležitosti četby knížek v našem životě. Rovněž měly děti možnost shlédnout pohádku „Vládův drak“ s využitím papírových plošných loutek, a pak si směly vybrat knížku dle svého zájmu, prohlédnout si ji a prolistovat. Zažili jsme hezké a velmi přínosné dopoledne.

Čajový dýchánek

Jedno brzké ráno si děti třídy Žabka užívaly netradičního čajového dýchánku. Každé dítě si u stylově prostřeného stolečku připravilo svůj čaj a dochutilo sladidlem – medem, třtinovým cukrem, stévií, zavařeninou. Nechyběly ani mafinky, cukroví a perníčky od našich milých maminek. Příjemná vůně se linula po třídě a při ní jsme si povídali o výskytu čaje, jeho léčebných účincích i významu pro naše tělo. Pí učitelka předvedla scénku japonského obřadu přípravy čaje. Všechny děti projevily šikovnost a samostatnost při přípravě tohoto nápoje a mají zážitek z estetického stolování.

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2018

 

Já nic, já muzikant

Začátkem měsíce října nás do školky přišel navštívit „pan Muzikant“ se všemi svými hudebními nástroji. A že jich bylo! V průběhu programu neustále měnil své role, jednou byl houslista, pak trumpetista, dudák, kytarista, flétnista, hráč na ukulele, dokonce i dirigent… Děti dostaly možnost vyzkoušet si jeho role s ním a moc se tím bavily. Všechny hudební nástroje si s nadšením prohlížely a poslouchaly. Nakonec „pana Muzikanta“ odměnily bouřlivým potleskem. Prožili jsme báječné a zajímavé dopoledne plné hudebních zážitků.

Podzimní odpoledne s Klubíčky

Dne 3. října 2018 jsme se společně s dětmi a rodiči sešli ve třídě Klubíčko, kde jsme měli připravenou odpolední ukázkovou hodinu. Rodiče mohli vidět ukázku vzdělávací práce v rámci komunikativního kruhu, pohybových her a hudební chvilky. Poté děti předvedly zajímavé a tvořivé činnosti v připravených centrech aktivit. Děkujeme všech maminkám a tatínkům za účast a těšíme se na další setkání.

Čím se krmí zvířata

Jedno říjnové úterý a jednu říjnovou středu jsme tento školní rok opět zahájili tradici návštěv Stanice mladých přírodovědců v Porubě. S našimi milými předškoláčky všech tříd jsme se tentokrát vypravili na ekologický poznávací program nazvaný „Čím se krmí zvířata“. Děti měly možnost seznámit se s volně žijícími zvířaty našich lesů, poznávaly jejich způsob života, jejich chování ve volné přírodě, a také jejich jídelníček. V průběhu programu si děti vypracovaly pracovní list na toto téma, a protože byly moc hodné a ukázněné, na konci programu jim pí lektorka přinesla ukázat veverku, kterou sama odchovala, aby si ji mohly prohlédnout zblízka a pohladit. Děti strávily příjemné dopoledne a těší se na další setkání se zvířátky a přírodou.

Sportovní dopoledne v ZŠ Šoupala

V pátek, 19. října 2018, jsme s našimi malými předškoláčky přijali pozvání do tělocvičny ZŠ Šoupala, abychom si tam zdravě zařádili a zasportovali. Děti vykázaly velmi dobré sportovní výkony – skok z výšky ze švédské bedny, zdolávání různých překážek, chůze po zvýšené ploše, akrobatická a týmová cvičení, skoky na trampolíně, reakci na signál s dobrým postřehem… Akce proběhla dle předem připravené spolupráce se základní školou, s názvem „Skokánek“. Děti mají povědomí o prospěchu zdravého pohybu a otužování. Čas jakoby s námi také závodil, dopoledne rychle uběhlo. Všichni si odnesli nejen príma zážitky, ale i malou sladkou odměnu.

V lese je krásně, jehličí voní… 

… a opravdu vonělo, a také spousta podzimního listí v lesoparku u Klimkovic, kam jsme se, v rámci říjnového Výletníčku, zajeli podívat. Přivítaly nás pestrobarevně zahalené stromy, pod nohama nám šustil koberec z čerstvě napadaného listí. Navzdory chladnu, které nás na naší cestě pronásledovalo, jsme se s dětmi zastavovali u jednotlivých stanovišť. Děti si ověřily nejen své znalosti o lese, ale i pohybovou zdatnost. Na závěr naší procházky na děti čekalo překvapení, které pro ně vyrobila pí učitelka Jarmila. Byla to myška ze skořápky oříšku, která v sobě ukrývala sladkou odměnu za jejich výkon. 

   

   

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ 2018

 

První dny v naší školce

Během měsíce září jsme se všichni společně přivítali po letních prázdninách, povyprávěli si všechny úžasné a horké zážitky z našich cest a prázdninových dobrodružství, seznámili se s novými i dřívějšími kamarády, s prostředím naší školky, s novými hračkami, s pí učitelkami, zavzpomínali jsme na starší kamarády, kteří již zasedli do školních lavic… a nyní se těšíme na další nové zážitky, které nás tento školní rok čekají.

Divadélko Smíšek

  1. září nás opět navštívilo naše oblíbené divadélko Smíšek tentokrát s pohádkou „O ošklivém káčátku“. Děti měly možnost sledovat poutavý i veselý příběh o káčátku, které hledalo svou maminku. Všechny úsměvné příběhy obou herců a jejich pěkných a legračních maňásků zvířátek byly odměněny velkým potleskem.

Za skřítkem Rákosníčkem

Tento měsíc jsme se za krásného počasí společně vypravili k místnímu rybníčku v Pustkovci. V rámci Výletníčku jsme tam hledali skřítka Rákosníčka. Výlet byl motivován úryvkem z pohádky „Jak se Rákosníček bál, že mu z rybníčku uteče voda“. Všechny třídy si výlet báječně užily, cestou jsme pozorovali přírodu, zvířátka, v rybníku kačenky a kapříky, které jsme rádi nakrmili suchým pečivem od maminek. Pěší výlet proběhl ve sportovním duchu s vedením dětí k povědomí o ochraně přírody. Děti si z výletu odnesly príma zážitky z pěkně prožitého dopoledne a omalovánku s Rákosníčkem.

Podzimní štrůdl

Jedno zářijové dopoledne se děti třídy Žabka věnovaly přípravě podzimních štrůdlů. Při „štrůdlování“ jsme poznávali, ze kterých surovin se tato dobrota peče. Všichni jsme se podíleli na přípravě. Děkujeme pí kuchařce z naší školky a rodičům dětí za přípravu a pomoc při této akci.

Jablíčka jsme strouhali a oříšky louskali,

v troubě se vše upeklo a rychle to uteklo…

Baštili jsme štrůdly jen – byl to prostě príma den!

JAK JSME SE MĚLI V ČERVNU 2018

Den dětí

Svátek našich milých dětí jsme všichni oslavili mimo jiné i na naší školní zahradě. Děti si zasoutěžily na různých stanovištích, které pro ně připravily pí učitelky. Za svou snahu byly řádně odměněny a jako dáreček ke svému svátku si odnesly malou dobrůtku a nalepovací obrázky.

Pohádkové putování Jeníčků a Mařenek

  1. června 2018 jsme s rodiči a dětmi podnikli odpolední putování Pohádkovými třídami v rámci III. části GRANTu. Z realizovaného projektu za finanční podpory města Ostravy jsme zakoupili hračky a pomůcky k tématu „Dramatizace v české řeči“. Improvizovali jsme s magnetickými divadélky, putovali Pohádkovým lesem, kde jsme zdolávali překážky, skládali pohádková puzzle: Kocour v botách, Rytíři, Víly, Pinocchio, Červená Karkulka, převlékli se do pohádkových kostýmů a čepiček, zdobili perníčky na Perníkové chaloupce, vybarvovali domeček Ježibaby, zarejdili si na řehtajících koníčcích rytíře Milouše… Veselé odpoledne podpořilo 250 malých i velkých účastníků. Odměnou za absolvování Pohádkové cesty byla omalovánka v podobě Účastnického listu a barevně zdobená Perníková chaloupka. Českou řeč a kultivované vyjadřování jsme podpořili otevřením Čtecího koutku „Čteme si s mámou a tátou“, kde byly pro děti připraveny knihy s českými říkadly a klasickými pohádkami českých spisovatelů a ilustrátorů. Děti byly prožitkovým učením vedeny k rozvoji fantazie, literárního nadání a lásce k rodné české řeči.

„Dobrodružství v ZOO“ 

Naposledy v tomto školním roce nás navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou „Dobrodružství v ZOO“.  Děti i pí učitelky mohly sledovat legrační pohádku o nezbedném Pepinovi a jeho hodné tetě, která jej vzala na výlet do ZOO, o všech Pepinových rošťárnách, které své tetě vyváděl, o tom, jak se nejprve ošklivě choval ke zvířátkům a byl za to patřičně potrestán tím, že jej pan ředitel proměnil v žirafu i o tom, jak se pak z této proměny vysvobodil. Všichni jsme zažili veselý a poučný kulturní zážitek.

Dopravní soutěž

Dne 13. června 2018 pět našich předškoláčků navštívilo dopravní hřiště na MŠ Ukrajinská, aby reprezentovalo naši školku v dopravních soutěžích. Děti poznávaly, skládaly a kreslily dopravní značky, řešily dopravní situace, předvedly svou zručnost při jízdě na kole a koloběžce. Odměnou za úspěšnou účast v soutěžích jim byla medaile, diplom a hra s dopravní tématikou.

Ranč Hlučín

V rámci červnového Výletníčku jsme navštívili nedaleký Dětský ranč v Hlučíně. Děti si mohly prohlédnout místní prostory i stálé expozice, seznámit se s domácími zvířaty, nakrmit si je a některá i pohladit. Děti se dozvěděly důležité informace o tom, kdy a čím mohou zvířata krmit a poučná byla pro ně i smutná zpráva o ponici, která doplatila svým životem na neukázněnost některých lidí. Ach jo! Je jí velká škoda, ještě tu mohla být s námi!!! Největším zážitkem pro děti byla jízda na ponících a koních. Náš výlet jsme zakončili skotačením na průlezkách a houpáním se na houpačkách. Počasí nám přálo a my jsme prožili zábavné a jedinečné dopoledne.

Skákací hrad

Mezi dalšími dárky dětem k jejich svátku patřil i skákací hrad, který jsme si užili jedno báječné, veselé, červnové dopoledne. Děti se zde mohly vydovádět, vyskákat, vykutálet a vyřádit do sytosti.

Dopravní hřiště

Předškoláci všech tříd prožili zajímavé a zábavné dopoledne na Dopravním hřišti MŠ Ukrajinská. Děti dostaly k jízdě koloběžky nebo kola dle svého výběru a svých schopností. Na hřišti se jim věnovaly nejen pí učitelky, ale také přizvané policistky. Děti si vyzkoušely jízdu v simulovaném dopravním provozu, bravurně zvládaly dovednosti řídit se dopravními značkami i semafory nejen jako cyklisté, ale rovněž i jako chodci. Všechny děti byly moc šikovné a nadšené a zasloužily si svůj první řidičský průkaz i velikou pochvalu.

Cesta kolem světa

Jedno příjemné, slunečné a horké odpoledne koncem června jsme se všichni sešli na naší školní zahradě, abychom zakončili školní rok a zároveň se rozloučili s našimi předškoláčky. Přišel také Hopsalín, který nás provází již řadu let se svými zábavnými programy, plnými legrace, vtipu, taneční moderní hudby, soutěží i odměn pro děti. Tentokrát se převlékl za piráta, aby s dětmi, jejich rodiči, prarodiči, kamarády i pí učitelkami podnikl Cestu kolem světa. Děti tančily a soutěžily ostošest a poté byl program ukončen pasováním předškoláků na školáky. Děti dostaly na památku upomínkové předměty a pohádkovou knihu, kterou si už za pár měsíců přečtou samy. V závěru dne si každý směl opéct párek na našem ohništi. Akce se moc povedla a všichni společně jsme prožili krásné odpoledne.

Přejeme vám všem odpočinkové, dobrodružné, slunečné a voňavé prázdniny, našim budoucím prvňáčkům úspěšný vstup do školy a se všemi ostatními se těšíme na společných setkáních opět v září!

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2018

 

Koncert

Dne 2. května 2018 jsme s našimi předškoláčky přijali pozvání ZUŠ Valčíka na výchovný koncert a prohlídku školy. Děti měly možnost nejprve si prohlédnout prostory baletního sálu, výtvarných učeben i keramickou dílnu a ve třídě hudební nauky si s pí učitelkou zazpívaly písničky a zahrály na veselé zvukové roury. Obdivovaly různá dílka svých starších kamarádů, keramické výrobky, kresby tužkou, malby vodovými barvami a barevnými tušemi i krásné baletní kostýmy. Nakonec si všichni poslechli muzikálovou pohádku „O nemocné princezně“, kde zazněla i řada hudebních nástrojů, a také zatleskali vystoupení malých herců z dramatického oboru. Děti se seznámily s možnými kroužky a aktivitami, které je případně čekají příští školní rok, kdy už budou prvňáčky.

Zápis do MŠ 

  1. května 2018 proběhl na naší mateřské škole, stejně tak jako na všech ostatních mateřských školách v okolí Zápis, a současně s ním, také Den otevřených dveří. Rodiče průběžně celý den zapisovali své děti, které začnou navštěvovat naši školku od září 2018 a rovněž si mohli prohlédnout všechny přístupné prostory MŠ. Jejich malé děti si směly pohrát ve třídách a seznámit se s hračkami i s prostředím školky. Těšíme se na nové malé žáčky.

Den matek s tvořením

Dne 10. 5. 2018 děti ze třídy Klubíčko předvedly maminkám písničky, básničky, divadelní představení „Boudo, budko“, hrátky s písmenky a slovíčky. Každý své mamince daroval svůj originální obrázek v rámečku a na závěr všichni společně vyráběli svůj srdíčkový strom z dlaní. Děti si to užily a věříme, že i všem maminkám se vystoupení líbilo.

Grant – „Pohádkový svět“

Pohádková cesta k české řeči, vnímání našeho jazyka, fantazie a rozvoje kultivace osobnosti dítěte. Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy v květnu 2018. Pro uskutečnění grantu jsme získali názorné pomůcky pro dramatizaci pohádek, tj. loutky, divadélka, pohádkové kostýmy, puzzle, knížky, kulisy a papírové maxi domečky. Začátkem měsíce května pí učitelka Simona ze třídy Žabka zahrála dětem loutkovou pohádku „O princezně, která se neuměla chovat“, se zaměřením na etické a zdvořilostní společenské chování, připomenutí si pravidel třídy, obohacení slovní zásoby dětí, rozlišení dobra a zla a humoru v pohádce. Zároveň se sladkou odměnou děti obdržely velké papírové kulisy pohádkových dějů, které si ve svých třídách vybarvily a připravily se tak na „Pohádkovou cestu školkou“, konající se 11. května 2018. Na jednotlivých třídách jsme společně plnili úkoly, zadané ve veršovánkách, zaměřené na děje pohádek: „Princezna na hrášku“ – sázení hrášku, „O koblížkovi“ – sportovní dráha, „Hrnečku, vař!“ – pokus a objev s navařenou kaší, „Otesánek“ mířil ke zdravé výživě. Cílem této akce bylo upevňování prosociálních vztahů mezi dětmi, rozvíjení smyslového vnímání, kultivované a gramaticky správné vyjadřování, poznávání a objevování nového. S pokračováním se sejdeme opět v červnu. Těší se pí učitelky.

 

Příroda všemi smysly

V letošním školním roce už naposled navštívili naši malí předškoláci stanici mladých přírodovědců v Porubě. Tentokrát poznávali přírodu všemi smysly. Pod vedením pí lektorek plnili různé zábavné úkoly a zaměstnávali tak svých všech pět lidských smyslů. Nakonec si děti vypracovaly pracovní list k tématu a směly si nakrmit a pohladit místní zvířecí obyvatele. Těšíme se na další návštěvy stanice mladých přírodovědců, na nové seznamování se s přírodou s našimi novými budoucími předškoláčky.

 

Za skřítkem Permoníčkem

Květnový Výletníček, který připravila pí učitelka Jarmila ze Žabek, pozval děti na procházku do parku. Děti měly zastávky u vyřezaných dřevěných soch, které tento park lemují. U každé ze soch čekal na děti úkol, který se hodil k vyobrazené soše. Pěší výlet do parku se dětem moc líbil. Všechny úkoly úspěšně splnily a dostalo se jim proto zasloužené odměny v podobě pěkných zážitků a hezké omalovánky.

Akademie Carmen

S koncem školního roku se také pomalu blíží i konec tanečního kroužku Carmen pod vedením zkušeného lektora, pana Lukáše Čepa. 23. května 2018 se v DK Akord v Ostravě – Zábřehu konala akademie taneční školy Carmen. Děti směly konečně zúročit svá úsilí a ukázat všem svým nejbližším co se za celý školní rok v lekcích moderního tance naučily. Viděli jsme také taneční ukázky starších kamarádů, tanečních skupin i dospělých párů. Odpoledne se nám vydařilo a všechna taneční vystoupení se všem účinkujícím moc povedla. Těšíme se na příště!

Draví ptáci

  1. května 2018 jsme měli možnost sledovat ukázku práce s dravými ptáky společnosti Zayferus. Spolu s předškoláky okolních mateřských škol a žáky ZŠ Šoupala jsme se setkali na hřišti ZŠ Šoupala. Viděli jsme přehlídku nejrůznějších, mnohých vzácných, dravých ptáků a rovněž jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o jejich způsobu života, shánění potravy i odchovu mláďat. Také jsme viděli ukázky lovu a letové ukázky lumíka, poštolky, sokola, supa kapucína Pačese a supa krahujovitého. Děti byly nadšeny ze setkání s dravci, které by v běžném životě takto zblízka nemohly nikdy vidět. Zažili jsme příjemné, poučné a zajímavé chvíle s přírodou.

 

Jak se dělá tablo 2018

Letošní tablo našich předškoláčků připravila pí učitelka Pavla ze třídy Sluníček, tentokrát s námětem „Cirkus“. Pojďte se podívat krok za krokem, jak vznikalo, jak ve finále dopadlo, a jak to na něm našim předškoláčkům sluší. Tablo je umístěno v prostorách chodeb naší mateřské školy.

 

Zpívá celá rodina

Úvodem děti třídy Žabka připravovaly dárečky pro tuto akci. Děti pracovaly se samoschnoucí hlínou, učily se obrábění hlíny, zdobení dané hmoty. V květnu všichni pilní byli, dárky blízkým připravili, zručnost už se postará, jak se dělá kytara, k tomu stačí mokrá hlína – už je tady mandolína. Píšťalky a bubínky, také klavírek a orchestr je tu rázem, kdo by to byl řek!

Nepůjdeme do kina – zpívá celá rodina! Následovala ukázková hodina třídy Žabka, dne 30. května 2018, se společným vystoupením dětí a rodičů. Během odpoledne Žabky předvedly svým blízkým hravou formou obsah komunikativního kruhu – dialogy a rozhovory na téma „Hudba kolem nás“ se zaměřením na rytmizaci říkadel a sladění rytmu s pohybem. Rytmické nástroje jsme použili ke zvukovému podbarvení nových písniček: „Muzikantská rodina“, „Kočičí orchestr“, „Čarování s hudbou“. Barevný padák se hodil k předvedení her s koordinací pohybu písní „Zajíček“, „Eliška“, „Poupátko“, „Otesánek“ a hudebně pohybových her. Poté se naše venkovní terasa proměnila na pódium, kde vystoupili všichni naši malí i velcí zpěváci, kteří předvedli připravenou show. Zpěv se rozléhal přes mikrofon, společně s doprovodem harmoniky, klavíru, pěkně zněla také flétnička, na kterou nám zahrál Tomášek. Spolu jsme si zapívali, a také jsme i tancovali v bublinkové diskotéce. Mámy a tátové měli z originálního dárečku – hudebního nástroje – radost. Děkujeme za fanouškovskou podporu a bohatou účast. Příštím rokem pro velký úspěch pokračujeme!

Logopedický kroužek v MŠ

Blíží se konec školního roku a s ním i činnost logopedického kroužku. Po celou dobu trvání kroužku se paní učitelka Jarmila snažila o pestrost jednotlivých setkání. Připravovala si pro své svěřence vlastní pomůcky, vymýšlela nové nápady, aby vše probíhalo zábavně, ale především myslela na to, co je s dětmi třeba procvičit, podněcovala v dětech oblibu českého jazyka. Využívala při své práci s dětmi mikrofon, do kterého děti se zaujetím mluvily. To, že se děti do kroužku vždy těšily, bylo odměnou za její úsilí.

Jaro u Medvídků

Vytoužené jaro přišlo, a i když nejdříve ještě opatrně, nakonec přemohlo zimu a sluníčko překonalo mráz. Před Velikonocemi bylo ještě chladno, ale přesto jsme si vytvořili malou zahrádku ve třídě. Zaseli jsme si řeřichu i okurky. Řeřichou jsme si zpestřovali naše zdravé svačinky a okurky nám krásně rostly před očima a nakonec našly své místo na zahradě. Velikonoční svátky jsme přivítali už s krásně nazdobenou třídou i chodbou a tvoření jsme si opravdu užívali. Naší víle Květence už nešlo odolat, a tak přišlo i krásné jarní počasí. Při vycházkách byla spousta příležitostí objevovat i poznávat první jarní květinky. Také jsme často navštěvovali i dětská hřiště v okolí a těšili jsme se, až budeme moci otevřít pískoviště na naší školní zahradě. V půlce května jsme oslavili Den maminek. Maminky, babičky i tatínci přišli v hojném počtu. Děti se už nemohly dočkat, až maminkám předvedou, co dovedou a předají dárečky, které si pro ně připravily. Na závěr našeho setkání jsme pilně vyráběli a tvořili v naší „motýlkové dílničce“. Každý si tak odnesl domů nejen dáreček a kytičku, ale také vlastní výrobky a věříme, že i dobrý pocit a radost ze společného odpoledne. Jaro je překrásné roční období a u Medvídků stálo za to…

Sluníčkové jaro u Sluníček

Nové jarní probuzení rozproudilo i u „Sluníček“ spoustu pozitivní energie, kterou děti využily k dovádění, skotačení, poznávání, objevování s veselou náladou. Hravou formou jsme se seznamovali s velikonočními tradicemi, zdobili jsme vajíčka, naučili se básničky a písničky o jaru, zahráli si hudebně pohybové hry a zahnali studenou zimu. Pozorovali jsme, jak se probouzí příroda ze zimního spánku, sázeli jsme semínka do hlíny, zalévali a sledovali, jak rostou kytičky od prvního lístečku. Také jsme pečovali o náš školní záhonek, pozorovali a ochutnávali bylinky, které na něm vyrostly. Oslavili jsme svátek naší Země a připomenuli si, jak je důležité chránit naši krásnou přírodu. Také jsme se věnovali dopravním hrám, učili se poznávat dopravní značky, hráli jsme si na chodce a autíčka, seznamovali se s pravidly silničního provozu, na chvíli jsme byli i záchranáři. V měsíci květnu jsme si povídali o rodině, vyrobili jsme dárek a přáníčko pro naše maminky k svátku maminek. Děti si také směly přinést fotografie z domu, na kterých byly jako miminka, udělali jsme si ve třídě výstavku a společně jsme fotografie prohlíželi a povídali si o nich. Teď už se těšíme na pravé léto a všechno, co k němu patří!

Jarní Žabky

Haló, Žabky vstávejte, jaro opět vítejte! Všichni jsme se zapojili do příprav svátků velikonočních, tvoření perníčků a setí trávníčku. Lidové jarní zvyky známe a je dobře, že je máme. Sluníčko nás motivovalo k zahradničení, na školní zahradě jsme pečovali o náš školní záhonek, kde nám vyrostl česnek, kopr, bylinky všeho druhu. Do připravené hlíny jsme též nasázeli semínka rajčátek a okurky, které jsme umístili do skleníku, kde se dobře vedlo i ředkvičkám. V rámci zdravé výživy jsme také využívali pažitku a nať petrželky. V dílně jsme si pak vyrobili fóliovník, ve kterém bydlely naše nasazené papriky. Na vycházkách jsme pozorovali bohatou květenu, doplnili si herbář o smetánku lékařskou, květ pivoňky, černého bezu a chudobky jarní. Dozvěděli jsme se mnoho nového o setbě a přesazování rostlinek, správného užití zahradního nářadí, víme o hmyzích pomocníčcích, nezbedném krtkovi i mandelince. Voda patří na zahrádky, a tak máme vodohrátky! V pokusech a objevech jsme pozorovali vypařování vody pomocí kreslení vodních obrázků, viděli difúzi, povídali si o nezbytnosti vody a jejím užitku. Hráli jsme si s logopedickými pomůckami „Jaro“, vytvářeli jsme kvetoucí větévky z barev, listové lodičky na vodu, malovali kulisy k pohádce „O koblížkovi“, užívali jarní čas, který přišel mezi nás!

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2018

Návštěva u hasičů

V prvním dubnovém týdnu jsme v rámci Výletníčku navštívili místní hasičskou stanici v Porubě. Děti všech tříd měly možnost důkladně si prohlédnout prostory hasičské stanice a vyslechnout poutavý výklad o složité a náročné práci hasičů. Dále pak každá třída u hasičů zažila trošičku něco jiného. Klubíčka si prohlédla posilovnu, výbavu aut, vyzkoušela přilby a obleky a nakonec si mohla zkusit hašení vodou. Medvídci byli pozváni do „síně slávy“, prohlédli si ceny a poháry, které hasiči vyhráli při různých soutěžích, prošmejdili privát a všechny odpočívárny, prohlédli si výbavu auta, vyzkoušeli tělocvičnu a lezeckou stěnu. Žabky se seznámily se záchranářskou výbavou, vyzkoušely si přilbu s protipožárním štítem, obdivovaly šatnu s hasičským oblečením, navštívily tělocvičnu a lezeckou stěnu. Sluníčka a Jablíčka si zasportovala v tělocvičně, seznámila se se skluzovou tyčí, prohlédla si a vyzkoušela hasičské auto, Jablíčka navíc zažila cvičný výjezd. To byla podívaná!

Den Země

Tak jako každý rok jsme i letos oslavili Den Země na školní zahradě, kde si pí učitelky třídy Sluníček připravily několik stanovišť s úkoly k tématu. Poznávání a řazení planet, hmatová hra s určováním nerostného bohatství, sázení kytiček do výukového záhonu, pouštění papírové lodičky po vodě, proměna špinavé vody na čistou, rozeznávání živočichů dle druhů a poddruhů, třídění odpadu, posílání papírových vlaštovek po větru, úvodní taneček „Hej ty, ty jsi taky popelář“ a spousta hádanek a provokativních otázek přispělo k připomenutí nutnosti chránit naši krásnou modrou planetu a všeho bohatství, kterým oplývá. Děti v průběhu soutěží sbíraly razítka a odměnou jim byla malá zdravá dobrůtka a diplom pro vzpomínku na jedno báječné dopoledne.

Pohádka „U modré tůňky“

 

  1. dubna 2018 nás navštívila divadelní společnost „Leonka“, která nám představila pohádku s ekologickým námětem. Děti spolu s hlavními představitelkami, Vodnicí a žabkou Katkou, napravovaly zlého trpaslíka Větvičku, který chtěl zašpinit čistou tůňku páchnoucími odpadky, co našel v lese. Pomocí čar a kouzel a šikovných dětí se podařilo tůňku vyčistit a zlého Větvičku polepšit. Viděli jsme pohádku plnou úsměvných chvil, hezkých písniček v doprovodu kytary a pohybu a poučení o správném chování v přírodě.

Štěňata ve školce

V průběhu jednoho dubnového týdne jsme měli možnost u nás ve školce přivítat neobvyklou, ale přesto milou návštěvu osmi hravých a roztomilých, jeden měsíc starých, štěňátek československého ovčáka i s jejich maminkou, fenkou Mayou. Odpolední akci pro děti a rodiče nám zprostředkovali rodiče Kristýnky a Mirečka ze třídy Klubíček, kteří nám přišli povyprávět mnoho zajímavého o tomto, ne příliš známém psím plemeni, a kterým rovněž moc děkujeme za ono zajímavé setkání. Děti se svými rodiči i paní učitelky byly malými pejsky a fenečkami, stejně tak jako i fenkou Mayou nadšeny. Všichni jsme si užili poučné, krásné a mazlivé odpoledne.

Beseda o BESIPu

V rámci dubna, měsíce bezpečnosti, se naši předškoláci zúčastnili besedy s policisty, kde se naučili, jak se mají chovat v různých krizových situacích, které se jim mohou přihodit. Formou zábavného vyprávění a modelových situací zjistili, jak chránit svou bezpečnost a soukromí před cizími lidmi, jak se zachovat, když potkají například zlého neznámého psa… Rovněž si s policisty zopakovali pravidla silničního provozu, pravidla bezpečného přecházení silnice i pravidla jízdy na kole a koloběžce po veřejných komunikacích. Prostřednictvím básniček poznávali a seznamovali se s dopravními značkami. Děti prožily pěkné a zábavné dopoledne.

Červená, žlutá, zelená…

Ve středu, 25. dubna 2018, proběhl na naší školní zahradě Výletníček s názvem „Červená, žlutá, zelená, co to, děti, znamená?“, který si pro nás připravila pí učitelka Jana ze třídy Jablíčko. Všechny děti přivítala scénka „O neposlušném autíčku“, která je navedla na připravené soutěže s dopravní tématikou. Děti plnily zadané úkoly na celkem osmi stanovištích. Hravou formou se seznamovaly s dopravními značkami, určovaly zvuky dopravních prostředků, seznamovaly se s výbavou lékárniček, vytvářely semafor, vyzkoušely si jízdu na koloběžce a odrážedle mezi kužely, zopakovaly si nejdůležitější telefonní čísla záchranného systému, řešily dopravní situace. Děti byly moc šikovné a vše se jim dařilo. Za odměnu si odnesly „Řidičský průkaz“ s malou dobrůtkou. Zažili jsme opět príma dopoledne.

Saunička 

V průběhu října 2017 až dubna 2018 děti pravidelně, jednou za čtrnáct dní, navštěvovaly infrasaunu, která je umístěna v naší mateřské škole, třídě Klubíčko. Zejména v chladných měsících tak pravidelně prohřívaly svá tělíčka a přispěly tak ke svému zdraví a lepší imunitě. Děti si sauny moc užívaly a těší se zase na příští školní rok.

JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2018

 

Průzkumníci z Austrálie

Začátkem měsíce března jsme mohli zažít prima výlet do Austrálie s divadelní společností Letadlo, která tento úžasný výlet v naší školce pořádala. Hravou a poutavou formou jsme se dozvěděli, kde Austrálie leží, jak se tam dostaneme, a také jsme se seznámili s tamními zvířecími obyvateli. Blíže jsme poznali medvídka koalu, pštrosa emu, papouška kakadu a s klokanem si děti mohly i zaskákat o závod. Z výletu jsme se vrátili plni dojmů a zajímavých zážitků a také vědomostí o tomto krásném kontinentu.

Velikonoční dílny

20.března 2018 jsme přijali pozvání ZŠ Šoupala na velikonoční dílny. Předškoláci se setkali s kamarády ze starších ročníků, kteří dětem předvedli mrskačku, zarecitovali báseň a navodili tak tu správnou velikonoční náladu. Pod vedením pí učitelek si předškoláci vyrobili velikonoční zápich – zajíčka, který si odnesli s sebou domů. Zajíček se všem moc povedl, tvoření bylo příjemné a nápadité. Prožili jsme hezké dopoledne.

Kouzelník 

Jedno jarní dopoledne k nám zavítal kouzelník Aleš se svým kouzelnickým programem. Předvedl různé čáry máry, nad kterými se tajil dech. Kouzla s kartami, kloboukem, kouzelnickou hůlkou, létajícím ubrouskem, barevnými králíčky i kouzelné zaříkadlo budily u dětí respekt a zvědavost. Některá kouzla si děti i pí učitelky mohly vyzkoušet a byly jimi nadšeny. Rovněž byly děti překvapeny, že i ony umí tak báječně kouzlit, to ani samy nečekaly. Nakonec nám kouzelník Aleš vykouzlil kouzelného Aladina z pohádky.  Všem se produkce líbila, všichni jsme se výborně bavili a užasli nad tím, co jsme viděli.

Skok do školy 

  1. března 2018 se v odpoledních hodinách konala přednáška pro rodiče, nazvaná „Skok do školy“. Přednášku pořádala ZŠ Šoupala a přednášet rodičům přišly pí učitelky budoucích prvních tříd. Rodiče se dozvěděli vše potřebné o bezproblémovém vstupu jejich dětí do základní školy, o aktivitách, výukových metodách a vzdělávacím programu školy, a také měli možnost se na všechno zeptat.

 

Beseda s policistkami

Dne 28. března 2018 se naši předškoláci setkali s policistkami a pobesedovali s nimi na téma „Honzíkova cesta do školy“. Policistky děti seznámily se všemi nástrahami silničního provozu a s nebezpečím, které na ně číhá, při jejich každodenních cestách do školy. Děti si mohly vyzkoušet různé modelové situace k tématu, a též si zahrály hru. Nakonec policistky dětem ukázaly vše, co nosí ve službě každý den při sobě. A samozřejmě, že nejzajímavější byla pro děti pistole, pouta a vysílačka. Beseda byla pro nás všechny přínosná, zajímavá, netradiční, ale také velmi poučná.

Jarní tvoření u Sluníček

Jedno báječné jarní odpoledne proběhlo ve třídě Sluníčko „Jarní tvoření“, akce pro rodiče a děti. Děti předvedly krátké pásmo složené z jarních písní, básní a říkadel s pohybem, a pak s pomocí rodičů tvořily svá jarní potěšení. Zápich – kuřátko, huňatá ovečka, barvení vajíček a sázení semínek řeřichy do vaječné skořápky přispělo k radostné jarní i velikonoční náladě všech přítomných. Moc děkujeme rodičům za báječnou, tvořivou náladu, se kterou všichni přišli mezi nás a pí kuchařkám za špenátovou pomazánku, kterou nám připravily na ochutnání. Tvoření jsme si všichni krásně užili a těšíme se na další společné akce.

Vítání jara ve třídě Jablíčko

Ve třídě Jablíčko se na konci března vítalo jaro. Děti své nejbližší přivítaly jarním pásmem písniček a říkadel a s vyrobeným přáníčkem popřály krásné Velikonoce. Tvořivá nálada přispěla k povedeným zajíčkům z papíru, zdobeným kraslicím či sázení osení. Na ochutnávku nechyběl ani velikonoční beránek, či špenátová pomazánka. Děkujeme všem za přijetí pozvání i za milou jarní a tvůrčí atmosféru.

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2018

Soutěž ve sběru papíru 

Od října 2017 probíhala na naší školce, tak jako každý rok, soutěž ve sběru starého papíru. Zapojit se mohly všechny děti prostřednictvím svých rodičů, kteří přinášeli svázané balíčky roztříděného starého papíru a zapisovali hvězdičky u jmen svých dětí v šatnách jednotlivých tříd. Koncem ledna jsme všechny balíčky nechali odvézt do sběrny a účastníky soutěže odměnili. Všichni malí sběrači dostali čokoládový penízek, bronzoví, stříbrní a zlatí vítězové každé třídy věcné dary a diplomy. Soutěž pokračuje nadále i v dalším pololetí. Děkujeme všem zúčastněným dětem a samozřejmě i jejich rodičům, bez jejichž pomoci a spolupráce by se tato akce nedala uskutečnit.

Divadlo Smíšek – O víle Ledničce 

Začátkem února nás opět navštívilo naše oblíbené divadélko Smíšek a zahrálo nám legrační pohádku „O víle Ledničce“, která díky nerozvážnosti ztratila svou moc a pomocí rozverného ledního medvěda a Eskymáků ji velice těžce získávala zpátky. Nakonec vše dobře dopadlo a víla Lednička byla zachráněna. Děti se dobře bavily a moc se nasmály.

Nácvik ústní hygieny 

  1. února 2018 nás během dopoledne navštívily studentky zubního lékařství, Lenka Waloszková a Tereza Solná, aby nám všem připomněly, jak správně pečovat o ústní hygienu. Budoucí zubní lékařky dětem ukázaly správnou techniku čištění zoubků, představily různé pomůcky zubního lékaře a vyprávěly pohádku „O zlém zubním kazu“. Děti pozorně poslouchaly, a také si mohly všechno prohlédnout a vše si vyzkoušet se svými zubními kartáčky.

Toulavá kytara

Jedno únorové dopoledne jsme společně přivítali pana Zábranského s jeho toulavou kytarou. Představil nám různé známé i neznámé hudební nástroje, které vlastní a umí na ně hrát, zazpíval si s dětmi pěkné písničky v doprovodu své dvanáctistrunky. Program rovněž obohatily krásné veselé kresby zvířátek a na závěr taneční kreace při legračním bublinkovém dovádění. Děti se příjemně bavily, zpívaly, tancovaly a tleskaly. Těšíme se, až se k nám zase příště kytara pana Zábranského zatoulá.

Karneval 

Letošní karneval jsme mohli prožít společně nejen s kamarády ze třídy, ze školky, ale také s rodiči, prarodiči a známými. O program, ozvučení, pěkné taneční písničky, zábavné soutěže i promenádu masek se nám tentokrát postarala divadelní společnost Ententýky, tedy myška Klárka a veverka Terka, se kterými jsme si maškarní rej báječně užili. Masky byly pestré a rozmanité od princezen, ledových královen přes pohádkové bytosti, kovboje, zvířátka, až po trpaslíky, kašpárky a lesní skřítky. Děkujeme rodičům za přípravu nápaditých masek. Karneval se nám vydařil, těšíme se na další podobné akce.

Návštěva prvních tříd ZŠ Šoupala

Naši malí předskoláčci tříd Jablíčko a Sluníčko byli pozváni do ZŠ Šoupala, aby krátce nahlédli do prvních tříd a prohlédli si prostory opravdové velké školy, do které se už moc těší. Měli možnost setkat se s velkými kamarádkami Verunkou a Markétkou, které již navštěvují 9. třídu, a které také chodily do naší školky, když byly malé. Předškoláčci si zkusili poskládat obrázky, vybarvili si pracovní list, zazpívali písničku, zahráli pohybovou hru, vyprávěli pohádku. Prožili jsme prima dopoledne, něco nového se dozvěděli, něco nového se naučili, školou jsme nadšeni.

Stopy ve sněhu 

Znovu jsme s našimi předškoláčky navštívili stanici mladých přírodovědců v Ostravě – Porubě. Pí lektorky si pro nás tentokrát připravily program s názvem „Stopy ve sněhu“. Povídali jsme si o zvířátkách, o ptáčcích v zimě, jak se chovají, co dělají, čím se v zimě živí, kam chodí, aby se najedli a jak poznáme, že už u krmítka či krmelce byli. Děti si vypracovaly pracovní list k tématu, a pak si směly prohlédnout místní zvířecí obyvatele i s jejich mláďátky. Užili jsme si pěkné dopoledne se zvířátky a přírodou.

Kino Polanka

Únorový Výletníček jsme strávili v kině v Polance nad Odrou, které pravidelně a rádi navštěvujeme. Děti sledovaly hodinové pásmo starších i novějších pohádek, znovu mohly prožít příběhy Rákosníčka, krtečka, Pata a Mata, Mikymauze, kačera Donalda a jiných…Pohádky se dětem moc líbily a návštěva kina byla inspirující a zábavná.

Plavání 

V období listopadu 2017 až února 2018 pí učitelky Jana a Yweta s dětmi navštěvovaly kurz plavání v areálu FRY RELAX ve Fryčovicích. Děti se hravou formou, pod vedením zkušených instruktorů, manželů Pustkových, seznamovaly s vodou, učily se správnému dýchání, poznávaly různé plavecké styly prostřednictvím hraček a vodních pomůcek. Rovněž směly využívat vířivku a finskou saunu, kde se jim obzvláště líbilo a velice se tam těšily. Na závěr kurzu proběhly soutěže v plavání a všechny děti byly odměněny diplomem a keramickou žabičkou.