Školní řád a Platební podmínky

Mateřská škola, Ostrava- Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD ZDE!!!

Dodatek č.1 ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZDE

Příloha PROVOZ MŠ vzhledem ke COVID 19 ZDE

PLATEBNÍ PODMÍNKY – podrobnosti ve školním řádu

Úplata za předškolní vzdělávání činí 380 Kč měsíčně ve školním roce 2021/2022. Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

STANOVENÍ ÚPLATY (ŠKOLNÉHO) pro školní rok 2022/23 ZDE

 ÚPLATA ZA PV A STRAVNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 ZDE

STANOVENÍ ÚPLATY (ŠKOLNÉHO) pro školní rok 2021/22 ZDE

ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO OD 1.9.2021 ZDE

 ELEKTRONICKÉ ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY OD 1.2.2022 ZDE

Stravné od 1.9.2021 se platí zálohově předem, vrácení přeplatků je 1x ročně.

Celodenní stravné              

(přesnídávka+ oběd+ svačina+ pitný režim )

              

37 Kč

Polodenní stravné             

( přesnídávka + oběd+ pitný režim)

              

29 Kč

Jen dopolední přesnídávka +pitný režim
12 Kč
              

7 leté děti

(s odloženou školní docházkou)

              

 

46 Kč, 37 Kč nebo 13 Kč.

Odhlašování dětí ze stravy je možné i telefonicky 24 hodin předem nebo nejpozději do 12 hodin předešlého dne. V pondělí do 8 hodin. Je vhodné také dítě přihlásit, pokud bylo v MŠ nepřítomno.

Pokud dítě onemocní, bude v den nepřítomnosti oběd vydán rodičům do jídlonosiče, další den bude dítě ze stravy odhlášeno.

Pitný režim po celý den zajištěn.

Neodhlášený oběd dětí do 6 let       37 Kč + 50 Kč režijní a mzdové náklady = 87 Kč

Neodhlášený oběd 7 letí                    46 Kč + 50 Kč režijní a mzdové náklady = 96 Kč

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.