Rok 2019 J.Soupala

 ZPĚT

JAK JSME SE MĚLI V PROSINCI 2019

 

Zpívání u vánočního stromečku

Začátkem měsíce vybrané děti reprezentovaly naši školku u příležitosti spolupráce se ZŠ Šoupala. Děti, pod vedením pí učitelek Pavly a Jany, si připravily pásmo pěkných vánočních písní a básní, aby potěšily všechny příznivce školy a školky, své rodiče a všechny příbuzné i kamarády ze školy i školky u rozsvíceného vánočního stromečku ve dvoraně základní školy. Vystoupení se všem moc líbilo a naše děti sklidily veliký potlesk.

 

Mikulášská nadílka

V čase mikulášských návštěv i naše děti přivítaly Mikuláše, čerta i anděla, aby se setkaly tváří v tvář se svými dobrými či špatnými skutky. Trojice opět procházela všemi třídami, v každé z nich se zastavila, pohovořila s dětmi, s pí učitelkami, vyslechla si pěkné písničky i básničky… Někteří raraši měli opravdu namále, prosili a slibovali, ale nakonec vše dobře dopadlo a všechny děti si odnesly nějakou tu sladkou dobrotu. Zažili jsme pěkné tradiční dopoledne s kamarády, s moudrým Mikulášem, děsivým chlupatým čertem i dobrým a krásným andělem a odnášíme si zábavné, úsměvné i trochu strašidelné zážitky.

  

Výstava Betlému

Betlém z březových špalíků třídy Žabka, který byl v minulých letech pravidelně vystavován na Slezskoostravském hradě, byl letošní adventní čas k vidění na chodbě prvního vchodu naší školky a měl mimo jiné přispět k navození vánoční atmosféry v prostorách školky.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Kolovrátku zpívej a husí péro piš 

Jedno báječné prosincové dopoledne jsme ve třídě Žabka společně přivítali, v rámci projektového dne nazvaného „Jen, kolovrátku, zpívej a husí péro piš!“, přadlenku i tkadlenku v jedné osobě, a také písařku, obě v dobových kostýmech i účesech. Projekt měl děti zábavnou formou seznámit s prací jednotlivých mistrů cechu řemeslnického. Děti měly možnost vidět přadlenku, jak přede na kolovrátku, tkadlenku, jak tká na stávku, a také písařku píšící husím pérem. Vše si také vyzkoušely a s trpělivostí omotávaly přadénko vlnou, zkoušely příst v ruce i na kolovrátku, psaly a opisovaly písmenka husím pérem a tuší, rovněž vybarvovaly ornamenty a kapitály zlatou barvou z mušliček. Odbornice z praxe jim nabídly i ukázku nástrojů a výrobků, které z těchto řemesel vznikají. Na děti i pí učitelky dýchla dávná historie. Děti potěšil také měkoučký andílek z ovčí vlny, kterého si, společně se vzpomínkami na hezké dopoledne, odnesly domů. Prožili jsme príma chvíle plné zajímavých a ojedinělých činností. Projekt byl realizován z Evropské unie, Evropských strukturálních a investičních fondů, OP VVV, MŠMT.

  

Krásné Vánoce

Jaké by to bylo adventní období a čekání na Ježíška, bez pohádek a vánočních příběhů? Tu letošní nám do školky přijela zahrát divadelní společnost Letadlo a byla o milém ježečkovi, který chtěl oslavit Vánoce jaksepatří, ale nemohl, protože mu jeho kamarádka myška připravila nejednu zapeklitou naschválnost. Veselý příběh o kamarádském škádlení dvou zvířátek všechny děti moc pobavil a vyloudil nejeden úsměv. Děti nakonec ježečkovi a myšce pomohly Vánoce připravit a spolu se zvířátky je také oslavily. Nechyběl ani vánoční stromeček, prskavky, koledy, zvoneček, cukroví, bramborový salát, svíčky, kapr… Zažili jsme príma dopoledne s kamarády a pohádkou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Porubský jarmark 

Některé děti ze tříd Sluníčko a Jablíčko, spolu s pí učitelkami Pavlou a Janou, nacvičily několik vánočních a veselých písniček a básniček, aby je u příležitosti Porubského jarmarku na Alšově náměstí předvedly svým rodičům, prarodičům, příbuzným a známým, ale i náhodným kolemjdoucím a pomohly tak na chvíli se zastavit v předvánočním shonu a navodit tu správnou adventní náladu. Děti si vyzkoušely vystupování na veřejnosti za doprovodu kytary a za svou snahu sklidily obrovský potlesk a odnesly si kromě nevšedních a neopakovatelných zážitků i pěkné odměny. Všichni se těšíme na příští adventní koncert.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

    

Nejoriginálnější vánoční ozdoba

V polovině listopadu 2019 vyhlásily pí učitelky ze třídy Žabka soutěž „O nejnápaditější vánoční ozdobu na stromeček, který připravily na chodbu prvního vchodu naší školky. Děti se společně s rodiči a velkým nadšením zapojily do této soutěže a svými vánočními ozdobami přispěly k nazdobení stromečku. Ten se pod zavěšenými ozdobami jen prohýbal. Ozdob se sešlo celkem 75! O nápady a originalitu nebyla nouze. Každá ozdoba, vytvořená z přírodnin, papíru, textilu nebo jiných materiálů, byla zapsána a označena číslem. Pak proběhlo hlasování, do kterého se zapojili rodiče, prarodiče i sourozenci dětí naší školky. Poslední prosincovou středu jsme se všichni sešli ve třídě Medvídků. Po společném zpívání koledy Stojí vrba košatá, pí učitelky slavnostně vyhlásily vítěze soutěže. Všechny zúčastněné děti dostaly na památku nalepovací vločku s poděkováním za opravdu krásné i nápadité vánoční ozdoby, které navodily a zpříjemnily předvánoční atmosféru nás všech. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, nápaditost a tvořivost, a také za čas, který věnovali svým dětem. Bez vaší pomoci bychom tyto aktivity nemohli organizovat.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Vánoce, Vánoce jsou tu zase po roce 

V rámci prosincového Výletníčku děti všech tříd naší školky prožily vánoční nadílku dárků od Ježíška, které si spolu s pí učitelkami svých tříd přály. Čekání na dárky si každá třída zpříjemnila po svém. Poslech koled, ochutnávka cukroví od maminek a babiček, pouštění lodiček ze skořápek ořechů, házení botou, prskání s prskavkami, četba vánočních příběhů a pohádek, krájení jablíčka a hledání hvězdičky a mnohé jiné vánoční zvyky nechyběly v žádné třídě. Všechny děti se nakonec Ježíška a dárků dočkaly a měly z nich velkou radost. Prožili jsme krásné a zábavné dopoledne plné radosti a napětí z očekávaných překvapení.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Vánoční tajemství s překvapením 

Všechno to vánoční těšení a čekání na Ježíška jsme ve třídě Sluníček završili vánoční besídkou pro rodiče, prarodiče, příbuzné, známé a kamarády. Děti nejprve předvedly svým blízkým pohádku „Začarovaný les“ o loupežnících a zvířátkách, ve které se všechny děti mohly dramaticky projevit a ukázat. Poté zazpívaly a zatančily několik vánočních a zimních tanečků, písní a koled s kytarou a nakonec se pustily do vyrábění svícnu – vánoční chaloupky, andělíčka na špejli, se kterými jim pomohli jejich rodiče a příbuzní. Prožili jsme společně sdílené nevšední zážitky s kamarády. Děkujeme upřímně všem dospělým i sourozencům, kteří si udělali chviličku čas a přišli s námi posedět a prožít ty krásné a dojemné adventní chvíle. Budeme se těšit zase na příští setkání.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

JAK JSME SE MĚLI V LISTOPADU 2019

Ježkův rok

Jedno krásné a slunečné listopadové dopoledne jsme s našimi předškoláčky opět navštívili Stanici mladých přírodovědců v Porubě, abychom se tentokrát dozvěděli mnoho zajímavého ze života ježků, co jim prospívá, kde žijí, jak vypadají, jak se stravují, jaké jsou jejich zvyky, kdo jsou jejich nepřátelé, čím jsou pro člověka užiteční, jak jim můžeme pomáhat, a také to, co jim zaručeně škodí. Děti sledovaly krátký film, který jim velmi vhodně a názorně přiblížil ježčí život v průběhu celého roku. Samy se ptaly, co je o ježcích nejvíce zajímá. Vypracovaly si pracovní list k tématu a směly si pak prohlédnout a pozorovat ježky při krmení. Setkání s živou přírodou, zvířátky i spousta nových informací bylo pro děti přínosem a nezapomenutelným zážitkem.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Kino Polanka

V listopadovém Výletníčku jsme navštívili kino v Polance nad Odrou, kam čas od času rádi přijmeme pozvání. I tentokrát jsme shlédli krátké i delší, starší i nové oblíbené pohádky pro malé i velké diváky. Krteček, Pat a Mat, Myška Micky, Králíci z klobouku, Mach a Šebestová.… i mnohé další oblíbené postavičky z pohádek nás všechny opět rozesmály a pobavily. Čas nám v kině rychle uběhl a Výletníček jsme si hezky užili. Máme radost ze společně strávených chvil s kamarády a pohádkou a těšíme se zase na příště!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Pohádkohraní

V polovině měsíce listopadu naši předškoláci navštívili Základní školu Jana Šoupala, kde si pro nás žákyně z devátých tříd připravily pohádku Josefa Čapka, Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Děti se aktivně zapojily do vaření dortu, vkládaly obrázky surovin, které se objevily v pohádce, do velkého hrnce a míchaly je vařečkou. Následovalo zdobení dortu. Děti určovaly polohu předmětů na tabuli a poznávaly geometrické tvary. Nakonec si každý z předškoláčků nakreslil svůj dort, který by chtěl dostat k narozeninám. Všichni zvládli úkoly na jedničku. Pohádka se dětem moc líbila a návštěvu ve škole si báječně užili.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Podzimní šaráda

Jedno prima listopadové odpoledne se ve třídě Žabka konalo první společné setkání dětí a rodičů s podzimní náladou. Na uvítanou všem hostům děti přednesly básničky, zazpívaly písničky o podzimu a k doprovodu využily i hry na Orffovy nástroje. Nechyběl ani taneček Kalamajka. Následně proběhla ukázka vzdělávací práce s dětmi, komunikativní kruh a pohybová hra. Pí učitelka Jarmila předvedla ukázku jazykové chvilky, kde rodičům ukázala, jak procvičujeme motoriku rtů a jazyka, cvičení vokálů s pohybem. A pak už se děti pustily, spolu s rodiči, do výroby ovocného nebo zeleninového salátu. Každá rodinka měla salát jiného druhu dle vlastního receptu. Saláty všem moc chutnaly, a také jednohubky s pomazánkou, kterou nám připravila pí kuchařka. Naše společné vaření se všem moc líbilo a těšíme se na další příjemné setkání.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Broučkiáda

Rodiče dětí ze třídy Medvídek přijali pozvání na společné prožití pěkného podzimního podvečera. V naší třídě je přivítali malí broučci a berušky, kterým slušely čepičky s tykadélky a u vytvořeného paloučku všem přítomným zazpívali písně o broučcích a podzimu, které doprovázeli hrou na rytmické nástroje. Také zatancovali několik známých tanečků a rodiče se mohli přesvědčit, kolik mají děti znalostí o podzimní přírodě a zvycích. Velmi příjemnou atmosféru rodiče rovněž podpořili tím, že svým dětem připravili malá světýlka, lucerničky, lampiónky, se kterými jsme se všichni vydali na cestu ke krásnému starému dubu, abychom tam uspali broučky vyrobené z přírodnin. Cesta se světýlky nám příjemně uběhla, broučky jsme uložili k zimnímu spánku a pěkně jim zazpívali. Věříme, že tyto malé dojemné chvíle budou i nadále svítit v jejich dušičkách…

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Logo kroužek

V naší školce, ve třídě Žabka, probíhá od října 2019 logopedický kroužek, který vede pí učitelka Jarmila. Zábavnou formou, s využitím nejrůznějších her, námětů, obrázků, básní, písní, říkadel, rozpočítadel, pohádek… rozvíjí slovní zásobu dětí a jejich komunikační schopnosti. Pí učitelka procvičuje s dětmi také různá artikulační a dechová cvičení, rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, a také jemnou motoriku pomocí grafomotorických cvičení. Všechny aktivity v kroužku pí učitelka Jarmila směřuje k předcházení řečových vad, a také k tomu, aby si děti český jazyk oblíbily, všechny činnosti v kroužku je bavily a rády kroužek navštěvovaly.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Podzimní Jablíčka

Podzim nám už dávno odvál vítr, tak se pojďme podívat, jaký byl ve třídě Jablíčko. Jen co jsme se v září trochu poznali s novými kamarády, už jsme se vydali do nového komunitního centra Všichni spolu, vyzkoušeli jsme zde nové herní prvky a moc se nám tam líbilo. V říjnu jsme si pochutnali na ovocném a zeleninovém rautu, zkoumali jsme pod lupou přírodniny a poskládali z nich bezva draky. Bylo třeba udělat pořádnou hromadu listí na školní zahradě, to byla práce! Vyprávěli jsme si o počasí, vyráběli podzimní zvířátka a mandaly, naši lékaři specialisté vyléčili nejednoho kamaráda, plyšáka či panenku, při vyprávění o zdravé stravě nechyběl raut připravený kamarády pro kamarády. Podzim je za námi a už se těšíme na společné prožití adventu.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

   

JAK JSME SE MĚLI V ŘÍJNU 2019

Toulavá kytara 

Z kraje měsíce října k nám po delší době opět zavítal pan Zábranský se svou dvanáctistrunnou kytarou. Předvedl nám celou škálu rytmických i melodických nástrojů, které vlastní, a které si děti směly osahat a vyzkoušet. Program byl obohacen barevnými ilustracemi dětských písní, mnohé známé i méně známé písně si děti s kytarou směly zazpívat. Nemalým lákadlem byla rovněž bublinková show v závěru pořadu, spojená s veselým tanečním dováděním všech malých i velkých diváků. Prožili jsme radostné, zpěvavé dopoledne plné hudebních zážitků a těšíme se zase někdy příště na setkání s kytarou a jejími veselými písničkami.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Barevný podzim

Jedno podzimní dopoledne, jak malované, nás cestou do Stanice mladých přírodovědců šimraly paprsky sluníčka, a to nejen přes okno autobusu, kterým jsme cestovali s našimi předškoláčky. Hned ve vstupní hale se děti se zaujetím vrhly k velkým akváriím a za pomocí fotografií s názvy ryb jsme je společně v akváriích vyhledávali. Přivítaly nás dvě pracovnice stanice, děti si rozdělily do dvou skupin a každá se pak průvodcovsky věnovala své skupině dětí. Předškoláčci se dozvěděli mnoho zajímavostí o podzimní přírodě, prohlédli si zvířátka v teráriích, některá z nich nakrmili, vypracovali si pracovní list k tématu, který si pak odnesli s sebou domů. Cestou zpět si děti s nadšením vyprávěly o všech zvířátkách, která je zaujala. Středem pozornosti však byla papouščí slečna Žofinka, která dětem předvedla svůj silný hlas a velký zobák, co si umí poradit i s tím nejtvrdším oříškem. „Barevný podzim“ byl pro nás všechny zajímavým zážitkem a těšíme se na další setkání s přírodou i milými zvířecími kamarády.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Pohybové aktivity

V rámci spolupráce se základní školou naši milí předškoláci přijali v polovině října pozvání do tělocvičny ZŠ Šoupala, kde si pro ně paní učitelka první třídy spolu se sportovními trenéry připravila různá cvičení a pohybové hry. Předškoláčci tak měli možnost prožít hodinu tělesné výchovy v opravdové velké škole, po boku svých starších kamarádů, které znají ze školky. Překážkové dráhy, štafetový běh, chůze pozpátku po čtyřech, běžecký slalom mezi kužely, míčové hry, přeskoky přes švédskou lavici, válení sudů…….. i mnohá jiná cvičení naše děti zvládaly bravurně a ještě si prohlédly část školy a užily si veselého a sportovního zápolení s kamarády. Těšíme se na další společně sdílené zážitky.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Co se skrývá v rákosí?

V říjnovém Výletníčku jsme se s dětmi vypravili na environmentální a přírodovědnou vycházku k pustkoveckému rybníku, nazvanou „Co se skrývá v rákosí?“, kterou pro nás připravila pí učitelka Jana S. ze třídy Jablíček. Děti plnily různé úkoly s podzimní tématikou a sběrem přírodnin, které si přinesly a vystavily ve školce. Přálo nám krásné podzimní počasí, a tak jsme mohli vnímat krásy podzimní přírody všemi smysly. Pozorovali jsme život u rybníka, zvířata a hmyz, která zde žijí, určovali jsme druhy stromů dle jejich listů a stromové kůry jsme zkoumali hmatem. Také jsme zpívali vodníčkovi, který rybník střeží a moc se mu to líbilo. Oblíbenou činností je u rybníka taktéž krmení kačenek, kterého si děti i kačenky mimo jiné do sytosti užily. Výletníček se velmi líbil, děti si doplnily poznatky o podzimu v přírodě. Zažili jsme krásné, slunečné, voňavé, podzimní dopoledne s přírodou a kamarády.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

   

Beskydská zvířátka

  1. října 2019 byli naši milí rodiče pozváni na ukázkovou hodinu do třídy Jablíčko. Třída se proměnila v „Beskydské vrchy a lesy“, kam jsme si s dětmi vyšli na imaginární „výlet“ za zpěvu oblíbené písně „Beskyde, Beskyde“ a doprovodu ukulele. Rodiče a prarodiče se seznámili s běžným dnem ve školce. V komunikativním kroužku děti předvedly, co znají o lese, zvířátkách, zpívaly k tématu oblíbené písničky, vyťukávaly rytmus dle „datla“. V tělovýchovné chvilce ukázaly, jak se umí orientovat v prostoru, zahrály si pohybovou hru „Na ježka“. V centrech aktivit se naši malí výletníčci společně s rodiči pustili do zkoumání, co z přírodnin plave a co neplave, skládali půlené obrázky, lepili mandaly z netradičních materiálů, využili nový MultiBoard pro výukovou hru „Říjen“. Také si vyrobili obrázek z kartonových dílů – beskydská zvířátka, které jsme jako jednu z cen vyhráli v minulém školním roce v soutěži „Pomáhám přírodě a poznávám ji“ ze Stanice mladých přírodovědců, a které si pak směli odnést s sebou domů. Děkujeme všem za přijetí pozvání a příjemnou tvůrčí atmosféru.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Duhová pohádka

Ve druhé polovině měsíce října nás navštívilo interaktivní divadlo v pohybu s pohádkou o Duhové víle a jejich ztracených barvičkách. Děti nejenže aktivně pomáhaly víle barvičky hledat, ale rovněž hledaly a nacházely otázky a odpovědi na zábavné hádanky, rýmovačky, slovní spojení, jazykolamy… Program byl prokládán líbivými melodickými písničkami, slovními hrátkami s pohybem i pro děti velmi poutavým a zábavným soutěžením. Děj příběhu značně komplikoval popletený Pimpula, který zkazil, na co přišel. Jak už to tak v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo a i naše Duhová víla nakonec našla všechny barvičky na svém místě. Prožili jsme veselé poučné skotačivé, zkrátka báječné dopoledne s pohádkou, hezkými loutkami, milými žertovnými herci a príma kamarády.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Žabky na podzim

Podzim může být pro nás i zábavou. Ve třídě Žabka jsme v podzimním období tvořili z jeho různých plodů, a pak si dělali z našich výtvorů výstavky, sbírali jsme žaludy a kaštany pro zvířátka, při pobytu venku jsme na naší školní zahradě hrabali listí, hráli si s přírodninami. Také jsme sklízeli bramborovou úrodu z našeho výukového záhonku, sbírali snítky petržele a máty. Zkrátka dobře jsme se měli a nyní už se moc těšíme, co nám předvede zima…

  

JAK JSME SE MĚLI V ZÁŘÍ 2019

 

První dny v mateřské škole

Prázdniny už jsou nenávratně za horami a my se opět scházíme v naší školce, abychom se viděli s kamarády, pí učitelkami, abychom zažili mnohá dobrodružství, poznávali, objevovali a sdíleli veselé zážitky. Měsíc září bývá vždy ve znamení seznamování, zkoumání nového prostředí, poznávání nových situací, utváření nových přátelství… Společně se těšíme na vše nové, co nás čeká…

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Ukázková hodina Carmen 

Hned první zářijový týden nás navštívil lektor taneční školy Carmen, pan Lukáš Čep, aby dětem předvedl různé taneční kreace za doprovodu moderních světových tanečních písní a nadchl je pro tento kroužek, který se bude konat každé úterý, od 14.15 do 15.00 hodin na naší školce. Děti měly o kroužek velký zájem a moc se těší na zábavné a strhující skotačení.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Třídní schůzky 

Na třídních schůzkách, konaných 10. září, se přítomní rodiče dozvěděli o chodu a organizaci naší mateřské školy, o školním řádu, o náplni školního vzdělávacího programu, o kroužcích pro děti, o připravovaných akcích pro rodiče a děti i o všech aktivitách, které nás čekají v tomto školním roce. Rodiče byli rovněž seznámeni se Sdružením příznivců MŠ Šoupala, s jeho činností a akcemi.

 

Malované zpívánky 

Začátkem měsíce září nás opět navštívilo naše známé a oblíbené divadélko Smíšek tentokrát s pohádkou Malované zpívánky. Děti měly možnost seznámit se s paní skladatelkou i popleteným Houslovým klíčem, se kterými pak společně hledaly ztracenou notičku. Pohádka byla prokládána krásnými písničkami, které děti znaly, poznávaly je podle obrázků a malůvek a společně si pak zazpívaly. Veselé zpívání písniček Holka modrooká, Prší, prší, Skákal pes přes oves, Kočka leze dírou … znělo celý den ve všech třídách. Zažili jsme pěkné, zpěvavé dopoledne a těšíme se na další setkání se Smíškem a jeho pohádkami.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Návštěva u želvičky Terezky 

V posledním zářijovém týdnu pozvala paní učitelka Jarmila postupně všechny děti, i pí učitelky z naší školky, na návštěvu do své třídy Žabka. Tady jim představila svého domácího mazlíčka – suchozemskou želvičku Terezku, kterou doma chová již 21 let. Děti tak měly možnost setkat se s živým zvířátkem, pozorovat krmení a zároveň se dozvědět i mnoho zajímavého z jejího života. Paní učitelka dětem vyprávěla veselé historky, které se během jejich dlouhých let udály. Poté se děti proměnily v Ninja bojovníky a zdolávaly překážkovou dráhu, ve které si zahrály i bowling. Pro vzpomínku na tento den si děti vyrobily želvičku ze skořápky ořechu a papíru. Děti byly ze setkání se želvičkou nadšené, velmi je zaujala, stejně tak i ostatní činnosti, které hravě splnily. Všichni jsme si užili veselého dovádění, soutěžení i příjemného setkání s tímto neobvyklým domácím zvířátkem.

 

JAK JSME SE MĚLI V ČERVNU 2019

 

Indiánská dobrodružství

Začátkem měsíce června k nám opět zavítalo naše oblíbené divadélko Smíšek, již naposledy v tomto školním roce. Velkou legraci jsme zažili s pohádkou o Indiánech, kde Malý Bobr a jeho sestra Bílá Holubice se po sourozeneckých nesnázích a rozverném škádlení nakonec usmíří. Děj pohádky doprovázela zvířátka typická pro tento region, dokonce i lev a papoušek Jaroušek, líbily se nám také velké, barevné a nápadité kulisy. Pohádka nám po zbytek času v mateřské škole navodila dobrou náladu.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Bartošovice

Natěšeni předškoláci se svými pí učitelkami vyjeli jedno teplé červnové ráno na výlet do Bartošovic, kde je čekal nabídkový program s odborným výkladem a prohlídkou zvířat a dravců, fiktivní procházkou Poodřím, ukázkou fauny i flóry vyskytující se v tomto regionu a spoustou informací o místní Záchranné stanici. Zde našli domov dravci a zvířata, kteří ztratili přirozený instinkt a svobodu v zajetí člověka či doživotním následkem zranění v přírodě. Děti projevily empatie ke smutným osudům těchto živočichů, byly vedeny k uvědomění, že špatným zásahem člověka do přírody vznikají trvalé následky, které zvířata a dravce poškozují. Také jsme zkoumali a prohlíželi si vodní říši, vodní živočichy, ryby a hmyz vyskytující se v této oblasti. Děti zvládly odpovědi na otázky odborníka, týkající se názvů a charakteristiky zvířat a ochrany životního prostředí, byly nadšené z krásného a klidného prostředí, kde si mohly zaskotačit, proběhnout se, pozorovat dalekohledem čápy, sovy, orly, mladé králíčky… Přírodovědci nám předvedli umělý přítok vody přes malou hráz a vodní mlýnek, kde jsme se čachtali v čisté vodě a bylo to príma. Odjížděli jsme neradi avšak se zážitky, které stojí za to. Krásný výlet i nádherná podívaná. Projekt nazvaný „Živá příroda na dosah“ dětem umožnil vnímat přírodu všemi smysly, pochopit sounáležitost s životem kolem nás a byl realizován a financován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP – VVV), který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zámecký park a rybník 

Jedno krásné červnové dopoledne jsme se opět vypravili na poznávací exkurzi do zámeckého parku a k rybníku v Porubě. Tentokrát vyrazili za poznáním předškoláci tříd Jablíčko a Medvídek. Celá vycházka s poznáváním proběhla pod vedením pí lektorky, v rámci výukového programu Stanice mladých přírodovědců. Děti se prošly zámeckým parkem, poznávaly známé i méně známé stromy a listy, které zde rostou, povídaly si o ptácích a zvířatech v parku se vyskytujících, také si prohlédly okolí zámeckého rybníka, určovaly, které živočišné i rostlinné druhy zde žijí a vše si prohlédly na obrázcích, malých vzorcích nebo ve skutečnosti dalekohledem. Všem se výlet moc líbil, děti prokázaly bohaté znalosti k této problematice. Prožili jsme smysluplné dopoledne v přírodě.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Honzíkova cesta z neznáma 

V besedě s policistou si naši předškoláci v modelových situacích „Co by se stalo, kdyby…“ povídali, jak se zachovat v krizovém případě napadení neznámým psem, co dělat a jak se bránit při oslovení a nabídce sladkostí cizím člověkem, v případě dětského svědectví úrazu či havárie si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla policie, záchranné služby a hasičů. Věděly, co si počít, když se ztratí rodičům na veřejnosti. Děti byly rovněž poučeny, která místa jsou pro ně vyhrazena k hrám a k odpočinku nejen o prázdninách, zopakovaly si pravidla silničního provozu, potřebnou výbavu malých cyklistů a bruslařů. Prohlédly si výbavu věcí policisty nutných k výkonu jeho práce, obdržely omalovánku a drobné dárky. Tyto besedy s policisty probíhající na naší školce napomáhají dětem uvědomit si, že ne všichni lidé jsou k nám dobří, že chránit si své zdraví, bezpečí a soukromí je pro všechny nutností.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Veselá koloběžka 

Tak jako mnoho ročníků v minulosti i letos jsme se s několika vybranými předškoláčky zúčastnili celoporubské Dopravní soutěže na dopravním hřišti v MŠ Ukrajinská s názvem Veselá koloběžka. Pí učitelky třídy Jablíček Jana a Jana provázely děti celou soutěží. Děti předvedly bohaté znalosti z dopravních předpisů, značek, užitku dopravních prostředků, zručnosti při jízdě na koloběžkách, znalosti první pomoci či bystrosti ve skládání puzzle k této problematice… Děti tímto zvládly dvanáct soutěží a právem si zasloužily bohaté odměny pro sebe v podobě medaile a malé sladkosti i krásné odměny pro naši školku. Akce byla i letos velmi zdařilá a za krásného počasí.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Zpívá celá rodina 

V bujarém teplém červnovém odpoledni se sešli rodiče a děti třídy Žabka na terase naší mateřské školy u druhého ročníku této zpěvné a rytmické akce, na kterou jsme se už dlouho dopředu těšili. Žabky vystoupily ve veselých kšiltovkách s písničkami „Colu, pijeme, colu“ a „Pátá“. Melodické písničky chytily každého nejen za srdíčko, ale také donutily ruce, které nám tleskaly do rytmu. Každé ze zúčastěných dětí zpívalo do mikrofonu písničku za doprovodu elektrických varhan. K produkci dalších lidových i oblíbených populárních písniček hráli velcí i malí na jednoduché rytmické nástroje, zarapovali jsme si na píseň „Prší, prší“ a znovu se hlásily děti k pokračování sólového zpěvu nadšeny a motivovány dobrou atmosférou. Naši nejmladší obdrželi za svůj úžasný pěvecký výkon rozesmáté sluníčko na památku, aby je i pro příště zpívání bavilo, zůstali jím nadšení, a aby se nebáli vystoupit před obecenstvem. Všichni ostatní dostali za svůj výkon ještě obra Šmoulu a čokoládovou dobrotu. Rodiče získali od svých ratolestí suvenýr štěstí v podobě keramického čtyřlístku k prožití príma léta. Oj, jak nám bylo spolu dobře! Pak zazvonil zvonec a všechno má svůj konec… Děkujeme pí učitelce Jarmile za letní kšiltovky, pí učitelce Simoně za hudební doprovod ke všem písním, rodičům za jejich fandění a navození výborné nálady až do konce.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Zahradní slavnost 

Oblíbenou závěrečnou akcí k ukončení školního roku již po mnoho let tradičně bývá Zahradní slavnost s programem klauna Hopsalína. Tentokrát pozval děti, pí učitelky i rodiče a všechny přátele do Džungle. Všichni se mohli parádně vydovádět, vytančit, vyskákat i vyskotačit za znění rytmických tanečních písní oblíbených a známých interpretů české i světové scény, převlečeni do tematických kostýmů. Pro malé i velké návštěvníky džungle byly připraveny také soutěže s malými odměnami, tradiční bufet „U dobré pohody“ v plné výbavě, a také jsme si mohli opéct párek na nachystaném ohništi. Jak už to tak bývá, zlatým hřebem odpoledne bylo ono dlouho očekávané loučení s našimi milými předškoláčky, kteří již za nedlouho opustí naše řady a vykročí do další etapy svého života. Popřejme jim hodně štěstí a úspěchů… Důstojné rozloučení, podané ruce, zamlžené brýle i ukápnuté slzičky některých malých i velkých patří ke každému loučení a nám všem zůstanou ve vzpomínkách navždy.

 

Skákací hrad 

Jaké by to bylo rozloučení se školním rokem, kdybychom i tentokrát se nemohli vydovádět a vyřádit ve skákacím hradu? Všechny třídy si užily organizované, bezvadné, skvělé, báječné, slunné … zábavy jedno krásné červnové dopoledne na naší školní zahradě.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Klubíčka na cestách 

Jeden báječný červnový týden děti třídy Klubíčko spolu s pí učitelkami prožily na cestách a navštívily nejednu zajímavou vzdálenou zemi. Naše fiktivní cestování začalo v pondělí, kdy jsme byli v Číně, v úterý naše kroky směřovaly k Indiánům, ve středu jsme si projeli Afriku, čtvrtek patřil Hawai a pátek jsme zakončili u Eskymáků. O každém z těchto míst jsme si pověděli mnoho zajímavého, jak tam lidé a zvířata žijí a co je pro dané místo typické. Zkoušeli jsme najíst se čínskými hůlkami, tančili jsme hawaiský tanec, tancovali u ohně s doprovodem bubnů, zpívali, vyráběli… Krásně jsme si to užili…

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

…a co říct závěrem? 

Červen, to je měsíc milý, sbíráme si jahody,

sluníčko nám pěkně svítí, užíváme pohody…

…a tak u nás závěrečná. V měsíci červnu jsme zažili dobrodružnou dopravní soutěž, užili si sportu na naší školní zahradě, hopsání ve skákacím hradu, poznávali krásy přírody v zámeckém parku a u zámeckého rybníku v Porubě, pobyli jsme u zvířátek v Záchranné stanici v Bartošovicích, zúčastnili se výtvarné soutěže pořádané Stanicí mladých přírodovědců v Porubě, kde jsme obdrželi krásná přední místa v účasti na ekologickém programu, první místa ve výtvarné soutěži s tématem „Mládí“. Předškoláci navázali za dobu svého působení ve školce pevná dětská přátelství, menší děti se dobře zadaptovaly na pobyt v naší mateřské škole, všichni jsme na našem působišti vykonali kus originální a dobré práce. Díky dobré spolupráci s rodiči a profesionálnímu přístupu všech pí učitelek jsme školní rok 2018/2019 úspěšně zvládli. Všem přejeme moc krásné, ničím nerušené, slunečné, voňavé, odpočinkové a pohodové prázdniny a těšíme se na príma spolupráci v dalším školním roce…

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

JAK JSME SE MĚLI V KVĚTNU 2019

 

Zápis do školky 

Začátkem měsíce května proběhl na naší mateřské škole Den otevřených dveří a zápis nových dětí, které posílí naše řady od nového školního roku, to je od září 2019. Děti si spolu s rodiči důkladně prohlédly třídy, herny i ostatní prostory školky a seznámily se s kamarády. Všichni se na vás moc těšíme!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Maminkám k svátku 

Jedno květnové odpoledne jsme pozvali všechny milé maminky a babičky, ale i ostatní příbuzné a známé do naší veselé třídy Sluníček, abychom s nimi pobyli a strávili několik slavnostních chvil u příležitosti oslav Svátku všech maminek. Děti zarecitovaly básničky o jaru, kytičkách, zazpívaly písničky, zahrály pohádky O budce a O červené Karkulce, zatancovaly veselé tanečky o zvířátkách, popřály maminkám a babičkám formou básniček… Nakonec děti maminkám předaly pěkné dárečky a přáníčka, které pro ně s pí učitelkami s láskou vyrobily. Děkujeme rodičům i všem ostatním příbuzným, kteří si na nás udělali čas a přišli s námi na chvíli posedět. Dobře jsme se spolu měli a těšíme se zase na příště.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Zahrada 

V květnu k nám zavítala divadelní společnost Bonbón, která zahrála dětem známou pohádku na motivy Jiřího Trnky Zahrada. Děti fandily malé panence Aničce a kocourovi, kteří se skamarádili ve staré, časem zapomenuté zahradě. Dva kamarádi spolu podnikli výlet na moře, kde kocourek lovil velrybu a v noci nemohl spát. Herci přizpůsobili scénář menším dětem, prezentovali se písničkami v doprovodu kytary, nechali děti spontánně reagovat v napínavých situacích pohádkového děje. Dětem se pohádka moc líbila.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Dopravní hřiště 

V květnu jsme si Výletníček společně užili na dopravním hřišti MŠ Ukrajinská v Porubě. Děti si pod dohledem dvou policistek vyzkoušely orientaci v simulovaném dopravním provozu, seznámili se s pravidly, zkusily si jak role chodců, tak i řidičů kol a koloběžek, reakci na semafor, pohyb po přechodu pro chodce, poznávaly dopravní značky. Všichni jsme snadno uvěřili, že je to jako doopravdy. Děti byly moc šikovné, snažily se, a proto si s sebou odnesly malou odměnu v podobě svítící nálepky, a také svůj první řidičský průkaz. Prožili jsme krásné a poučné dopoledne.

 

Jarní pohodičkování 

Ve středu, 15. května, 2019, jsme si k nám do Medvídků naše drahé z rodiny pozvali na odpolední „Jarní pohodičkování“. Dobrůtky jednohubkové jsme jim připravili, zazpívali, zatancovali, co umíme, předvedli. Maminkám pak k svátku popřáli a dárečky z lásky předali. Zkrátka hezky jsme si to společně užili.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Společná fotografie 

Jak už to tak v závěru školního roku bývá i letos jsme se všichni po třídách vyfotili profesionální foto firmou, abychom si i po letech zachovali pěknou vzpomínku na školku.

 

Cyklovýlet

S dětmi a rodiči třídy Jablíčko jsme se jednoho květnového odpoledne potkali v plné cyklistické výbavě na tramvajové zastávce Čistírny, abychom všichni společně vyrazili do Hošťálkovic, k hospůdce Na Lipce. Nechybělo ani odrážedlo či koloběžka a tím měla i pěší túra své kouzlo. Všichni jsme se pak spolu potkali na místě, kde se děti mohly vydovádět na pěkném trávníku a občerstvit se z nabídky restaurace. Nedávno maminky oslavily svůj svátek, a přestože již dostaly od dětí s láskou vyrobené dárečky, děti pro ně měly ještě jedno překvapení v podobě písničky a básničky. Na závěr si děti vysloužily za bezva jízdu na kolech od nás malou odměnu. Ještě poslední společné cyklo-foto, šlápnout do pedálů a jede se zpět. Díky príma partě dětí a bezva obětavým rodičům, kteří si udělali čas, se náš výlet moc vydařil a měl skvělou sportovní náladu. Moc všem děkujeme, že jste jeli s námi.

Vaše pí učitelky Jana a Jana

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Beseda s policisty 

V květnu se naši předškoláci také setkali se strážníkem městské policie na besedě BESIPu. Děti si zopakovaly základní pravidla pro bezpečný pohyb v silničním provozu, praktickým nácvikem jednotlivých situací si děti osvojily pravidla pro chůzi po chodníku a přecházení vozovky.  Seznámily se také se základy bezpečné hry ve městě, jízdě na jízdním kole či koloběžce. Děti dokázaly své znalosti, věděly si rady s hádankami na téma dopravní značky, na otázky odpovídaly správně. Užily si zajímavé dopoledne.

 

Akademie Carmen 

Ve středu, 29. května 2019 v 17.00 hodin, uspořádala taneční škola Carmen Zdeňka Chlopčíka v DK Akord, v Ostravě – Zábřehu velkou taneční akademii dětí mateřských škol. Všechny naše děti, které celý školní rok navštěvovaly tento velmi oblíbený kroužek pod vedením zkušeného lektora, pana Lukáše Čepa, předvedly tance, které se naučily. Rodiče byli překvapeni bezva taneční atmosférou, plnou skvělých ukázek tanců i tanečků malých i velkých, začínajících i už zkušených tanečníků. Všechny děti se snažily vydat ze sebe to nejlepší a všem se vystoupení moc povedlo. Již nyní se těšíme na další úspěšný taneční rok.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Den dětí 

V rámci svátku všech dětí naše děti ve školce prožily báječné dopoledne plné her, soutěží, legrace a skotačení. Na všech třídách byly připraveny překážkové dráhy, lezení, přeskakování, závody s kolečky, zdolávání labyrintu i improvizovaná skluzavka, kde mohly děti prověřit svou vytrvalost, fyzickou zdatnost, trpělivost i odvážnost. V soutěžích nebylo poražených. Za své snažení si všechny děti odnesly dárek v podobě barevného míče. Užili jsme si legrační chvíle a těšíme se na další príma aktivity.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Zámecký park a rybník 

Poslední květnový den jsme se s našimi předškoláčky vydali k porubskému zámku, abychom tam v parku a u místního rybníka poznávali a zkoumali naši dostupnou přírodu. Náplň výletu byl organizovaný Stanicí mladých přírodovědců v Porubě. Děti poznávaly listnaté stromy, dozvěděly se něco zajímavého o historii porubského zámku, u rybníka si prohlížely obrázky živočichů, kteří zde žijí, poznávaly některé vodní rostliny, pracovaly s dalekohledem, pozorovaly okolní přírodu, zkoumaly malé vzorky vodních živočichů, zahrály si hru na čápa, prožily příjemné dopoledne v krásné přírodě.

  

Sauna 

V období října 2018 až května 2019 děti všech tříd pravidelně navštěvovaly také sauničku. Jednou za čtrnáct dní se mohly těšit na příjemné dopoledne strávené spolu se svými kamarády uvnitř ony kouzelné budky, kde bylo vždycky teplo tak akorát. Báječně si to užily i své zdraví podpořily. Těšíme se zase příští rok na tato úžasná dobrodružství.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

Tablo

Tento školní rok stejně tak jako i mnohá předešlá léta pí učitelka Pavla ze třídy Sluníček připravila pro děti a rodiče tablo našich milých předškoláčků, kteří se s námi už za pár okamžiků rozloučí. Podívejte se na důležité chvíle, ve kterých tablo, tentokrát s námětem „Pastelky“, vznikalo a potěšte se, jak to vašim velkým dětem na něm sluší.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Praxe

V období května na třídě Žabka uskutečnila svou praxi studentka třetího ročníku SPgŠ Krnov. Její náplní práce bylo získávání zkušeností z práce s dětmi heterogenní třídy. Seznámila se s chodem a organizací školky, třídním vzdělávacím programem, samostatně pracovala s dětmi pod vedením dvou zkušených pí učitelek. Vytvořila dětem měsíční pestrou denní náplň činností na témata: Den maminek, Vůně a chutě jara, Pravěk a éra dinosaurů a Kouzla vody. Děti pracovaly se samoschnoucí hlínou, experimentovaly, vyráběly dárky pro maminky, ukuchtily si skvělý jarní salát, v ochutnávce vnímaly chutě a vůně čerstvé zeleniny, kterou nás zásobili rodiče. Také jsme si doplnili herbář o kopřivu dvoudomou a barevné macešky…Éra pravěku nás zavedla k poznávání pračlověka a jeho způsobu života, vyrobili jsme si papírový oheň, malby v jeskyních, čekali na narození malého triceraptora, vyráběli pravěké náhrdelníky, při hrách v písku jsme byli na chvíli archeology, též uplácali pískovou sopku. Dinosaurům jsme z papíru vyrobili jejich přirozené prostředí, kreslily pravěký život pod vodou. Pekli jsme pšeničné placky, získali poznatky o evoluci a vývoji fauny a flóry. Při kouzlení s vodou děti pochopily její význam a potřebu, mají povědomí o koloběhu vody a nutnosti jí šetřit. Poznávali jsme její vlastnosti, zavlažovali, pouštěli papírové lodičky po vodní hladině, vyrobili si vodní mlýnek, vodu jsme také obarvovali, pozorovali procesy vypařování a vzlínání. Děti si užily měsíc poznávání, experimentování, tvorby a zajímavých motivací s budoucí pí učitelkou, kterou si velmi oblíbili.

Rovněž ve třídě Jablíček proběhla čtrnáctidenní praxe studentky prvního ročníku SPgŠ Krnov.

 

JAK JSME SE MĚLI V DUBNU 2019

 

Pohádka

Pohádku divadla Leonka „Jak se brouček ztratil“ s ekologickým podtextem, napínavým dějem i nejednou veselou zápletkou z říše našich hmyzích kamarádů, mohly děti sledovat začátkem jara. Příběh byl doplněn pěknými velkými loutkami, zajímavými rozpustilými kostýmy, zábavnými hereckými etudami obou hlavních představitelek i melodickými písničkami s kytarovým doprovodem. Všichni jsme se náramně bavili a těšíme se na příští veselou pohádku.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Hledání pokladu 

Na dubnový Výletníček jsme se vydali po tajných stopách do místního lesoparku. Cestou děti plnily nejrůznější úkoly zaměřené na poznávání přírody, fyzickou zdatnost i prověřování znalostí, které si pro nás tentokrát připravila pí učitelka Ivana, ze třídy Sluníček. Nakonec děti všech tříd zdárně došly až k cíli a s menším či větším úsilím našly svůj poklad. Výletníček se nám moc líbil. Prožili jsme krásné dopoledne plné rozmanité zábavy.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Koukni se kolem sebe… 

U příležitosti oslav Dne Země se pro všechny děti uskutečnilo zajímavé a poučné dopoledne na naší školní zahradě. V překrásném počasí jsme se na úvod přivítali písničkou o Zemi za doprovodu foukací harmoniky. Na začátku akce jsme si připomněli svou sounáležitost s přírodou, její význam, klady a zápory lidského působení na naši Zemi. Děti plnily šest zajímavých úkolů: poznávaly vlastnosti tajícího ledu, malováním vodou na chodník se snažily pochopit proces vypařování, poznávaly zvířátka, které zařazovaly do jejich přirozeného prostředí, sestavovaly kytičku ze sušených přírodnin, stavěly domečky pro zvířátka ze stromové kůry, polínek a větviček, svou fyzickou zdatnost prověřily lovem ryb…Každý z nás si našel „to své“ a užil si tak príma zábavu. Děti získaly nové vědomosti o naší přírodě. Rozloučili jsme se poučnou i legrační básničkou. Každá třída obdržela malé hrábě a cibulku rostliny, kterou si zasadila na svůj záhonek. Co z ní vyroste, bude pro nás překvapením. Na památku letošních oslav Dne Země si děti odnesly domů svou vlastnoručně vyrobenou kytičku, ulovenou rybičku a bonbónové lístečky. Za celou přípravu díky pí učitelkám třídy Žabka.

Pro tu naši Zemi danou,

příští rok zas nashledanou!

 

Projekt „Hmyzí bydlení“

Děti třídy Jablíčko MŠ J. Šoupala, Ostrava- Poruba prožily v dubnu týden na téma „Jarní bzučení“. Součástí týdne byl projektový den „Hmyzí bydlení“ za podpory Evropské unie – OP VVV. Našim hostem byl pan Ing. O. Závalský, ekolog a ornitolog, který děti vtáhl svým vyprávěním do světa hmyzu a ptáků. Pro děti byly od rána přichystány pracovní aktivity, s panem Závalským stloukaly ptačí budku, skládaly vývojové puzzle, pozorovaly preparáty pod mikroskopy, tvořily z pet vršků obrázky hmyzu a jiné. Na školní zahradě pak nahlížely do starších ptačích budek, vybraly strom k zavěšení nové budky, svůj řemeslnický um využily při výrobě hmyzího hotelu opět pod taktovkou pana Závalského, sledovaly ukázky ptačích preparátů zobáků a nohou. Sadily skalničky do záhonu pro přilákání hmyzu, dováděly na prolézačce housence, pavučině. Projekt se velmi vydařil, děti si odnesly spoustu nových poznatků a pozitivní vztah k přírodě.

 

Kam se podíváš, jaro uhlídáš…

Tak jako každý rok jsme se všichni po dlouhé zimě už moc těšili na jaro. Celá školka se zapojila do jarní výzdoby, malovali jsme vajíčka, vyráběli různé jarní ozdoby, tvořili a malovali jarní obrázky a výrobky, koláže, malovali jsme kraslice, pekli velikonoční beránky, hráli jsme jarní hry, zpívali písničky o jaru, chodili jsme na jarní vycházky poznávat a pozorovat proměny přírody, navštívili jsme květinářství, pozorovali jarní výlohy v obchodech, na naší školní zahradě jsme proháněli kola a koloběžky… Naučili jsme se používat zahradní nářadí k péči o náš výukový záhonek, sázeli jsme semínka a cibulky rostlin do hlíny, pečlivě zalévali a pozorovali, jak kytičky rostou. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tomto krásném ročním období a báječně jsme si to prožili. Jaro je nyní už v rozpuku a nás čeká mnoho dalších poznávacích činností.

 

Rej čarodějnic

Děti ze třídy Jablíčko a Klubíčko se 30. dubna proměnily v malé čarodějnice a čaroděje, a „Rej“ mohl začít. Tancovalo se, lítalo se na koštěti, zpívaly se čarodějné písně, učila se zaklínadla. Domácí mazlíčci – kocouři se vozili na trakaři, pavouci se na hlavě čarodějnic a čarodějů prošli překážkovou dráhou. Nechyběly čarodějné lektvary a různé jiné čarodějnické pochutiny. Děkujeme rodičům za přípravu krásných masek, za nápadité dobroty a skvělou spolupráci. Čarodějnické dopoledne se nám krásně vydařilo.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

JAK JSME SE MĚLI V BŘEZNU 2019

 

Kouzelníkův slet broučků

Začátkem měsíce března jsme ve školce přivítali kouzelníka Aleše, na kterého jsme se opět velmi těšili. Byli jsme dychtiví jeho nových kouzel a čar, které nám zase předvede. A nezklamal nás! Jeho kouzla s kartami, kostkami, šátky nás všechna nadchla. Také kouzlení s jeho kouzelnou popletenou hůlkou jsme se všichni notně nasmáli. Některé děti byly kouzelníkovi nápomocny a moc si to užily. Přišel nám na pomoc i plyšový králíček, kterého kouzelník vyčaroval z klobouku. Nejvíce nás ale pobavilo kouzlo svítících broučků v krabičce, o kterém jsme ještě dlouho mluvili. Těšíme se všichni na další setkání s kouzelníkem Alešem a jeho bezvadnými kouzly.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Návštěva zvířátek za odměnu

Jedno březnové dopoledne jsme se vydali do Stanice mladých přírodovědců v Porubě, abychom si tam prohlédli všechny tamní zvířecí obyvatele. Tuto návštěvu jsme dostali jako odměnu za druhé místo v soutěži ve sběru kaštanů, která se konala na podzim roku 2018. A tentokrát šli obdivovat zvířátka naši středňáčci. Vyslechli jsme různá vyprávění o zvířátkách, jejich způsobech života, jejich jídelníčku i různých typických zvláštnostech, která je provázejí. Všechna zvířátka jsme mohli lépe poznat, pozorovat a řadu z nich jsme si mohli pohladit a nakrmit. Návštěva vzbudila u dětí velký úspěch, radost a nadšení a všichni jsme prožili překrásné dopoledne se zvířecími kamarády.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Ukvokaná slepičí pohádka 

Uprostřed měsíce března nás ve školce navštívila divadelní společnost Smíšek s hezkou „Ukvokanou slepičí pohádkou“. Oba herci ve vtipných kostýmech s veselými maňásky a rekvizitami rozesmáli široké publikum malých i velkých. Sledovali jsme rozverný příběh, kterak vykutálená slepička lakomého kohoutka zachraňovala před udušením jahůdkami. Musela projít různými nelehkými i legračními nástrahami, než došla ke kýženému cíli. Všichni jsme prožili krásné chvíle s veselou pohádkou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Jarní fotografování

19. března 2019 proběhlo na všech třídách jarní fotografování přihlášených dětí s námětem „modrá“. Rodiče si mohli vybrat různé série fotografií svých dětí. Všechny fotografie se moc povedly.

 

Beseda s pedagogy ZŠ Šoupala 

Ve druhé půlce měsíce března proběhla plánovaná beseda pro rodiče s pedagogy ZŠ Šoupala v rámci spolupráce se základní školou s názvem „Skok do školy“. Rodiče se dozvěděli mnoho zajímavých informací o škole, zápisu do školy, organizaci výuky, kroužcích i všech aktivitách pro děti a rovněž se mohli zeptat na všechno, co je zajímalo.

 

Svítí, svítí hvězdičky

Návštěva nově zrekonstruovaného planetária v Krásném Poli byla cílem našeho březnového Výletníčku, který ve všech třídách navazoval na celotýdenní téma „vesmír“. Děti si v planetáriu nejen prohlédly všechny zajímavé prostory, dozvěděly se mnoho poučných informací o vesmíru, planetách, hvězdách, Slunci a Měsíci, sluneční soustavě, kosmonautech i letech do vesmíru, seznámily se s mnoha interaktivními prvky, ale také shlédly pohádku „Se zvířátky o vesmíru“, kde zvířátka – ježek, krtek, zajíc a sova zkoumali hvězdářskou základnu. Všechno pro ně bylo nové, nikdy nic podobného neviděli, a když uviděli startovat raketu, byli z toho úplně paf. Naštěstí potkali chytrého myšáka, který jim vše vysvětlil, protože celý život strávil mezi vědci na hvězdářské raketové základně. Všem se návštěva planetária moc líbila a prožili jsme zábavné dopoledne plné zajímavých informací i veselého dovádění. Těšíme se zase na příště!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

  

JAK JSME SE MĚLI V ÚNORU 2019

 

Plavání Fryčovice

V době od listopadu 2018 do února 2019 děti z naší mateřské školy pravidelně navštěvovaly plavecký kurz ve sportovním areálu FRY RELAX ve Fryčovicích. Každé pondělí se na bazénu učily předplaveckým dovednostem pod vedením zkušených instruktorů, manželů Pustkových. Plavecký výcvik byl veden formou her, děti rovněž ve vodě hojně využívaly různé hračky a pryžové pomůcky. Velkým zpestřením byly pro ně také hry ve vířivce a využití finské sauny. Děti celou dobu na bazén doprovázely pí učitelky Jana a Lenka a chůva Mirka. Na konci kurzu byly pro děti uspořádány veselé závody s odměnami v podobě keramické žabičky a diplomů pro všechny. Těšíme se zase příští rok na roztomilé vodní hrátky!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Dentální hygiena 

Jedno únorové dopoledne postupně všechny třídy navštívily studentky 2. ročníku fakulty zubního lékařství Lenka a Helena, aby všem dětem připomenuly správnou péči o zoubky a důležitost pravidelné dentální hygieny. Své vyprávění začaly veselou pohádkou „O smutném bolavém zoubku“, pak na zvětšeném modelu lidského chrupu s velikým zubním kartáčkem hravou formou předvedly správnost čištění zubů, a poté si děti pod jejich vedením svými přinesenými zubními kartáčky zkusily vyčistit své zoubky. Děti získaly zajímavé a poučné informace.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Stopy v zimě

Při únorové návštěvě Stanice mladých přírodovědců se naši předškoláčci dozvěděli mnoho zajímavého o životě zvířátek v zimním období, učili se rozeznávat stopy zvířat ve sněhu, zjistili, kde zvířata z naší přírody shánějí v zimě potravu, vypracovali si pracovní list na toto téma, odlili si stopu jelena ze sádry, kterou si pak přinesli s sebou do školky k dalšímu zkoumání a pozorování. Pro děti jsou tato setkání se zajímavými zvířátky a tajemnou přírodou vždy přínosem a novým poznáním.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Karneval 

Tradiční předmasopustní zábavou pro malé i velké bývá karnevalový rej masek a maškar a nejinak tomu bylo také v naší školce. O zábavný a veselý program plný legračních soutěží, aktivit i pěkných melodických písniček pro děti se letos postarala divadelní společnost „Modrý slon“. Viděli jsme spoustu krásných, roztomilých, legračních, milých, vtipných, ale i strašidelných a originálních masek ve víru tance, při soutěžích a hrách, při přehlídce…, až se všem přítomným tajil dech. Prožili jsme báječné a neopakovatelné dopoledne s netradiční zábavou. Děkujeme rodičům za spolupráci a fantazii při přípravě všech masek.

 

Tam a zpátky do pohádky…

Cílem našeho únorového Výletníčku byla návštěva retro kina v Polance nad Odrou, kam každoročně rádi s dětmi zavítáme. I tentokrát se děti i pí učitelky těšily na tradiční pásmo krátkých starších i moderních pohádek. Králíci z klobouku, Šmoulové, Vlk a zajíc, Krteček, Pat a Mat, Myška Micky… a mnoho dalších postaviček z oblíbených pohádek bavily malé i velké diváky a divačky. Skvěle jsme si výlet užili a těšíme se na další milé setkání s pohádkami zase příští rok.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Výtvarný workshop

Ve středu, 27. února se naši předškoláčci zúčastnili výtvarného workshopu v ZŠ Šoupala. Tato akce proběhla v rámci další spolupráce se základní školou s názvem „Skok do školy“. Pro děti byly připraveny zajímavé výtvarné a pracovní činnosti se zimní tématikou. Děti tvořily například pracovní listy, barevnou papírovou rukavičku, proužkovaného sněhuláčka… v šesti centrech a své výrobky si poté mohly s sebou odnést domů. Tyto aktivity jsou u dětí velmi oblíbené. Líbilo se jim také to, že s nimi pracovaly nejen pí učitelky, ale také starší žákyně základní školy. Užili jsme si pohodové a inspirující dopoledne.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Žabky v únoru

…v prvním únorovém týdnu si děti třídy Žabka vyzkoušely práci s hrnčířským kruhem a samoschnoucí hlínou, aby si vyrobily dárečky pro své blízké. Vyzkoušely si také vytvořit jednoduché elektrické obvody dle plánků „zvonek“, „semafor“, „varhany“ a „alarm“. V centru aktivit „Dílna“ se děti staly mechaniky, kde rozebíraly staré nepoužitelné mašinky a stloukaly dřevěná prkýnka na „ptačí budky“. Pí učitelka Simona navštívila polytechnický workshop, kde získala mnoho zkušeností a typů na pokusy a objevy, které jsme následně v daném tématu uplatnili.

Krásy zimní přírody jsme si všichni užívali při hrátkách se sněhem na naší školní zahradě. Zimní témata jsme využívali při tvoření také ve třídě. Nezapomněli jsme ani na svátek sv. Valentýna. Děti si vyrobily srdíčka, které si pak následně odnesly domů, aby potěšily své rodiče a sourozence. V pohádkovém týdnu jsme si předvedli účinky vody na okvětní lístky papírových květin s motivací písně „Rozvíjej se poupátko“, které se před jejich zvědavými zraky rozvinuly. Tento pokus všechny děti zaujal.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

JAK JSME SE MĚLI V LEDNU 2019

 

Loutkovaná

V rámci lednového Výletníčku pí učitelka Simona s dětmi třídy Žabka vyrobila pestré divadelní kulisy ke třem pohádkám, které posléze spolu se všemi maňásky, skutečnou vodou, bublinkami, foukací harmonikou, hudbou a veselým dováděním pohádkovou cestou Koblížka podpořily v naší akci dobrou náladu a legraci. Děti se bavily, jak Pejsek s Kočičkou vytírají podlahu a schnou na prádelní šňůře. V netradičním podání pohádky O Koblížkovi si poslechly zpěvnou árii jelena a smály se popletenému prasátku, fandily Koblížkovi při útěku od mlsné lišky. V bajce Liška a čáp zase děti oba kamarády usmířily. Výletníček byl směřován k uvědomění si dobrých vztahů mezi kamarády, ochotě pomoci druhému. Pro vzpomínku děti dostaly pamětní omalovánku a mlsání. Příští rok se zvířátka těší zase nashledanou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Návštěva školy

S našimi předškoláčky jsme v rámci spolupráce se ZŠ Šoupala navštívili výuku ve 4. třídě, abychom viděli, jak to vypadá v opravdové velké škole a společně nasáli tvůrčí atmosféru a pracovní náladu starších kamarádů. Naše děti byly okamžitě vtaženy do vyučovací hodiny, vyzkoušely si sezení v lavici, práci na tabuli, plnění školních úkolů z matematiky – třídily, seskupovaly, počítaly, přiřazovaly… Některé děti zase poznávaly písmenka, určovaly hlásky na začátku a na konci slova, vyprávěly děj příběhu dle obrázků a skládaly obrázky dle správného pořadí. Nakonec za svou práci dostaly známku. Děti si užily krásné a zábavné dopoledne a už se všechny moc těší na ty velké školní povinnosti.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Krakonošovy lyže

V měsíci lednu nás ve školce navštívilo Divadélko Úsměv s krásnou hranou pohádkou Krakonošovy lyže. Děti mohly sledovat příběh Krakonoše, kterak ke svým lyžím přišel a co všechno s nimi dovedl, obdivovat tajuplného sněhuláka, fandit zvířátkům a žasnout nad všemi kouzly toho vousatého pána. Děj pohádky obohatily hezké písničky, legrační a milí maňásci, a tak jsme se všichni moc bavili nad krásným a poučným vyprávěním. Prožili jsme veselé a inspirující chvíle s pohádkou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sněhulákoviny

…odpolední akce pro děti a rodiče třídy Žabka, která proběhla 10. ledna 2019.

Napadl nám sníh, a to by byl hřích

– sedět doma, drbat bradu,

tak jsme zašli na zahradu.

Společně jsme pracovali, sněhuláčky uplácali,

uhlí, mrkev, přírodniny, sněhulák je každý jiný.

Jedna koule, druhá na ni, sněhuláci, to jsou páni!

Když je zima, není máj, u díla nás zahřál čaj.

Smáli jsme se, koulovali, i ti velcí, i ti malí…

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Co se děje u krmítka 

Ve dvou dnech měsíce ledna naši předškoláčci všech tříd navštívili porubskou Stanici mladých přírodovědců, aby si rozšířili své vědomosti o životě nestěhovavých ptáčků zpěváčků. V tématické učebně pozorovali vycpaniny ptáků a zvířat, vypracovali si pracovní list o krmení ptáčků v zimě, poslechli si poutavou přednášku na dané téma. Měli možnost pozorovat krmení osiřelých morčátek, vidět malé kanadské veverky a podebatovat s papouškem Ara. Děti si odnesly přírodní krmítko pro ptáčky vyrobené ze šišky, loje a různých druhů semínek, které nabídneme našim zpěváčkům na školní zahradě. Pro naše děti jsou tyto zajímavá ekologická setkání vždy přínosem a pokaždé se na ně velmi těší.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Logo kroužek 

Pí učitelky Simona a Jarmila se věnují logopedickému kroužku, který funguje již třetím rokem. V podnětném prostředí, s využitím logopedických pomůcek, her, loutek, hudebních nástrojů, mikrofonu, obrázků, říkanek, pokusů a objevů, grafomotoriky….. jsou děti hravou formou vedeny ke spontánnímu vyjadřování, formulaci otázky, odpovědi, popisu, interpretaci a artikulaci řeči. Děti si kroužek velmi oblíbily, mají zde možnost se prosadit, komunikovat, vyprávět, připravit se na vstup do základní školy, být samostatné.

Nebyly nalezeny žádné obrázky