Rok 2021 J.Soupala

 ZPĚT

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2021

Květnový nádech

V měsíci květnu jsme i ve třídě Jablíček, v důsledku dalšího rozvolňování mimořádných opatření, konečně směli přivítat i ostatní malé kamarády. Radostné setkání po dlouhatánské době jsme celý týden oslavovali zpíváním a hraním na hudební nástroje. Děti si vyzkoušely hru na housle, kytaru a ukulele. Třídou zněly písničky také za doprovodu rytmických nástrojů, děti vyráběly z papíru klavír, poznávaly obrázky oblíbených hudebních nástrojů, kreslily a počítaly noty a všelijak se hudebně projevovaly. V dalších květnových týdnech jsme navštívili virtuální ZOO, poznávali jsme exotická zvířata z různých koutů naší zeměkoule, malovali jsme žirafy, stavěli různé domečky a ohrádky pro zvířátka ze ZOO. Také jsme poznávali naše hlavní město Prahu a navštívili několik světadílů. V Africe jsme prozkoumali pyramidy a mumie, v Asii nás ohromila Velká čínská zeď, zkoušeli jsme jíst dětmi připravený ovocný salát hůlkami, v Americe jsme si zase zahráli na kovboje. Byla to prostě paráda! Děkujeme rodičům za suvenýry z cest, které si děti směly přinést do školky na ukázku. Nechyběl ani dáreček a přání pro maminky. Těšíme se na další společné zážitky s kamarády, výlety za poznáním a legrací.

Máj zavoněl kvítím 

…také ve třídě Žabiček, a rovněž byl ve znamení srdíček, protože naše milé maminky měly svátek. Vytvořili jsme různá srdíčka, abychom maminky potěšili. Třeba rozkvetlá srdce „Sedmikrásková“ byla plná živých květů sedmikrásek. Také jsme zasadili hrášek, který jsme umístili do našeho Zeleného koutku v šatně dětí a pozorovali, jak roste. Jeho kořeny jsme se zaujetím pozorovali, a pak jsme si je nakreslili. Hráli jsme si na malíře, kreslili křídou maminky na terasové kachličky. Každá maminka tak měla svůj portrét. Z klacíků jsme vytvořili domečky. Téma „nakupování“ nás přimělo k zhotovení obchůdku s různým zbožím. V dalším týdnu jsme si povídali o profesích rodičů, využili jsme nově zakoupené pěkné pomůcky k tématu. Prožili jsme príma chvíle s milými kamarády a těšíme se na další hezké aktivity, které nás ještě čekají.

Máj, máj, máj, na housličky hraj

Voňavý a rozkvetlý máj i děti ze třídy Sluníček naladil na příjemnou notu oblíbených písní o ročních obdobích, naší planetě Zemi, zvířátkách i kytičkách v doprovodu housliček a kytary. Děti si povídaly o zvířátkách z lesa i ze ZOO, udělaly si výstavku vymodelovaných hříbků, stromečků a lesních zvířátek, shlédly pohádku Duháček v lese s podobnou tématikou. Z domu si děti přinesly plyšová zvířátka a postavily jim domečky a různá obydlí. Naše „městečko zvířátek“ každý den děti rozšiřovaly, zdokonalovaly a přestavovaly dle své bohaté fantazie. Poznávaly také exotická zvířata, která nežijí na našem území, seznamovaly se s jejich způsobem života, prohlížely si obrázky, encyklopedii, malovaly barevného papouška, který se všem moc povedl. Vyrobili jsme přáníčko a dáreček maminkám k jejich svátku. Báječně jsme si všichni užili májových her a činností a těšíme se na další.

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2021

Duben s Jablíčky

V polovině dubna jsme se dočkali otevření naší školky, alespoň pro předškoláčky a děti rodičů složek integrovaného záchranného systému (IZS). Po bouřlivém a srdečném přivítání se s kamarády jsme zavítali na naši improvizovanou třídní farmu, kde jsme se zdokonalovali v pojmenovávání domácích zvířat a jejich mláďat, stali se herci v pohádce „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, vrátili se, alespoň ve vzpomínkách na zářijový výlet, na Kozí farmu. Oslavili jsme Den Země, a teď už víme, jak i my můžeme naší Zemi pomoci. V týdnu, kdy jsme si povídali o profesích a všech možných povoláních našich maminek a tatínků, jsme hráli různé hry k tématu, poznávali obrázky profesí…, a také jsme si představovali, čím budeme, až vyrosteme. Duben se rychle přehoupl a nás teď už čeká voňavý, veselý a rozkvetlý květen…

Soptíkovy úkoly

Paní učitelka Jana S. ze třídy Jablíček připravila dětem na školní zahradě dubnový Výletníček, týkající se práce složek integrovaného záchranného systému (IZS). Děti si osvojily náplň práce policistů, hasičů i záchranářů. Po cvičném požárním poplachu se kluci a holky z naší školky zabrali do plnění zábavných i veselých úkolů dráčka Soptíka. Děti třídily obrázky, hasily požár vodními pistolemi, kdy se bravurně trefovaly do zavěšeného obrázku ohně, utříbily si své poznatky k tématu, vyprávěly si své vlastní zážitky o setkáních s příslušníky IZS, naučily se telefonní čísla jednotlivých složek, zdolávaly překážkovou dráhu pro hasiče, třídily předměty patřící či nepatřící do lékárničky, skládaly policejní puzzle, zdokonalily se v rozpoznávání dopravních značek… Domů děti odcházely s nadšením a plny dojmů z nabitých dovedností a vědomostí, a také s krásnými odměnami, které jsme pro děti opatřili z Krajského ředitelství policie ČR. Za zprostředkování odměn pro děti moc děkujeme tatínkovi naší Klárky ze třídy Jablíčko. Pozitivní ohlasy celé akce i krásných cen zazněly i z řad rodičů. Celý den s IZS jsme si báječně užili a nemusíme snad ani zmiňovat, že nám tu roste početná nová generace policistů, hasičů i záchranářů.

Žabičky probudilo jaro

V naší třídě Žabka jsme jaro přivítali s otevřenou náručí. První poslové jara, sněženky, které vykvetly na našem záhonku, nás ujistily, že se už jaro doopravdy přihlásilo. Záhonek jsme po zimě vyčistili, nakypřili a přidali krásný a užitečný hmyzí hotel, který paní učitelky zakoupily ke Dni Země. Také jsme instalovali veselou ptačí budku, kterou si děti společně vymalovaly. A pak už jsme jen sázeli spoustu malinkých semínek česneku, hrášku i řeřichy. Těšíme se, až nám vše začne růst. Ve třídě Žabiček jsme také společně oslavili Den Země. Hodně jsme si povídali o ochraně přírody, třídění odpadu, recyklaci… i o tom, co každý z nás může pro přírodu udělat dobrého. Děti si oblékly kostýmy lesních hub a víl a tančily při klavírním doprovodu. Také jsme hráli kuželky, kreslilo se, stříhalo i lepilo a malovalo na téma „Naše planeta Země“. K svátku jsme naší Zemi popřáli hodné lidi, kteří ji nebudou znečišťovat a ubližovat. Už se moc těšíme, až bude více slunečných a teplejších dnů, abychom si mohli co nejvíce užívat pobyty v přírodě, společně se všemi kamarády ze třídy.

Den Země

 

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

Modrá, žlutá, zelená,

víme, co to znamená.

 

Nedá nám to žádnou práci,

už jsme jako dospěláci.

Papír, plasty, sklenice,

nápojové krabice.

 

Prší, prší, jen se leje,

popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze,

odpadky nám odveze…

 

Celý týden naší mateřskou školou zněla píseň „Naše Země kulatá je…“ a připojili jsme k ní s dětmi ještě dovětek „…naši pomoc potřebuje!“ Co to pro nás lidi znamená, na to děti společně se svými pí učitelkami nacházely odpovědi ve svých třídách. V pátek jsme se pak sešli na naší školní zahradě, abychom všichni společně oslavili Den Země naučným i zábavným programem, ve kterém si děti upevnily vědomostní i praktické dovednosti a připomenuly si, jak je důležité se o životní prostředí kolem nás starat. Děti si na veselých stanovištích vyzkoušely třídění odpadu do barevných třídících tašek a zopakovaly si přitom báseň „Třídíme odpad“, pomohly provzdušnit trávu vyhrabáváním starého listí, což je velice bavilo. Na své záhonky si děti také nasadily zdravé řeřichy, o které se pak následně staraly, pozorovaly jejich růst, a také je samozřejmě ochutnaly. Stavěly komíny z plechovek a válečků, a též si pověděly, jak tyto komíny škodí ovzduší a jim samotným. Posílily své zdraví sportováním v naší malé improvizované posilovně, kde plastové láhve s vodou nahradily činky a plechovky od nápojů posloužily k procvičování hodu na cíl. Hra s plastovými kruhy zase naznačila pomyslné roztáčení naší planety Země. Na závěr slavnostního dopoledne každé dítě nakreslilo na tabuli, co naší Zemi prospívá, a co potřebuje k tomu, aby byla zdravá a krásná. Je na nás všech, aby naše děti do budoucna žily ve zdravém životním prostředí, krásné přírodě, které se budeme moci všichni společně obdivovat…

Sluníčkový duben 

Po znovuotevření naší školky jsme si ve třídě Sluníček s dětmi vystavili výkresy k různým tématům a zhodnotili poznatky dětí z distanční výuky. Poté jsme se zaměřili na vše, co patří k jaru a zvláště k měsíci dubnu. Povídali jsme si o počasí, poznávali jsme jarní květiny, kvetoucí keře, vysvětlili si některé pranostiky, vzpomínali jsme na Velikonoce, zvládli jsme všechny dopravní situace, zopakovali si pravidla silničního provozu, připomenuli si názvy a význam dopravních značek, hojně jsme využívali zábavných her k tématu na interaktivní tabuli. Také jsme si vymalovali papírové kytičky a naši malou jarní zahrádku jsme vystavili na chodbě, aby potěšila kolemjdoucí. Děti zapojily fantazii a společně si ve třídě uspořádaly výstavku s názvem „Můj nejlepší výrobek“ z různých kostek a stavebnic. Velmi nás zaujalo povídání o hudebních nástrojích, poznávali jsme obrázky, procvičovali rytmus a hráli sluchové hry, zpívali oblíbené písničky s kytarou, klavírem. Paní učitelka Věrka doprovodila děti hrou na housle, zaujala nás také hra na ukulele. Děti si své písničky a veselé hudební hry rovněž doprovázely hrou na rytmické nástroje. Celý měsíc duben jsme si krásně užili a mnohému se naučili.

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2021

Distanční výuka

Z nařízení vlády ČR byly všechny mateřské školy v Česku, tedy i ta naše, od 1. března 2021 uzavřeny, pro nepříznivý vývoj koronavirové krize. Pro předškoláčky, kteří mají povinné vzdělávání, ale i přesto ve školkách probíhala distanční výuka. V naší školce se paní učitelky kmenových tříd spojily s rodiči předškoláčků prostřednictvím telefonů, aby si s nimi dohodly následný postup, jak si budou distanční výuku pro děti navzájem předávat. Část rodičů upřednostňovala pravidelné osobní předávání úkolů v dohodnutý termín, část rodičů posílala splněné úkoly svých dětí e-mailem. Paní učitelky vybíraly pro děti témata jim blízká, jako třeba Kouzelný svět pohádek, Poznej svoje tělo, Cestujeme rádi, to nás prostě baví, Jak vypadá jaro a Velikonoce – svátky jara…  Děti si nejen zopakovaly básničky, říkadla i písničky k daným tématům, ale také si procvičovaly pozornost, postřeh i paměť, grafomotoriku a získávaly nové poznatky k daným okruhům. Všechny uložené úkoly byly našimi malými školáčky svědomitě plněny, děti se postupně zlepšovaly v kresbě, ve vypracovávání pracovních listů, v hrách i v nápaditosti činností… Všem rodičům moc děkujeme za vzornou spolupráci i za pomoc dětem při plnění svěřených úkolů. Také jsme si vyzkoušeli on-line připojení paní učitelek s dětmi svých tříd, kde se děti mohly krátce pozdravit, sdělit si své zážitky a zkušenosti a navzájem se povzbudit v této nelehké době. Ještě jednou všem rodičům našich předškoláčků děkujeme za součinnost, pomoc a spolupráci, bez kterých by naše aktivity nešly uskutečnit. Doufáme, že už brzy se opět budeme setkávat v naší milé školičce osobně a se všemi kamarády.

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2021

 

Zimohrátky v Žabkách 

Letošní zima nás zasypala sněhem a děti třídy Žabička také inspirovala k tvoření. Děti kreslily úhlem stromy, lepily zasněžené domečky i sněhuláčky, modelovaly vločky a venku na zahradě pak koule ze sněhu. Také jsme pozorovali náš záhonek, který se krčil pod sněhovou peřinkou a z ní na nás vykukovaly barevné macešky i prvosenky jarní. Uprostřed zimy – to bylo překvapení! Děti si také vymalovaly klauna Šašuldu, aby karneval masek mohl začít. Nechyběl tanec i hudba, zábavné hry i soutěže. Sladká odměna, schovaná v kulaté nazdobené krabičce děti potěšila. A teď už se moc těšíme, až jaro otevře vrátka.

 

Zima, zima, zimička u Jablíček

Děti třídy Jablíčko měsíc únor zastihl při starosti o zvířátka v zimě. Vydali jsme se i na sever, podívat se, jak se daří arktických zvířatům. Také na nás čekaly karnevalové přípravy, zdobení třídy i šatny karnevalovým šaškem, diamantovými kravatami, balónky a klauny. Vyzdobená třída ve čtvrtek dopoledne přivítala berušku, vojáky, policisty, Sněhurku, čarodějnici, sultána, kuchaře, Elzy a jiné krásné maškary. Na děti čekala promenáda v maskách, taneční řádění, plnění nejrůznějších úkolů, mlsání dobrot. Sladkou odměnu a medaili si vysloužil každý, kdo zvládl taneční variace, balónkový tanec, či jízdu slalomem na koloběžce. Karneval je u konce a my jsme se jako kouzlem ocitli v pohádkovém týdnu u Perníkové chaloupky, u vatry s Dvanácti měsíčky, zahlédli jsme Koblížka, než ho slupla liška… Únorové veselí je u konce a my už se těšíme na jaro.

 

Maškarní rej

Jeden báječný únorový týden se celá naše školka proměnila v karnevalové řádění. Papíroví klauni, balónky, karnevalové serpentiny zdobily všechny třídy, a tak nebylo na pochybách, co nás asi v tomto týdnu čeká. Také doma se děti pečlivě připravovaly na maškarní rej. Rodiče jim pomohli vyrobit překrásné kostýmy, za což jim patří velký dík. A tak čtvrtek byl ve znamení velkých proměn v supermany, berušky, kovboje, lékaře, princezny, kominíky… Karnevalové řádění plné veselí, smíchu a předvádění maškar nemělo konce. Děti si vyzkoušely soutěže v podobě házení míčku do karnevalového klauna, namotávání bonbónku na šňůrku, tanec s nafukovacími balónky a jiné podobné taškařice. Čekalo nás i karnevalové hodování a mlsání dobrot, za které také děkujeme rodičům. Medaile, sladká odměna, závěrečný tanec a karnevalu je konec. Veselé vzpomínky ale zůstanou.

 

Cirkus

V naší třídě Žabka jsme si k tématu „Přijel cirkus na náměstí“ vytvořili cirkusovou manéž, která se nabízela každému z dětí, aby předvedly, co umí, třeba tanec s hudbou nebo kruhem, žebříkem, či jiným náčiním. Bouřlivý potlesk byl odměnou za každý dětský výkon. Obecenstvo tvořily děti třídy Jablíček, které se také ve vhodný okamžik mohly přidat k produkci. Byla to prostě paráda, společně jsme zažili spoustu príma okamžiků v kulaté manéži.

Pohádková knihovna

Jeden kouzelný pohádkový týden jsme v rámci Výletníčku strávili v naší improvizované knihovně, postavené v naší bývalé třídě Klubíček. Knihovnu pro nás připravila pí učitelka Jana spolu s dětmi své třídy Medvídek. Děti všech tříd si pak postupně užily jeden báječný den s knížkami, časopisy, písmenky, obrázky, tajemnými příběhy a novým poznáním. Také jsme si všichni zahráli hru Hádankovku, která nás moc bavila. Na závěr měly děti možnost sledovat pohádku O koblížkovi, promítanou na diaprojektoru. Prožili jsme nádherný inspirující pohádkový den nejen se zábavou a legrací, ale také poučením a novými zážitky s kamarády.

Zimní tvoření Sluníček 

Děti třídy Sluníčko si v únoru povídaly o zimním oblečení, co se nosí v zimě, co je módní a co se k sobě hodí. Děti si vytvořily z papíru a stříhané vlny zimní doplňky, které by se jim líbilo si obléci. Rovněž zpívaly písničky o zimě, vypracovávaly pracovní listy a předškoláci pracovali v kroužku Předškoláka. Také děti poznávaly části lidského těla, zajímaly se o orgány v lidském těle, jejich umístění a funkci. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o tomto tématu a zahrály si nejrůznější hry, pracovaly s knihami, vystřihovaly a nalepovaly lidskou kostru… Prožili jsme mrazivý únor plný zimních aktivit a tvoření a nyní už vyhlížíme jaro.

JAK JSME SE MĚLI V LEDNU 2021

 

Zimní radovánky 

Jedno primové zasněžené ráno rozhodlo za nás, že dnes je ten pravý den pro náš oblíbený Výletníček. Nelenili jsme a spolu s dětmi jsme připravili velké sněhové dovádění na naší školní zahradě. Jízda na běžkách neměla chybu stejně tak jako probíhání vyšlapanou sněžnou cestičkou. Moc jsme se nasmáli také při převážení sněhu na jednu obří hromadu, a také při velkém stěhování sněhových koulí. Spoustu legrace jsme si užili i se „psím spřežením“, hlavně když nabralo tu správnou raketovou rychlost a v zatáčce vysypalo své pasažéry. Na všechny děti pak čekala sladká odměna s medailí za jejich skvělé výkony. Prožili jsme bezvadný den plný smíchu, radosti a skotačení na sněhu, měli jsme se pohádkově skoro jako v Ledovém království.

Co přinesl leden Sluníčkům?

Sluníčka se v lednu na školku moc těšila. Hned první den si postavila hezkou silnici ze všech možných kostek, které ve třídě a v herně našla. Na silnici využila nová auta a stavebnice od Ježíška. Děti si také nakreslily dopravní značky a využily je na své stavbě. Na Tři krále pí učitelka pomohla dětem vyrobit královské koruny a označit je jmény králů. Slavnostní pochod všech králů za zpěvu písně My Tři králové, sklidil bouřlivé ovace přihlížejících… Za oknem jsme pozorovali tehdy vzácné sněhové vločky, povídali jsme si o tom, jak přezimují zvířátka, a kteří ptáčkové se nám slétávají u krmítka. Ptáčkům pravidelně sypeme slunečnicová semínka, kterými nás zásobila Stanice mladých přírodovědců. Naše známé ptáčky jsme si vymodelovali, ozdobili peřím a umístili je na výstavku v šatně. Zimního skotačení a her se sněhem jsme si užívali na naší školní zahradě, stavěli jsme malé i velké sněhuláky, iglú ze sněhu, sledovali stopy ptáků a zvířat, krmili ptáčky, koulovali se a sáňkovali… Povídali jsme si také o zimních sportech, které děti poté malovaly vodovými barvami. Zimní činnosti se odrazily také v písničkách, básničkách, pracovních listech, výtvarných a pracovních činnostech, které pravidelně vystavujeme v šatně. Prožili jsme obohacující a veselé zimní aktivity, společně strávené s kamarády a těšíme se na další, které nás brzy čekají…

Leden v Jablíčkách a Medvídcích

V prvním lednovém týdnu jsme se rozloučili s Vánocemi, prošli jsme se se Třemi králi do Betléma, zazpívali Ježíškovi a přinesli mu dary. A už je tady pořádný mráz s ledovými obrázky a pokusy, sněhulákoviny ve všech podobách, včetně putování za místními sněhuláky… a potkali jsme hned tři. Olaf z Ledového království na nás dohlíží u oběda, a také nás vítá každý den u vstupu do šatny společně s Elsou a Annou, namalovanými naší nadanou malířkou Eliškou. Také máme starost o naše ptáčky, učíme se je znát, vyrábíme jim krmítka, zpíváme o nich písničky, obdivujeme iglú a sněhuláky dětí ze třídy Medvídků, dovádíme na sněhu, užíváme si sněhové nadílky… Leden odvál mrazivý vítr, a co nám přinese únor???

Lednové činnosti v Žabkách

My Tři králové jdeme k vám… se rozeznělo třídou a děti se s chutí pustily do vystřihování a zdobení tříkrálových korun. V dalších dnech je čekalo počítání knoflíků sněhulákům, tvoření vloček z přírodnin, malování, stříhání vran z papíru. Mrazivou zimu jsme přivítali novými zimními písničkami a tanečky, užili jsme si sněhu a zimního dovádění na naší školní zahradě… Leden je za námi, těšíme se na další zimní zážitky s kamarády a legrací…