Rok 2021 J.Skupy

 ZPĚT

CO JSME PROŽILIÚNORU

 

Karneval v MŠ

V naší MŠ se uskutečnil velký Karneval. Tento den přišly děti do svých tříd v nejrůznějších kostýmek a maskách – princezen, zimních královen, víl, policistů, hasičů, Batmanů,
Spider-Manů, zvířátek aj. V jednotlivých třídách, kterými dětmi postupně procházely, byly připraveny nejrůznější hry, soutěže a tance. A tak děti zdolávaly úskalí překážkové dráhy, házely míčky na cíl, hrály kloboukovou hru, hru na Palečka a obra, učily se tanec Baby shark, tancovaly s balónky aj. Celý karneval si děti neskutečně užily. Děkujeme všem maminkám za krásné masky a kostýmy, které svým dětem připravily.

Den „D“

V rámci Dne „D” byla pro naše děti připravena akce s názvem: „Prostřeno v MŠ”. Suroviny
pro vaření a pečení, které poskytly naše maminky, děti  loupaly, krájely, vážily a míchaly. Výsledné hotové dobrůtky pak společně ohodnotily a rády snědly.

Teď ukážu hned, jak poznávám svět

V rámci projektu: „Cesta kolem světa” byly pro naše děti v jednotlivých třídách připraveny zajímavé a naučné vzdělávací hry a činnosti zaměřené na poznání naší České republiky. Seznámily se s její polohou uprostřed Evropy, hlavním městem, největšími českými horami, řekami a městy. Prostřednictvím interaktivního programu Barevné kamínky – Má vlast pak poznávaly korunovační klenoty, státní symboly a českou hymnu. Na tento projekt byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu SMO-Mob Poruba pro rok 2021 ve výši 25 000 Kč.

 

CO JSME PROŽILI V LEDNU


Výtvarná soutěž


Děti ze třídy Kočička se zúčastnily prosincové výtvarné soutěže: „Namaluj vánoční stromeček“, kterou pořádal Úřad městského obvodu Poruba prostřednictvím radničního zpravodaje pro občany PRIO. Jejich výkresy s vánočními stromečky byly vystaveny
 ve vitríně porubského informačního centra a ve veřejně dostupných vitrínách v obvodu.
Za svou snahu se dětem dostalo pěkného ocenění ve formě dárečků dále rozvíjejících jejich výtvarnou kreativitu.


Sběr kaštanů a žaludů


Naše MŠ obsadila 3. místo ve sběru žaludů a kaštanů. Odměnou jsme získali krmení
pro ptáčky v zimě a nabídku exkurze za zvířátky do Střediska přírodovědců v Ostravě-Porubě, které celou soutěž organizovalo. Děkujeme všem zúčastněným rodičům a jejich dětem.

 

Den „D“


S radostí jsme přivítali sněhovou nadílku a uspořádali v rámci Dne „D“ zimní akci na naší školní zahradě a přilehlých kopečcích s názvem: „Sněhulákoviny“. Děti bobovaly, skateboardovaly či se jen klouzaly v blízkosti MŠ a v areálu MŠ pak stavěly sněhuláky, bunkry, iglú, vyšlapávaly cestičky do sněhu a tiskly andělíčky, koulovaly se a hlavně, dobře se bavily.

 

Antarktida a Arktida

 

Ve všech třídách naší MŠ se měly děti možnost seznámit se s polárními oblastmi naší Země. Kontinentem Antarktidou na jižním pólu a Arktidou na pólu severním. Pracovaly s atlasy, globusy a mapami, poznávaly typické znaky a rozdíly pólů, zvířátka, která tam žijí a počasí, které tam panuje. Formou zábavných her stavěly iglú z cukru, medvídky na ledových krách, prováděly pokusy se sněhem a ledem, skládaly z LEGA, zpívaly tematické písně a hrály tematické hry, chytaly rybičky, skládaly, malovaly a kreslily. Akce je součástí projektu Cesta kolem světa, na který byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu SMO-Mob Poruba pro rok 2021 ve výši 25 000 Kč.

Grónská zem

 

O největším ostrově na světě Grónsku pojednávalo interaktivní představení paní učitelky Simony Dziehlové. Motivační písnička Jaromíra Nohavici Grónská zem a krásné zimní kulisy zprostředkovaly dětem hned v úvodu ten pravý pohled do světa sněhu a ledu. V dalším programu děti společnými silami určovaly na globusu polohu Grónska na naší Zemi
     a přemýšlely, jakým dopravním prostředkem by se asi do Grónska dostaly, co by si
na cestu oblékly a do batohu sbalily. Také třídily plyšová zvířátka, která v této oblasti žijí a nežijí a seznamovaly se s pojmy jako je polární záře, polární den a polární noc, iglú, Eskymáci či ledovec. Závěrečná pohybová hra „Eskymáci“ děti nejen poučila, ale i pobavila. Akce je také součástí projektu Cesta kolem světa.