Sponzoři

NAŠE MATEŘINKA DĚKUJEME VŠEM SPONSORŮM A RODIČŮM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ!!!

KALENDÁŘNÍ ROK: 2021 
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

 • Spolku příznivců MŠ J.Šoupala – 20 000 Kč – hračky a učební pomůcky pro děti
 • Fyzické osobě – třída SLUNÍČKO – 3 000 Kč-  hračky a učební pomůcky pro děti, nákup pastelek pro předškoláky MŠ J.Skupy – rozloučení s MŠ
 • ÚMOb Poruba – 25 000 Kč

Dotaci ÚMOb Poruba jsme získali na projekt :
 „Cesta kolem světa“

Cílem projektu je zajímavými aktivitami rozšířit u dětí  povědomí o Zemi, světadílech, seznámit je s odlišnostmi, naučit je práci s informacemi. Dotaci využijeme na nákup učebních pomůcek a výukových programů pro děti. Projekt začíná již v lednu seznámením s polárními zeměmi a postupně do června budeme seznamovat děti s dalšími světadíly. Vyvrcholením bude společný zábavný a naučný týden s prožitkovými aktivitami a Cesta kolem světa – zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče.

KALENDÁŘNÍ ROK: 2020 
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

 • Spolku příznivců MŠ J.Skupy – 46 000 Kč – hračky a učební pomůcky pro děti
 • Fyzické osobě – třída Beruška – 3 000 Kč-  hračky a učební pomůcky pro děti
 • Fyzické osobě – třída Kočička – 1 000 Kč-  hračky a učební pomůcky pro děti, nákup knih pro předškoláky MŠ J.Skupy
 • ÚMOb Poruba – 25 000 Kč

Dotaci ÚMOb Poruba jsme získali na projekt :
 „Ve zdravém těle, zdravý duch“

Cílem projektu bylo získávat nové poznatky o lidském těle, zdraví, vést děti ke sportování a zdravému životnímu stylu.  Tomuto projektu jsme se věnovali od ledna do března 2020 a další aktivity byly z důvodu COVIDU přesunuty na  září a říjen 2020, např. společný zábavný a naučný týden v MŠ Co dokáže lidské tělo, zaměřený na lidské mysly, sportovní dopoledne v MŠ, návštěva sportoviště v komunitním centru na ulici Pokorného. Podrobná prezentace celého projektu byla k dispozici na chodbách MŠ J.Skupy.

Velké poděkování patří Spolku příznivců obou mateřských škol, zejména pak výboru spolku, např. za přípravu Mikuláškých balíčků pro děti, pomoc při různých společných akcích a také všem rodičům, kteří spolupracují a pomáhají různým způsobem naší mateřské škole.

KALENDÁŘNÍ ROK: 2019  
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

 • Spolku příznivců MŠ J.Skupy – 44 455 Kč – hračky a učební pomůcky pro děti
 • Spolku příznivců MŠ J.Šoupala – 20 000 Kč – hračky a učební pomůcky pro děti
 • Fyzické osobě – třída Kočička – 10 000 Kč-  hračky a učební pomůcky, nákup knih pro předškoláky MŠ J.Skupy
 • Fyzické osobě – třída Beruška – 3 000 Kč-  hračky a učební pomůcky pro děti
 • Fyzické osobě – třída Květinka – 1 500 Kč-  hračky a učební pomůcky pro děti
 • ÚMOb Poruba – 25 000 Kč

Dotaci ÚMOb Poruba jsme získali na projekt :
 „Jak to bylo, pohádko?“

Cílem projektu je rozvíjet a podporovat předčtenářské dovednosti dětí, rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu. Dotaci jsme využili na nákup kartonových pohádkových kulis k pohádkám, netradiční pracovní materiál k dotvoření kulis dětmi, nákup obrázkových leporel a dětských knih, divadelních kostýmů a převleků k pohádkám. V rámci projektu jsme dotvářeli s dětmi pohádkové kulisy, hráli jsme divadlo, pracujeme s loutkami, rozvíjíme řeč pomocí jazykových chvilek, hráli jsme pohybové pohádky, sestavovali pohádkové puzzle, řešili pohádkové kvízy, vyráběli loutky, navštívili jsme knihovnu a pohádky jsme prezentovali také na ukázkách vzdělávací práce s dětmi a besídkách v MŠ. Krátké pohádkové vystoupení pak proběhlo na školní zahradě. V rámci projektu jsme podpořili  chráněnou dílnu nákupem pomůcek a materiálu k tvoření – kartónové polotovary.

Velké poděkování patří Spolku příznivců obou mateřských škol, zejména pak výboru spolku, např. za přípravu Mikuláškých balíčků pro děti, pomoc při různých společných akcích a také všem rodičům, kteří spolupracují a pomáhají různým způsobem naší mateřské škole.

KALENDÁŘNÍ ROK: 2018  
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

 • Spolku příznivců MŠ J.Skupy – 55 381 Kč – hračky a učební pomůcky pro děti, mobiliář školní zahrady
 • Spolku příznivců MŠ J.Šoupala – 68 100 Kč – hračky a učební pomůcky pro děti
 • Konstrukce Media s.r.o. – 3000 Kč – nákup knih pro předškoláky MŠ J.Skupy
 • Fyzické osobě – třída Kočička – 10 000 Kč-  hračky a učební pomůcky, nákup knih pro předškoláky MŠ J.Skupy
 • Fyzické osobě – třída Beruška – 2 000 Kč-  nákup pastelek pro předškoláky MŠ J.Skupy
 • Lokus Corporation s.r.o. – 10 000,- Kč– hračky a učební pomůcky pro děti
 • ÚMOb Poruba – 25 000 Kč

Dotaci ÚMOb Poruba jsme získali na projekt :
 „Máme rádi zvířata“

Cílem projektu bylo seznamovat děti s domácími zvířaty, vytvářet povědomí o tom, jak dovedou zvířata pomáhat handicapovaným lidem. Své teoretické poznatky a prožitky děti ztvárnily na společném  tvořivém workshopu dětí a rodičů v MŠ“Na tom našem dvoře“. V rámci projektu nás navštívil nevidomý p.Holba se svým vodícím pejskem a také jsme se podívali na dětský ranč Hlučín. Zajezdili si na ponících, prohlédli si zázemí pro osoby s handicapem a jejich uplatnění na ranči. V rámci projektu jsme podpořili  chráněnou dílnu nákupem pomůcek a materiálu k tvoření – kartónové polotovary.

 • Statutárnímu městu Ostrava – 60 000 Kč  Ostrava!!!
  www.ostrava.cz

„Projekt  Školka plná zábavy je relizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

Cílem podprojektu „Hravé učení“  je rozvíjet u dětí předmatematickou gramotnost, objevovat matematiku v reálném světě, spolupracovat s rodiči při zapůjčení nových pomůcek a dle individuálních schopností a možností připravit děti na vstup do ZŠ.

Cílem podprojektu „Koho by to napadlo – zahrajem si divadlo“ je osvojit si  praktické dovednosti v dramatizaci pohádek, rozvíjet komunikaci dětí, fantazii a vztah k české řeči a pohádkám.

Velké poděkování patří Spolku příznivců obou mateřských škol, zejména pak výboru spolku, např. za přípravu Mikuláškých balíčků pro děti, pomoc při různých společných akcích a také všem rodičům, kteří spolupracují a pomáhají různým způsobem naší mateřské škole.

KALENDÁŘNÍ ROK: 2017 
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

 • Spolku příznivců MŠ J.Skupy – 60 504 Kč – hračky a učební pomůcky pro děti
 • Spolku příznivců MŠ J.Šoupala – 50 000 Kč – hračky a učební pomůcky pro děti
 • ÚMOb Poruba – 20 000 Kč

Dotaci ÚMOb Poruba jsme získali na projekt :
 „Příroda v očích dětí živě i umělecky!“
Cílem projektu bylo propojit poznávání živé přírody ve venkovním prostředí s kreativitou dětí v prostředí MŠ, tzn.co vidím, slyším, prožiji v přírodě – tvořivě a s fantazií přenesu do prostředí MŠ. V rámci tohoto projetu jsme se věnovali  environmentální výchově, pozorovali jsme přírodu, oslavili Den země osázením mobilních záhonů, truhlíků a okrasných záhonů a sešli se na tvořivých společných workshopech s jarní tématikoua podzimní tématikou.  Podpořili  jsme chráněnou dílnu nákupem pomůcek a materiálu k tvoření – kartónové polotovary.

 • Panu Petru Neuwirtovi, MŠ J.Skupy   nákup knih pro předškoláčky  a UP pro děti
 • Paní Romaně Slavíkové, MŠ J.Skupy –  kytičky pro maminky – besídka k Svátku matek, adventní věnce, materiál k jarnímu tvoření – třída Beruška

MOC DĚKUJEME!!

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.