Rok 2021 J.Soupala

 ZPĚT

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2021

 

Mikulášská nadílka

V dlouho očekávaném adventním období se děti z naší školky dočkaly Mikuláše a čerta, aby zjistily, jak si stojí se svými dobrými a špatnými skutky. Nerozlučná dvojice v rolích dobra a zla procházela postupně všemi třídami, rozmlouvala s dětmi i pí učitelkami, vyslechla si spoustu krásných písniček i básniček a děti na oplátku zase mnoho pochval a vybídnutí k nápravě. Někteří nezbedníci měli opravdu namále, prosili a slibovali, že příště už to bude určitě lepší a dozajista už nebudou ani trošku zlobit. Nakonec všechno dobře dopadlo a i tentokrát čert odešel s prázdným pytlem. Celý program probíhal pod záštitou oblíbených tradic, s lehkým humorem a nadsázkou, proto si každé z dětí odnášelo domu obvyklé sladké odměny, tak jak se na Mikuláše s čertem sluší a patří. Prožili jsme príma dopoledne plné zábavných, legračních a pro některé i strašidelných momentů.

 

Bruslení

Několik přihlášených dětí se již po několikáté účastnilo lekcí bruslení na Zimním stadionu RT TORAX Arény v Porubě, pořádaným obcí Poruba, pod vedením zkušených sportovních instruktorů. Děti se zábavnou formou seznamují s tímto krásným sportem, procvičují a učí se správné technice, učí se rovnováze s využitím různých pomůcek, poznávají všechny záludnosti tohoto sportu, hrají hry… Všem zúčastněným dětem se aktivity moc líbí a společně sní o budoucí kariéře krasobruslařek a hokejistů.

 

Vánoční nadílka od Ježíška

Všichni jsme společně dlouho vyhlíželi onen kouzelný a tajemný den, kdy se plní vánoční přání, čas nadělování. A už je tady, konečně! Děti přišly svátečně ustrojeny a už od rána netrpělivě očekávaly Ježíška. Školkou zněly vánoční koledy, básničky, vyprávění dětí o Vánocích u nich doma, čtení vánočních příběhů a prohlížení obrázků… Pouštěli jsme lodičky ze skořápek ořechů, krájeli jablíčko, ve kterém se schovala hvězdička zdraví a štěstí pro příští rok, házeli jsme střevíčkem, mlsali cukroví, za které rodičům moc děkujeme. Děti připravily pí kuchařkám a pí uklízečkám překvapení v podobě vánočního přání se zpěvem koled, obrázků a poděkování za jejich obětavou práci. A pak už ve všech třídách zacinkal tichý vánoční zvoneček a očka všech dětí se rozzářila nad dárky pod vánočními stromečky. Krásný vánoční den plný kouzel a tajemství se vydařil. Prožili jsme krásné chvíle s kamarády, plné dojetí a radosti.

 

Vánoční obrázky a ozdoby

Během měsíce prosince je obcí Poruba pořádána výstava vánočních obrázků dětí porubských mateřských škol na téma „Jak si představuji Ježíška“. Obrázky našich několika dětí visí spolu s ostatními obrázky dětí porubských školek na panelech ve středové části na Hlavní třídě v Porubě, u centra Florida, od 13. do 26. prosince tohoto roku. Předškoláčci třídy Sluníček spolu s pí učitelkou Pavlou vytvořili několik originálních ozdob na stromeček, které jsou vystaveny ve výloze Informačního centra Poruba, rovněž na Hlavní třídě. Ozdoby budou těšit náhodné kolemjdoucí do 6. ledna 2022.

 

Prosincová Jablíčka

A je tady Advent a s ním i kouzelné čekání na vánoční svátky, které jsme zahájili hodinou vyučování v „Čertí škole“. Děti se převlékly do kostýmů čertíků, nechyběli ani andělé a na všechnu tu chásku dohlížel Mikuláš, náš malý Adámek. Čertí řádění nemělo konce, tančilo se, šklebilo se nad kyselým citrónem, čerti pravidelně zatápěli pod kotlem, Mikuláš dával pozor, kterýže čert nejlépe brblá, andělé se předbíhali v andělských úsměvech… Čerti i andílci si z vyučování odnesli vysvědčení se samými jedničkami a Mikuláš si zasloužil i certifikát. A už je tu chystání na Vánoce, zdobení stromečku, rozdávání dárečků z adventního kalendáře, zpívání koled… Vánoční den v Jablíčku se oblékl do vánočních zvyků, pouštění lodiček, házení střevíčkem, krájení jablíčka, mlsání dobrot, za které rodičům moc děkujeme. Nechyběla ani tradiční vánoční pohádka „Kačenka a děda Mráz“, promítaná na promítačce. A konečně jsme se dočkali nadílky – zmrzlinový set, magnetické kostky, velká vlaková dráha a další hračky na nás čekaly pod stromečkem. Děkujeme, Ježíšku! Děti si odnesly domů „zlaté“ prasátko z citrónu, kdyby to náhodou s postěním na Štědrý den nedopadlo, nechybělo samozřejmě ani přáníčko s andílkem. Děkujeme všem rodičům za výbornou spolupráci, přejeme všem „šťastné a veselé…“ a těšíme se na setkání opět v novém roce 2022. Vaše paní učitelky Jana a Jana.

 

Advent u Sluníček

Adventní čas ve Sluníčkách jsme přivítali pěkně vyzdobenou třídou s vánočními dekoracemi, adventním věncem, třpytícími se vločkami… Mikuláše a čerta jsme spolu s dětmi překvapili v čertích, mikulášských i andělských převlecích. A že nám to slušelo! Celé dopoledne bylo pro nás ve znamení čertích úkolů, soutěží, legrace i veselých her, při kterých jsme se řádně vydováděli. Čekání na Ježíška si děti krátily strojením stromečků, zpíváním vánočních písniček a koled s kytarou, sledováním a posloucháním vánočních pohádek a příběhů, seznamováním se s vánočními zvyky, malováním obrázků, vyráběním ozdob na stromeček, mlsáním cukroví od rodičů, za které moc děkujeme. Vyráběli jsme vánoční přání v podobě dědy Mráze, rozdávali dobroty z adventního kalendáře, prožili kouzelný vánoční den s nadělováním dárečků od Ježíška – magnetické kostky, kočárek pro panenky, dřívka na stavění, stolní hra Loto a ještě některé další drobné hračky jsme našli pod naším stromečkem. Domů si každé Sluníčko kromě přáníčka odneslo andílka na památku. Všem rodičům i dětem přejeme krásné a štědré Vánoce, dobře vypečeného kapra, mísu cukroví, upřímné objetí nejbližších a v novém roce 2022 hodně zdraví, štěstí a lásky… Vaše paní učitelky Pavla a Ivana a paní asistentka Mirka.

  

Prosincové radovánky v Žabkách

Poslední měsíc v tomto roce byl ve třídě Žabka ve znamení symbolů a vánočních tradic. Hned na začátku se prosinec uvedl sněhovou nadílkou, a to ne ledajakou. Napadl výborný sněhový materiál na stavění sněhuláků Bambuláků. Děti také tvořily koule na pořádnou koulovačku. Tradičně nechybělo ani koledování u nazdobeného vánočního stromečku, který se za odměnu otřásl jako beránek a nadělil dětem dárečky, se kterými si rády hrají. Přednášelo se, zpívalo a koledovalo. Zpěv vánočních písní děti doprovázely hrou na Orffovy nástroje. Také jsme procvičovali tanečky, mazurku, Kalamajku nebo improvizovaný pohyb ke klavírní skladbě Tanec Popelky. Ve víru tanců, písní a vánočního tvoření čas rychle uběhl a čekání na Ježíška se přiblížilo. Přejeme dětem, rodičům i prarodičům hodně překvapení Štědrého večera a mnoho zdraví a štěstí v novém roce. Vaše paní učitelky Jarmila a Yweta.

 

JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU 2021

 

Kouzla a čáry

Měsíc listopad jsme přivítali spolu s naším oblíbeným kouzelníkem Alešem, který nás ve školce pravidelně navštěvuje, a my jsme vždy dychtiví vidět, co nového vykouzlí. Tentokrát čaroval s obrázky, kouzelnickou hůlkou, šátky, světluškami v krabičce, vzal si na pomoc i svého psího kamaráda Haryka, i když byl jen plyšový. Některá kouzla si také děti mohly samy vyzkoušet, a pak byly příjemně překvapeny, jak se jim nakonec krásně podařila. Zažili jsme príma dopoledne plné netradiční a kouzelné zábavy.

 

 

Na svatého Martina bývá bílá peřina 

Děti třídy Žabka netrpělivě očekávaly Martina na bílém koni. Ale ani letos se bílé peřiny nedočkaly tak, jak ji znají z vyprávění legendy o svatém Martinovi. Děti si vytvořily z kaštanů koně, na kterém by Martin mohl přijet, kdyby přivezl sníh, jen ten kůň nebyl bílý, ale kaštanově hnědý. Tvoření z přírodnin děti bavilo a měly z něho obrovskou radost. Paní učitelky také dětem přiblížily pranostiky a vysvětlily jim, co znamenají. Tak uvidíme, jestli Martin přijede na bílém koni příští rok. Ještě že se splnila jiná pranostika… „Na svatého Martina kouří se nám z komína“.

 

 

Plavání 

V průběhu měsíce listopadu přihlášené děti absolvovaly první lekci plavání v bazénu FRY RELAX ve Fryčovicích, pod vedením zkušených plaveckých instruktorů. Děti čeká deset lekcí a budou se postupně seznamovat s vodou, s plaveckými styly, využívat různých plaveckých pomůcek a her ve vodě, v areálu mají k dispozici také saunu a vířivku. První lekce plavání se dětem moc líbila a těší se na další.

 

Pohádka 

Jedno krásné divadelní ráno jsme v naší školce přivítali divadélko jednoho herce s pohádkou „Jak Karlík zachránil babičku“. Děti sledovaly veselý i poučný příběh králíčka Karlíka, který chtěl pomoci babičce upéct chleba. Babičce ale právě došla mouka a už žádnou neměla, a tak králíček Karlík, přes různé trampoty a patálie, musel zasít obilí, vypěstovat, sklidit, aby nakonec přinesl babičce mouku na voňavý chléb. Nakonec byl Karlík odměněn za svou píli a dobrotu a příběh o něm mohl skončit dobře, tak jak to v pohádkách bývá. Prožili jsme hezké chvíle s kamarády, pohádkou i pěknými loutkami.

 

Zima očima Josefa Lady

V rámci listopadového Výletníčku, který si pro nás připravila paní učitelka Ivana s dětmi třídy Sluníčko, jsme putovali za milými i veselými říkadly, bajkami i překrásnými obrázky malíře a spisovatele Josefa Lady. Děti třídy Sluníčko předvedly postupně dětem všech tříd připravené dramatizace vybraných legračních říkadel a bajek, děti si prohlédly obrázky v knížkách, zazpívaly společně píseň „Bude zima, bude mráz“ v doprovodu housliček a kytary, shlédly přehlídku Ladových obrázků zaměřených na zimu a pohádky „Kocour Mikeš“ a „O chytré kmotře lišce“. Na památku si všechny děti kromě nových zážitků i poučných poznatků odnesly také omalovánku a malou sladkou odměnu. Zažili jsme netradiční, zábavné a milé dopoledne s krásnými říkadly i obrázky českého klasika Josefa Lady.

 

Logopedický kroužek 

Stala se tradicí činnost logopedického kroužku, který již po několik let svědomitě, hravou a zábavnou formou vede paní učitelka Jarmila ze třídy Žabiček. Paní učitelka svěřeným dětem rozvíjí řečový projev, komunikační schopnosti, podněcuje děti k mluvení bez ostychu, procvičuje grafomotoriku, provádí dechová i sluchová cvičení… Děti se učí nové logopedické říkanky a básničky k procvičování jednotlivých hlásek. Paní učitelka se snaží vždy vhodnou motivací u dětí projevovat zájem o mateřský jazyk, také se opírá o spolupráci rodičů při zadávání jednoduchých úkolů na procvičení jednotlivých hlásek nebo učení básní. Potěší ji, když vidí, že se děti do kroužku těší a vesele vyprávějí své zážitky.

 

Sluníčka na konci listopadu

Děti třídy Sluníček prožily podzimní měsíc listopad vesele a krásně spolu s pí učitelkami Ivanou, Pavlou, paní asistentkou Mirkou i praktikantkou magisterského studia, slečnou Romanou, která s námi také strávila nejednu chvíli. Společně jsme si užívali podzimních krás, těšili se z barevnosti podzimní přírody, pozorovali změny počasí, tvořili a objevovali, povídali si o ovoci a zelenině, pouštěli dráčky, zjišťovali, co umí vítr a déšť, skládali z přírodnin podzimní obrázky, improvizovali pohádky „O červené Karkulce“ a „O perníkové chaloupce“, zažili príma týden poznávání říkadel, bajek i nádherných obrázků našeho českého klasika Josefa Lady, zpívali písničky o podzimu, těšili jsme se z prvního sněžení za oknem… Byla to prostě paráda! Teď už netrpělivě očekáváme, co nám přinese advent…

 

Listopadová Jablíčka

Listopad nás pozval do lesa za zvířátky, za poznáváním stromů, očekávali jsme příjezd Martina na bílém koni, marně! Aspoň jsme si poslechli jeho příběh a projeli se na koni jako on, tvořili jsme koně z papíru. Povídali jsme si o zdravé stravě, zaposlouchali se do pohádky „O Otesánkovi“, připravili jsme si zdravou svačinku, uspali jsme broučky a vyprovodili je na dlouhou zimní cestu, putovali jsme za říkadly a obrázky Josefa Lady do třídy Sluníčko, vyhřívali jsme se a odpočívali jsme v sauně, pobíhali v parku, tvořili jsme vánoční obrázky pro výstavu na Floridě na Hlavní třídě v Porubě a měli jsme se krásně, listopadově….

 

Výstava vánočních obrázků 

Některé děti naší školky namalovaly, nakreslily, vytvořily… krásné vánoční obrázky na téma „Jak si představuji vánoce?“ Výstava je pořádána naším zřizovatelem, obcí Poruba a bude uskutečněna v centru Florida, na Hlavní třídě v Porubě až do začátku ledna 2022. Přesné informace o konání výstavy najdete na nástěnkách jednotlivých tříd.

 

Třpytivý advent přichází 

Začátek adventu děti třídy Žabka spolu s pí učitelkami oslavily třpytivě a leskle. Zábavné dopoledne plné her, přehlídek, tance, hudby a promenád v lesku třpytivých kostýmů a doplňků bylo oslnivé. Děvčata, která vesele roztáčela své kolové sukýnky a šatičky, chlapci vystrojeni do lesku a třpytu… a všem to moc slušelo! Naši třpytivou nádheru jsme ukončili promenádou celou naší školkou, aby se i naši kamarádi ve všech ostatních třídách mohli potěšit třpytivou a lesknoucí se parádou nastávajícího adventního času. Všechny děti si toto krásné dopoledne náležitě užily. Děkujeme rodičům, kteří svým dětem pro tuto příležitost připravili pěkné kostýmy a doplňky. Za odměnu každé dítě dostalo perníček pro vzpomínku na krásně prožité chvíle.

 

Výstava betlémů 

S nastávajícím adventem paní učitelka Jarmila proměnila vstupní chodbu naší školky v „malé muzeum betlémů“. Vystavené betlémy jsou z různých materiálů – ze špalíků dřeva, z papíru, z kukuřičného listí… Nechybí ani krásný a voňavý perníkový betlém, který upekla obětavá a šikovná babička děvčátka ze třídy Žabka. Zajímavostí je i retro betlém z papíru. Největší z betlémů – z březových špalíků – byl několikrát vystavován na Slezskoostravském hradě v centru Ostravy a návštěvníkům a náhodným kolemjdoucím se vždy líbil. Na jeho tvorbě se podílely děti kresbami obličejů jednotlivých postav. K adventní atmosféře přispívá i nápaditá vánoční výzdoba, která celkově tvoří ucelený dojem, a také může být všem inspirací. Výstava betlémů bude k vidění do 6. 1. 2022. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2021

 

Fotografování Ledové zimy 

Jedno dopoledne byly přihlášené děti nafoceny profesionální fotografkou, tentokrát s námětem „Ledová zima“. Naši malí svěřenci radostně a zvídavě přihlíželi práci pí fotografky, vše je zajímalo, na mnohé se ptali a pro řadu z nich to byl první a zcela neopakovatelný zážitek. Fotografie dětí budou zhotoveny maximálně do konce listopadu a rodiče si fota svých dětí mohou vyzvednout v kmenových třídách, u svých pí učitelek.

 

 

Pohybové aktivity ve škole 

Jedno středeční dopoledne byli naši nejstarší předškoláčci pozváni do tělocvičny ZŠ Šoupala, kde pod vedením zkušených sportovních trenérů si směli vyzkoušet různé pohybové aktivity. Byla pro ně připravena překážková dráha, kde děti přeskakovaly švédskou bednu, obíhaly kužely, prolézaly obručemi, vyzkoušely si štafetový běh, a také po malé přestávce, hrály míčové hry… Děti se tímto postupně seznamují se základní školou v rámci programu Skokánek. Prožili jsme rušné a hopsavé dopoledne.

 

 

Hledání podzimních pokladů 

V rámci říjnového Výletníčku se všechny třídy postupně vypravily do blízkého lesoparku za poznáním přírody, zdejší fauny i flóry i za pozorováním změn v podzimní přírodě. Výletníček pro děti i pí učitelky připravila pí učitelka Pavla ze třídy Sluníček. Děti plnily zábavné úkoly a odpovídaly na záludné otázky. Poznávaly stromy, zjistily, co se děje s listy stromů na podzim, vzpomněly si, která zvířátka žijí v lese, zahrály si společně s kamarády hru „Na zajíčka“, zjistily, které plody sbíráme v podzimním období a proč, společně se proletěly s papírovými havrany, vyrobily z přírodnin malé domečky pro broučky, aby se měli kde schovat a nebyla jim zima, nasbíraly žaludy… a na konci svého snažení našly poklad, který dětem schoval lesní skřítek. To byla od něho ale kulišárna! Zažili jsme společné chvíle s kamarády, přírodou a zábavou, mnohému novému se naučili a odnesli si domů odměnu v podobě bonbónového dráčka a omalovánky. Byl to moc príma den a těšíme se na další společné zážitky.

 

Říjnová Jablíčka 

Přišel podzim, hrušky zrají, jablíčka se červenají… Podzim jsme s dětmi ve třídě Jablíček společně přivítali básničkou a písničkami o podzimu. Tvořili jsme draky z přírodnin a kostek všeho druhu, obdivovali barevné listí, které jsme posbírali na výrobu veselých soviček. Proháněli jsme draka, a že lítal vysoko! Dokonce si i na strom zaletěl! Uvařili jsme si šípkový čaj jako Křemílek a Vochomůrka z jedné naší oblíbené pohádky, pochutnali si na vlastnoručně připraveném štrůdlu, už umíme pojmenovat ovoce a zeleninu. Zahráli jsme si pohádku O veliké řepě, ani kostýmy nechyběly, bylo to zkrátka jako na divadle! Radovali jsme se z ježečka, který se nám zabydlel v ježkovníku na naší školní zahradě, našli jsme ho náhodou při hledání pokladu v rámci našeho říjnového Výletníčku, a tak jsme poklady našli dva. Také jsme si na školní zahradě užili spoustu legrace při hrách s listím, vydlabali dýni, která nás vítá každé ráno svým světýlkem u vchodu při vstupu do školky, posbírali žaludy pro zvířátka na zimu, a protože jsme byli moc pilní, vysloužili jsme si i medaili…

 

 

Podzimní čas v Žabkách 

Krásy a dary podzimu jsme ve třídě Žabiček obdivovali především při každodenních vycházkách a pobytech venku na zahradě naší školky. Nechybělo ani pouštění draka i malých dráčků, které nám pí učitelky vyrobily. Také jsme hojně sbírali žaludy pro zvířátka. Společně s ostatními předškoláky jsme navštívili ZŠ Šoupala, kde jsme v tělocvičně při pohybových hrách procvičili celé tělo. Oslava podzimu v Žabkách vyvrcholila Halloweenským karnevalem. Děti, převlečené do krásných masek čarodějnic, strašidel a dýní, si při hudbě vesele zatančily s kouzelnou hůlkou a zahrály si různé zábavné hry. Čekala je také výroba a pití kouzelného lektvaru v podobě mátového čaje z vypěstovaných bylinek na našem školním záhonku. Podzimní hrátky v Žabkách byly zábavné, pestré a děti si je báječně užily.

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ 2021 

 

První dny v naší školce 

Rozloučili jsme se s časem prázdnin, báječných dovolených, horkých dní, sametových večerů i dobrodružných letních zážitků a znovu jsme se vrátili do naší milé školičky, k našim starým i novým kamarádům, pí učitelkám… Měsíc září bývá pro nás všechny ve znamení seznamování, navazování nových kontaktů, poznávání nového prostředí a nových situací, ale také vzpomínání na naše velké kamarády, kteří již opustili naše řady a vydali se do onoho velkého světa za štěstím a poznáním. Také my všichni se moc těšíme na nové společné zážitky, hry, výlety, aktivity i zábavu, které nás letos čekají…

 

Třídní schůzky 

  1. září proběhla úvodní schůzka s rodiči za dodržení přísných hygienických podmínek v důsledku covidové situace. Paní statutární zástupkyně mimo jiné seznámila rodiče s režimem naší školky, se Školním vzdělávacím programem, s plánovanými akcemi, kroužky a kurzy, představila předsedkyni i celý výbor Spolku příznivců školy. Rodiče si společně odhlasovali roční příspěvek na akce v hodnotě 500,- Kč (za dvě děti 900,- Kč). Prosíme o zaplacení pí učitelkám na jednotlivých třídách do 15. října 2021. Rodiče rovněž měli možnost se na cokoliv zeptat a informovat se na své děti svých třídních učitelek.

 

Jarošův statek 

Jednoho krásného slunečného rána jsme se s našimi předškoláčky a některými středňáčky vypravili na výlet autobusem, na Jarošův statek do nedaleké Studénky. Na místě nás všechny srdečně přivítaly odbornice z praxe a seznámily nás s programem, který nás čeká. Děti projevily nadšení a těšily se na setkání se zvířátky. Poté jsme si prohlédli jednotlivá místa statku a vyslechli poutavý a zajímavý výklad s ukázkou nejen stájí a obydlí zvířat, ale i přilehlých pastvin. Děti si prakticky vyzkoušely čištění a hřebelcování poníka i očistu jeho místa ve stáji, směly také krmit ovečky, určovaly druhy zvířat, u koní a ovcí hádaly a vyhledávaly konkrétní mládě a jeho maminku, zjistily složení jejich jídelníčku. O přestávce jsme si zazpívali píseň „Když jsem já sloužil“ a hádali hádanky – hlasy zvířat. Následně jsme navštívili kotce s králíčky a morčaty, děti se s nimi směly pomazlit a postarat se jim o krmení, také měly možnost trénovat skoky králíčka přes překážky na vodítku. Pak jsme se přesunuli k ohradě s poníky, na kterých se děti povozily. To bylo radosti! Na závěr naší návštěvy si děti vyrobily dáreček z přírodních materiálů „ptáčka zpěváčka“, který si směly odvézt s sebou domů. Děti byly z výletu nesmírně nadšeny, celou cestou zpět si vyprávěly zážitky, které se jim nejvíce líbily, jak překonaly strach a obavy z některých zvířat i ne příliš voňavé péče o ně, a také, co je překvapilo. Měly možnost vyzkoušet si práci na opravdovém statku, pečovat o zvířata, mazlit se s nimi i něco pěkného si vyrobit… Zažili jsme neopakovatelný den plný zajímavých aktivit a zážitků spolu s kamarády, zvířátky i přírodou. Výlet se konal v rámci projektového dne, který byl realizován a financován z Evropské unie, v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV MŠMT III.

  

Za krásou podzimních květin i rostlin 

Jednoho krásného zářijového dne se děti, spolu se svými pí učitelkami, vypravily k nedalekému obchodnímu středisku Duha, aby mohly obdivovat krásu podzimních květů, rostlin, plodů i lidské dovednosti. První rozkvetlý květinový záhon jsme míjeli hned za cestou, u střediska Duha, další byl pak k vidění před panelovým domem. Záhonu plného květů, rostlin, keřů i stromků dominovala dřevěná studna a vodník. Po prohlídce záhonu a splnění všech zábavných úkolů se děti ještě podívaly na trhy, kde si také prohlédly plody podzimu a květiny, které zde byly k zakoupení. Děti měly oči i uši nastražené, nic jim neuniklo, proto byl pro ně pěší výlet hezkým zážitkem. Také putovní výstavka podzimních květin, rostlin i plodů byla navíc bonusem pro děti k výletu. Bedničky plné podzimního bohatství s pojmenováním, básničkami i hádankami pečlivě hlídal strašák Plašák. Děti se seznámily s podzimními dary přírody, ale také se i bavily a mnoho nového se dozvěděly.

 

JAK JSME SE MĚLI V ČERVNU 2021

Den dětí

Stejně tak jako každý rok i letos jsme pro naše milé děti připravili velkolepou oslavu jejich svátku. Paní učitelky si pro děti své třídy na naší školní zahradě přichystaly veselá stanoviště plná soutěží a legrace, kde se děti mohly dostatečně vyřádit, vyskákat, vyběhat a poměřit své síly navzájem při sportovním zápolení. Děti soutěžily a sportovaly v přetahování lanem, přelézání, házení míčku na cíl, v kuželovém slalomu, přeskakování, či podobných taškařicích. Všechny sportovní disciplíny děti hravě zvládly a za své skvělé výkony si vysloužily pěkné odměny a dárky pro potěšení. Prožili jsme krásné a skotačivé dopoledne s kamarády a zábavou.

 

Jarní vzpomínky Medvídků

Po jarním znovuotevření naší školky se děti třídy Medvídek radovaly z přítomnosti svých kamarádů, pí učitelek i z nabídky činností, které jim pí učitelky připravily. Začínalo jaro, příroda se velmi pomalu probouzela, ale chuť dětí se něco nového společně dovídat byla velká a radostná. Nejprve jsme hledali odpovědi na otázky „co je to vesmír?“, „jak vypadá naše zeměkoule?“…. Děti toto téma zbožňují. Téma tajemna je často pro mnohé nepochopitelné – zeměkoule, nekonečný vesmír…. A právě proto si děti dokážou přiměřené poznatky a vědomosti odnést do svého současného i budoucího života. Povídali jsme si o funkci naší planety Země, střídání dne a noci, čtyř ročních období, nitru i povrchu planety, a také o různých ohroženích naší Země, významu a nutnosti její ochrany. Zajímavé a inspirující téma poznávání vesmíru a naší krásné planety vyvrcholilo oslavou Dne Země, kdy si děti praktickými i zábavnými činnostmi na naší školní zahradě zopakovaly své získané dovednosti. Také letos jsme naši pozornost upřeli na důležitost rodiny a nezastupitelné postavení maminky v životě každého dítěte. Děti pro maminky připravily malé dárečky a přáníčka k jejich svátku. Každý den se všechny děti, včetně chlapců, zapojovaly do námětové hry „na rodinu“, kde děti, někdy i překvapivě, používaly návyky ze svých rodin nebo také zkušenosti se svými nejmenšími sourozenci, což bylo velmi milé a pro pozorovatele úsměvné. Děvčátka si přivezla do školky své kočárky s panenkami, ve hře také děti pokračovaly i venku na zahradě. A že to těm našim malým tatínkům s miminky slušelo!

 

Sportovní dopoledne

Jedno krásné a slunné úterý se naši sportovně zdatní předškoláci v doprovodu pí učitelek vypravili na stadion Start Poruba, kde si směli vyzkoušet své sportovní nadání a schopnosti v různých sportovních disciplínách. Věnovali se jim trenéři fotbalového oddílu, kteří dětem připravili zajímavé aktivity. Proběhla fotbalová rozcvička, běh slalomem mezi tyčemi, balanční cvičení, skoky mezi obručemi, závody v běhu… Děti si sportování řádně užily a mají povědomí o různých sportech, ve kterých mohou do budoucna pokračovat.

 

Červnová Jablíčka 

Poslední měsíc červen jsme ve třídě Jablíček zahájili oslavou svátku všech dětí. V indiánském týdnu se děti proměnily v „Rychlý šíp“, „Bílou tygřici“ či „Moudrou sovu“… a naučily se indiánský pozdrav, střílet z luku, zpívaly indiánské písně, vyrobily si indiánské hudební nástroje. Krásně malovaná trička a dětmi vyrobené čelenky zdobily celý týden naše malé i velké Indiány. V dalším týdnu jsme se pak z indiánské osady přemístili rovnou k vodě a našim rybníkům, říčkám a potůčkům, navštívili jsme žabky, čápy a další živočichy a rostliny v jejich vodním království. Získávali jsme informace z hmyzí říše, beruškám jsme spočítali tečky a na všechen hmyz jsme se podívali pěkně zblízka, pod lupou. A viděli jsme neuvěřitelné věci! Další týdny posledního měsíce června jsme ještě stihli popřát vítězům naší sběrové soutěže, rozloučili jsme se s předškoláčky a užívali si, pro některé, poslední dny ve školce. Vzácné kamarádství, přátelství, radost z her a vzpomínky v nás zůstanou navždy. Děkujeme všem rodičům i dětem za bezvadný školní rok, za slova díků a uznání, předškolákům přejeme úspěšný vstup do první třídy, príma partu ve škole a radost z nových poznatků. Všem dětem i rodičům pak pěkné prázdniny a krásnou dovolenou, spoustu hezkých letních zážitků a děkujeme všem za vstřícnost, porozumění a spolupráci. Vaše paní učitelky Jana a Jana.

 

Život u vody a ve vodě

Velké téma pojednávající o životě u vody a ve vodě jsme zakončili na naší školní zahradě týdenním projektem o vodě, jejím významu, důležitosti, o ochraně vodních živočichů i rostlin. Celý týden jsme děti seznamovali s touto problematikou na jednotlivých třídách. V závěru týdne jsme pak pro děti připravili několik veselých soutěží, které jim připomenuly, jak je důležité chránit naši krásnou přírodu pro příští pokolení. Děti zachraňovaly ryby z vyschlého rybníka, kreslily vážky, seznámily se s vodními rostlinami, zkusily si, jak se batolí káčátka, staly se na chvíli vodoměrkami, aby se prošly suchou nohou po vodě, čili na chůdách, zjistily, že není beruška jako beruška a ta vodní, že žádné tečky nemá, pozorovaly papírové květiny, jak rozkvétají na vodní hladině, zkusily si prolít vodu potrubím… Za pečlivou práci a radost z objevování na děti čekala odměna v podobě legračního magnetku k tématu. Těšíme se na další vodní dobrodružství.

 

Žabky v červnu

Poslední školní měsíc červen byl i pro děti třídy Žabička velmi pestrý. Nejprve začal oslavou Dne dětí, nechyběla zábavná překážková dráha na terase, ani odměny pro děti ve formě hezkých dárečků. Hezké letní počasí nás lákalo ven, a proto se i náš flétový koncert v podání naší Magdalénky odehrál venku na terase. Báječně jsme si užili také poznávání světa ve vodě a u vody a mnohdy jsme byli mile překvapeni, co jsme všechno stihli objevit a vyzkoušet si.  Živé kytičky a zeleninu jsme opatrovali na našem školním záhonku. Urodil se nám také česnek, a tak každé z dětí dostalo domů jednu paličku česneku, aby jim maminka mohla uvařit polévku česnekačku. Na setkání s Hopsalínem jsme se rozloučili s našimi milými předškoláčky. Přejeme jim hodně úspěchů ve škole a s ostatními dětmi se těšíme na setkání zase po prázdninách. Seznámili jsme se také s želvičkou Terezkou, kterou nám přinesla ukázat pí učitelka Jarmila a vyprávěla nám zážitky z jejího života. Dětem i rodičům se želvička moc líbila a setkání s ní si děti opravdu moc užily. Rovněž jsme vyhodnotili naši sběrovou soutěž ve sběru starého papíru a odměnili nejlepší sběrače. Krásné odměny i medaile budiž vhodnou motivací i pro ostatní budoucí sběrače. Nezbývá, než všem Žabkám i jejich rodičům a prarodičům popřát ty nejkrásnější prázdniny a pěknou dovolenou plnou teplého sluníčka a nových zážitků. Vaše paní učitelky Jarmila a Yweta.

 

Dostaveníčko se želvičkou Terezkou 

Jedno slunečné letní dopoledne se děti všech tříd naší školky sešly na školní zahradě, kde je čekalo setkání s želvičkou Terezkou. Paní učitelka Jarmila, která želvičku doma chová už dlouhých 22 let, ji přinesla dětem ukázat a povědět zajímavé zážitky i zábavné historky z jejího života, vyprávěla o jejich zvycích i jídelníčku. Děti si směly želvu nakrmit přinesenými jablíčky, salátem a mrkvičkou. Součástí setkání byla také sportovní „Ninja dráha“, kde si děti proměněny v želví bojovníky procvičily své svaly, a také zajímavé tvoření želvího krunýře jako obranného štítu, který je dominujícím znakem želv a upoutá na první pohled. Děti také využily své kresby na papírové želvy nebo skořápky ořechů a s sebou domů si pak odnesly omalovánku s úkoly a spoustu nových zajímavých zážitků ze setkání s oblíbeným živým zvířátkem. Těšíme se na další podobné aktivity.

 

Tablo 

I letos jsme pro naše milé předškoláčky, kteří po prázdninách opouštějí naše řady, připravili tablo na rozloučenou. Nezbývá, než jim všem popřát úspěšný vstup do nové etapy života, hodně nových dobrých kamarádů a moře nových zajímavých zkušeností.

 

Naše krásná zahrada 

Jedno báječné a příjemné dopoledne jsme se i s dětmi všichni společně pokusili vytvořit netradiční ozdoby či doplňky k výzdobě naší školkové zahrady. Děti se podílely na výrobě anebo se alespoň prostřednictvím svých pí učitelek seznámily s různými postupy výroby. Využili jsme jak přírodní materiály, tak i umělé. Navázali jsme na Den Země a použili i plasty. Děti třídy Žabka si vyzkoušely odlévání betonu do formiček různých vodních živočichů a ty si pak dotvořily dle vlastní fantazie. Děti třídy Medvídků dotvářely srdce z pletiva. Jak se takové srdce, kornout nebo klícka tvaruje, viděly při tvoření pí učitelek. Děti třídy Sluníček si vytvořily kornout k mořskému tématu. Děti třídy Jablíčko vyrobily do klícky hnízdo pro ptáčka, kornout dotvořily přírodninami, a také stříhaly plastové lahve, ze kterých nainstalujeme duhovou zástěnu k dekoraci na prázdniny. Děti třídy Medvídků vyrobily z plastů barevné květiny k výzdobě naší chodby ve školce. Možná se i vám něco z našich výrobků zalíbí a vyzkoušíte to i s dětmi doma k ozdobě vašeho balkónu nebo okna…. Zažili jsme príma dopoledne plné netradiční zábavy.

 

Sluníčkový červen

Také děti ze třídy Sluníček prožily zábavný, letní, veselý a inspirující poslední měsíc školního roku – červen. Nejprve jsme oslavili Den dětí zábavným a soutěživým dopolednem, plným radosti, smíchu a veselí. Pokračovali jsme hrami a poznáváním zvířátek ze ZOO. Děti si z domu nosily svá plyšová zvířátka, kterým jsme stavěli domečky, ohrádky, přístřešky, překážkové dráhy, zábavní parky. Poznávali jsme zvyklosti exotických zvířat, jejich jídelníček a způsob života. V dalším týdnu jsme se z horkých míst exotiky přesunuli k vodě za vodními živočichy a rostlinami. Vyprávěli jsme si také o hmyzu, jeho užitečnosti a významu, o koloběhu vody a nutnosti ochrany naší přírody. Rozloučili jsme se s předškoláky v zábavném programu s Hopsalínem, stihli jsme také vyhodnotit naši soutěž ve sběru starého papíru a odměnit naše nejlepší sběrače. S paní zahradnicí Alenkou jsme osazovali květináčky, aby si tak každé z dětí mohlo doma svůj balkón či okno provonět levandulí. Proběhly také dva „hračkové dny“, kdy si děti směly přinést z domu své oblíbené hračky, ukázat je svým kamarádům ze třídy a začlenit do svých her. Setkali jsme se s želvičkou Terezkou a vyslechli si zajímavé i legrační příběhy z jejího života. Všem rodičům děkujeme za báječnou spolupráci a přejeme dětem i rodičům krásné léto, spoustu nových prázdninových zážitků a pěknou dovolenou plnou sluníčka a odpočinku. Vaše paní učitelky Ivana a Věra. Zdraví a vzpomíná a pěkné slunečné léto a příjemnou dovolenou přeje všem rodičům i dětem také paní učitelka Pavla.

 

Zahradní slavnost

Jednoho letního červnového slunečného dne jsme se jako kouzlem ocitli na pouti. Frkačky za kačku zahájily pouťové veselí pod taktovkou našeho známého a oblíbeného Hopsalína. Naši milí předškoláci a středňáci se vydováděli ve veselých a skotačivých soutěžích, tancích a pouťových atrakcích, a také si užili krásných malých, velkých i obrovských bublin. Nechyběla ani trocha nostalgie a vzpomínání při loučení s našimi předškoláčky s knihou a stužkou na památku. Závěrem předškoláci předvedli své pásmo písniček a rozloučili se dojemnou básní, při které nezůstalo jediné oko přihlížejících suché: „Ahoj kluci, ahoj holky, ahoj paní učitelky. Ahoj školko, já se loučím, věřte tomu, už jsem velký….“ Vystoupení sklidilo velký potlesk a moc se povedlo. Děkujeme všem za účast, dobrou náladu a bezva zábavu.

 

Logopedický kroužek

Paní učitelka Jarmila, která kroužek celý školní rok vedla se s dětmi, které jej navštěvovaly, rozloučila a poděkovala jim za jejich píli i snažení. Děti z kroužku tříd Jablíčko, Sluníčko a Žabka pochválila a odměnila dřevěnou medailí a mrkvovým rohlíčkem. Popřála dětem, ať se jim vše ve škole daří a ať i nadále rozvíjejí krásný český jazyk. Rodičům také poděkovala za jejich podporu a spolupráci.

 

Červnové radosti u Medvídků 

Začátkem měsíce jsme oslavili svátek všech dětí. A to by bylo, kdybychom to řádně nerozjeli ve víru tance, hudby, her, a také dobrého jídla a pití, jak se na správnou oslavu sluší a patří. Letos jsme slavili v podobě pikniku. Nezapomněli jsme ani na kamaráda, nakreslili mu obrázek a předali mu jej smotaný do ruličky, které si děti jako překvapení rozbalily až doma. Co může být víc, než dětské upřímné kamarádství! Další týden jsme se zaměřili na naše hudební nástroje. Děti se měly možnost seznámit s opravdovými hudebními nástroji i hrou na ně, a to díky našim pí učitelkám, které nám nástroje zapůjčily, a předvedly, jak zní. Naši pí zástupkyni Janu jsme požádali i o malý koncert. Děti měly možnost slyšet klavír, ukulele, kytaru a s houslemi si zazpívaly své známé dětské písně dle svých přání. Velkým zážitkem se pro děti stalo nakouknutí do útrob klavíru. Všechny děti si také vyzkoušely hru na zobcovou flétnu. Nyní mají povědomí o tom, jak nástroje fungují, proč dokážou zahrát tak krásné melodie, a jak je těžké je rozeznít. Nakonec jsme si užili ještě několika málo dní s kamarády, kdy jsme se stihli rozloučit s našimi milými předškoláčky a předat jim dárek a stužku na památku. Nezbývá, než jim popřát šťastné vykročení do školy, hodně dobrých kamarádů a mnoho radosti z nových zážitků. Rodičům děkujeme za vzornou spolupráci v průběhu celého školního roku a všem, dětem i rodičům, přejeme krásné a horké léto, odpočinkovou dovolenou, hodně sluníčka, spoustu krásných letních chvil a těšíme se v září opět nashledanou! Vaše paní učitelky Alena a Jana

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2021

Květnový nádech

V měsíci květnu jsme i ve třídě Jablíček, v důsledku dalšího rozvolňování mimořádných opatření, konečně směli přivítat i ostatní malé kamarády. Radostné setkání po dlouhatánské době jsme celý týden oslavovali zpíváním a hraním na hudební nástroje. Děti si vyzkoušely hru na housle, kytaru a ukulele. Třídou zněly písničky také za doprovodu rytmických nástrojů, děti vyráběly z papíru klavír, poznávaly obrázky oblíbených hudebních nástrojů, kreslily a počítaly noty a všelijak se hudebně projevovaly. V dalších květnových týdnech jsme navštívili virtuální ZOO, poznávali jsme exotická zvířata z různých koutů naší zeměkoule, malovali jsme žirafy, stavěli různé domečky a ohrádky pro zvířátka ze ZOO. Také jsme poznávali naše hlavní město Prahu a navštívili několik světadílů. V Africe jsme prozkoumali pyramidy a mumie, v Asii nás ohromila Velká čínská zeď, zkoušeli jsme jíst dětmi připravený ovocný salát hůlkami, v Americe jsme si zase zahráli na kovboje. Byla to prostě paráda! Děkujeme rodičům za suvenýry z cest, které si děti směly přinést do školky na ukázku. Nechyběl ani dáreček a přání pro maminky. Těšíme se na další společné zážitky s kamarády, výlety za poznáním a legrací.

Máj zavoněl kvítím 

…také ve třídě Žabiček, a rovněž byl ve znamení srdíček, protože naše milé maminky měly svátek. Vytvořili jsme různá srdíčka, abychom maminky potěšili. Třeba rozkvetlá srdce „Sedmikrásková“ byla plná živých květů sedmikrásek. Také jsme zasadili hrášek, který jsme umístili do našeho Zeleného koutku v šatně dětí a pozorovali, jak roste. Jeho kořeny jsme se zaujetím pozorovali, a pak jsme si je nakreslili. Hráli jsme si na malíře, kreslili křídou maminky na terasové kachličky. Každá maminka tak měla svůj portrét. Z klacíků jsme vytvořili domečky. Téma „nakupování“ nás přimělo k zhotovení obchůdku s různým zbožím. V dalším týdnu jsme si povídali o profesích rodičů, využili jsme nově zakoupené pěkné pomůcky k tématu. Prožili jsme príma chvíle s milými kamarády a těšíme se na další hezké aktivity, které nás ještě čekají.

Máj, máj, máj, na housličky hraj

Voňavý a rozkvetlý máj i děti ze třídy Sluníček naladil na příjemnou notu oblíbených písní o ročních obdobích, naší planetě Zemi, zvířátkách i kytičkách v doprovodu housliček a kytary. Děti si povídaly o zvířátkách z lesa i ze ZOO, udělaly si výstavku vymodelovaných hříbků, stromečků a lesních zvířátek, shlédly pohádku Duháček v lese s podobnou tématikou. Z domu si děti přinesly plyšová zvířátka a postavily jim domečky a různá obydlí. Naše „městečko zvířátek“ každý den děti rozšiřovaly, zdokonalovaly a přestavovaly dle své bohaté fantazie. Poznávaly také exotická zvířata, která nežijí na našem území, seznamovaly se s jejich způsobem života, prohlížely si obrázky, encyklopedii, malovaly barevného papouška, který se všem moc povedl. Vyrobili jsme přáníčko a dáreček maminkám k jejich svátku. Báječně jsme si všichni užili májových her a činností a těšíme se na další.

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2021

Duben s Jablíčky

V polovině dubna jsme se dočkali otevření naší školky, alespoň pro předškoláčky a děti rodičů složek integrovaného záchranného systému (IZS). Po bouřlivém a srdečném přivítání se s kamarády jsme zavítali na naši improvizovanou třídní farmu, kde jsme se zdokonalovali v pojmenovávání domácích zvířat a jejich mláďat, stali se herci v pohádce „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, vrátili se, alespoň ve vzpomínkách na zářijový výlet, na Kozí farmu. Oslavili jsme Den Země, a teď už víme, jak i my můžeme naší Zemi pomoci. V týdnu, kdy jsme si povídali o profesích a všech možných povoláních našich maminek a tatínků, jsme hráli různé hry k tématu, poznávali obrázky profesí…, a také jsme si představovali, čím budeme, až vyrosteme. Duben se rychle přehoupl a nás teď už čeká voňavý, veselý a rozkvetlý květen…

Soptíkovy úkoly

Paní učitelka Jana S. ze třídy Jablíček připravila dětem na školní zahradě dubnový Výletníček, týkající se práce složek integrovaného záchranného systému (IZS). Děti si osvojily náplň práce policistů, hasičů i záchranářů. Po cvičném požárním poplachu se kluci a holky z naší školky zabrali do plnění zábavných i veselých úkolů dráčka Soptíka. Děti třídily obrázky, hasily požár vodními pistolemi, kdy se bravurně trefovaly do zavěšeného obrázku ohně, utříbily si své poznatky k tématu, vyprávěly si své vlastní zážitky o setkáních s příslušníky IZS, naučily se telefonní čísla jednotlivých složek, zdolávaly překážkovou dráhu pro hasiče, třídily předměty patřící či nepatřící do lékárničky, skládaly policejní puzzle, zdokonalily se v rozpoznávání dopravních značek… Domů děti odcházely s nadšením a plny dojmů z nabitých dovedností a vědomostí, a také s krásnými odměnami, které jsme pro děti opatřili z Krajského ředitelství policie ČR. Za zprostředkování odměn pro děti moc děkujeme tatínkovi naší Klárky ze třídy Jablíčko. Pozitivní ohlasy celé akce i krásných cen zazněly i z řad rodičů. Celý den s IZS jsme si báječně užili a nemusíme snad ani zmiňovat, že nám tu roste početná nová generace policistů, hasičů i záchranářů.

Žabičky probudilo jaro

V naší třídě Žabka jsme jaro přivítali s otevřenou náručí. První poslové jara, sněženky, které vykvetly na našem záhonku, nás ujistily, že se už jaro doopravdy přihlásilo. Záhonek jsme po zimě vyčistili, nakypřili a přidali krásný a užitečný hmyzí hotel, který paní učitelky zakoupily ke Dni Země. Také jsme instalovali veselou ptačí budku, kterou si děti společně vymalovaly. A pak už jsme jen sázeli spoustu malinkých semínek česneku, hrášku i řeřichy. Těšíme se, až nám vše začne růst. Ve třídě Žabiček jsme také společně oslavili Den Země. Hodně jsme si povídali o ochraně přírody, třídění odpadu, recyklaci… i o tom, co každý z nás může pro přírodu udělat dobrého. Děti si oblékly kostýmy lesních hub a víl a tančily při klavírním doprovodu. Také jsme hráli kuželky, kreslilo se, stříhalo i lepilo a malovalo na téma „Naše planeta Země“. K svátku jsme naší Zemi popřáli hodné lidi, kteří ji nebudou znečišťovat a ubližovat. Už se moc těšíme, až bude více slunečných a teplejších dnů, abychom si mohli co nejvíce užívat pobyty v přírodě, společně se všemi kamarády ze třídy.

Den Země

 

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

Modrá, žlutá, zelená,

víme, co to znamená.

 

Nedá nám to žádnou práci,

už jsme jako dospěláci.

Papír, plasty, sklenice,

nápojové krabice.

 

Prší, prší, jen se leje,

popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze,

odpadky nám odveze…

 

Celý týden naší mateřskou školou zněla píseň „Naše Země kulatá je…“ a připojili jsme k ní s dětmi ještě dovětek „…naši pomoc potřebuje!“ Co to pro nás lidi znamená, na to děti společně se svými pí učitelkami nacházely odpovědi ve svých třídách. V pátek jsme se pak sešli na naší školní zahradě, abychom všichni společně oslavili Den Země naučným i zábavným programem, ve kterém si děti upevnily vědomostní i praktické dovednosti a připomenuly si, jak je důležité se o životní prostředí kolem nás starat. Děti si na veselých stanovištích vyzkoušely třídění odpadu do barevných třídících tašek a zopakovaly si přitom báseň „Třídíme odpad“, pomohly provzdušnit trávu vyhrabáváním starého listí, což je velice bavilo. Na své záhonky si děti také nasadily zdravé řeřichy, o které se pak následně staraly, pozorovaly jejich růst, a také je samozřejmě ochutnaly. Stavěly komíny z plechovek a válečků, a též si pověděly, jak tyto komíny škodí ovzduší a jim samotným. Posílily své zdraví sportováním v naší malé improvizované posilovně, kde plastové láhve s vodou nahradily činky a plechovky od nápojů posloužily k procvičování hodu na cíl. Hra s plastovými kruhy zase naznačila pomyslné roztáčení naší planety Země. Na závěr slavnostního dopoledne každé dítě nakreslilo na tabuli, co naší Zemi prospívá, a co potřebuje k tomu, aby byla zdravá a krásná. Je na nás všech, aby naše děti do budoucna žily ve zdravém životním prostředí, krásné přírodě, které se budeme moci všichni společně obdivovat…

Sluníčkový duben 

Po znovuotevření naší školky jsme si ve třídě Sluníček s dětmi vystavili výkresy k různým tématům a zhodnotili poznatky dětí z distanční výuky. Poté jsme se zaměřili na vše, co patří k jaru a zvláště k měsíci dubnu. Povídali jsme si o počasí, poznávali jsme jarní květiny, kvetoucí keře, vysvětlili si některé pranostiky, vzpomínali jsme na Velikonoce, zvládli jsme všechny dopravní situace, zopakovali si pravidla silničního provozu, připomenuli si názvy a význam dopravních značek, hojně jsme využívali zábavných her k tématu na interaktivní tabuli. Také jsme si vymalovali papírové kytičky a naši malou jarní zahrádku jsme vystavili na chodbě, aby potěšila kolemjdoucí. Děti zapojily fantazii a společně si ve třídě uspořádaly výstavku s názvem „Můj nejlepší výrobek“ z různých kostek a stavebnic. Velmi nás zaujalo povídání o hudebních nástrojích, poznávali jsme obrázky, procvičovali rytmus a hráli sluchové hry, zpívali oblíbené písničky s kytarou, klavírem. Paní učitelka Věrka doprovodila děti hrou na housle, zaujala nás také hra na ukulele. Děti si své písničky a veselé hudební hry rovněž doprovázely hrou na rytmické nástroje. Celý měsíc duben jsme si krásně užili a mnohému se naučili.

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2021

Distanční výuka

Z nařízení vlády ČR byly všechny mateřské školy v Česku, tedy i ta naše, od 1. března 2021 uzavřeny, pro nepříznivý vývoj koronavirové krize. Pro předškoláčky, kteří mají povinné vzdělávání, ale i přesto ve školkách probíhala distanční výuka. V naší školce se paní učitelky kmenových tříd spojily s rodiči předškoláčků prostřednictvím telefonů, aby si s nimi dohodly následný postup, jak si budou distanční výuku pro děti navzájem předávat. Část rodičů upřednostňovala pravidelné osobní předávání úkolů v dohodnutý termín, část rodičů posílala splněné úkoly svých dětí e-mailem. Paní učitelky vybíraly pro děti témata jim blízká, jako třeba Kouzelný svět pohádek, Poznej svoje tělo, Cestujeme rádi, to nás prostě baví, Jak vypadá jaro a Velikonoce – svátky jara…  Děti si nejen zopakovaly básničky, říkadla i písničky k daným tématům, ale také si procvičovaly pozornost, postřeh i paměť, grafomotoriku a získávaly nové poznatky k daným okruhům. Všechny uložené úkoly byly našimi malými školáčky svědomitě plněny, děti se postupně zlepšovaly v kresbě, ve vypracovávání pracovních listů, v hrách i v nápaditosti činností… Všem rodičům moc děkujeme za vzornou spolupráci i za pomoc dětem při plnění svěřených úkolů. Také jsme si vyzkoušeli on-line připojení paní učitelek s dětmi svých tříd, kde se děti mohly krátce pozdravit, sdělit si své zážitky a zkušenosti a navzájem se povzbudit v této nelehké době. Ještě jednou všem rodičům našich předškoláčků děkujeme za součinnost, pomoc a spolupráci, bez kterých by naše aktivity nešly uskutečnit. Doufáme, že už brzy se opět budeme setkávat v naší milé školičce osobně a se všemi kamarády.

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2021

 

Zimohrátky v Žabkách 

Letošní zima nás zasypala sněhem a děti třídy Žabička také inspirovala k tvoření. Děti kreslily úhlem stromy, lepily zasněžené domečky i sněhuláčky, modelovaly vločky a venku na zahradě pak koule ze sněhu. Také jsme pozorovali náš záhonek, který se krčil pod sněhovou peřinkou a z ní na nás vykukovaly barevné macešky i prvosenky jarní. Uprostřed zimy – to bylo překvapení! Děti si také vymalovaly klauna Šašuldu, aby karneval masek mohl začít. Nechyběl tanec i hudba, zábavné hry i soutěže. Sladká odměna, schovaná v kulaté nazdobené krabičce děti potěšila. A teď už se moc těšíme, až jaro otevře vrátka.

 

Zima, zima, zimička u Jablíček

Děti třídy Jablíčko měsíc únor zastihl při starosti o zvířátka v zimě. Vydali jsme se i na sever, podívat se, jak se daří arktických zvířatům. Také na nás čekaly karnevalové přípravy, zdobení třídy i šatny karnevalovým šaškem, diamantovými kravatami, balónky a klauny. Vyzdobená třída ve čtvrtek dopoledne přivítala berušku, vojáky, policisty, Sněhurku, čarodějnici, sultána, kuchaře, Elzy a jiné krásné maškary. Na děti čekala promenáda v maskách, taneční řádění, plnění nejrůznějších úkolů, mlsání dobrot. Sladkou odměnu a medaili si vysloužil každý, kdo zvládl taneční variace, balónkový tanec, či jízdu slalomem na koloběžce. Karneval je u konce a my jsme se jako kouzlem ocitli v pohádkovém týdnu u Perníkové chaloupky, u vatry s Dvanácti měsíčky, zahlédli jsme Koblížka, než ho slupla liška… Únorové veselí je u konce a my už se těšíme na jaro.

 

Maškarní rej

Jeden báječný únorový týden se celá naše školka proměnila v karnevalové řádění. Papíroví klauni, balónky, karnevalové serpentiny zdobily všechny třídy, a tak nebylo na pochybách, co nás asi v tomto týdnu čeká. Také doma se děti pečlivě připravovaly na maškarní rej. Rodiče jim pomohli vyrobit překrásné kostýmy, za což jim patří velký dík. A tak čtvrtek byl ve znamení velkých proměn v supermany, berušky, kovboje, lékaře, princezny, kominíky… Karnevalové řádění plné veselí, smíchu a předvádění maškar nemělo konce. Děti si vyzkoušely soutěže v podobě házení míčku do karnevalového klauna, namotávání bonbónku na šňůrku, tanec s nafukovacími balónky a jiné podobné taškařice. Čekalo nás i karnevalové hodování a mlsání dobrot, za které také děkujeme rodičům. Medaile, sladká odměna, závěrečný tanec a karnevalu je konec. Veselé vzpomínky ale zůstanou.

 

Cirkus

V naší třídě Žabka jsme si k tématu „Přijel cirkus na náměstí“ vytvořili cirkusovou manéž, která se nabízela každému z dětí, aby předvedly, co umí, třeba tanec s hudbou nebo kruhem, žebříkem, či jiným náčiním. Bouřlivý potlesk byl odměnou za každý dětský výkon. Obecenstvo tvořily děti třídy Jablíček, které se také ve vhodný okamžik mohly přidat k produkci. Byla to prostě paráda, společně jsme zažili spoustu príma okamžiků v kulaté manéži.

Pohádková knihovna

Jeden kouzelný pohádkový týden jsme v rámci Výletníčku strávili v naší improvizované knihovně, postavené v naší bývalé třídě Klubíček. Knihovnu pro nás připravila pí učitelka Jana spolu s dětmi své třídy Medvídek. Děti všech tříd si pak postupně užily jeden báječný den s knížkami, časopisy, písmenky, obrázky, tajemnými příběhy a novým poznáním. Také jsme si všichni zahráli hru Hádankovku, která nás moc bavila. Na závěr měly děti možnost sledovat pohádku O koblížkovi, promítanou na diaprojektoru. Prožili jsme nádherný inspirující pohádkový den nejen se zábavou a legrací, ale také poučením a novými zážitky s kamarády.

Zimní tvoření Sluníček 

Děti třídy Sluníčko si v únoru povídaly o zimním oblečení, co se nosí v zimě, co je módní a co se k sobě hodí. Děti si vytvořily z papíru a stříhané vlny zimní doplňky, které by se jim líbilo si obléci. Rovněž zpívaly písničky o zimě, vypracovávaly pracovní listy a předškoláci pracovali v kroužku Předškoláka. Také děti poznávaly části lidského těla, zajímaly se o orgány v lidském těle, jejich umístění a funkci. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o tomto tématu a zahrály si nejrůznější hry, pracovaly s knihami, vystřihovaly a nalepovaly lidskou kostru… Prožili jsme mrazivý únor plný zimních aktivit a tvoření a nyní už vyhlížíme jaro.

JAK JSME SE MĚLI V LEDNU 2021

 

Zimní radovánky 

Jedno primové zasněžené ráno rozhodlo za nás, že dnes je ten pravý den pro náš oblíbený Výletníček. Nelenili jsme a spolu s dětmi jsme připravili velké sněhové dovádění na naší školní zahradě. Jízda na běžkách neměla chybu stejně tak jako probíhání vyšlapanou sněžnou cestičkou. Moc jsme se nasmáli také při převážení sněhu na jednu obří hromadu, a také při velkém stěhování sněhových koulí. Spoustu legrace jsme si užili i se „psím spřežením“, hlavně když nabralo tu správnou raketovou rychlost a v zatáčce vysypalo své pasažéry. Na všechny děti pak čekala sladká odměna s medailí za jejich skvělé výkony. Prožili jsme bezvadný den plný smíchu, radosti a skotačení na sněhu, měli jsme se pohádkově skoro jako v Ledovém království.