Mateřská škola, Ostrava- Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace

Logo školky

O naší škole

Mateřská škola, Ostrava- Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace

Mateřská škola vznikla 1. ledna 2003 sloučením dvou samostatných, nedaleko od sebe vzdálených škol (cca 5 minut pěší chůze), Mateřské školy Jana Šoupala 1611 a Mateřské školy Josefa Skupy 1642. Mateřská škola má proto v současné době dvě pracoviště.

MŠ Šoupala MŠ Skupy

Aktuálně u nás

Informace o dění v naší škole

Povinné Předškolní vzdělávání

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání z hlediska – zřizovatele mateřské školy, mateřské školy a zákonných zástupců dítěte dle požadavků zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Image

Video manuál

Kontaktní informace

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání